Volmondig gaven de nieuwe leden van Gedeputeerde Staten vlak voor de zomer hun woord aan heel Flevoland. In de rubriek ‘Veelbelovende Voortrekkers’ leggen zij hoofd voor hoofd uit wie zij zijn, waar zij voor staan en waar zij in geloven. Op alle gestelde vragen geven zij een eerlijk antwoord. Als politicus en als persoon.

Nieuwe periode
Vraag: Meneer Jansen, eindelijk dan toch. Sinds jaar en dag heeft uw Partij voor de Vrijheid zich vanuit Provinciale Staten kandidaat gesteld voor het bestuur. Andere partijen zagen een college met de PVV tot op heden niet zitten. Maar nu is voor u een nieuwe periode aangebroken. Sinds afgelopen juni mag u zich gedeputeerde Jansen noemen.

Antwoord: “Die kans is ons gegund en die kans hebben we gegrepen. Niet iedereen is daar gelukkig mee en dat hebben sommige mensen ook duidelijk laten weten, maar als PVV zijn we eigenlijk niet anders gewend. Zelf ben ik hier heel democratisch in. Omdat wij elkaar op inhoud hebben gevonden, konden we op een goede manier met elkaar onderhandelen en uiteindelijk ook een prachtig akkoord sluiten.”

Draai
Vraag: In zekere zin heeft u daarvoor wel een behoorlijke draai moeten maken. Als Statenlid stond u soms lijnrecht tegenover het college, waarbij u scherpe verwijten en stevige uitspraken nooit heeft geschuwd. Nu zit u zelf op de stoel van Gedeputeerde Staten. Hoe ziet u die verschuiving zelf?

Antwoord: “Zelf denk ik dat die twee rollen makkelijk van elkaar te scheiden zijn. Vanuit mijn partij gaf ik leiding aan de grootste oppositiepartij. Dan heb je de taak om kritisch te zijn op het beleid van het college en probeer je met een voet tussen de deur om meerderheden te behalen voor de standpunten van jouw partij. Dat heb ik jarenlang gedaan op een manier die bij de PVV past. Maar als bestuurder voer ik het coalitieakkoord uit. Voor alle Flevolanders.”

Gezin
Vraag: Inderdaad bent u gedeputeerde voor alle Flevolanders. U woont zelf in Almere, te midden van allerlei mensen met meer dan honderdvijftig nationaliteiten. Toch prijkt op de omslag van het coalitieakkoord een plaatje van een klassiek Hollands gezin. Denkt u dat alle Flevolanders zich in dat beeld zullen herkennen?

Antwoord: “Ik denk dat we moeten ophouden met het denken in hokjes en kleuren. We moeten kijken naar personen. Daar worden we allemaal gelukkiger van.”

Opvallend
Vraag: In het college zijn dat zes witte mannen van middelbare leeftijd. Dat blijft opvallend.

Antwoord: “Dat wordt nu wel gezegd, maar een witte man ben ik niet. Ik heb een Indische achtergrond en ben dus net als mijn kinderen en heel veel andere mensen een mengelmoesje van culturen. Het was voor mij dan ook een hele eer om op 15 augustus als gedeputeerde een toespraak te mogen houden bij de Indiëherdenking in het Bos der Onverzettelijken.”

Investeringen
Vraag: Voor de komende periode hebt u de economie van Flevoland in uw portefeuille. Welke investeringen gaat u vanuit uw budget doen?

Antwoord: “Ik woon en werk met veel plezier in deze provincie. Maar ik zie ook dat Flevolanders dagelijks heen en weer pendelen over de provinciegrenzen om naar hun opleiding of naar kantoor te gaan. Soms komen bijvoorbeeld jongeren zelfs helemaal niet meer terug en vestigen ze zich ergens anders.

Als provincie willen we laten zien dat Flevoland een provincie is waar je alles kunt vinden en gelukkig kunt zijn. We leggen daarvoor gezonde verbindingen tussen bijvoorbeeld het onderwijs en de arbeidsmarkt en tussen mobiliteit en wonen. Dat levert uiteindelijk ook een steviger economie op, die minder afhankelijk is van schommelingen. Een samenleving is in mijn ogen niet maakbaar.

Maar wanneer je als college de juiste voorwaarden schept en ook duidelijk aan de inwoners uitlegt wat je bedoeling is, zul je zien dat Flevoland zichzelf steeds beter gaat verkopen. Het mooiste voorbeeld daarvan is natuurlijk de recente promotie van Almere City. Daar heeft de gemeente Almere geen cent aan uitgegeven, maar een betere promotie had de stad niet kunnen wensen.”

Vertrouwen
Vraag: De bedoelingen van de overheid roepen tegenwoordig nogal eens vragen op bij de inwoners. Welk vertrouwen kunt u hen geven?

Antwoord: “Het vertrouwen dat we eerlijk zullen zijn. Dat we mensen mee zullen nemen in de uitvoering van onze plannen en hen tegemoet zullen komen. In de komende vier jaar willen we in elke gemeente een keer vergaderen en indien mogelijk besluiten nemen op de plek waar we over praten. Dan doorbreek je ook de achterkamertjespolitiek waar ik me als Statenlid helder tegen heb uitgesproken. Zo scoor je doelpunten met elkaar. Nu Ajax nog natuurlijk!”

(Bron: Provincie Flevoland) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 08.10.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights