Goed Benutten van Sha’baan als inleiding tot Ramadan

Alle lof zij aan Allah. Onze Barmhartige Heer. We danken Allah voor Zijn vele gunsten en vragen Hem om ons van Zijn gunsten te vermeerderen.

Een van de gunsten die we Allah vragen is dat Hij ons de kans geeft om de maand Ramadan mee te maken en deze optimaal te benutten.  De grote geleerde ibn Jawzi moge Allah hem genadig zijn zweerde bij Allah en zei:

‘Als er tegen de mensen in de graven zou worden gezegd: Wat is jullie wens? Dan zouden zij een dag van Ramadan wensen!

Uitkijken naar de maand Ramadan is meer dan alleen uitkijken in woorden door te zeggen ‘ik kan niet wachten tot de maand Ramadan start’ en dergelijke woorden. Het feit dat we oprecht uitkijken naar de maand Ramadan zou zich moeten uiten in daden. Dit was de situatie van onze profeet vrede zij met hem en de vrome voorgangers.

Aicha – moge Allah tevreden met haar zijn – overlevert dat de profeet – vrede zij met hem – bijna de gehele maand Sha’baan vastte. Toen de profeet – vrede zij met hem – werd gevraagd naar de reden, antwoordde hij:

“Dat is een maand waar de mensen onachtzaam over zijn, en het is een maand waarin de daden worden opgeheven naar de Heer der Werelden. Dus wens ik dat mijn daden worden opgeheven terwijl ik vastende ben.”

Koran
Daarnaast was het de gewoonte van velen van onze vrome voorgangers om veelvuldig de Koran te reciteren in de maand Sha’baan. Zelfs zo dat één van hen zijn winkel sloot in Sha’baan om zich volledig te concentreren op de Koran!

Eén van de wijsheden achter het veelvuldig vasten van de maand Sha’baan en reciteren van de Koran, is het voorbereiden op de Ramadan. Dit zodat men met aanvang van de Ramadan gewend is geraakt aan deze vrome daden en zo optimaal de Ramadan zal benutten.

Inhalen van gemiste dagen
Verder dient de moslim die nog dagen moet inhalen van afgelopen Ramadan zich hiermee te haasten, voordat de Ramadan van dit jaar aanbreekt. Degenen die niet in staat zijn om deze dagen in Sha’baan in te halen, vanwege zwangerschap, borstvoeding, ziekte e.d., moeten deze dagen na de Ramadan inhalen zodra dit mogelijk is.

Zie ook:

Lezing op Youtube over de maand Sha’baan

Beste broeders en zusters

Het advies aan mijzelf en mijn broeders en zusters is om deze maand goed te benutten. Dit door alvast dagelijks wat Koran te reciteren en een aantal dagen te vasten. Al is het dat je enkel de maandag en donderdag vast. Heb je nog niks van deze maand gevast, begin dan aanstaande maandag met vasten, voordat de zomertijd ingaat en jij hier tegenop kijkt.

PS: Bij sommige geleerden is het afgeraden (makroeh) om na de helft van Sha’baan te beginnen met vasten als je nog niet eerder in Sha’baan hebt gevast en ook niet als gewoonte had om bijvoorbeeld de maandag en donderdag te vasten. Maar als je aanstaande maandag vast dan ben je op tijd, maandag is namelijk 15 Sha’baan (uitgaande van de maanbezichtiging en niet de datum die je op tv etc ziet).

Smeekbede
Degene die zich beseft wat de enorme waarde is van de maand Ramadan kan niet anders dan dat hij Allah continu oprecht vraagt om hem de kans te geven om deze gezegende maand mee te mogen maken. En nog belangrijker: dat hij deze optimaal mag benutten.

Moge Allah de meest Verhevene ons allen deze gezegende maand doen bereiken. En moge Hij al onze geliefden die er dit jaar niet bij hebben mogen zijn vergeven en hun graven tot tuinen van de tuinen van het paradijs maken. Ameen.

(Source / 27.03.2021)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.