De Islam Papers (6)

De islamisering van Nederland

 

Mag Allah mij vergeven, als ik een fout in dit artikel schrijf of verkeerde zaken aanhaal of interpreteer.

 

De Islam rukt op, volgens rechts

 

De populisten in de politiek willen ons doen geloven dat de Islam oprukt in ons land en dat het een groot gevaar zou vormen. Zijn de woorden van deze rechtse en extreemrechtse politici wel gebaseerd op de waarheid of zuigen deze politici de getallen zo maar uit hun grote duim? Een ander punt wat rechts ook steeds placht te melden, is dat de Islam niet past binnen de zogenaamde christelijk-joods-humanistische maatschappij in Nederland.

 

Zoals over alle onderwerpen, is over het aantal moslims in Nederland – en ook in Europa – metingen gedaan. Ipsos Mori heeft in veertig landen in Europa een onderzoek gedaan naar de geschatte aantal moslims in Europa en het werkelijke aantal. En hier zitten nogal wat verschillen in.

 

Nederland
Geschat wordt dat op dit moment zo’n 19% van de Nederlandse bevolking moslim zou zijn. Volgens het onderzoek van Ipsos Mori zou dit echter maar 6% zijn. Ook de schatting van hoeveel moslims in de toekomst in Nederland aanwezig zouden zijn, zeg 2020, zou volgens het onderzoek flink afwijken: schatting van 20%, terwijl het naar alle waarschijnlijkheid niet hoger dan 7% zou zijn.

 

Ook in andere landen in Europa zouden ongeveer dezelfde getallen te vinden zijn in het onderzoek.

 

Het onderzoek van Ipsos Mori is gebaseerd op een wereldwijd onderzoek dat is uitgevoerd door het Pew Research Center, genaamd Religieuze Samenstelling per land, 2010-2050. In dit onderzoek staat per land aangegeven wat de getallen en voorspellingen zijn voor de komende jaren.

Afbeeldingsresultaat voor islam in Nederland

In het rapport wordt aangegeven dat het percentage moslims in Nederland van 2010 tot 2050 wel zal oplopen, maar niet zoals de populisten ons doen laten geloven, nl. van 6% naar 9.4%. In feite nauwelijks een verhoging en het zal natuurlijk te maken hebben met mensen die van buiten naar ons land komen om hier een toekomst op te bouwen. En terecht, want Nederland is en blijft een gastvrij land, daar staat ons land om bekend, ondanks wat bepaalde politieke partijen en andere organisaties ook elke dag anders plachten te zeggen, schrijven en tweeten.

 

Tot zover de eerste ‘leugen’ of laten we netjes houden: de ‘aangepaste waarheid’.

 

Nederlandse maatschappij
Een ander fenomeen is de opmerking dat ons land gebouwd is op christelijk-joods-humanistische normen en waarden. En ook hierbij moeten vraagtekens gezet worden.


Terugkijkend in de Nederlandse geschiedenis, wordt er op verschillende sites gemeld dat er al moslims in Nederland waren in het begin van de 17e eeuw. Zo waren er Turkse slaven die door prins Maurits werden bevrijd uit het Spaanse leger.


Er zou zelfs sprake zijn geweest van een moskee in Amsterdam, die er tijdelijk heeft gestaan rond 1610.


Aan het eind van de 17e eeuw en begin van de 18e eeuw zijn vele moslims door verschuiving van de internationale handel naar Engeland, vertrokken naar Londen. Maar in de 20e eeuw kwamen weer vele moslims naar Nederland, in eerste instantie uit Nederlands-Indië, later vanuit Pakistan en weer later vanuit Turkije en Marokko.


Een andere site wist te melden dat er in 1889 zo’n kleine 50 moslims in Nederland, in Den Haag, woonden, vanuit Nederlands-Indië naar Nederland geëmigreerd. Het aantal moslims nam na de Tweede Oorlog echt toe, waardoor in Den Haag in 1955 de eerste stenen moskee gebouwd werd (de Mobarak Moskee).

Afbeeldingsresultaat voor eerste moskee in nederland

De bewering dat de Islamitische normen en waarden niet passen bij Nederland is dus niet te handhaven, daar de moslims al eeuwen deel uitmaken van de Nederlandse maatschappij. Sinds de 17e eeuw zijn moslims een onderdeel van de Nederlandse maatschappij, hebben hier een plaats gevonden in de maatschappij, hebben Nederland helpen op te bouwen in makkelijke en moeilijkere tijden en zullen hier altijd aanwezig zijn en blijven.


Oprukkende Islam
Dat de Islam oprukt, is volgens verschillende bronnen niet waar gebleken. Het is niets meer dan populistisch gebrabbel van rechtse en extreemrechtse politici die niet snappen dat er moslims wonen in ons land en het recht hebben om hier te wonen. Daarnaast lopen hier geen moslims van deur tot deur – zoals bepaalde gelovige mensen wel regelmatig op zaterdagochtend doen – om proberen binnen te dringen en je te overtuigen dat hun boek beter is dan het boek wat je in huis hebt.


Waarom is er dan angst voor de Islam? Want het kan niet anders gezegd worden van de populisten dat ze angst hebben voor de Islam, niets meer en niet meer. Angst komt meestal voort uit het onbekende, het niet snappen, het niet willen verdiepen in de ander en ga zo maar door. Dat is gewoon angst.


Maar waar is die angst nu op gestoeld? Op de politieke invloed die moslims hebben? Dat gelooft toch niemand.

Volgens Ewoud Butter op zijn site:Een politieke macht vormen de moslims amper. In de grote steden nog enigszins. In Den Haag waar 14% van de bevolking islamitisch is, haalden de twee islamitische partijen (Partij van de Eenheid en de Islam Democraten) in 2014 samen 7% van de stemmen. In Rotterdam (13,3% van bevolking islamitisch) wist NIDA 4,8% van de stemmen te behalen, goed voor 2 van de 45 zetels in de Rotterdamse gemeenteraad … Op landelijk niveau vormen moslims een kleinere electorale factor: de 660.000 volwassen Nederlanders die zichzelf als moslim beschouwen zijn niet allemaal kiesgerechtigd en degene die dat wel zijn, zullen, net als andere Nederlanders, niet allemaal gaan stemmen. Stel dat de helft van hen dat wel doet, dan zijn ze bij een kiesdrempel van 60.000 stemmen waarschijnlijk op zijn hoogst goed voor 5 zetels in de Tweede Kamer. Lang niet alle Nederlandse moslims zullen echter de behoefte hebben om op een islamitische partij te stemmen, als het überhaupt lukt een partij te starten waarin veel moslims zich herkennen. Twee of drie Kamerzetels lijken daarom voorlopig het hoogst haalbare voor een islamitische partij in de Tweede Kamer.


Het aantal moskeeën in Nederland neemt ook niet echt toe, het aantal blijft volgens Ewoud Butter in heel Nederland rond de 500 zweven.


De Islam rukt dus niet op in Nederland en zeker ook in Europa. Maar waarom is er dan die grote angst bij de populistische politici over de Islam? Mijns inziens is dat ook zeker niet terecht, daar de Islam geen gevaar is voor Nederland of Europa of welk land dan ook.


Daarentegen kan men natuurlijk wel zeggen dat er enkelen zijn, die zeggen dat ze de Islam aanhangen, die problemen veroorzaken in de wereld. De laatste jaren is dat gebleken in vele landen en ook in Europa. Maar men mag zich ook gerust afvragen, of dat deze personen hun ‘aanvallen op de vijand’ uitvoeren uit naam van de Islam. En dat is iets waar ik grote vraagtekens bij zet. De aanvallen worden niet gedaan uit naam van de Islam, maar zijn gewoon aanvallen op het westen, waartegen volgens bepaalde figuren binnen de aanvallende organisaties opgetreden moet worden. Maar dit soort zaken staat niet beschreven in de Qur’an en het is ook niet juist om te zeggen dat dit uit naam van de Islam toegelaten is.

In de eerdere delen van de Islam Papers, deel 4 (‘Radicale Islam’) en deel 5 (‘Jihad, een te vaak verkeerd gebruikt woord’) is hierop al ingegaan. Voor de populistische politici en andere moslim bashers wordt het tijd dat ze de Islam eens gaan snappen, moslims te beschouwen als medebewoners van Nederland en de aanslagen elke keer te bekijken uit oogpunt van wat hierboven staat, en daarnaast ook aan te geven wat de zogenaamde niet-Islam gerelateerde aanslagen in de wereld zijn. Gaarne verwijs ik naar de woorden van Alexander Pechtold van 2015:  ‘99,3 procent van de aanslagen in Europa in de afgelopen acht jaar was niet van de islam afkomstig’ (uit een artikel van de NRC van 16 januari 2015).

De Islam Papers (5)

Jihad, een te vaak verkeerd gebruikt woord

 

Mag Allah mij vergeven, als ik een fout in dit artikel schrijf of verkeerde zaken aanhaal of interpreteer.

 

Het woord Jihad wordt in Nederland – maar ook in andere westerse landen – (meestal door de tegenstanders van de Islam) misbruikt om daarmee mensen proberen aan te wijzen die ‘een oorlog’ starten (de zogenaamde moslim terroristische aanslag) of naar gebieden afreizen om zich aan te sluiten bij anderen die met een oorlog bezig zijn.   
Laat ik maar meteen duidelijk zijn: Jihad betekent niet oorlog.  

 

Jihad
Het Arabische woord Jihad staat voor strijden of streven, een inspanning leveren om iets te bereiken. Zo kan het betekenen: je best doen om je diploma te behalen, je werk goed doen om geld te verdienen voor je gezin, een goed voorbeeld te zijn voor je kinderen en hen op te voeden tot goede en eerlijke mensen (www.vraagislam.nl)

 

Naast deze betekenis verwijst het woord Jihad naar de spirituele strijd tegen het kwaad dat continu aanwezig is in onszelf. Elke dag voeren we deze strijd, zoals het bestrijden van bijgeloof, verkeerde overtuigingen, vleselijke verlangens en slechte neigingen van het ego tijdens het najagen van intellectuele en spirituele verlichting (www.vraagislam.nl). Dit staat in de Islam bekend als de grote Jihad, daar deze elke dag aanwezig is en elke dag ons beproeft om het goede te doen.

 

Naast de grote Jihad bestaat er ook de kleine Jihad, dat bestaat uit de aanmoediging aan anderen om het goede pad te volgen. Deze kleine Jihad wordt meestal – en wederom: door de tegenstanders, zoals extreem rechtse populisten – uitgelegd in een militaire zin, maar het betekent alle handelingen die een gelovige of een geloofsgemeenschap onderneemt om de zaak van de Islam, via wetmatige kanalen, te vergroten.”

Afbeeldingsresultaat voor jihad

 

Heilige Oorlog
In de Islam is geen concept te vinden voor een ‘heilige oorlog”. Dit begrip wordt niet genoemd in de Qur’an, nog in de authentieke overleveringen van de woorden van Profeet Mohammed (vrede zij met hem), noch in de vroege islamitische literatuur (www.vraagislam.nl). In het Arabisch betekent ‘qital’ een militaire oorlog, niet het woord Jihad.

 

Inderdaad kan Jihad militair worden ingezet, maar dan als allerlaatste middel en alleen als er geen andere mogelijkheden meer zijn, maar de vreedzame oplossingen hebben de voorkeur, en alleen toegestaan voor het verdediging van land en vrijheden. Een militaire jihad is een laatste middel dat binnen de grenzen van de Koran (2:190) en de praktijk van Profeet Mohammed, vrede zij met hem, gegeven wordt. Vreedzame oplossingen van conflicten genieten de voorkeur boven militaire. Indien oorlog onvermijdelijk is, dient elke gelegenheid om de oorlog te beëindigen, benut te worden. Oorlog is alleen toegestaan voor het verdedigen van land en vrijheden (22:39-40), (60:8). De Koran stelt: “Maar indien de vijand tot vrede neigt, dient gij ook tot vrede geneigd te zijn …”(8:61). (www.vraagislam.nl)

 

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap zegt op haar site over de defensieve strijd: Toestemming om te vechten is gegeven aan degenen tegen wie wordt gevochten, omdat hun onrecht is aangedaan, en voorzeker heeft Allah de macht hen bij te staan – degenen die ten onrechte uit hun huizen werden verdreven, alleen omdat zij zeiden: “Onze Heer is Allah”. (www.moslimvoorvrede.nl). Met andere woorden: vechten kan pas gebeuren als je aangevallen wordt, wanneer je onrecht is aangedaan omdat je uit je huis bent verdreven.

 

En men zegt dat Islam een offensieve ideologie is? Dit zeggen de tegenstanders om de Islam in een kwaad daglicht te stellen en omdat deze rechtse populisten niet een pagina, niet een woord, niet een letter van de Qur’an hebben gelezen. Tenslotte is het heel eenvoudig om na te papegaaien wat andere populisten hebben gezegd en die ook niets hebben gelezen.

 

Veiligheidsdiensten
Maar niet alleen de (extreem) rechtse populisten in het westen – en dus ook in Nederland – zijn bezig om de Islam aan te vallen, maar ook de vele veiligheidsdiensten maken gebruik van dezelfde kretologie om de Islam aan te pakken.

 

De AIVD heeft zelfs een hele pagina besteed aan de zogenaamde Jihadistische ideologie. Volgens deze site:

 

De term jihad heeft binnen de islam dus twee betekenissen:

 • de innerlijke of grote jihad is de innerlijke strijd van een gelovige om als goed moslim te leven
 • de uiterlijke of kleine jihad betekent de gewapende strijd om de islam te verdedigen

De twee bovenstaande sites (over Islam) hebben aangegeven dat oorlog alleen is toegestaan om zich te verdedigen tegen aanvallen van land en vrijheden.

 

De AIVD is van mening dat zogenaamde jihadisten de tweede betekenis oprekken van een defensieve strijd naar offensieve daden. Mijn vraag hierbij is dan onmiddellijk of de mensen die dit laatste uitvoeren of ze wel de Islam aanhangen zoals in de Qur’an is beschreven of via de woorden van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem). Maar ik mag geen oordeel over anderen geven; dat zal Allah Soebhaanahoe wa Ta’ala voor een ieder doen aan het eind van het aardse leven.

Een moslim weet wat er beschreven staat en weet ook hoe hij de Islam moet verdedigen; tevens weet hij dat hij geen oorlog mag starten en dat hij een niet-moslim land niet mag aanvallen.
De AIVD gaat maar door – op haar site – om uitleg te geven over de gewelddadige Jihad, die mijns inziens dus niet bestaat. Jihad betekent streven naar verbetering van jezelf en niet om anderen aan te vallen. Mensen die offensieve aanvallen uitvoeren op anderen – moslims of niet-moslims – kunnen niet terugvallen op de Islam of de Qur’an of de woorden van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem), want het staat nergens beschreven. De AIVD is bezig om een offensieve sfeer te creëren, waar ik niet achter kan staan.

Afbeeldingsresultaat voor oorlog syrie

 

Strijd
Laten we het duidelijk houden: Jihad betekent strijd. Echter de kreet ‘strijd’ is een van de vele betekenissen. In Islam is de hoogste maat van Jihad de strijd om meer informatie, kennis en wetenschap op te doen. Met andere woorden: lezen, leren, discussiëren, je mening vormen om de juiste kennis op te doen.

 

Daarnaast is Jihad een innerlijke strijd om passies en instincten de baas te worden.  

 

Als eerder aangegeven betekent Jihad niet ‘oorlog’; de Arabische woorden voor oorlog zijn ‘h’arb’ en ‘qital’ en dus niet Jihad, zoals de westerse media ons steeds probeert te laten doen geloven.

 

En ja, ook is beschreven dat de moslim moet strijden, maar alleen daar waar het nodig is om voor jezelf op te komen en het eigen land te beschermen en te verdedigen. Hiermee wordt dus bedoeld, ter verdediging; dit betekent dus geen aanval en zeker niet in een ander land of in een land waarin men niet woonachtig is. Deze betekenis van Jihad kan je alleen maar zien als een defensieve daad tegen een aanval.

 

In de Qur’an gaat daarna wel verder, dat er niets meer mag in militaire zin, nadat de vrede is voorgesteld. Vrouwen, kinderen, zieken en ouderen mogen nooit aangevallen worden. Daarnaast onnodige vernieling is verboden. Mijns inziens is dit alles van een hoogstaande ethiek, wat ik in de hedendaagse wereld van dagelijkse oorlogsvoering nog nooit heb gezien.

De Islam Papers (4)

Radicale Islam

Mag Allah mij vergeven, als ik een fout in dit artikel schrijf of verkeerde zaken aanhaal of interpreteer.

Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen: de radicale Islam bestaat niet, er is maar een Islam en dat is de Islam die voortkomt uit de Heilige Qur’an en de hadiths. Zoals zo vaak wordt er door de media en vele politici gesuggereerd dat er een radicale Islam zou bestaan, maar het is gewoon hoe bepaalde moslims hun geloof gebruiken om bepaalde zaken of dingen te kunnen uitvoeren of te bereiken (zie bijvoorbeeld IS).

De Islam
Volgens de site www.vraagislam.nl  staat de islam geen terrorisme toe: De islam staat terrorisme niet toe en toont geen enkele vorm van tolerantie jegens terrorisme. Zelfs in de letterlijke betekenis van het woord ‘islam’ vinden we verwijzingen naar vrede. Letterlijk betekent ‘islam’ namelijk ‘onderwerping’ of ‘overgave’ en ‘moslim’ betekent ‘degene die zich heeft onderworpen.’ Daarnaast is het woord ‘islam’ afgeleid van de stam ‘seleme,’ wat vrede betekent.

In religieus opzicht wordt een moslim dan ook gedefinieerd als iemand die zich vanuit een diepgaand geloof heeft overgegeven aan Allah en als gevolg daarvan vrede in zichzelf, zijn of haar sociale en natuurlijke omgeving heeft gevonden.”

Als je het vorige leest, dan valt op dat Islam geen vorm van tolerantie richting terrorisme toont en het dus ook niet toestaat. Daarnaast is een ‘terrorist’ iemand die mensen bang maakt, wanorde en chaos veroorzaakt. “Hieruit kan worden afgeleid, dat een echte moslim, nooit een terrorist kan zijn en een terrorist geen echte moslim. De woorden ‘moslim’ en ‘terrorist’ hebben volkomen tegenovergestelde betekenissen en kunnen dan ook niet in één adem gebruikt worden.”

Afbeeldingsresultaat voor conservatieve islam

Terrorisme
Dus een terrorist is geen (echte) moslim.
Maar hoe staat het dan met radicaal? Is radicaal verbonden aan terrorist?

Volgens de site van de AIVD Kennisbank zijn Islamitisch terrorisme en radicale stromingen binnen de Islam:  “De dreiging van de radicale islam manifesteert zich niet uitsluitend als een terroristische dreiging. De radicale islam bestaat uit een veelheid van stromingen, bewegingen en groeperingen. Deze vertonen weliswaar verwantschap met elkaar (met name wat betreft de geloofsbeleving en anti-westerse sentimenten), maar kunnen daarnaast zeer verschillende opvattingen hebben over de na te streven doelen en de daarbij te gebruiken middelen. Naast radicaal islamitische organisaties en netwerken die zich toeleggen op de jihad (in de betekenis van gewapende strijd) tegen onder meer het Westen, staan andere die dawa centraal stellen (via missiewerk uitdragen van radicaal islamitische ideologie), terwijl sommige groeperingen en netwerken beide combineren.”

Radicale Islam volgens AIVD
Volgens de AIVD bestaat er dus wel degelijk een radicale Islam, maar ik denk dat ze hier weer dezelfde vergissing maakt, die velen maken, zoals vele rechtse politici: men verwart Islam en moslims. In tegenstelling tot diegenen die misbruik van de Islam (zogenaamde moslimterroristen en radicaal rechtse populistische politici), ben ik van mening dat Islam geen ideologie is, maar gewoon een van de Abrahamitische religies die overal over de gehele wereld verspreid is. Mensen die anders denken, maken misbruik van deze religies, alleen maar om het eigen ongelijk proberen om te zetten in een zogenaamd gelijk om angst en tweespalt te zaaien binnen onze maatschappij.

Natuurlijk zijn er binnen de Islam stromingen te ontdekken, zoals ook binnen het Christendom en het Jodendom, Daar is niets mis mee; ze zouden allemaal wat beter gerespecteerd moeten worden. Zelfs bij het ‘vastleggen’ van de Qur’an werd hier al op gewezen.

In elk geloof komt radicalisme of fundamentalisme voor, aan zich ook niets mis mee, als het maar niet tegen andersdenkenden wordt gebruikt.
Wikipedia zegt over fundamentalisme het volgende:De term ‘fundamentalisme’ in een religieuze zin stamt uit 1920 en had oorspronkelijk enkel betrekking op een reeks nieuwe protestantse stromingen in de Verenigde Staten die zich in meer of mindere mate tegen het modernisme keerden. Vanaf de jaren vijftig wordt het woord ook in andere religieuze contexten geplaatst, met name met betrekking tot islam. Het Arabisch gebruikt sinds de jaren zeventig de term usuliyya als vertaling van ‘fundamentalisme’. Dit woord is afgeleid van usul dat figuurlijk opgevat ‘wortels‘ betekent.”

Dus het woord fundamentalisme is niet in de Islam ontstaan, maar bij protestantse stromingen, groepen mensen die zich keerden tegen modernisme. Ook in de Islam zullen er moslims zijn die zich tegen vele moderne zaken, dingen, technieken en andere moderniteiten verzetten. Zelfs in Nederland in het Christendom zijn er van dit soort mensen en ik kan er soms ook nog wel nog respect voor hebben.

Dat wil niet zeggen dat deze mensen slecht zijn of de wereld aanvallen of andere mensen het lastig maken. Maar bij moslims wordt er door de radicaal rechtse populistische politici van alles uit de kast gehaald om de Islam zwart te maken, liefst met kreten als ‘De radicale Islam zal Nederland vernietigen’; ‘De radicale Islam is een gevaar voor onze maatschappij’; ‘Geen moslims meer toelaten’; ‘Alle moskeeën sluiten in Nederland’ en ga zo maar verder.

Zoals ik al eerder aangaf, bestaat er geen radicale Islam, alleen maar een Islam. Het is wel zo dat er mensen zijn die zogenaamd uit naam van de Islam bepaalde dingen uitvoeren; echter deze dingen hebben niets met de Islam te maken (zie bijvoorbeeld Islamitische Staat). Het is dat deze mensen bepaalde Aya (vers / deel van een Surah) gebruiken uit de Qur’an voor het eigen belang. Belangrijk hierbij is te noemen, dat bijvoorbeeld een groep als IS wordt gestuurd door buitenlandse inlichtingendiensten en zeker niet door een moslim als Kalief.

Maar waarom zijn de (extreem) rechtse, radicale populistische politici dagelijks bezig om de Islam zwart te maken? Alleen maar omdat de Islam niet in het plaatje van deze populisten past, die alleen maar denken in christelijk-joods-humanistische gedachten, zonder erbij stil te staan dat de moslims al weer decennia lang in Nederland en in Europa zijn, zonder erbij stil te staan dat Islam gewoon een religie is van een heel grote groep mensen die willen leven zoals alle andere mensen.

Afbeeldingsresultaat voor islam tegen terrorisme

Het zegt eigenlijk meer over deze populisten dat ze geen of nauwelijks verstand hebben van de Islam of van moslims die leven in onze maatschappij. Ze begrijpen niet dat moslims gewoon mensen zijn, met verschillen in de gedachten, zoals er socialisten zijn, als progressieve liberalen, conservatieve liberalen, religieuse rechtsen, extreem rechtsen en ga zo maar door. Al deze groeperingen komen ook voor onder de moslims en daar is niets vreemds aan. Maar de populisten moeten zonodig laten zien dat dit allemaal ‘wereldvreemd’ is en een gevaar voor onze maatschappij. Het is gewoon een pure leugen, een onbeschofte aanval op de moslim maatschappij.

Ik zeg niet dat er geen mensen zijn die de Islam ‘misbruiken’,  echter hetzelfde gebeurt in het christendom, in het jodendom of in welk geloof dan ook. Laten we dat niet steeds gebruiken om het leven van elkaar moeilijk te maken, maar laten we dit gebruiken om elkaar te beschermen tegen aanvallen van mensen die het slecht voor hebben met de wereld.

Een van de taken van de Islam is om de ander te beschermen, ook om mensen van een ander geloof te beschermen. Moslims hebben dit getoond, door een kring van mensen om een kerk of synagoge te vormen ter bescherming van het gebouw en van de gelovigen. Zo horen we dat te doen, zodat de populisten een keer ophouden met moslims en Islam door elkaar te halen en bezig blijven met de Islam als ideologie te zien en zwart te maken.

© KhamakarPress

De Islam Papers (3)

Deel 3: Verkiezingen, Islam en de SGP


De verkiezingscampagne is begonnen en dus kunnen we nog al wat verwachten en een van de eerste die met een flinke linkse in de aanval is gegaan is de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP), een kleine rechtse christelijke partij. Mogelijk dat we in de komende tijd nog wat andere aanvallen tegen gaan komen.


SGP
De kleine rechtse christelijke partij SGP is de verkiezing ingegaan met de aanval op de Islam en niet te zuinig. Zie hier de tekst van de site van de partij:

De SGP wil gebedsomroepen vanaf moskeeën tegengaan. Dat staat in het nieuwe verkiezingsprogramma van de partij. Hoewel er plaatselijk veel weerstand tegen het omroepen van de grootheid van Allah en de geloofsbelijdenis van de Islam, kan een gemeente dit niet weigeren. Het is opmerkelijk dat vanuit de Kamer nog niet eerder een poging is ondernomen deze gebedsoproep aan banden te leggen.


In 2009 ontstond er ophef toen de SGP een motie indiende die oproep tot ‘wijze terughoudendheid’ bij bouw van grote moskeeën en dito minaretten. Die motie haalde het niet. De partij onderzoekt hoe de wet aangepast kan worden om de gebedsoproep aan banden te leggen.


Kees van der Staaij: ‘In tegenstelling tot het Midden-Oosten kent het Westen geen traditie om geloofsbelijdenissen over straat te strooien. De SGP vindt het kwalijk dat de overheid islamisering van de publieke ruimte in de hand werkt door meer ruimte te bieden dan we hier gewoon zijn. Het zorgt ook voor veel onbehagen en protest onder Nederlanders en – nota bene – onder asielzoekers uit moslimlanden. Gemeentebesturen zeggen niets te kunnen doen. Dan wordt het tijd dat de Kamer in actie komt. Wat ons betreft klinkt de oproep helemaal niet, maar als daar geen meerderheid voor is, dring het dan zoveel mogelijk terug.’

De oproep:

Allahu akbar, Allahu akbar
Allahu akbar, Allahu akbar
Ashadu an la ilaha ill Allah
Ashadu an la ilaha ill Allah
Ashadu anna Muhammadur Rasulullah
Ashadu anna Muhammadur Rasulullah
Haya alas salah, Haya alas salah
Haya alal falah, Haya alal falah
Allahu akbar, Allahu akbar
La ilaha ill Allah


De vertaling

Allah is de grootste, Allah is de grootste
Allah is de grootste, Allah is de grootste
Ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah
Ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah
Ik getuig dat Mohammed de Boodschapper van Allah is
Ik getuig dat Mohammed de Boodschapper van Allah is
Kom naar het gebed, kom naar het gebed
Kom naar de verlossing, kom naar de verlossing
Allah is de grootste, Allah is de grootste
Ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah”

Afbeeldingsresultaat voor adhaan


Adhaan

Door moslims worden de gebedstijden van de dagelijkse gebeden aangekondigd door een speciale oproep te reciteren, de zogenaamde Adhaan. Volgens de site www.vraagislam.nl: “Deze bestaat uit het verkondigen van de grootheid van Allah, de geloofsbelijdenis van de islam en nodigt de mensen uit tot het gebed. Ongeacht het land waar de Adhaan verricht wordt, wordt deze altijd hardop in het Arabisch gereciteerd.”

De Adhaan is verplicht. Volgens de site www.al-yagee.com: “De Adhaan luidt het gebed in op een specifieke wijze. De Adhaan is verplicht. Maalik bin Hoewayrith overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Als de tijd voor het gebed is aangebroken, laat één van jullie dan de Adhaan verrichten en de oudste van jullie voorgaan in het gebed.”   (al-Boechari en Moeslim)

De Adhaan wordt vanaf een toren, die minaret genoemd wordt, ten gehore gebracht. Hoewel de vorm van de minaret van cultuur tot cultuur en met de architectonische stijl die zich in moskeeën ontwikkelde, verschilt, werd de vorm van de “l” en “de pen” door de Ottomanen wijdverbreid toegepast. Deze vorm symboliseerde het belang dat de islam aan het vergaren van kennis en de eenheid van Allah hecht. Omdat vanaf de eerste openbaring aan Mohammed, vrede zij met hem, het gebod “lees” (Koran 96:1) van kracht was, zijn vooral kennis en wijsheid erg belangrijk in de islam. De Profeet heeft ook gezegd dat het vergaren van kennis een verplichting is voor alle moslims, zowel vrouwen als mannen.’ (van de site www.vraagislam.nl).


Van der Staaij
De heer Van der Staaij is waarschijnlijk vergeten dat de oproep van de moskee waarschijnlijk maar een keer per week gebeurd en wel op vrijdagmiddag, waarbij de omwonenden nauwelijks aangeven dat ze hinder hebben van het geluid. Daarbij komt dan nog dat het maar enkele ogenblikken duurt en zeker dus niet bij elke moskee.

Nu wil ik niet terugslaan om dit soort zaken, maar als de fractieleider van de SGP eens op zaterdag en zondag buiten zou staan en zou luisteren in een gemiddelde stad naar ‘het oproepen van de kerk’ en dan nog eens wat zou zeggen over de Adhaan (= oproepen tot gebed van de minaret van de moskee).
Zaterdagavond (1x) en zondagmorgen (2x) en soms ook zondagavond (1x) worden de klokken van de kerk geluid om de gelovigen naar het gebed te krijgen. Daar wordt met geen woord over gerept door waarde broeder Van der Staaij. Neen, klokken die meestal enkele minuten staan te beieren, horen erbij, maar een eenmalige oproep van de moskee is overlast en voelt onbehaaglijk, zoals uitgebreid op de nationale tv door Van der Staaij werd uitgelegd. Onbehaaglijk? Er waren geen naaste buren die het vervelend vonden.

Dus moet er iets meer aan de hand zijn, waarde SGP-leider. Ook u bent bezig kiezers van de grote rechtse partijen te kapen. Alles mag tijdens de verkiezingen, lijkt het wel.
In de Islam is het gewoonte (zie ook het artikel De Islam Papers deel 2 over Normen en waarden) om respect te hebben voor andere gelovigen (  https://altahrir.wordpress.com/2011/12/02/hoe-kijkt-de-islam-naar-andere-religies/): “Hoe moslims zich tegenover mensen met een ander geloof dienen te gedragen, wordt goed samengevat in het vers: “En beledigt degenen die zij naast God aanbidden niet, opdat zij God niet zonder kennis onrechtvaardig zullen beledigen. Aldus hebben Wij voor ieder volk hun eigen gewoonten redelijk-lijkend gemaakt; tot hun Heer zullen zij uiteindelijk terugkeren en Hij zal hen vervolgens informeren over wat zij gewoon waren te doen.” (6:108). Niet allen zet dit vers niet tot haat of gewelddadige acties aan, het verbiedt moslims mensen met een ander geloof door middel van beledigende opmerkingen te kwetsen.”

Zou het niet eens tijd worden dat de christelijke partijen hier ook eens aandacht aan gaan schenken: respect voor de ander, respect voor de andere gelovige. Niet elk mens is gelijk en niet iedereen gelooft via dezelfde weg, maar we geloven wel allemaal in die ene zelfde God of Allah.

Maar is Van der Staaij c.s. niet bezig om mee te varen op de onwillige golven van het populisme?  Van der Staaij ziet wat populisten met bepaalde harde – soms ook onbeschofte – one-liners, halve waarheden en verzen uit de Heilige Qur’an die uit de totale context worden getrokken, bereiken of kunnen bereiken. Mogelijk dat deze kreten een korter termijn winst in de politiek kunnen opleveren, maar zullen nooit kunnen verbloemen, dat de politici niet of nauwelijks een echt politiek programma hebben. Zeker als men wilt scoren over de rug van de ander.

Het is te hopen dat de heer Van der Staaij weer terug mag gaan naar de grondbeginselen van zijn geloof en dat hij ook begrijpt wat er echt bedoeld wordt met “Heb uw naaste lief”.

Afbeeldingsresultaat voor heb uw naaste lief

© KhamakarPress / Oktober 2016

De Islam Papers

Deel 2: Normen en waarden


Als men het sprookjespark De Efteling binnen gaat, zal men heel snel Holle Bolle Gijs tegenkomen of minstens het geluid horen: “Papier hier”.


Vooraf gaand aan de laatste Algemene Beschouwingen waande Holle Bolle Geert zich in De Efteling, zo zei hij zelf. Maar als je het goed beluistert, doet hij zijn collega van het sprookjespark heel goed na: “Islam is een ideologie, Qur’an moet verboden worden, sluiten van alle
moskeeën, geen asielzoeker toelaten, alle grenzen dicht, criminelen met twee paspoorten het land uitgooien, minder, minder, minder.” En zo gaat hij al vele jaren de wereld rond, zelfs tot aan zijn goede vrienden in Tel Aviv en Amerika.


Mag Allah mij vergeven, als ik een fout in dit artikel schrijf of verkeerde zaken aanhaal of interpreteer.


Cafetariashopping
Maar zoals meerdere personen doen, shopt Geert W. selectief in de Qur’an en Hadith zoals hem het beste uitkomt. Het begint bij de meesten met de opmerking over een radicale Islam. Er is – helaas voor deze figuren – geen radicale Islam, er is maar een Islam. De ware Islam, die de religie is voor vele miljoenen moslims over de gehele wereld. Een religie, beste Geert W. en geen ideologie zoals u de Nederlanders wil aanpraten. De ideologie-gedachte zit alleen maar in uw hoofd …

Dat er figuren zijn die aan cafetariashopping (woord geleend van Mark Rutte) doen is bekend; dit gebeurt zowel door personen die zeggen dat ze zogenaamd moslim zijn – lees IS – als de tegenstanders van de Islam – lees rechtse en extreem-rechtse politici die de medelanders angst in willen pompen.

Nederlandse politici hebben de mond vol van de Nederlandse normen en waarden; deze moeten in elk debat en elk interview minimaal een paar keer genoemd worden. Laten we dan eens naar de Islamitische normen en waarden kijken. Voor de duidelijkheid zijn er gedeelte van Surahs hieronder aangehaald, niet bedoeld als selectief shoppen, maar gewoon ruimte tekort.

 

Afbeeldingsresultaat voor islamitische normen en waarden voorbeelden

Normen en waarden in de Islam

 1. Waarheidlievendheid

“O jullie die geloven, vreest Allah en spreekt het ware woord” (Surah 33:70)

“O jullie die geloven. Weest standvastigen ten aanzien van de gerechtigheid, als getuigen omwille van Allah” (Surah 4:135)

 1. Oprechtheid

“Weet dat Allah de zuivere aanbidding toekomt” (Surah 39:2)

“Groot is de woede bij Allah dat jullie zeggen wat jullie niet doen”  (Surah 61:3)  

 1. Onbaatzuchtigheid

“Jullie zullen de vroomheid niet bereiken totdat jullie van wat jullie liefhebben bijdragen geven. En wat jullie ook van iets bijdragen: voorwaar, Allah weet daarvan” (Surah 3:92)

“En geef niet om meer te ontvangen” (Surah 74:6)

 1. Nederigheid

“En de dienaren van de Erbarmer zijn degenen die bescheiden op aarde rondgaan” (Surah 25:63)

“En wend jouw gezicht niet af van de mensen en loop niet trots op aarde: voorwaar, Allah houdt van geen enkele verwaande opschepper” (Surah 31:18)

 1. Geduld

“En zij verzwakten niet en zij gaven zich niet over en Allah houdt van de geduldigen” (Surah 3:146)

“En Wij zullen jullie zeker beproeven met iets van vrees, honger, vermindering van bezittingen, levens en vruchten. Maar geef verheugende tijdingen aan de geduldigen” (Surah 2:155)

 1. Vergevingsgezindheid

“En laat hen van jullie die bemiddeld en gefortuneerd zijn niet zweren niet uit te geven aan de verwanten en de amen en de uitwijkers op de Weg van Allah; laat hen vergeven en lankmoedig zijn: houden jullie er niet van dat Allah jullie vergeeft? En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig” (Surah 24:22)

“(Zij zijn het) die uitgeven in voorspoed en in tegenspoed, en die de woede inhouden en vergevers van de mensen zijn. En Allah houdt van de weldoeners” (Surah 3: 134)

 1. Zuiverheid en schoonheid

“Hij die zich reinigt (van zijn zonden) zal waarlijk slagen” (Surah 87:14)

“En reinig jouw kleding. En vermijd de zondigheid” (Surah 4: 4-5)

 1. Eerlijkheid

“En eet niet onderling van jullie bezittingen op onwettige wijze door deze (bezittingen op misleidende wijze) voor de rechters te brengen, zodat jullie op zondige wijze van een gedeelte van de bezittingen van de mensen kunnen eten, terwijl jullie het weten” (Surah 2: 188)

 1. Goedheid en vriendelijkheid

“Allah beveelt rechtvaardigheid en het goede en het geven aan de verwanten en Hij verbiedt de zedeloosheid en het verwerpelijke en de opstandigheid”  (Surah 16:90)

“En geef bijdragen op de Weg van Allah, en stort jullie niet door eigen toedoen in de ondergang, en doe goed. Voorwaar, Allah heeft de weldoeners lief” (Surah 2: 195)

 1. Respect voor anderen

O jullie die geloven! Gaat geen huizen binnen, behalve jullie huizen, totdat jullie toestemming hebben gevraagd en salâm hebben gegeven aan haar bewoners. Dat is beter voor jullie, hopelijk zullen jullie je laten vermanen” (Surah 24:27)  

“En wanneer jullie met een groet begroet worden, groet dan met een betere dan deze (terug), of beantwoordt hem (op gelijke wijze)” (Surah 4:86)

 1. Bescheidenheid

“Hij (Allah) zei: “Daal af uit het (Paradijs), want het past jou niet dat jij je er hoogmoedig in gedraagt, vertrek daarom. Voorwaar, jij behoort tot de vernederden” (Surah 7:13)

“En maak je hand niet vastgebonden aan je nek, en strek hem niet uit met de hele uitstrekking, want dan wordt je (gierigheid of spilzucht) verweten en spijtig” (Surah 17:29)

Eerder artikel
In 2012 heb ik hier al eerder over geschreven en het valt op dat dit artikel steeds weer terugkomt. Hierbij de gegevens van dat artikel:

Voor de moslim is het een plicht zich te sieren met goed gedrag. Goed gedrag kenmerkt zich door:

 • Oprecht zijn
 • Eerlijk zijn en te vertrouwen
 • Kuisheid
 • Schaamte
 • Moed en dapper
 • Goedgeefs en generositeit
 • Trouw zijn
 • Zich afkeren van alles wat Allah verbiedt
 • Hulp bieden aan mensen, vooral bij nood
 • Alle gedragingen die door Qur’an en Sunna worden aangemoedigd

Naast een goed gedrag, bestaan er de fatsoensregels:

 • Groet de mensen
 • Glimlachen
 • Met de rechterhand eten en drinken
 • Het zeggen van Bismillah (in de naam van Allah) voor en na de maaltijd
 • Het zeggen van Alhamdoellilah (Alle lof zij Allah) na het niezen
 • Het zeggen van Jarhamoeka Allah aan de niezer
 • Zieken bezoeken
 • Het bidden voor de doden, een lijkstoet volgen, een begrafenis bijwonen
 • De gedragscode bij het binnentreden en verlaten van de Moskee  respecteren
 • De gedragscode bij het binnentreden en verlaten van het huis en bij het niezen respecteren
 • De gedragscode met de ouders, familieleden, buren, ouderen en kinderen respecteren
 • Het feliciteren van een bruiloft
 • En andere regels van fatsoenlijkheid zoals o.a. kledingcode

Naast het goede bestaan er ook (hoofd)zonden:

 • Ongehoorzaamheid tegenover de ouders
 • Het verwaarlozen van de familiebanden
 • Valse getuigenis of een valse eed
 • Buren slecht behandelen
 • Onrechtvaardig zijn tegenover de mensen, d.w.z. bloed vergieten, stelen, onwettig afdwingen van iemands geld of bezittingen, iemands eer aantasten
 • Nuttigen van alcohol
 • Gokken en andere kansspelen
 • Roddelen
 • Laster en / of kwaadspreken over iemand
 • Alle andere zonden die door Allah of zijn Boodschapper werden verboden

Als we beide lijsten doornemen, dan is de vraag gerechtigd:  Wat zijn dan de Nederlandse normen en waarden en waar zijn dan de 10 verschillen?  Ik denk dat die er niet zijn …. maar misschien weet Holle Bolle Geert vanuit De Efteling nog wat te melden. Ik ben er benieuwd na. Het is verstandig het verschil aan te geven tussen de Islam en de moslim. Elk mens kwekt zoals hij gebekt is en doet datgene wat hij moet doen. En bij het kwekken en bij het doen, kan er afgeweken worden van de Islam. Echter dat betekent niet dat de Islam slecht is, maar de mens die met de islamitische normen en waarden aan de haal is gegaan.

© KhamakarPress

De Islam Papers

Deel 1: Welke democratie?

 

Laatst zag ik een kort bericht voorbij komen en dit ging over ‘het invoeren van de democratie’  in islamitische landen in het Midden-Oosten. De belangrijkste zin uit het artikel was dat men onder dwang en met bombardementen geen democratie kan invoeren. En deze zin staat als een huis en is ook wat ik steeds zeg. Het vrije westen kan geen democratie invoeren in islamitische landen, maar dit moet door het volk zelf gebeuren zonder daarbij ‘geholpen en/of tegengewerkt’ worden door het zogenaamde democratische westen.

 

Mag Allah mij vergeven, als ik een fout in dit artikel schrijf of verkeerde zaken aanhaal of interpreteer.


In mijn artikel ‘Verkiezingen, is dat democratie?’ van februari 2014 heb ik ook reeds eerder gesproken over democratie, wel of niet meedoen aan verkiezingen, gaan stemmen en shura. In het artikel wordt verwezen naar de site van Arnold Yasmin Mol,
www.deenresearchcenter.com en het artikel van zijn hand ‘Bijdragen aan de Democratie is een verplichting in Islam’. Yasmin Mol gaf hierin de kernwaarden van de Qur’an aan, zoals vrede (10:25) en rechtvaardigheid (16:90) en de keus om wel of geen moslim te worden (5:48, 49:13). Ook in het artikel wordt gesproken over politiek en een stem uitbrengen tijdens verkiezingen; dit gold zelfs al ten tijden van de vier geleide kaliefen van de Ummah.

Als dit toen al van toepassing was,  dan moet het nu nog zeker van toepassing zijn.

Afbeeldingsresultaat voor democratie


Democratie
Er zijn moslims die problemen hebben met de democratie zoals deze bekend is in het westen, maar in feite ook met die in de islamitische landen, daar men zegt dat de wet van Allah in de Qur’an is vastgelegd en dat deze gevolgd moet worden. En hier hebben deze mensen gelijk in, daar inderdaad de wet van Allah is vastgelegd in de Qur’an.


Bij het bestuderen van de Qur’an is het van belang om zaken niet uit de context te halen en zeker niet Surahs enkel te gebruiken, maar de Qur’an als een geheel te gebruiken. Echter bij uitleg over bepaalde zaken, worden meestal een vers of delen van een vers aangehaald om iets uit te leggen. Is standaard en algemeen toegepast als men wat wilt uitleggen over en uit de Qur’an.


Volgens de site
www.go2war2.nl betekent democratie: “Letterlijk: demos (volk) kratein (regeert). Democratie is een bestuursvorm waar de regering door een meerderheid van het volk gekozen wordt en waarbij het volk de leiders op het rechte pad houdt door de mogelijkheid deze regering weg te sturen als een meerderheid van het volk het niet meer eens is met de regering.”


Deze vorm van democratie – eigenlijk getrapte democratie – wordt toegepast in de zogenaamde westerse landen. In veel islamitische landen is het woord democratie wel bekend, maar is vaak een andere vorm van politiek aanwezig, zoals het (militaire) ‘leiderschap’ (vaak na een coup) of ‘enige vorm van leiderschap’ door overdracht aan familie, vrienden of vertrouwelingen. Daarnaast komt het ook nog al eens voor dat het westen een of andere groepering steunt (meestal om chaos te
creëren) die daarna aan de macht komt, waarbij dan ‘afgerekend wordt’ met de groepering die daarvoor aan de macht is geweest.


Shura
De definitie van democratie hierboven gegeven, komt ook voor in de Islam, sterker noch het wordt specifiek genoemd in de Qur’an en heet Shura wat uitgelegd kan worden met de term “het principe van de raadpleging”. Dit wordt aangehaald in de Qur’an als:


“Hun (‘dat wil zeggen, de moslims’) werkzaamheden zijn uitgevoerd door overleg tussen hen” (42:38)


Als we terug kijken naar wat er gebeurd is, dan zijn de leiders van
Syrië  en Saoedi-Arabië niet via shura aan de macht gekomen, maar via troonopvolging op enige manier. Dus onterecht.


En zo kunnen we zeggen dat de leiders van Algerije en Egypte onterecht de macht in handen hebben, want ze zijn daar gekomen door een coup en niet via overleg / shura.

Dat gaat dus goed in het Midden-Oosten

Afbeeldingsresultaat voor shura raad


Shuramodel
Een model voor shura zou het volgende model kunnen zijn.


Er is een parlement (gekozen door het volk) die een regering heeft gevormd. De wetten worden gecontroleerd door een shuraraad (eerste kamer bestaat niet). Deze raad wordt gevormd door de hoofden van regio’s of provincies aangevuld met de burgemeesters van 5 of 10 grote steden. De provinciehoofden en (alle) burgemeesters worden direct door het volk gekozen.


Alle burgemeesters fungeren als lokaal shuralid en hebben periodiek overleg met het volk.


Naast de verkiezingen heeft het volk nog het adviserend en het bindend referendum; de shuraraad heeft de mogelijkheid van correctief referendum als de wetten niet in overeenstemming zijn met de shura cq. vastgelegde wetten.


In principe zou dit het ideale model voor democratie kunnen zijn waarbij shura voorop staat. Het is een bewerkelijk model maar wel een waar het volk regeert.


Natuurlijk zal het westen zeggen dat ze de getrapte democratie heeft die zeker zo goed werkt. Dat zal moeten blijken.


Insha’Allah zal er een land komen, die het shuramodel ter hand zal nemen.


Een uitzonderlijke positie is de leider van het land. Is hij voorzitter van het kabinet, dan valt hij onder shura en wordt direct gekozen.

 

Is hij geen lid van de regering, dan heeft hij niets met de politiek te maken en is hij in feite niet meer dan een onderdaan. Een functie kan hem alleen gegeven worden onder verantwoording van regering en controle van de shuraraad.