Artikel Verwijsloket St Jansdal (© Ziekenhuis St Jansdal)

Ziekenhuis St Jansdal opent dit jaar, in samenwerking met verschillende netwerkpartners, twee verwijsloketten: een in Ziekenhuis Lelystad en één in Ziekenhuis Harderwijk. Er komt, ook in de gezondheidszorg, steeds meer aandacht voor leefstijl, zoals gezonder eten, meer bewegen en ontspanning, minder stress en alcohol, stoppen met roken en beter slapen. Ook in het ziekenhuis.

Leefstijlaanpassing 
Het is echter best lastig om een andere leefstijl vol te houden. Daarnaast hebben zorgverleners vaak onvoldoende tijd en kennis om patiënten te begeleiden en soms vinden patiënten moeilijk de juiste hulp. Dit lost de inzet van het verwijsloket op. Op 3 juni opent het verwijsloket in Lelystad. In Harderwijk start het na de zomer.

Een belangrijk onderdeel van zorg en behandeling
Behandelingen hebben vaak meer effect als patiënten tegelijkertijd letten op hun leefstijl. Zo herstellen patiënten bijvoorbeeld sneller na hun operatie. Ook verkleint het de kans op terugkeer van de ziekte.

Cardioloog en leefstijlarts Ferry Alsemgeest: “Leefstijl(aanpassing) staat gewoon in 80% van de richtlijnen van behandelingen. Het is dus een belangrijk onderdeel van zorg en behandeling van een patiënt.

De werking van  het verwijsloket
In het verwijsloket werken welzijnscoaches van de gemeente. Zij helpen patiënten bij het in kaart brengen van hun situatie, vraag, wens en/of behoefte. Dit doen zij in een 1-op-1 gesprek.

Daarna verwijzen zij naar lokale organisaties en regionale initiatieven voor de juiste zorg, hulp en ondersteuning. Zo sluit het loket aan op dat wat al bestaat en vormt het een betere brug tussen de medische wereld en organisaties of voorzieningen in het publieke domein.

Ook komt er meer aandacht voor de achterliggende sociale problematiek, zoals werkloosheid, een lastige woonsituatie of schulden. Een leefstijlverandering is vaak pas mogelijk als eventuele zorgen naar de achtergrond zijn verdwenen.

Voorkomen van zorg
Leefstijl speelt een rol bij het ontstaan van vele aandoeningen. Bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, leververvetting, suikerziekte, geheugenverlies en kanker. Aanpassingen in de leefstijl dragen bij aan preventie; het voorkomen van zorg, of voorkomen van zwaardere zorg. 

Daarnaast verbetert het de gezondheid en het welbevinden, verlicht het de druk op de zorg en vermindert het de kosten van zorg. De werkgroep leefstijl van het St Jansdal bestaat uit 4 personen met kennis op hun gebied. 

Deze 4 personen zijn: Gerrie Stoffer (Deskundige Infectiepreventie en student Master gezond gedrag en leefomgeving), Mady Kortenhorst (gynaecoloog), Ferry Alsemgeest (cardioloog en leefstijlarts) en Frits van der Velde (projectmanager). 

Zij hebben onder andere in kaart gebracht hoe het lokale zorg- en ondersteuningsaanbod eruit ziet in beide regio’s. Het IZA streeft ernaar om vanaf januari 2025 het onderwerp gezonde leefstijl integraal op te nemen in de reguliere zorg.

(Bronnen: Persbericht Ziekenhuis St Jansdal, lelystad.nieuws.nl) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 14.05.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights