Gezegende dagen in aankomst!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Eid-al-Adha-Mubarak.jpg

Alle lof zij aan Allah onze barmhartige Heer. Als gunst aan Zijn dienaren heeft Hij bepaalde dagen van het jaar verkozen boven de overige dagen.

Onlangs hebben we mogen genieten van de gezegende dagen van de maand Ramadan en nu mogen we weer een aantal gezegende dagen verwelkomen.

Afhankelijk van het wel of niet waarnemen van de nieuwe maan, is dinsdag of woensdag de aanvang van de islamitische maand Dhul-Hidjah. De eerste tien dagen van deze maand zijn gezegende dagen. De tiende dag van deze maand is ‘Ied ul-Adha (offerfeest)! Allah heeft in de Koran bij deze gezegende dagen gezworen. Allah zegt:

“Bij de tien nachten” [89:2]

Met nachten kan in de Arabische taal ook worden verwezen naar de dagen.

Veel geleerden zijn van mening dat de beste nachten van het jaar, de nachten van de laatste tien dagen van Ramadan zijn en dat de beste dagen, de eerste tien dagen van de maand Dhul-Hidjah zijn. De profeet vrede zij met hem zei over de verdienste van deze tien dagen:

“Er zijn geen dagen waarin de goede daden geliefder zijn bij Allah dan deze tien (dagen) …” [Hadith in Sahih al-Bukhari]

Dit houdt in dat de moslim deze tien dagen extra goed benut om dichter tot Allah te komen met het verrichten van allerlei goede daden. De goede daden in deze dagen hebben namelijk een grotere beloning bij Allah dan in de overige dagen van het jaar. 

Hieronder een opsomming van wat goede daden met haar regelgevingen:

Vasten
Een vrome daad die je kan verrichten gedurende deze gezegende dagen is het vasten. Wie daartoe in staat is, kan de eerste negen dagen van Dhul-Hidjah vasten. Er is overgeleverd dat onze nobele profeet vrede zij met hem deze dagen heeft gevast. Als negen dagen vasten als te zwaar wordt ervaren, vast je datgene wat je aankan. Al is het slechts één of twee dagen.  

Dag die je niet mag missen
Sterk aanbevolen is het vasten van de negende dag van de maand Dhul-Hidjah, de dag vóór het offerfeest. Dat is de dag waarop de bedevaartgangers in de plaats ‘Arafah verblijven. De profeet vrede zij met hem werd gevraagd over de verdienste van het vasten van deze dag, waarop hij antwoordde:

“(de kleine zonden van) Het vorige en het komende jaar worden daardoor kwijtgescholden.” [Hadith in Sahih Moslim]

Gedenken van Allah
Allah zegt:

“Zodat zij (de bedevaartgangers) voordelen opdoen (met de Hadj) en de Naam van Allah gedenken in de Ayyaam Ma’loemaat (‘bekende dagen’) [22:28]

Deze ‘bekende dagen’ zijn de eerste tien dagen van de maand Dhul-Hidjah. En in een ander vers:

“En gedenkt Allah gedurende de Ayyaam Ma’doedaat (‘beperkte dagen’). [2:203]

Deze ‘beperkte dagen’ zijn de elfde, twaalfde en dertiende dag van de maand Dhul-Hidjah, ook wel Ayyaam Attachrieq genoemd.

Uit de twee voorgaande verzen maken we op dat het aanbevolen is om sinds aanvang van de maand Dhul-Hidjah, tot aan zonsondergang van de dertiende van de maand, Allah veelvuldig te gedenken met o.a. de Takbeer (prijzen van Allah’s grootheid). Een vorm van de Takbeer is:
 اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ 
(Allaaho Akbar, Allaaho Akbar, Laa ilaaha illallaah. Allaaho Akbar, Allaaho Akbar Wa Lillaahilhamd)

Deze Takbeer is tweesoortig: 

  • Takbeer die je vanaf het begin van de maand Dhul-Hidjah tot aan de dertiende gespreid over de dag kan uitspreken en niet tijdsgebonden is.  

Deze kan je bijvoorbeeld onderweg naar naar je werk, wachtend op het openbaar vervoer en andere gelegenheden uitspreken. De moslim maakt gebruik van dit soort momenten en laat ze niet onbenut. 

  • Takbeer die gebonden is aan de vijf verplichte gebeden. Dit betekent dat deze na het gebed meerdere keren wordt herhaald. 

Deze ‘gebonden Takbeer’ begint vanaf het fajrgebed van de dag van ‘Arafah (dag voor offerfeest) tot aan zonsondergang van de dertiende dag. Dus tot aan het ‘asrgebed van de dertiende dag. 

Slachten/offeren
Allah zegt:

“Verricht het gebed voor jouw Heer en slacht.” [108:2]

De sunnah is om op de dag van al-‘Ied een offer te slachten. Sommige geleerden zijn van mening dat het verplicht is voor degene die daar financieel toe in staat is. 

Het slachten beperkt zich niet tot de dag van ‘Ied, maar kan tot drie dagen na ‘Ied. Om precies te zijn: tot aan zonsondergang van de dertiende van de (islamitische) maand.  

Één schaap volstaat voor jezelf en de mensen die jij onder één dak onderhoudt. Voor degene die op zichzelf woont en in zijn eigen onderhoud voorziet, is het aanbevolen om een eigen schaap te slachten. Dit geldt ook voor de vrouw.

Er mag ook een koe of kameel worden geslacht. Één koe of kameel volstaat voor zeven personen (en hun gezinnen).

Verder dient degene die van plan is om te offeren, man of vrouw,  zich te onthouden van het knippen van het haar en nagels zodra de eerste dag van de maand Dhul-Hidjah aanbreekt, totdat het offer is geslacht. De profeet vrede zij met hem zei:

“Als de tien (dagen) aanbreken en iemand van jullie van plan is om te offeren, laat hem dan niet van zijn haar en nagels nemen.” [Hadith in Sahih Moslim]

Het verbod op het knippen van haar en nagels beperkt zich tot degene die van plan is om te offeren en geldt niet voor zijn familie. 

‘Ied ul-Adha
De tiende dag van de maand Dhul-Hidjah is ‘Ied ul-Adha (offerfeest).

In een vervolgmail zullen we in sha Allah uitgebreider stilstaan bij deze grote dag en haar regelgevingen.

Andere vormen van goede daden gedurende deze gezegende dagen zijn het reciteren van de Koran, het geven van sadaqah aan de behoeftigen en het verrichten van vrijwillige gebeden. 

Beste broeders en zusters

Gedenk dat Allah deze dagen met Zijn Barmhartigheid heeft gezegend om de beloningen van onze bescheiden daden te vermeerderen. Het is dus niet gepast voor de moslim om deze vrijgevigheid onbenut te laten. 

Zodra er meer bekend is over de aanvang van de maand Dhul-Hidjah en de datum van Eid al Adha zullen we dit in sha Allaah met jullie delen.

(Source / 19.07.2020)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.