Power lines and pylons in a rural area in the Netherlands. It's a sunny day with a cloudy sky in the winter season

De vraag naar elektriciteit groeit. Er komen steeds meer zonneparken en windparken. En in de directe omgeving worden steeds meer elektrische auto’s, zonnepanelen en warmtepompen gezien. Om ervoor te zorgen dat het elektriciteitsnet in de toekomst betrouwbaar is en blijft, moeten bestaande hoogspanningsverbindingen worden uitgebreid en komen er nieuwe hoogspanningsverbindingen. Tussen Diemen, Lelystad en Ens komt een nieuwe hoogspanningsverbinding. Netbeheerder TenneT en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) doen onderzoek naar de beste route voor de nieuwe verbinding. Het tweede voorstel voor het onderzoek naar de nieuwe route ligt vanaf vrijdag 6 oktober ter inzage. Dat betekent dat men kan reageren op dit voorstel.

Nieuwe routes toegevoegd
In het voorjaar van 2023 heeft een eerste voorstel voor het onderzoek naar de nieuwe hoogspanningsverbinding ter inzage gelegen. De reacties op dit eerste voorstel zijn meegenomen in het tweede voorstel, dat nu ter inzage ligt.

Bekijk de kaart met mogelijke routes. De dikke lijnen komen uit het eerste voorstel. De stippellijnen zijn nieuw toegevoegd. 

Informatiebijeenkomst op 2 november
Op donderdag 2 november organiseren de netbeheerder en het ministerie een inloopbijeenkomst in Lelystad. Tijdens die bijeenkomst kan men het nieuwe voorstel inzien, vragen stellen en reageren op het voorstel. Het is vrij in- en uitlopen. Er is geen algemeen deel met presentaties of toelichtingen.

  • Datum: donderdag 2 november 2023
  • Tijdstip: tussen 19.00 en 21.00 uur
  • Locatie: Stadhuis Lelystad (Stadhuisplein 2)

Lukt het niet om op 2 november naar de bijeenkomst te komen? Kijk dan op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland  voor de andere inloopbijeenkomsten in de regio.

Reageren op het voorstel
Men kan tot en met donderdag 16 november 2023 reageren op het voorstel door een zienswijze in te dienen. Dit kan via een digitaal reactieformulier, per post of mondeling. Kijk op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland  voor meer informatie.

(Bron: Gemeente Lelystad) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 11.10.2023

Ook te lezen via Lelystad Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights