Bouw woningen

ALMERE – De gemeente Almere had op 15 maart een plan in moeten dienen bij de provincie Flevoland over de huisvesting van statushouders. De inleverdag is ondertussen verlopen. Het blijkt nu zo te zijn dat als er geen oplossing komt vanuit de gemeente, dat de provincie kan ingrijpen. Dit zou kunnen inhouden dat de provincie zelf de statushouders gaat huisvesten op kosten van de gemeente Almere. 

Huisvesting
Het Rijk heeft de gemeente Almere de ‘opdracht’ gegeven om voor de zomer van dit jaar nog bijna 300 statushouders een woning aan te bieden. Voor heel 2023 zal het aantal uitkomen op bijna 700 mensen. Zoals in heel Nederland, is er ook in Almere een groot tekort aan sociale huurwoningen.  

Motie CDA
De fractie van het CDA in de gemeenteraad Almere maakt zich zorgen over de komst van de statushouders, mede gezien het tekort aan sociale huurwoningen. Het CDA vraagt zich af hoe zo’n grote groep mensen gehuisvest moet worden. 
Gezien de fractie niet wil dat de provincie zelf statushouders gaat huisvesten in Almere op kosten van de gemeente, heeft het CDA een motie ingediend. 

In de motie (raadsnummer 23040.004) wordt het college opgedragen om 1. zoveel mogelijk ernaar te streven dat 70 procent van de sociale huurwoningen naar niet urgente woningzoekenden gaat; 2. te pleiten bij het Rijk om de taakstelling voor het aantal te huisvesten statushouders voor Almere aan te passen, waarmee meer rekening wordt gehouden aan de voorraad sociale huurwoningen in plaats van alleen het aantal inwoners; 3. voort te maken met de 1.000 extra tijdelijke sociale huurwoningen zoals afgesproken in het coalitieakkoord; 4. hierover de raad actief te informeren.  

Het CDA meldt in de motie – die mede ondertekend is door AP/OPA – dat de wachtlijst voor een sociale huurwoning in Almere op dit moment zo’n ruim 8 jaar bedraagt. Tevens is er sprake van een wachtlijst van 40.000 mensen, waarvan er zo’n 18.000 actief op zoek zijn naar een woning. Volgens de motie zouden er zo’n 1.000 tot 1.200 huurwoningen beschikbaar komen in Almere. 

De woordvoerder van het CDA, Kees Sanderse, is bang dat er nauwelijks een woning voor mensen op de wachtlijst gaat komen, door de komst van de asielzoekers. Hij is van mening dat dit niet meer uit te leggen is aan de mensen die al lang op de wachtlijst staan en zeker niet aan de actief zoekenden. Volgens de heer Sanders willen de woningbouwcorporaties mede hierdoor niet meer meewerken. 

De motie is ingediend en zal op donderdag 30 maart in de gemeenteraad worden besproken. De fractie van het CDA vindt dat er nú een antwoord moet komen én een oplossing. Men is van mening dat statushouders voorrang krijgen, omdat ze onder de zogenoemde urgente groepen vallen. Hieronder vallen ook zorgverlaters, slachtoffers van huiselijk geweld en dakloze jongeren. 

(Bronnen: Gemeente Almere, Omroep Almere, 1Almere, Omroep Flevoland) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 27.03.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights