Afval

HARDERWIJK – Op vrijdag 22 december komt er een einde – na bijna 6 maanden – aan de proef met het apart inzamelen van PMD-afval in openbare containers. Tijdens deze proefperiode konden de inwoners van Harderwijk en Hierden het afval met plastic, metalen verpakkingen en lege drinkpakken (het zogenoemde PMD-afval) op 8 verschillende plaatsen in de gemeente inleveren.  

Openbare PMD-containers
Tot en met donderdag 21 december zijn de openbare PMD-containers bij de winkelcentra nog te gebruiken, waarna ze op vrijdag 22 december worden verwijderd. Er is ook een PMD-inzamelpunt op het milieupark (Daltonstraat). Deze laatste locatie blijft na de pilot als enige geopend voor het wegbrengen van PMD-afval. Net als voorheen kan vanaf 22 december PMD weer gewoon bij het restafval. 

De gemeente Harderwijk is een nascheidingsgemeente, wat inhoudt dat PMD en restafval na inzameling bij de afvalverwerker worden gescheiden. Hiervoor zijn geavanceerde nascheidingsmachines. In de pilotperiode is gekeken naar de kwaliteit van het PMD. De gemeente wil hiermee weten te komen hoe zuiver de inwoners het afval zelf scheiden. Hiermee kan men nagaan of het goed genoeg is voor een bronscheidingssysteem (met PMD-containers) of dat de gemeente beter kan werken met het nascheidingsmodel. 

Verschillende metingen 
Harderwijk heeft in de pilotperiode verschillende metingen gedaan. Hierbij is de kwaliteit van het apart ingezamelde PMD bijgehouden én de hoeveelheid apart ingezameld PMD. Op deze manier kan berekend worden hoeveel van het totaal aan PMD apart ingezameld is in de periode in vergelijking met periodes vóór de pilot. 
Voor de gemeente is het ook van belang dat men weet waar de inwoners van Harderwijk en Hierden de voorkeur aan geven: zelf scheiden (bronscheiding) of scheiden via afvalverzamelaar (nascheiding). Hiervoor kunnen de inwoners een online vragenlijst invullen of fysieke vragenlijsten op straat. Met de uitkomsten van de metingen zal de gemeente passende keuzes maken voor de afvalinzameling vanaf 2026. 

De online vragenlijst is te vinden op de site Afval Harderwijk en is in te vullen tot 7 januari. De gemeente roept de inwoners op om hun mening over de pilot te geven. Des te beter het beeld als er meer mensen de vragenlijst hebben ingevuld. Op die manier kan de gemeente beter kiezen voor het beste scheidingsmodel. 

Resultaten en evaluatie 
De inwoners krijgen de gemeten resultaten te zien in januari, waarna alle resultaten van de pilot gecombineerd worden met bekende kennis en data, begin 2024. De bedoeling is dat de gemeenteraad rond de zomer 2024 de definitieve analyse en aanbevelingen zal ontvangen. Op de site van de vragenlijst, kan men de meest actuele informatie over de pilot en terugkoppeling vinden. 

De gemeente Harderwijk geeft aan dat in elk huis afval ontstaat. Maar er moet wel nagedacht worden om het aantal kilo’s restafval terug te brengen. Afval goed scheiden en verwerken helpt daarbij. Natuurlijk is er meer dan alleen rest- en PMD-afval, zoals glas, papier, karton en GFT-afval. Door dit goed te scheiden ontstaat er minder restafval. De gemeente is in 2022 gestart met het Diftar-systeem. Hierdoor is het aantal kilo’s fijn restafval flink teruggelopen. Dit ging van 138 kilo naar 84 kilo per huishouden.  

(Bron: Gemeente Harderwijk) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 10.12.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights