Bestuursvoorzitter Relinde Weil

Medio maart vertrekt Relinde Weil als voorzitter van de Raad van Bestuur van ziekenhuis St Jansdal. Na zeven intensieve jaren is voor haar het moment aangebroken om een nieuwe stap te zetten in haar loopbaan. Relinde gaat aan de slag als voorzitter Raad van Bestuur van het Jeroen Bosch ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch.

Relinde: “Ik kijk met trots en groot plezier terug op de afgelopen jaren, waarin ik aan het roer van het St Jansdal mocht staan. Met elkaar hebben we veel tot stand gebracht. Voor mij begon dat met de implementatie van Epic. Dit nieuwe elektronisch patiëntendossier heeft ons veel gebracht als het gaat om kwaliteit van zorg en een beter inzicht in de zorgprocessen. Vervolgens is het ziekenhuis met de doorstart van Lelystad bijna in omvang verdubbeld. Hierdoor hebben wij het aanbod van ziekenhuiszorg in zowel Flevoland als op de Noordwest-Veluwe verder kunnen verbreden.”

Samenwerken
De jaren die volgden op de doorstart van Lelystad stonden sterk in het teken van de zorg voor COVID-patiënten en het opbouwen en verder versterken van de samenwerking met de ketenpartners. Samenwerken was volgens Relinde de afgelopen jaren het sleutelwoord. “Binnen de muren van het ziekenhuis heb ik onze artsen en medewerkers als één team zien samenwerken gedurende de lange en zware COVID-jaren.

Buiten de muren van het ziekenhuis hebben we stap voor stap met de ketenpartners en de lokale politiek een prachtig netwerk kunnen opbouwen. Zo ben ik blij dat wij eind vorig jaar met woonzorgorganisaties Coloriet en Woonzorg Flevoland en in nauwe samenwerking met de huisartsen ‘Getijde’ openden, een nieuwe afdeling voor ouderen in het ziekenhuis in Lelystad.”

Wens voor de toekomst
Relinde heeft een groot vertrouwen in de toekomst van het ziekenhuis. “Ik wens het St Jansdal heel veel goeds. Ik zal jullie missen en natuurlijk blijven volgen.”

Reactie Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht feliciteert Relinde Weil van harte met deze prachtige stap in haar loopbaan en zal haar tegelijkertijd missen in het bestuur van het ziekenhuis. Relinde heeft zeer veel betekend voor het St Jansdal in een periode met grote opgaven. De komende periode gaan wij in gesprek met de adviesorganen om vervolgens te besluiten over haar opvolging.

(Bron: Ziekenhuis St Jansdal) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijk Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 05.01.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights