St Jansdal Lelystad (© Ziekenhuis St Jansdal)

Afgelopen week kwam accountantskantoor BDO met de uitslag van de jaarlijkse financiële ‘stresstest’ van ziekenhuizen over 2022. Ziekenhuis St Jansdal kwam er heel goed uit met een rapportcijfer 8 en een 14e plaats. Ziekenhuis St Jansdal met locaties in Harderwijk en Lelystad doet het volgens BDO financieel goed. Een jaar eerder was het rapportcijfer een 7.  

BDO-Benchmark 2023
Volgens de BDO Benchmark 2023 lijkt de financiële status van de Nederlandse ziekenhuizen – gemiddeld rapportcijfer 7.2 – ruim voldoende. Maar het kan wel zo zijn dat mooie rapportcijfers magere rendementen verbergen. 

Dit zou dan de uitvoering van de plannen voor passende zorg – zoals beschreven in het Integraal Zorgakkoord – kunnen blokkeren. Samen met de zorgverzekeraars staan de ziekenhuizen voor de uitdaging om fors te investeren in digitalisering en een nieuw ontwerp van de zorgprocessen. 

Hiervoor zijn investeringen nodig, die niet compleet uit de IZA-transformatie gelden kunnen worden betaald. Daarnaast hebben de meeste ziekenhuizen niet of nauwelijks investeringsruimte. Daarnaast moet er ook geïnvesteerd worden in vastgoed en duurzaamheid.

Ziekenhuis St Jansdal
In de jaren voor 2019 gingen de IJsselmeerziekenhuizen failliet en in 2019 heeft Ziekenhuis St Jansdal de locatie Lelystad van de IJsselmeerziekenhuizen overgenomen. Volgens bestuurder Arend Jan Poelarends moesten toen keuzes worden gemaakt. 

St Jansdal kon de locatie Lelystad alleen overnemen als een aantal zorgtaken geschrapt zouden worden. Onder meer is de afdeling spoedeisende hulp – wegens een gebrek aan voldoende gekwalificeerd personeel – verdwenen.

Daarnaast zijn ook de IC (Intensive Care) en het beddenhuis (dit is nodig voor die behandeling waarbij ook een nachtopname nodig is) en de acute verloskunde verdwenen. Op dit moment vinden met name planbare (dag) behandelingen en ingrepen plaats.  

Twee locaties 
Het jaar 2022 kon het ziekenhuis afsluiten met een positief resultaat van bijna 7 miljoen euro, terwijl dit in 2021 nog 4,5 miljoen euro was. De heer Poelarends is van mening dat er negatieve gevolgen ontstaan, als op beide locaties dezelfde zorg wordt gegeven. 

Hierbij is van belang te kijken naar de beschikbaarheid van apparatuur maar vooral naar de inzetbaarheid van personeel. Maar de bestuurder kijkt tevreden terug, vooral omdat het ziekenhuis meer zorg heeft kunnen leveren. 

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt en het hoge ziekteverzuim heeft St Jansdal veel patiënten kunnen helpen. Dit is alleen mogelijk geweest door de inzet, de betrokkenheid en de loyaliteit van medewerkers en specialisten. 

Volgens Arend Jan Poelarends heeft de overname van het ziekenhuis in Lelystad een gunstig effect gehad. Zeker heeft dit ook te maken met de keuzes die toen zijn gemaakt. Daarom konden meer patiënten geholpen worden en staat St Jansdal steviger in de regio. 

(Bronnen: De Stentor, De Gelderlander, BDO) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 16.10.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights