In het Kuinderbos in de Noordoostpolder ligt een prachtig vlindergebied. In het gebied zijn grote aantallen te vinden van onder meer landkaartje, koevinkje en bruin zandoogje. Tevens is laatst ontdekt dat het gebied ook een vaste vliegplaats is van de grote weerschijnvlinder en de grote vos. 

Vlinderparadijs 
In het Kuinderbos komen nog veel meer soorten vlinders voor, naast het feit dat het gebied een van de weinige libellenreservaten is van Nederland. Het is hét gebied wat men zeker één keer bezocht moet hebben. 

Staatsbosbeheer doet er veel aan om het Kuinderbos aantrekkelijk te maken en te houden voor de vlinders. Hierbij hoort bosrandbeheer, gefaseerd maaien, begrazing afstemmen op de vlinders. 

En dat gaat nu haar vruchten afwerpen voor het gebied. Het Kuinderbos heeft ondertussen vele vlindersoorten. Zo werden tijdens de vlindertelling van 2022  ruim 2.500 vlinders van 27 verschillende soorten geteld. Dit gebeurde door zo’n 85 vrijwilligers. 

Grote vlindertelling 
Dit jaar zal er voor de 8e keer een grote vlindertelling georganiseerd worden en men is op zoek naar mensen die mee willen tellen op zondagmiddag 23 juli (vanaf 13.00 uur). Men heeft een voorsprong als men (enige) vlinder kennis heeft. 

Kars Veling van de Vlinderstichting heeft een presentatie gemaakt, waardoor men zich kan voorbereiden. In het filmpje worden de eigenaardigheden van de verschillende vlindersoorten getoond. Tevens welke vlinders men kan tegenkomen in het Kuinderbos.  

Tijdens de vlinderteldag zijn er zo’n 30 telroutes, verspreid over het hele Kuinderbos. Men krijgt een vlinderzoekkaart mee, die men mee kan nemen naar huis. Dezelfde dag worden de telresultaten bekend gemaakt, die ook per mail wordt toegestuurd. Aanmelden kan via de site van Staatsbosbeheer.

(Bronnen: De Vlinderstichting, Staatsbosbeheer) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 09.06.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights