Het zogenoemd afschieten van edelherten in de Oostvaardersplassen om het aantal binnen de perken te houden, blijft de gemoederen bezig houden. In de Provinciale Staten van Flevoland hebben de fracties van GroenLinks en de Partij voor de Dieren aan de bel getrokken en zullen met een motie komen. Tevens hebben de Stichtingen Fauna4Life en Dierbaar Flevoland voor de Raad van State geëist dat de afschot van edelherten onmiddellijk wordt gestopt. 

Afschot edelherten 
Volgens Gedeputeerde Staten moeten Staatsbosbeheer en Faunabeheer Flevoland meer mogelijkheden hebben om de beoogde afschot van edelherten te kunnen behalen. Ondertussen hebben de 2 organisaties – nadat ze dit gevraagd hadden – ook die mogelijkheden gekregen.  

Gezien de te zachte winter van vorig jaar zijn de cijfers van af te schieten edelherten niet gehaald. Door het weer waren de dieren alert en sloegen snel op de vlucht. Het doel was 1.400 dieren af te schieten, echter er werden ‘maar’ 157 dieren afgeschoten. 

Politiek in de Staten
De achterliggende gedachten van het afschot is dat het gebied meer een vogelreservaat moet worden. Daarom was het afschieten verlengd van 15 maart naar 1 mei. Tevens zou men ook in de nacht en tijdens de bronstperiode willen gaan jagen. Allemaal toegestaan door GS. 

De fracties van GroenLinks en Partij voor de Dieren zijn hier faliekant tegen. Met name zou het afschieten problemen kunnen opleveren voor de vogels. Voor 1 mei zijn volgens de fracties de meeste vogels aan het broeden. Daarom zullen de partijen volgende week  een voorstel indienen om het besluit terug te draaien. 

Raad van State
De Stichtingen Fauna4Life en Dierbaar Flevoland hebben bij de Raad van State de eis neergelegd dat de afschot onmiddellijk wordt gestopt. In 2020 hebben ze deze eis ook al bij de Raad van State voorgelegd, maar werden toen niet in het gelijk gesteld. 

De 2 Stichtingen zijn van mening dat het afschieten van de edelherten juist ongunstig is voor de vogelstand. Daarbij zeggen ze dat als er niet genoeg voedsel zou zijn, het aantal dieren vanzelf zal verminderen. De provincie zegt dat bij niet afschieten, het aantal juist zal toenemen. 

Verborgen Agenda 
Maar volgens de 2 organisaties moet de provincie voldoen aan de eisen van beheer van een Natura 2000 gebied. Dat gebeurt niet, omdat – volgens de Stichtingen – de provincie een verborgen agenda heeft. 

Dat betekent volgens de Stichtingen dat de provincie het gebied aantrekkelijker wil maken voor de recreanten. Daarnaast houdt men al rekening met de opening van Lelystad Airport. Hiervoor moeten ganzen uit de buurt blijven.  

(Bronnen: FlevoPost, lelystad.nieuws.nl) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 19.02.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights