Dijkgraaf Hetty Klavers, als voorzitter van het centraal stembureau voor de Waterschapsverkiezingen 2023, kon op 23 maart de definitieve uitslag bekendmaken. Uit de uitslag bleek dat de twee partijen BoerBurgerBeweging en Water, Wonen en Natuur de grootste partijen zijn geworden, beide met 6 zetels. 

Formeren door 2 partijen
 
Het Waterschap Zuiderzeeland is de beheerder van water in Flevoland en van een klein gedeelte in Friesland en Overijssel. Na de verkiezingen moet er een nieuw college van Dijkgraaf en Heemraden gekozen gaan worden. 

Tijdens de Algemene Vergadering van het Waterschap, afgelopen dinsdag, is besloten dat de beide fracties de formatie gaan leiden om te komen tot een nieuw college. Op verzoek van beide fracties zal burgemeester Tjeerd van der Zwan (Heerenveen) aanschuiven als technisch gespreksleider. 

Bestuursakkoord 
Het aanschuiven van burgemeester Van der Zwan is gebeurd op verzoek van beide fracties. Samen met de twee partijen zal hij moeten komen tot een bestuursakkoord voor het Waterschap Zuiderzeeland.    

Woordvoerder Peter Hilgers van BoerBurgerBeweging heeft ondertussen al laten weten dat er een kort gesprek is geweest met de heer Van der Zwan. Volgens de heer Hilgers straalt de burgemeester veel rust en vertrouwen uit, zodoende zal een goed bestuursprogramma zeker mogelijk zijn.  

Het bestuursprogramma zijn de afspraken voor het beleid voor de komende 4 jaar, die door de partijen gesteund zal worden. Volgens de verkenner blijkt het dat er op hoofdlijnen overeenstemming is over een aantal thema’s. Hierbij valt te denken aan waterkwaliteit en zuivering, bodemdaling en financieel beleid.

(Bronnen: Waterschap Zuiderzeeland, Leeuwarder Courant, Omroep Flevoland) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek

© Khamakar News Agency / 12.04.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights