Palestinian Prisoners Day / Disussion with Palestinian Prisoners

 • The 17th of April marks the annual ‘Palestinian Prisoners Day’. It was set up to remind the public of the thousands of Palestinian prisoners that are imprisoned in Israeli jails, where they are routinely exposed to forms of torture and other inhumane treatment.

  These prisoners include women and children in large numbers, and around 300 people who are held in so-called ‘administrative detention’. This is a process of imprisonment which happens without charge or trial, and enables Israeli occupation authorities to imprison people indefinitely, by continuing to renew the 6-month administrative detention period.

  The total number of political prisoners varies between 4,000 and 4,500. Among Palestinian men living in the occupied Palestinian territories, around 40 % have been detained by the occupation forces at some point in their lives. In violation of international treaties, more than 3,000 prisoners cannot be visited by their families.

  The issue of Palestinian political prisoners is currently going through a period of heightened public attention among Palestinians, due to the courageous hunger strikes against their detention held by various prisoners, most notably the ongoing hunger strike of Samer Issawi. The fact that Arafat Jaradat was tortured to death by the Israelis in Megiddo prison, and that Maysara Abuhamdieh was denied cancer treatment until he died, has heightened public outrage and tension over the issue. For these reasons, this year’s Palestinian Prisoner Day will be held with extra interest, attention, and public participation.

  Our guests will be:

  Raed M. A. Abu Alhomos

  Masalha Ijbariya

  Waad B. M. Tamimi

  The event is free and open to all.

  No registration is necessary.

  Room to be confirmed.

  The event has been brought to you with the cooperation of the BRV Academy of the HHS.

Conferentie: ”De toekomst van de Islamitische Geestelijke zorg in Nederland”

 • Conferentie: ”De toekomst van de Islamitische Geestelijke zorg in Nederland”

  Sprekers en hun onderwerpen:

  – Yvonne Heygele: Inleiding
  – Prof.Dr.Sofyan Siregar
  – Dr.Mohamed Ghaly: “Islamitische medische ethiek en de relevantie ervan voor islamitische geestelijke verzorging in Nederland”
  – Dr. O.J. Ruff hoofd Geestelijke Verzorging Stichting Sint Jacob: Geestelijke verzorging in Nederland: Heden en Toekomst”
  – Dr. Hassan Bakir “De behoefte aan islamitische geestelijke verzorging in de zorg
  – Drs. Deniz Özkanlı: Praktijkvoorbeeld werkveld Zorghuis Şefkat
  – Prof.Dr. P.S. Van Koningsveld “Islamitische Geestelijke verzorgers in Nederland en hun opleiding: huidige situatie wie leidt ze op?

De Dag van het Land

Op zondag 31 maart zal de bijeenkomst van de Dag van het Land  van 14.00-18.00 uur in de Stadsgehoorzaal van Vlaardingen plaatsvinden.

De Palestijnse volksdansgroep Al Istiqlal zal op die middag optreden.

Sprekers uit binnen en buitenland, veiling van Palestijnse producten en kraampjes met Palestijnse hapjes.

De plaatsen zijn beperkt, dus wees snel, want OP is OP.

poster dvhl 2013 met foto

COMET-ME naar Nederland

COMET-ME – Community Energy and Technology Middle East – is door de stichting Stop de Bezetting naar Nederland gehaald om haar verhaal te doen over haar werk in Palestina. COMET-ME  is een Israëlisch-Palestijnse organisatie die kleinschalige energiesystemen bouwt voor plattelandsdorpen en traditionele gemeenschappen die niet op het stroomnet zijn aangesloten. De energie is duurzaam en wordt opgewekt door middel van kleine windmolens en zonnepanelen; het onderhoud gebeurt volledig met lokale middelen. COMET concentreert haar activiteiten momenteel op de heuvels ten zuiden van Hebron op de Westelijke Jordaanoever. Sinds haar oprichting in 2009 heeft COMET op deze manier meer dan 1500 mensen van stroom voorzien. De stroom wordt gebruikt voor verlichting, verwarming/koeling, maken van landbouwproducten en voor gebruik van simpele huishoudelijke apparaten.

De contactpersoon van COMET-ME  zal van 25 februari tot 2 maart in Nederland een aantal afspraken hebben. Naast uitwisseling van ervaring en kennis, fondswerving en vormen van samenwerking, zal veel aandacht worden besteed aan overleg met instanties die een rol spelen bij politieke besluitvorming en beleidsontwikkeling met betrekking tot Israël en (haar bezetting van) Palestina.

Naast een aantal bezoeken aan / van vertegenwoordigers van politieke partijen en Mensenrechtenorganisaties, zullen er ook gesprekken zijn met contactpersonen van bedrijven die op het werkveld van COMET-ME nationaal en internationaal actief zijn.
Tevens zal op maandagavond van 25 februari een open bijeenkomst worden gehouden in Amsterdam, waarbij geïnteresseerden en activisten voor  Palestina en de Palestijnse gemeenschap in Nederland zijn en worden uitgenodigd.

Stichting Stop de Bezetting is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het bezoek. Zij doet dit in nauwe samenwerking met COMET zelf en verwante instellingen in Nederland die zich inzetten voor de belangen van de Palestijnen.

Vriendelijk verzoek om dit bezoek via de middelen en kanalen waarover u de beschikking heeft onder de aandacht te brengen. Nadere informatie over Stop de Bezetting en COMET-ME is te vinden op hun beider websites (www.stopdebezetting.com   en www.comet-me.org); tevens kunt u meer informatie van de bijeenkomst op maandagavond vinden op de site van Stop de Bezetting in agenda.

25 februari Amsterdam presentatie COMET

Namens de Stichting Stop de Bezetting in Nederland, willen we de Palestijnse gemeenschap in Nederland en mensen / activisten die Palestina een warm hart toedragen uitnodigen voor de bijeenkomst met Aya Shoshan van de organisatie COMET op 25 februari in het gebouw van HTIB, Eerste Weteringplantsoen 2/C, 1017SJ Amsterdam. De avond begint om 19.00 uur, inloop mogelijk vanaf 18.30 uur.

Een van de activiteiten van de Stichting is het ondersteunen van organisaties en projecten die gericht zijn op het verbeteren van de levensomstandigheden van de Palestijnen.
In dit kader hebben we de Israëlisch-Palestijnse organisatie COMET-ME (EG-Energy and Technology-Midden-Oosten) uitgenodigd; ze is gevestigd in Israël, maar heeft haar werkelijke activiteiten geconcentreerd op de Westelijke Jordaanoever.
In plaats van geld te storten of financieel ondersteunen, hebben we ze uitgenodigd voor een bezoek van een week naar Nederland.

Het doel is hen een platform te geven waar ze hun organisatie en wat ze doen te presenteren, om de operationele en institutionele context en de implicaties daarvan die ze hebben op hun werk en de mensen uit te leggen.
De geografische focus van hun activiteiten is heel erg gelegen in de Zuid-Hebron bergen, waar ze kleinschalige energiesystemen bouwen voor landelijke dorpjes en Bedouin gemeenschappen die niet zijn aangesloten op het elektriciteitsnet.
Voor een korte beschrijving van COMET en het geplande bezoek, verwijzen we u graag naar de bijgevoegde documenten.
Naast de ontmoeting met mensen die zich bezighouden met vraagstukken op het gebied van kleinschalige infrastructuur voor duurzame energie, technische samenwerking, fondsenwerving, etc., heeft COMET duidelijk gemaakt dat ze in contact zou willen komen met organisaties die institutionele en politieke kwesties in hun operationele omgeving zouden kunnen aanpakken. Dit houdt in dat wij ze in contact brengen met beleidsvorming instellingen en politieke partijen om samen met hen de politiek-juridische-humanitaire omstandigheden van hun werk te bekijken en tevens het beleid en de werkelijke prestaties van de Israëlische autoriteiten te bespreken.
Met vriendelijke groeten

Stichting Stop de Bezetting.

(Source / 10.02.2013)

Manifestatie voor Syrië in Den Haag – 16/02/2013

 

001

De Arabische en Syrische gemeenschap in Nederland, in samenwerking met Mediawerkgroep Syrië, vragen jullie deel te nemen aan een vreedzame manifestatie bij de Israëlische ambassade in Den Haag in Nederland. Dit om de terreuraanslag tegen Syrië te veroordelen. Wij zullen ook onze steun aan Syrië en haar regering bekrachtigen, die zich blijven verzetten tegen alle vijandige daden tegen het Syrische volk en de Syrische soevereiniteit.

Israël maakt steeds opnieuw haar ware aard duidelijk. Wij zullen dit niet vergeten. Omdat wij een rijke heugenis bezitten, omdat wij de mensen van de geschiedenis zijn en de eigenaren van de grond, beloven wij hen dat we niet zullen vergeten. Nog belangrijker: wij zullen erop toezien dat onze kinderen dit evenmin vergeten.

Mag God Syrië beschermen.

Verzamelen om 13:00 uur en aanvang om 13:30 uur. Om 14:30 begint de tocht naar ‘Het plein’ en daar eindigt de manifestatie om 15:30 uur. Het adres van de ambassade is: Buitenhof 47, 2513 AH, Den Haag en de plaats van de manifestatie is op de Hofweg tegenover de Buitenhof waar je zicht hebt op de ambassade. Bij de deur van het gebouw mogen we niet staan vanwege het hotel en de winkels.

Allen welkom op deze vreedzame manifestatie tegen de vijandige politiek van Israël tegen Syrië.

Het grote PvdA Midden-Oosten debat

locatie: Nieuwe Buitensociëteit, Stationsplein 1, Zwolle

datum 02 maart 2013, 12:00

De Partij van de Arbeid organiseert in samenwerking met de Alfred Mozer Stichting en deEvert Vermeer Stichting een groot debat over het Midden-Oosten. Diverse thema’s komen aan bod. Diederik SamsomFrans Timmermans (minister van Buitenlandse Zaken), Désirée Bonis en verschillende buitenlandse gasten zullen bij het debat aanwezig zijn.

Iedere dag komen de beelden uit het Midden-Oosten onze huiskamers binnen. Het Israëlisch-Palestijns conflict, de spanningen rondom het Iraanse nucleaire programma en het geweld in Syrië houden de regio in hun greep. Turkije positioneert zich als grootmacht in de regio. In veel landen in de regio nemen de Koerden een bijzondere positie in. Ondertussen is het twee jaar geleden nadat oude machthebbers werden verdreven uit Egypte en Tunesië en worstelen deze landen met de transitie.

In 2012 zette de PvdA haar standpunten ten aanzien van de regio uiteen in de internationale resolutie van de Commissie Schrijver. Tijdens het grote PvdA Midden-Oosten debat analyseren we de ontwikkelingen van het afgelopen jaar, zoomen we in op landen in de regio en debatteren we over de gewenste koers van de PvdA en de Nederlandse regering.

Voorlopig programma (meer details volgen)
12:00 – 12:30 Inloop en registratie
12:30 – 13:30 Opening met speech van Frans Timmermans en interview buitenlandse gast
13:30 – 14:30 Ronde 1

 • De burgeroorlog in Syrië: een analyse
 • De toekomst van de Koerden in Irak
 • Turkije als nieuwe grootmacht in de regio

14:30 – 15:00 Pauze
15:00 – 16:15 Ronde 2

 • Israël en Palestina: op weg naar een tweestaten oplossing? (voertaal Engels)
 • Iran: nucleaire dreiging en internationale respons
 • Een progressieve agenda voor Egypte en Tunesië (voertaal Engels)

16:15 – 17:00 Interview met buitenlandse gast en afsluitende speech Diederik Samsom
17:00 – 17:30 Borrel en gelegenheid om na te praten

Aanmelden
Aanmelden kan via de reserveerlijn van de PvdA: 0900-9553. Je krijgt dan een keuzemenu te horen. Kies voor de reserveerlijn. Voor aanmelding heb je het nummer van deze bijeenkomst nodig: 5831 Houd uw postcode en relatienummer bij de hand. Als je geen relatienummer hebt, word je doorverbonden met een van onze medewerkers van de ledenadministratie (tijdens kantooruren).

Voor vragen of opmerkingen over deze bijeenkomst kun je een e-mail sturen naaris@pvda.nl.

(www.pvda.nl / 31.03.2012)

UITNODIGING DEBAT: ‘KOMT ER OORLOG IN IRAN?’

Graag nodigt de Tweede Kamerfractie van de SP in samenwerking met het Wetenschappelijk Bureau van de SP u uit voor een debat over Iran en de toenemende dreiging van oorlog met Israël en het Westen. Er is op dit moment rond Iran veel te doen. Volgens de laatste rapporten van het Internationaal Atoomagentschap blijven er onopgeloste vragen betreffende de mogelijke militarisering van het Iraanse nucleaire programma. Onderhandelingen daarover dreigen te mislukken. De VS hebben voor het afronden van de onderhandelingen een deadline gesteld: 1 maart 2013. Mogelijk vormt het mislukken van deze onderhandelingen een aanleiding voor verdere escalatie in de relatie tussen Iran en (delen van) de rest van de wereld. De hoogste tijd voor een grondige discussie over mogelijke ontwikkelingen rond Iran die grote impact kunnen hebben voor de verhoudingen in Midden-Oosten en ver daarbuiten.

De SP organiseert een debat waarin de mogelijkheid en de gevolgen van een oorlog besproken zullenworden. De volgende deskundigen zullen het debat inleiden: Kees van der Pijl (hoogleraar Internationale betrekkingen) en Kees Homan (Instituut Clingendael). In het panel zullen plaatsnemenHarry van Bommel (Tweede Kamerlid en woordvoerder Buitenlandse Zaken), Nasser Kalantar (hoogleraar Kernfysica) en Pejman Salim (bestuurslid Iranian Progressive Youth).

Datum : 25 januari 2013

Tijd : 16-18 uur

Lokatie : Partijkantoor van de SP

Plaats : Snouckaertlaan 70, 3811 MB, Amersfoort

Tel. : 088 – 243 55 55

U kunt via rmolenkamp@sp.nl uw deelname bevestigen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Dr. Arjan Vliegenthart

Directeur Wetenschappelijk Bureau SP

The Israeli Elections: Implications for U.S. Policy and Palestinians

Where
The Palestine Center
2425 Virginia Ave, NW

Washington, DC  20037
202.338.1290

When
Jan 29   12:30 pm – 2:00 pm

 


“The Israeli Elections: Implications for U.S. Policy and Palestinians”

with
Mr. Philip “P.J.” Crowley
Former Assistant Secretary of State for Public Affairs

Dr. Guy Ziv
Assistant Professor, School of International Service, American University


AND

Mr. Yousef Munayyer 
Executive Director, The Jerusalem Fund


Tuesday, 29 January 2013
12:30 – 2:00 p.m. EST
The Palestine CenterParliamentary elections in Israel are scheduled for 22 January and are expected to bring forward a pro-settlement government that is more right-wing than the current government. What implications does this have on U.S.-Israel relations? What will this mean for Israeli policy toward Palestinians and Palestinian territory? How will this new political reality effect diplomatic efforts for progress?


Mr. Philip “P.J. Crowley, 
former Assistant Secretary of State for Public Affairs, argued that in order for the Palestinians to gain from the recent upsurge in international support for a Palestinian state, President Abbas must take the newfound political capital to the negotiating tables of the peace process. He argued that it is only through this framework that President Abbas can effectively channel political leverage.

guy
zivDr. Guy Ziv is an assistant professor in the School of International Service’s U.S. Foreign Policy Program. He teaches a variety of both undergraduate and graduate courses on U.S. foreign policy, the Middle East, and U.S.-Israel relations. His current research focuses on foreign policy decision-making, the influence of think tanks in U.S. foreign policy, and the role of political elites in the Arab-Israeli conflict. His written works on the impact of Israel’s nuclear policy on U.S.-Israel relations; Israel’s strategic partnership with France in the 1950s; and the role of leaders’ personalities in foreign policy change have been published in both academic journals and newspapers. He also writes a blog for the Huffington Post. Dr. Ziv has a background in policy, having worked at the U.S. Department of State, on Capitol Hill, and for leading non-profit organizations that promote American involvement in Israeli-Palestinian peacemaking.


Mr. Yousef Munayyer, 
is Executive Director of The Jerusalem Fund and its educational program, The Palestine Center. He frequently writes on matters of foreign policy in the Arab and Muslim world, and civil rights and civil liberties issues in the United States.

(www.thejerusalemfund.org / 15.01.2013)

Is peace possible?

 • The New America’s Middle East Task Force and the Arab American Institute invite you to the launch of a critical public opinion survey on what Palestinians and Israelis want in a peace deal and their thoughts about the prospects for achieving it.

  During the month of September, 2012, Zogby Research Services conducted a comprehensive, unprecedented survey of Israeli Jews and Arabs; Palestinians in the West Bank, Gaza, and East Jerusalem; Palestinian refugees in Lebanon and Jordan; and the American Jewish comm

  unity. The poll was conducted for the Sir Bani Yas Forum in the UAE. Join us for the survey’s public release and a discussion of what Palestinians and Israelis really think about peace.

  Panelists
  Peter Beinart
  Senior Fellow, New American Foundation
  Author, The Crisis of Zionism

  Featured Speaker
  James Zogby
  President, Arab American Institute and Zogby Research Services

  Discussants
  Lara Friedman
  Director of Policy and Government Relations, Americans for Peace Now

  Yousef Munayyer
  Executive Director, The Palestine Center

  To RSVP for the event, call 646-963-2160 or visit the event page