Het gebed? Dat komt wel goed

Alle lof zij aan Allah onze barmhartige Heer. Als gunst aan Zijn dienaren heeft Hij het gebed verplicht gesteld. Dit zodat wij Hem daarmee gedenken. Allah zegt:

“Onderhoud het gebed om Mij te gedenken.” [20:14]

Het gebed is de tweede zuil van ons geloof en het eerste waarover we worden gevraagd op de Dag des Oordeels:

“Het eerste waarover de dienaar op de Dag des Oordeels verantwoording af zal leggen van zijn daden is zijn gebed. Als het correct is, dan behoort hij tot de succesvollen en als het incorrect is, behoort hij tot de verliezers.” [Tirmidhi]

Dit zijn de duidelijke woorden van onze profeet vrede zij met hem. Je verbaast je dan hoeveel jongeren (en ouderen) die het gebed hebben gelaten goede hoop houden na hun dood. Net alsof ze tot de vromen behoren die het paradijs zijn gegarandeerd.

Je hoort ze vaak zeggen of denken: ‘Ik bid niet, maar als ik sterf dan komt het wel goed.’

Als je naar de duivel luistert dan komt het zeker goed. Alleen wat verstaat de duivel onder goed? Precies, dat jij in het vuur belandt. Kijk wat de mensen van het Vuur zullen antwoorden wanneer ze een pijnlijke vraag worden gesteld:

(Zij zullen vragen:) “Wat heeft jullie het hete vuur doen binnengaan?’ Zij zullen zeggen: Wij behoorden niet tot degenen die het gebed verrichtten! [Koran: 74:42-43]

Vrees Allah beste broeder of zuster. Ontwaak uit je onachtzaamheid en pak het gebed vandaag nog op. Heb spijt van wat is geweest en wees vastberaden om je leven te beteren. Zie je niet hoeveel jongeren vandaag de dag plots aan hun einde komen?

Ook degenen die bidden kunnen het gebed verbeteren, daarover in het volgende bericht meer. 

(Source / 04.04.2021)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.