Wanhoop nooit!

By Marianna Laarif

Bijna iedereen heeft er wel eens last van. Het gaat even niet zo goed, je voelt je niet zo best en de dingen lopen niet zoals je zou willen. Of misschien zit het je wel een hele tijd tegen. Sommige mensen kunnen zelfs depressies krijgen of nog erger.
Wanhoop is een geestelijke pijn waar veel mensen liever een fysieke pijn voor in zouden ruilen als ze konden kiezen.
Beter dan het inruilen van de ene pijn voor de ander is er iets dat de mens kan doen om de wanhoop als sneeuw voor de zon te doen smelten. Wat is dit wondermiddel waardoor er rust kan komen in het hart?
Een kort maar zeer krachtig en altijd werkend antwoord: hulp zoeken bij Allah.
Het maakt namelijk niet uit hoe diep je in de put zit, of wat je voor fouten hebt gemaakt: wanhopen is nooit een optie. NOOIT. En al zouden je zonden zo veel zijn dat je ze niet eens meer allemaal weet. Of al zouden alle mensen om je heen je slecht behandelen. Ongeacht je situatie moet je één ding heel goed weten:
Er is Iemand bij Wie je altijd terecht kunt. ALTIJD. Iemand die je niet om je uiterlijk beoordeelt. Niet om je afkomst of leeftijd. Iemand die jou beter kent dan je jezelf kent en Iemand die het goede voor je Wenst.
Het is Allah, de Schepper die altijd het oprechte berouw van zijn dienaren accepteert zolang ze nog niet zijn gestorven. De eigenschappen van Allah zijn met niets te vergelijken. Tegen zijn Kracht kan bijvoorbeeld niets op en Zijn Wijsheid is de grootste. Zo groot dat het ons nietige menselijke brein te boven gaat. Zo is het ook met Zijn Genade, Barmhartigheid en Zijn Vergevingsgezindheid, die zijn met niets te vergelijken.
In de Edele Qur’an worden de mensen opgeroepen om niet te wanhopen en om Allah om hulp te vragen. Zie de volgende interpretaties van de betekenissen van verzen in de Qur’an:
En wanneer Mijn dienaren u (O Mohamed vrede en zegeningen van Allah zij met hem) over Mij vragen, Ik ben nabij. Ik verhoor het gebed van de smekeling, wanneer hij Mij aanroept. Laat hen dan Mij gehoorzamen en in Mij geloven, opdat zij geleid zullen worden. (Soura 2, Al Baqara, vers 186)
“O mijn zonen, gaat en zoekt naar Jozef en zijn broeder en wanhoopt niet aan de Genade van Allah. Niemand wanhoopt aan Allah’s Genade dan het ongelovige volk.” (Soura 12, Yusuf, vers 87)
Hij (Abraham) zei: “Wie kunnen aan de Genade van hun Heer wanhopen, dan de dwalenden?”(Soura 15, Al Hijr, vers 56)
Zeg: “O mijn dienaren die tegen zichzelf buitensporig zijn geweest, wanhoopt niet aan de Genade van Allah, voorzeker Allah vergeeft alle zonden, waarlijk, Hij is de Vergevensgezinde, de Genadevolle.” (Soura 39, Az Zumar, vers 53)
De Schepper staat altijd voor ons klaar. Maar zijn wij bereid om Hem om hulp te vragen, of denken we dat we het zelf wel kunnen?
Sommige mensen die getroffen zijn door wanhoop zoeken hun hulp enkel bij mensen en vergeten hun Schepper om hulp te vragen ook al weten ze dat de Schepper de Meest Genadevolle is. Maar als de mens even nadenkt over mensen en hun zwakheid en de Almachtige Schepper dan zal er snel begrepen worden dat enkel als Allah iemand helpt, deze persoon zal genezen van welke kwaal hij/zij ook heeft.
Voor wat meer illustratie het volgende:
Stel je eens voor dat iemand een gruwelijke zonde heeft begaan. De mensen zullen die persoon verafschuwen en ook al krijgt de persoon oprecht berouw en heeft hij grote spijt over wat hij heeft gedaan, zullen er altijd mensen zijn die het hem niet zullen vergeven. En zelfs als sommige mensen het hem vergeven, bij de meeste mensen zal voor altijd in hun geheugen de gruweldaad gegrift staan. Ook al heeft de persoon spijt. Dit is menselijk. Echter dit is niet te vergelijken met hoe de Schepper met ons omgaat. Al zouden we bergen aan zonden hebben, als wij oprecht berouw hebben en de Schepper om vergiffenis vragen, dan zal Hij ons altijd accepteren. Op de voorwaarde dat we echt berouw hebben en enkel Hem aanbidden. Wie kun je dan het beste om hulp vragen?
Stel je iemand anders voor die altijd mensen om hulp vraagt. Voor de kleinste dingen. Veel mensen zijn best bereid iemand te helpen maar als iemand te vaak gaat vragen dan gaat het irriteren bij de mensen. De een kan het langer volhouden dan de ander maar in alle gevallen is hun geduld eindig. Maar hoe zit het met iemand die altijd Allah om hulp vraagt? Een feit is het dat Allah nooit moe wordt van onze vragen en altijd voor ons klaar staat. Bij wie kun je dan het beste terecht?
Stel je eens voor dat de zonden die de mens pleegt voor andere mensen zichtbaar zouden zijn… Zou er nog iemand met iemand anders om willen gaan, wetende dat geen mens zonder zonden is? Zou jij om willen gaan met iemand als je bijvoorbeeld weet dat hij/zij een keer slecht over je gesproken heeft? Het zou in elk geval altijd in je achterhoofd rondspoken. Dit is maar een simpel voorbeeld maar Hij die alles over je weet, je diepste gedachten, Hij is Vergevensgezind en Hij laat andere mensen veel van onze zonden niet zien. In wie kun je dan het beste vertrouwen?
Stel je eens de meest barmhartige persoon voor. Stel je eens de barmhartigheid van een moeder voor haar kind voor. Probeer je het hoogste in barmhartigheid voor te stellen. De barmhartigheid van je Schepper is onvoorstelbaar veel groter. Is dat niet geweldig?
Wanneer je dit alles weet en wanneer je weet dat je Schepper over alles macht heeft en Hij nooit iemand onrecht aandoet (dit doen de mensen zelf) en wanneer je weet dat Hij je ALTIJD zal helpen als je Hem oprecht om hulp vraagt. Wanneer je weet dat Hij altijd leeft en geen enkele zwakte heeft. Waarom zou je dan wanhopig zijn?
De Heer der werelden, Allah de Verhevene, Wil niet dat wij ons wanhopig voelen. Hij Wenst voor ons het goede. Als wij gelukkig willen zijn in ons hart dan kunnen wij in de Qur’an daarvoor de oplossing vinden (interpretatie van de betekenis):
Degenen die geloofden, en wiens harten rust vinden in het gedenken van Allah. Waarlijk! in het gedenken van Allah kunnen de harten rust vinden. (Soura 13, Ar Ra’d, vers 28)
Vond je dit artikel nuttig en ken je iemand die last heeft van wanhoop? Stuur dit artikel dan a.u.b. door naar de betreffende persoon. Wie weet, misschien zal het hem/haar met de toestemming van Allah helpen om rust te vinden in het hart.

Zit het tegen en voel je je niet zo best?
Heb je geen hoop meer of is je hart gevuld met pijn?
Weet dan: wat je meemaakt is een tijdelijke test.
Gedenk Allah om ervoor te slagen: er is geen beter medicijn!

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

By Marianna Laarif

Ik ging naar een wijze man om hem vragen te stellen over iets dat mijn dwars zat.
Ik hoorde hem zeggen: “Wat wil je vragen?”
Ik zei: “Wat is het meest verbazende in de mens?”
Hij antwoordde:”Mensen! Ze vervelen zich om kinderen te zijn en haasten zich om te groeien, daarna willen ze weer kinderen zijn”.
“Ze verspillen hun gezondheid om geld te verdienen, daarna geven ze het geld uit om hun gezondheid terug te krijgen “. “Ze maken zich zorgen over de toekomst, en vergeten het heden, dan leven zij niet in het heden noch in de toekomst”. Ze Leven alsof ze nooit zullen sterven, En sterven alsof ze nooit geleefd hebben”.
Hij antwoordde: “Ze moeten leren dat ze niemand kunnen dwingen van ze te houden, alles wat ze kunnen doen is zichzelf geliefd maken “.
Het werd even stil …. Toen vroeg ik: “Wat zijn de lessen van het leven die de mens moet leren …?”
“Ze moeten leren zichzelf niet te vergelijken met anderen”.Ze moeten tolerantie leren en proberen te vergeven. Ze moeten leren dat de rijkste persoon niet is wie het meeste bezit, maar die het minste begeert”
“Ze moeten leren dat er mensen zijn die hen liefhebben. Maar deze mensen weten niet hoe ze hun liefde moeten tonen of uiten”
“Ze moeten leren dat twee mensen naar hetzelfde ding kunnen kijken. Maar het toch verschillend zien “.Ze moeten leren dat het niet voldoende is om elkaar te vergeven, Maar dat ze ook zichzelf moeten vergeven”.
“Ze moeten leren niet over iemand te oordelen door het uiterlijk of wat ze over hem hebben gehoord. Maar pas wanneer ze hem goed hebben leren kennen”.
Stilte…; Is een slim antwoord die velen niet kennen.
“De enige overwinning die voor altijd geldt en geen verdriet achterlatat, is de overwinning op onszelf”. De harde klappen in het leven breken het glas, maar verfijnen het ijzer. Het vernietigen van de vijand is niet door hem af te maken. .
Maar door zijn beginselen teniet te doen..
Trots zijn is niet wanneer je niet faalt..
Maar trots zijn is wanneer je faalt en weer opstaat en het opnieuw probeert..
Liefde is een verdraagbare hel”.
“En het leven zonder liefde is als een onverdraagzaam paradijs.
Het geven van één bloem aan een levende persoon is veel beter dan een volledig boeket bij zijn graf.
Een optimist is een mens die het licht ziet terwijl het er niet is..
En de pessimist is een dwaas die het licht ziet maar het niet gelooft..
Wat is het mooi om een persoon te hebben..;
Die naar je vraagt wanneer je er niet bent
Die jou benadert wanneer je afstand neemt..!
Wat is het mooi om iemand te hebben in deze wereld..;
Die zich zorgen om jou maakt… Van je houdt…
Voor je zorgt… Jouw geluk en blijheid deelt.. Maar ook jouw verdriet..!
Wat is het mooi om iemand te hebben..;
Die altijd positief over je denkt en jou vergeeft als je een fout begaat..
En een excuus zoekt voor jou als je je verkeerd hebt gedragen tegenover Hem…
Wat is het mooi dat Hij niet achter je rug om roddelt en het voor je opneemt.. En het niet toelaat als anderen negatief over jou praten in jouw afwezigheid..
Wat is het prachtig om iemand te hebben..;
Die jouw aanmoedigt als je angstig bent en je raad geeft als je een fout hebt begaan.
Wat is het prachtig om iemand te hebben..;
Die jouw geheim bewaart.. zich houdt aan Zijn beloftes…
En dat is Allah.”

Dat waren pas tijden waarin de levens van Moslim waarde hadden!

By Marianna Laarif

Umar ibn Abdul Aziz was de khalief in de tijd dat moslims gevreesd waren vanwege hun legers en jihad.

Het is overgeleverd dat een moslim samen met zijn vriend liep ergens bij de grens van het moslim rijk. En opeens zag hij een leger van de romeinen waar niemand iets van wist. Ondanks dat zijn vriend het hem afraadde, hij viel ze in zijn eentje aan. Hij vocht zo hard dat hij steeds dieper in het leger kwam totdat het hele leger in tweeën scheurde en hij aan de achterkant uitkwam. Toen draaide hij zich om en ging weer door met hun vechten. Ze hadden zoveel moeite om hem te verslaan en te doden, dat ze dachten: “kijk wat één moslim kan doen, laat staan een heel leger van moslims!”

Dus hoe bedoel je dat deze moslim niet was overtuigd van het paradijs en Allah? Als hij zoals ons van de wereld hield dan zou hij rennen en een leger halen, maar ondanks dat hij gedood werd heeft hij toch gewonnen, want de trauma die hij hen leverde was beter dan een heel leger! Zoals een iemand zei: “Ik heb mijn ziel(leven) aan Allah verkocht, en wanneer je iets verkoopt(aan een betrouwbaar iemand), kan het jou dan schelen wat de verkoper ermee gaat doen?”

Umar ibn Abdul Aziz kreeg een brief van de Romeinen, en zij wilden een vredes akkoord sluiten met de Moslims. Ze wilden jiziah (beschermgeld) betalen en onder de Islamitische Staat leven. Umar vond het goed en hij stuurde een boodschapper naar hun toe, met een paar brieven waar zij zich aan moesten houden en die zij moesten tekenen.

Dus de boodschapper van Umar kwam in het land van de Romeinen en allerlei belangrijke mensen van de Romeinen kwamen naar hem toe.

Terwijl hij met hun aan het praten was, vielen zijn ogen op iets verbazingwekkend. De boodschapper zag een man, wiens ogen waren uitgehaald en die op zijn handen en voeten rondjes liep als een ezel. En hij herhaalde steeds: “Lailaha il Allaah” en “Subhan’Allaah” de hele tijd. Elke keer als hij stopte werd hij geslagen met een zweep.

Dus iedereen wou met de boodschapper van Umar ibn Abdul Aziz praten, maar hij liep naar die man toe. De boodschapper was zeer verbaasd over deze man, want toen leefden de Moslims niet in het land van de ongelovigen. De boodschapper zei: “Asalamu Alaikom!” De man antwoordde: “Walaikom Salaam, een Moslim in het land van de Romeinen?” De boodschapper antwoordde: “Ja, ik ben de boodschapper van Umar ibn Abdul Aziz. Wat is er met u aan de hand?” Hij antwoordde:

“Ik heb een verhaal. Ik ben van het koninklijke familie. Toen ik over Islam hoorde zei ik: “Ashadu ana lailaha il Allaah, wa Ana Mohammada rasoel Allaah”. De leider zei tegen mij: “Jij hebt twee keuzes. De eerste keuze is dat je met mijn dochter trouwt en ik geef je mijn rijkdommen, maar je moet Islam verlaten, want ik kan niet iemand in mijn familie hebben die Moslim is”. Ik zei tegen hem: “Nee, dat zal niet gebeuren”. De leider zei toen: “Je tweede keus is dat we jou ogen uitplukken en we behandelen je als een ezel totdat je sterft”. En ik zei:

“Ik neem de tweede keuze”.

Wat denk je dat de boodschapper van Umar Ibn Abdul Aziz toen deed? Ging hij zitten en vredes akkoorden sluiten? Zei hij: “Dit is een romein, wat heb ik nou met romeinen te maken?” Nee, bij Allaah, hij pakte zijn brieven en ging weglopen zonder hun aan te kijken. Dit was een gewone Moslim toen he, geen Khalief of Ameer van de Moslims! De boodschapper ging terug naar Umar ibn Abdul Aziz en vertelde aan hem wat er was gebeurt. Wat deed Umar? Zei hij tegen hem:

“Waarom gaf je hun niet wat zij wilden o dwaas?! Ze wouden vrede, geef ze vrede! Kus hun voeten, laat ze tevreden over ons zijn! Waarom kwam je terug?!”

Zei hij dat? Nee, dat zouden onze leiders doen. Maar niet Umar, niet Umar ibn Abdul Aziz!

Umar riep een schrijver en beval hem te schrijven:

“In de naam van Allah, van Umar ibn Abdul Aziz, de Ameer van de gelovigen, naar de HOND van de Romeinen! Wallahe’l Aziem, als jij die man niet naar mij toebrengt, onder sterke bewaking, in mooie kleren, Wallahe’l Aziem, ik kom persoonlijk naar je toe en stap op je land en op je nek!”

Dat was maar een Moslim en kijk hoe onze voorvaderen hebben gehandeld. Vandaag de dag sterven honderden duizenden Moslims en het enige wat onze leiders doen is slapen in hun paleizen, waar zelfs hun wc’s van marmer en goud zijn terwijl de bevolking van honger sterft!

De brief bereikte de leider van die Romeinen en hij begon te trillen uit angst. En hij ging persoonlijk die man ophalen en gaf hem mooie kleren en hij stuurde hem bewaakt naar Umar ibn Abdul Aziz. Hij stuurde een brief mee en schreef daarin: “Is dit de man die u zocht? OK, laten we nu over vrede praten”. Umar zei toen:

“Weg met jou en met je vrede!”

Dat waren pas tijden waarin de levens van Moslim waarde hadden!

Dit is een heel mooi verhaal…moeite waard om ff te lezen

By Marianna Laarif

Dit is het verhaal van een gewone man
Die handelt in strijd met Allah’s plan
Wanneer u uzelf hierin weerspiegelt ziet
Heb dan berouw en zondig verder niet

Het was eens midden in de nacht
Toen de dood een bezoekje bracht
De slapende riep: “Wie klopt daar aan?”
“Ik ben Israel, laat me binnengaan”

De man kreeg het koud en weer heet
Rilde, badend in het doodszweet
Schreeuwende tegen zijn slapende vrouw
“Laat hem weggaan…alsjeblieft…gauw!”

Engel des Doods, neemt mijn leven niet
Ik ben nog niet klaar zoals je ziet
Mijn familie is afhankelijk van mij
Geef me toch nog wat tijd erbij

De Engel klopte, weer en weer
“Vriend, je leven nemen doet niet zeer
Het is je ziel waar Allah om vraagt
Het helpt niet als je nu nog klaagt

Hysterisch, huilend riep de man
“O Engel, de dood, ik ben zo bang ervan
Ik geef jou goud, ik word je slaaf
Maar zend me toch niet naar het graf”

“Laat me erin vriend”, zei de Engel toen
“Kom uit je bed, ga de deur opendoen
Want, laat jij me nu niet zelf erin
Dan kom ik door de deur als een Djinn”

De man pakte een pistool om zich te beweren
Net alsof dat de Engel zou kunnen deren
“Ik schiet je hoofd eraf,
Dan ga jij wellicht naar je eigen graf”

Maar de Engel stond al naast zijn bed
“Vriend, je ondergang is al ingezet
Engelen sterven immers niet, dom mens
Leg je pistool neer, het is Allah’s wens

Waarom ben je bang, vertel eens man
Om te sterven volgens Allah’s plan?
Glimlach nu maar en laat geen traan
Wees blij dat je tot hem terug mag gaan

O Engel, ik schaam me dood en buig mijn hoofd
Vergeten was ik Allah, Zijn Naam zij geloofd
Werken voor geld, verdeed ik mijn tijd
Zelfs niet denkend aan eigen gezondheid

Allah’s geboden gehoorzaamde ik niet
Vijf keer bidden? Dat deed ik niet
Ik zag de Ramadan komen en gaan
Maar had geen tijd vol berouw te staan

De plicht van de Hadj heb ik uitgesteld
Dat vond ik zonde van mijn tijd en geld
Alle liefdadigheid heb ik genegeerd
Wel heb ik steeds meer rente begeerd

Ik zag geen kwaad in een slokje wijn
Vond het gezellig met vrouwen te zijn
O Engel, neemt me Alsjeblieft niet mee
Spaar mijn leven nog een jaar of twee

Dan gehoorzaam ik de regels van de Koran

Kijk keer bidden van nu af aan
Het vasten en Hadj zal ik volbrengen
En me niet in andermans zaken mengen

Ik zal aan anderen geen rente vragen
En liefdadigheid, alle dagen
Ik zal me niet over een wijnglas buigen
Maar van Allah’s EENHEID getuigen

Wij Engelen doen alles op Allah’s bevel
Wij kunnen niets doen tegen zijn Wil
De Dood is voorbeschikt voor iedereen
Man, vrouw of kind, uitgezonderd geen

Dit is je laatste moment, kom erbij
Je verleden trekt aan je voorbij
Hoewel ik je angsten begrijpen kan
Is het nu te laat voor tranen, man

Jarenlang heb je op aarde kunnen leven
Je hebt nooit geld aan armen gegeven
Je ouders heb je nooit gerespecteerd
En nooit iets van je fouten geleerd

Je negeerde dagelijks de roep van de Adhaan
Je las nooit een stuk uit de Koran
Beloften verbrak jij altijd, je leven lang
Voor jou waren zelf je vrienden bang

Goederen opgepot, gigantische winst
Jouw personeel verdiende het minst
Geld verdienen was je grootste plezier
Ontspannen deed je met gokken en bier

Met vitaminepillen hield jij je gezond
Terwijl je nooit aan iemands ziekbed stond
Ook heb je nooit aan iemand een liter bloed gegeven
Voor het redden van een andermans leven

O mens, je hebt zoveel verkeerd gedaan
En met hulpacties aan de kant gestaan
Jij hebt andere mensen nooit vergeven
Kijk maar zelf terug op je leven

Het Paradijs voor jou? Geen idee!!
Eerder de hel, een grote vlammenzee
Je kunt je zonden niet afbetalen
Ik ben hier om je ziel te halen

Er is een triest eind aan dit verhaal
De man had tot dan geen enkele kwaal
Sprong schreeuwend uit zijn bed, kwam ten val
En viel plotseling dood….Hartaanval????

O, lezer, wellicht heeft dit verhaal
Voor U een boodschap.
Als de dood komt, zijn we onvoorbereid
Dus gebruik iedere minuut van uw tijd en gedenk Allah die u
het leven heeft gegeven en tevens zal ie het van je ontnemen..
Verander uw leven nu het nog kan en toon berouw
Zodat u HET PARADIJS binnen kan gaan Insha Allah!!!

Het Paradijs

By Marianna Laarif

Salam allemaal! we hebben het vaak over de hel maar laat het ons nu eens over het paradijs hebben want dit is eigenlijk waar iedereen terecht wil komen incha Allah!!

Het Paradijs

Als we ons afvragen wat ons voornaamste doel is in dit wereldse leven, dan zullen velen van ons als antwoord: gelukkigheid in het wereldse leven. Daar is waar iedereen (of de meesten van ons) naar streeft, we zitten op school, om later een goede baan te krijgen, om geld te verdienen, om gelukkig te zijn… Maar laten we niet vergeten dat dat niet alles is, en dat er veel meer van ons wordt verwacht. Alles in dit wereldse leven vergaat.

Een mooi voorbeeld waar we veel van kunnen leren is dat van de kameel van de Profeet . Zij heette AL-Qaswaae, en stond bekend als het snelste rijdier te midden van de rijdieren van de sahaba. Niemand van de sahaba twijfelde er ooit over om de kameel van de Profeet in te halen. Op een dag kwam er een oude man met een ezeltje, en die haalde met alle gemak al-Qaswaae in… De Profeet zei hierop: “Allah heeft vastgesteld dat er niets in deze wereldse leven zal rijzen, of ooit zal het weer dalen.” Dit geldt voor alles, na gezondheid komt ziekte, na rijkdom komt armoede, na een leuk uitje, ben je moe en na het leven komt de dood…

Gelukkigheid in het wereldse leven is dus niet volmaakt, je hebt eigenlijk geen garantie en er volgt vaak iets negatiefs…In het paradijs zal het insha Allah anders zijn, daar heb je andere maatstaven, andere soorten blijdschap en gelukkigheid, en waaronder dat daar wel geldt, dat dat je uiteindelijke doel is, en dat het eeuwig zal zijn. Laten we eens wat dichterbij gaan…laten we ons eens oorstellen hoe het paradijs eruit zal zien. Hoe ziet die plek er nou uit, waar we zo hard voor werken en waar we zo erg naar streven?? De Profeet heeft ons een aantal beschrijvingen gegeven, waar we veel uit kunnen halen…in ieder geval genoeg om ons leven ervoor op te offeren.

Stel je eens voor….

Het einde van de dag des oordeels is nabij…alles is geweest, iedereen weet wat zijn eindbestemming zal zijn, voor de moslims, de godvrezende mensen op het aardse leven, is het zwaarste voorbij, hen staat een eeuwig leven vol verassingen te wachten. Zij zijn ook voorbij de siraat, dit is de ‘brug’ die boven het hellevuur loopt. Volgens een overlevering van de Profeet is deze zo hun als een haartje, en zo scherp als een zwaard, en het ligt aan je daden hoe snel je eroverheen komt!! De Profeet zegt dat er mensen zijn die in een fractie van een seconde erover heen zijn, de ander doet er wat langer over, ook zijn er die er kruipend overheen komen…..Zorg ervoor dat je ook deze siraat zo snel mogelijk voorbij bent, zorg er dus voor dat je altijd godvrezend bent, dat je altijd gehoorzaam bent, en Allah (subhana wa ta’ala) zal Zijn hulp aan jou schenken. Goed, je bent de siraat voorbij, aan deze kant staan alleen maar moslims, iedereen die het wereldse leven goed heeft doorgebracht, we staan allemaal voor de poorten van het paradijs, maar…ze zijn gesloten!!

We gaan op zoek naar degene die de poorten voor ons zal openen, alle profeten zeggen dat ze daar niet voor bestemd zijn. Dan… komt de Profeet Mohammad hij loopt naar de poort, en klopt daarop…de engel die binnen staat, die de taak heeft deze poort te bewaken, vraagt: “Wie is daar?” De Profeet antwoordt: “Ik ben het, Mohammad ibn 3abdillah!”, waarop de engel antwoordt: “Welkom Mohammad! Allah heeft mij verboden deze poort te voor iedereen te openen, behalve voor jou!” De Profeet vertelt ons dat deze poort een breedte heeft even groot als de afstand van Mekka tot Shaam (Syrië), en ondanks deze breedte, zal het erg druk worden voor deze poorten, tenslotte willen alle moslims zo snel mogelijk binnen zijn..Ook dat wordt bepaald door je daden….zullen wij tot diegenen behoren die samen met de Profeet het paradijs binnengaan..of….zij die al laatste binnentreden Doen wij wel hard genoeg ons best om het paradijs als eersten naar binnen te gaan, of kan het ons allemaal niet zoveel schelen??

Is dat niet nog een goede reden om nog meer en meer je best te doen in dit leven? De Profeet zei: “Er is een groep die het paradijs binnengaat, en hun gezichten zijn als de volle maan in een donkere nacht (van blijdschap), de groep die daarna komt, is als het licht van een planeet, en die daarna komt…” en het wordt steeds minder. Natuurlijk is je blijdschap niet te beschrijven als je als eerste, samen met onze Profeet het paradijs binnentreedt!! Wie zal dat niet willen??Ik wil dat….jij wilt dat..iedereen!! Maar werken we er wel hard genoeg voor?? Hopelijk zal deze les ons meer moed geven, en meer kracht om ons nog meer naar onze schepper te richten….
Dat was de binnenkomst, in het paradijs. De Profeet gaat door met het beschrijven: “De kammen zijn van goud…parfum zijn muskus geuren…en veranderen voortdurend.” Stel je voor..als slechts een kam van goud zal zijn…waar zal de rest uit bestaan?? De Profeet gaat verder: “De bewoners van het paradijs, zijn constant bezig met tasbee7, het is een instinctief iets, zoals jullie nu ademen” Je zou je afvragen..je bent in het paradijs gekomen omdat je hier, in dit leven, hard hebt gewerkt, en Allah (subhana wa ta’ala) hebt aanbeden..moet dat in het paradijs ook?? Moeten we daar ook tasbee7 doen? Nee, maar in het paradijs is alles zo prachtig, dat je niet anders kan, dan Allah (subhana wa ta’ala) gedenken voor al deze schoonheden, net als hier, in dit leven, als je een mooi uitzicht ziet, roep je meteen : “Subhaaana Allah”. Daarmee kun je het vergelijken. Maar in het paradijs veranderd alles constant, het wordt steeds mooier en mooier, waardoor je nog meer Allah (subhana wa ta’ala) gaat gedenken…. Aan de poorten van het paradijs roept Allah (subhana wa ta’ala) naar ons, en hij zegt woorden, die je alle moeite en verdriet van het aardse leven doen vergeten..Hij zegt: “O bewoners van het paradijs! Jullie zijn nu gezond, en zullen nooit meer ziek worden, jullie zijn jong, en zullen nooit meer oud worden, jullie zijn levend, en zullen nooit sterven, jullie zijn gelukkig en zullen nooit verdriet meemaken!” Hoe zou jij je voelen als Allah (subhana wa ta’ala) dit tegen jou zou zeggen..Het maakt allemaal niet meer uit, je hebt eeuwige garantie, je hebt bereikt wat je wilt, je hebt echte geluk en blijdschap bereikt! Deze woorden alleen, zijn meer dan alles van jou waard wat je in dit leven doet… Hoe kunnen mensen nog hun gebeden nalaten, in ruil voor al dit moois?? Hoe kun je nog bewust ervoor kiezen zonden te begaan als je al deze dingen hebt gehoord??

Maar er is meer:

De Profeet Mousa (‘alaihi asalaam) vroeg aan Allah (subhana wa ta’ala) : “O Allah, wie heeft de laagte gradatie in het paradijs?” Allah (subhana wa ta’ala) zei: “Degene die de laagste gradatie heeft, is diegene die het laatste uit het vuur komt. Elke keer als hij eruit probeert te komen, wordt hij weer teruggetrokken, hij probeert het weer, en hij wordt teruggetrokken, de derde keer komt hij eruit. Als hij eruit is zegt hij: Alhamdoelillah, voor degene die mij van jou heeft gered. Daarna zeg ik tegen hem: “O mijn dienaar, ga mijn paradijs binnen. Wil jij een bezit zo groot als de machtigste koning op aarde? Je krijgt net zoveel als de machtigste koning, en dat nog een keer, en nog een keer en nog een keer, en nog een keer, en nog een keer (5x), en daarbij krijg je alles wat je hart begeert.” Yaa Subhana Allah, dit is degene die het laagst staat in het paradijs, hoe zal het zijn met diegene die het hoogst staat Zo groot is de barmhartigheid van Allah (subhana wa ta’ala) !! De Profeet zei ook: “Hij met de laagste gradatie heeft een bezit, die zo groot is, dat hij er meer dan 1000 jaar ervoor nodig heeft om het helemaal te bezichtigen, hij met de hoogste gradatie, bezichtigt Allah (subhana wa ta’ala) dag en nacht.” Masha Allah, dag en nacht, wat zou je nog meer willen, als je constant naar een schoonheid zit te kijken!!! En 1000 jaar, stel je voor…paleizen, rivieren, dieren, bossen, voetbalvelden (als je ervan houdt…) etc..etc…allemaal voor jou!!

De sahaba vroegen eens aan de Profeet : “Beschrijf de gebouwen van het paradijs voor ons, o Profeet van Allah.” De Profeet antwoordde: “Een baksteen van goud en een baksteen van zilver, het cement is van musk, en de kiezelsteentjes zijn parels… ” Stel je de geur van het paradijs eens voor…alleen het cement is al van musk…en de gebouwen…subhaana Allah… Maar de hadeeth is nog niet af…het mooiste is: “…en het plafond is de troon van de Barmhartige…” Masha Allah…dus boven al datgene, heb je nog altijd Allah (subhana wa ta’ala) naast je…wat wensen wij nog meer? Hoe kun je het nog maken jou verplichtingen niet na te komen??!!

De volgende overlevering zou je ook aan het denken moeten zetten:

“Een afmeting van een boog in het paradijs is beter dan de wereld en wat erbij hoort.” De afmeting van een boog, komt ongeveer overeen met 1 meter…dus een meter, is beter dan al het goede wat we hier op aarde hebben gezien?? Alle blijdschap, alle feesten, etc… 1 vierkante meter uit het paradijs, overwint het?? En dan nog te bedenken, dat je nooit dat kleine stukje zult krijgen…maar meer.. .veel meer!!

De vrouwen in het paradijs
De Profeet zei: “Als een van nour al3ayn (Letterlijk: Licht van het Oog) een puntje van haar vinger naar buiten zou steken, lichten de hemelen en aarde daarvan op, zonder de zon en de maan.” Allah (subhana wa ta’ala) zegt in Surah 55 : Ayah 30:
“Voorwaar, Wij hebben dezen tot een wonderlijke schepping gemaakt, Wij maakten haar maagden, Beminnelijk, van gelijke leeftijd.”
De Profeet zei: “Als een vrouw haar paleis binnenkomt, en tegen haar man praat, zal hij het hele paradijs vergeten…” Dus al die zaken die hebben opgenoemd…vergeet hij…in een paar seconden…door zijn eigen vrouw….??

In de tijd van de sahaba kwam het eens voor dat als een briesje langs kwam, een metgezel zei dat hij daarin de geur van het paradijs rook…. Aan het begin van een slag rook ieder de geur van het paradijs op bepaalde plaatsen, als men na het gevecht naar ze op zoek ging…lagen de martelaren precies daar waar ze geur van het paradijs voordat de slag begon roken….Subhna Allah, de Profeet zegt: “De geur van het paradijs is te ruiken van een afstand van een reis van 500 jaar!” Dus de metgezellen stonden zo dicht bij het paradijs….en wij… staan wij verder dan een reis van 500 jaar van het paradijs…..

Er is nog een punt: Adam (as) werd toen hij geschapen werd in het paradijs gezet, velen van ons denken dat dat zijn huis en eeuwige verblijfplaats was, maar let op de volgende aya, voordat Allah (subhana wa ta’ala) Adam schiep:
“En toen uw Heer tot de engelen zeide: “Ik wil een stedehouder op aarde plaatsen” (Surah 2 : Ayah 30)
Dus het paradijs was zijn eerste thuis, het is alsof Allah (subhana wa ta’ala) tegen ons wil zeggen, dat is waar jullie vandaan komen, dus zorg ervoor dat je daar terugkomt!! Je kunt het vergelijken met het verlangen naar je vaderland, hier in het wereldse leven…zo moeten wij ook verlangen naar het paradijs…

Tenslotte nog een mooi moment:

Allah (subhana wa ta’ala) zal de mensen van het paradijs bij zich roepen, en zegt: “O mijn dienaren, ik wil dat jullie mij komen bezoeken!” Dan komt iedereen rond de troon van Allah (subhana wa ta’ala) zitten. Allah (subhana wa ta’ala) zegt: “Vrede zij met jullie allen.” Zij antwoorden: “O Allah, u bent de vrede, en de vrede komt van u, geprezen zij u, de meest bramhartige en vrijgevige.” Allah (subhana wa ta’ala) zegt: “Wens iets.” Zij antwoorden: “Wij wensen slechts het aanschouwen van uw gezicht…” Allah (subhana wa ta’ala) benaderd iedereen persoonlijk en zegt: “O mijn dienaar, ik ben tevreden over jou, ben jij ook tevreden over mij? Herinner je je die zonde, en die zonde, en die zonde…?” De dienaar: “Maar Allah, u had mij toch vergeven?” Allah (subhana wa ta’ala) zegt dan: “Zeer zeker, met mijn vergeving heb je jou status in het paradijs bereikt. Wens maar mijn dienaar!” De dienaar begint op te noemen: “Ik wil dat, en dat, en ook nog dat mijn Heer…en dat en dat…” Totdat de dienaar niks meer weet..dan zegt Allah (subhana wa ta’ala): “Ben je dat en dat en dat niet vergeten” Subhaana Allah…Hoe Barmhartig is onze heer Zouden wij al dit goede van ons willen laten gaan..voor een kort leven, wat wij hier doorbrengen

Dit verhaal is geschreven door broeder Zakaria11

Een man die onschendbaar was voor het vuur

By Marianna Laarif

Eén van onze vrome voorgangers vertelt: “Op een dag zag ik hoe een ijzersmid kokend heet ijzer met zijn handen aan het bewerken was en dat dit hem helemaal geen pijn deed. Ik zei tegen mezelf: ,,Dit moet wel een rechtgeleide dienaar zijn, aangezien het vuur hem niet kan schaden.” Ik kwam dichterbij en groette hem. Hij groette mij terug. Waarop ik hem vroeg: ,,Bij Degene Die jou begunstigd heeft met deze gave, verricht smeekbede voor mij.”
De man begon toen te huilen en zei tegen mij: ,,Bij Allah, mijn broeder, ik ben niet zo goed als jij van mij denkt.”
Ik zei toen tegen hem: ,,O broeder, niemand behalve rechtgeleide mensen kunnen dit doen.”
Hij zei: ,,Aan dit gaat een merkwaardig verhaal vooraf.”
Ik zei: ,,Als je het me wilt vertellen, graag.”
Hij zei: ,,Goed. Op een dag was ik hier in deze smederij van mij aanwezig toen plotseling een vrouw de zaak binnenliep. Zij was zeer aantrekkelijk. Nog nooit heb ik een vrouw met zo een mooi gezicht gezien. Zij vroeg mij: ,,O broeder, heb je iets te geven in de Naam van Allah?”
Toen ik naar haar keek was ik helemaal weg van haar en zei: ,,Als jij met mij naar huis gaat dan zal ik je alles geven wat je wilt.”
Lang bleef zij naar mij staren om vervolgens te vertrekken. Zij bleef dagen weg, maar kwam terug en zei: ,,Onder dwang van omstandigheden zie ik mij genoodzaakt om op jouw voorstel in te gaan.” Hierop sloot ik de zaak en liep met haar naar huis.
Eenmaal thuis aangekomen zei zij: ,,Ik heb mijn kinderen in een benarde positie achtergelaten. Zou het mogelijk zijn dat jij mij tenminste nu iets geeft zodat ik dit naar hen toe kan brengen. Dan beloof ik later terug te komen.”
Hierop gaf ik haar wat geld en ik deed haar plechtig beloven terug te zullen komen. Dit deed zij ook. Een uur later was zij terug. Ik liet haar binnen en deed de deur achter ons dicht. Waarop zij vroeg: ,,Waarom heb je de deur dicht gedaan?”
Ik antwoordde: ,,Uit vrees voor de mensen.”
Hierop vroeg zei: ,,Waarom vrees je dan niet de Heer van de mensen?”
Ik zei tegen haar: ,,Hij is de Meest Vergevingsgezinde, de Genadevolle.” En ik stormde op haar af en merkte vervolgens dat zij beefde en dat tranen over haar wangen rolden. Ik vroeg haar toen: ,,Waarom beef je en huil je zo?”
Zij antwoordde: ,,Uit vrees voor Allah, de Almachtige,” en zei vervolgens tegen mij: ,,Als je mij laat gaan omwille van Allah dan verzeker ik jou dat Allah jou in het wereldse leven en in het Hiernamaals niet zal straffen met het Vuur.”
Ik stond vervolgens op, gaf haar alles wat ik bij mij had en zei: ,,Ik laat je gaan, uit vrees voor Allah.” Toen zij vertrok werd ik overmand door slaap. In mijn slaap zag ik een mooie vrouw die op haar hoofd een kroon van rode robijnen droeg.
Zij zei tegen mij: ,,Moge Allah jou namens ons belonen met het goede.”
Ik vroeg haar toen: ,,Wie ben jij?”
Zij antwoordde: ,,Ik ben de moeder van het meisje dat jij hebt laten gaan omwille van Allah, de Verhevene. Moge Allah jou in dit wereldse leven en in het Hiernamaals behoeden voor het Vuur.”Daarna werd ik wakker en sindsdien schaadt vuur mij niet en ik hoop dat het mij in het Hiernamaals ook niet zal schaden.

Uitspraken om over na te denken deel 2

By Marianna Laarif

 •  “Hoe meer een dienaar zich inspant in het verkrijgen van leiding en het uitnodigen naar Allah, hoe meer de dwazen zich zullen inspannen om hem te verleiden.”
 • “Wanneer men een daad perfectioneert, zal dit hem zwaar vallen.”
 • “Het verkwisten van tijd, zal het licht der toezicht doden.”
 • “Het uitstellen van Tawbah is een zonde waarvoor Tawbah verricht moet worden.”
 • “Het verrichten van Tawbah druist in tegen hetgeen waar de ziel naar uitnodigt en geeft gehoor aan de oproeper naar de waarheid.”
 • “Er bestaat consensus onder de metgezellen over het feit dat eenieder die Allah ongehoorzaam is, onwetend is.”
 • “Onderwerping is de kern, het ziel en het brein van al-Oeboediyyah (Allahs Alleenrecht op aanbidding).”
 • “Tot de beloning van leiding behoort de leiding die daaruit voortvloeit. En tot de bestraffing van dwaling behoort de dwaling die daaruit voortvloeit.”
 • “De schepselen zullen over twee zaken gevraagd worden: “Wie aanbaden jullie?” en “Hebben jullie gehoor gegeven aan de oproep van de boodschappers?”
 • “Hoogmoed van de mensen van dwaling en verwarring, zal de waarheid niet afweren.”
 • “Hypocrisie heeft twee voedingsbodems: liegen en Riyaa’ (pronken). Hypocrisie uit zich vervolgens in twee zaken: zwakte in inzicht en in vastberadenheid.”
 • “Ibn Taymiyah heeft gezegd: “Wie het eeuwige geluk wenst, dient zich te houden aan de drempel van al-‘Oeboediyah.”
 • “Het volgen van de begeerten weerhoudt je ervan om profijt te ondervinden van een vermaning.”
 • “Geluk in het wereldse en het Hiernamaals zit hem in het vastklampen aan Allah en Zijn Koord.”
 • “Hoe dichter een dienaar bij zijn Heer staat, hoe meer hij zich met Hem zal bezighouden.”

Uitspraken om over na te denken deel 1

By Marianna Laarif

 •  “Iemands volmaaktheid uit zich in het verrichten van goede daden en het bezitten van juiste kennis.”
 • “De standvastigheid van een persoon in dit wereldse bepaalt de standvastigheid van zijn voeten over de Siraat in het Hiernamaals.”
 • “Wees niet verontrust vanwege het feit dat jij je alleen bevindt op het pad van de waarheid.”
 • “Hoe vollediger de aanbidding van een persoon is, hoe meer aandacht hij krijgt van Allah.”
 • “Toevlucht zoeken bij Allah hangt van twee fundamenten af: Vertrouwen in Allah en op Hem bouwen.”
 • “De dienaar zal de woorden: “U aanbidden wij” niet werkelijk verwezenlijken, totdat hij beschikt over twee fundamenten: al-Ikhlaas (zuivere toewijding) en al-Moetaabaah (navolging).”
 • “Niemand kent het geheim en doel van de aanbidding, behalve hij die op de hoogte is van de Namen, Eigenschappen en Eenheid van Allah. En degene die beweert een positie te hebben bereikt waarbij de aanbiddingen voor hem komen te vervallen, is een Zindieq (dwaalgeest) en ongelovig.”
 • “Iedere adem die uitgeblazen wordt, maar niet nader tot Allah brengt, zal uiteindelijk een vernauwing zijn voor de dienaar.”
 • “Wanneer het hart zich met iets vult, zal het geen plaats meer overhouden voor wat anders.”
 • “Degene die deze weg bewandelt, zal blootgesteld worden aan beproevingen en obstakels. Slechts met het inzicht van kennis zal men zich hiervan kunnen redden.”

De beste 10 dagen van het jaar staan voor de deur!

By Marianna Laarif

Bismillâhi Rahmâni Rahîm, Alhamdulillâhi Rabbil ‘Âlamîn was-salâtu was-salâmu ‘alâ nabiyyinâ Muhammadin wa ‘alâ ahlihi wa ashâbihi aj’ma’în amma’ ba’d.

In de Naam van Allâh, de Erbarmer, de Meest Barmhartige.
As-salâm ‘alaykum warahmatullâhi wa barakâtuh beste broeder of zuster,Alle lof is aan Allâh Die de Tijd heeft gecreëerd en sommige tijden beter heeft gemaakt dan andere, sommige maanden, dagen en nachten beter heeft gemaakt dan andere, wanneer beloningen vele malen worden vermenigvuldigd als Genade voor Zijn dienaren. Dit moedigt hen aan om meer goede daden te verrichten en maakt hen enthousiaster om Hem te aanbidden, zodat de moslim zijn pogingen hernieuwt om een grotere beloning te behalen, zichzelf voor te bereiden op de dood en zich klaar te maken voor de Dag des Oordeels.

De beste tien dagen van het jaar zullen aanstaande zaterdag 05 oktober of zondag 06 oktober aanbreken, inshâ’Allâh. Dit is afhankelijk van het waarnemen van de nieuwe maan.

Dit zijn de eerste tien dagen van de maand Dhû-l-Hijjah die Allâh verkiest boven alle andere dagen van het jaar. Deze periode van aanbidding brengt vele voordelen met zich mee, zoals de mogelijkheid om je fouten te verbeteren en eventuele tekortkomingen of gemiste zaken te herstellen.

De deugdzaamheid van deze tien dagen is op vele zaken gebaseerd:

Ibn ‘Abbâs (moge Allâh tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd (interpretatie van de betekenis):

“Er zijn geen dagen waarop de goede daden meer geliefd zijn door Allâh dan deze tien dagen.”De mensen vroegen, “Niet eens jihâd voor de zaak van Allâh?” Hij zei, “Niet eens jihâd voor de zaak van Allâh, behalve in het geval van een man die ging vechten en zichzelf en zijn rijkdom opgaf voor de zaak, en met niks terugkwam.”(Bukhâri)

‘Abdullâh ibn ‘Umar (moge Allâh tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:

“Er zijn geen dagen groter in het zicht van Allâh en waarin goede daden meer geliefd zijn voor Hem dan deze tien dagen, dus reciteer gedurende deze tijd veel Tahlîl, Takbîr en Tahmîd.”(Ahmad)

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft ons opgedragen veel Tasbîh (“Subhâna’Allâh”), Tahlîl (“Lâ ilâha ill-Allâh”), Tahmîd (“Al-Hamdulillâh”) en Takbîr (“Allâhu Akbar”) op te zeggen gedurende de eerste tien dagen van Dhû-l-Hijjah, en het hardop te zeggen in de moskee, thuis, op straat en elke plaats waar het toegestaan is Allâh te gedenken en Zijn Naam hardop te noemen, als een handeling van aanbidding en als een proclamatie van de grootheid van Allâh de Verhevene. Mannen zouden deze termen hardop moeten reciteren en vrouwen zacht op.

Eén van de beste daden die men gedurende deze dagen kan verrichten, is het verrichten van de Hajj naar het Huis van Allâh. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:

“Een geaccepteerde Hajj brengt geen kleinere beloning dan het Paradijs.” (Bukhâri & Muslim)

Voor degenen die helaas niet op Hajj kunnen gaan, wees niet bedroefd! Je kunt deze gezegende periode benutten met het aanbidden van Allâh, gebed, Qur’ân lezen, Allâh gedenken, smeekbeden verrichten, vasten, liefdadigheid geven, de ouders eren, familiebanden versterken, aansporen wat goed is en verbieden wat slecht is, en andere goede daden en handelingen van aanbidding. Daarnaast is het zeer aangeraden om te vasten op de 9e dag van Dhû-l-Hijjah, ook wel de Dag van ‘Arafât genoemd.

En ten slot: Eén van de meest belangrijke zaken om gedurende deze tien dagen te doen is oprecht berouw tonen aan Allâh en alle vormen van ongehoorzaamheid en zonde op te geven. Berouw betekent terugkomen tot Allâh en zich onthouden van alle daden, openlijk en geheim, waar Hij niet van houdt, uit spijt voor wat er gebeurd is, het onmiddellijk opgeven en vastberaden zijn er nooit in terug te vallen, stevig vasthouden aan de Waarheid door te doen waar Allâh de Barmhartige van houdt.

Als een moslim een zonde pleegt moet hij zich haasten om berouw te tonen, zonder uitstel. Ten eerste omdat hij niet weet wanneer hij zal sterven en ten tweede omdat de ene slechte daad tot een andere leidt.

Berouw op speciale momenten is erg belangrijk, want in de meeste gevallen richten mensen hun gedachtes gedurende deze tijden op aanbidding en willen graag het goede doen wat er toe leidt dat ze hun zonden inzien en spijt hebben van het verleden. Berouw is te allen tijde een plicht, maar wanneer de moslim oprecht berouw combineert met goede daden gedurende deze dagen, is dit een teken van succes inshâ’Allâh. Allâh zegt namelijk in de Edele Qur’ân (interpretatie van de betekenis):

“Maar hij, die berouw heeft, gelooft en goed doet, zal waarschijnlijk tot de geslaagden behoren.” {Qs 28:67}

Laat dus deze onschatbare en onvervangbare tien dagen niet onbenut. Haast je om goede werken te verrichten voordat je sterft, voordat jij je eigen nalatigheid en je falen om te handelen, betreurt. Want de tijd van vertrek is nabij, de reis is angstaanjagend, misvattingen zijn wijdverspreid en de weg is lang. Stel daarom jezelf open voor de zachte wind Barmhartigheid van jouw Heer gedurende deze tien dagen. Want Allâh zal, wie Hij wil, aanraken met deze zachte wind, en wie er door aangeraakt is, zal gelukkig zijn op de Dag des Oordeels en tot Allâh zullen wij terugkeren en aan Hem zullen wij rekenschap afleggen.

Moge Allâh onze geliefde profeet Muhammad en zijn familie en metgezellen zegenen, Allâhumma âmîn!

Subhânaka Allâhumma wa bih’amdik, ash-hadu allâ illâha illâ anta, astaghfiruka wa atûba ilayk.

Wa ‘alaykum as-salâm warahmatullâh,

(Source / 02.10.2013)