Ben jij voorbereid op de dood?

Goede daden

De dood en wat daarna allemaal komt is ongetwijfeld beangstigend. De ziel die het lichaam verlaat, het aanschouwen van engelen die neerdalen bij de dood, engel des doods die bij het hoofd plaatsneemt, ziel waar een hemelse reis mee wordt gemaakt, engelen die ons ondervragen in het graf, onze daden die in de gedaante van een persoon naar ons toekomen …

Alleen is dit niet zoals bij het lezen van een eng boek dat je het dichtklapt en opgelucht weglegt met de gedachte dat het enkel een verhaal was.

Ook is het niet zoals bij een nachtmerrie; dat je wakker wordt en blij bent dat het slechts een droom was. Hetgeen aan bod is gekomen in de serie “Leven na de dood” is een onomstotelijke werkelijkheid die we allen zullen meemaken en waar geen ontkomen aan is.

We weten allen dat de dag waarop wij deze wereld zullen verlaten met de dag nadert, maar hoe komt het dan dat we helemaal niet voorbereidend bezig zijn? 

In dit slotwoord proberen we een antwoord te vinden op deze vraag: 

Onachtzaamheid
Velen van ons verkeren in onachtzaamheid, helemaal niet stilstaand bij die dag waarop we dit leven zullen verlaten. Allah zegt:

“Dichter bij voor de mensen is hun afrekening gekomen, terwijl zij zich in onachtzaamheid afwenden …[21:1])

Een poëet zei: 
Hoe vaak brengt een jongeling dollend de dag door *** terwijl zijn doodskleed wordt geprepareerd en hij het niet doorheeft 

Omringd door gezelschap en een omgeving die ons aan alles behalve het hiernamaals herinnert, gaan we dieper en dieper in onze achteloosheid.

Verleiding
Allah heeft dit wereldse leven geschapen als beproeving. Allah zegt:

‪”Voorwaar, Wij hebben wat op de aarde is een versiering voor haar gemaakt om hen te beproeven (en om te kijken) wie de beste daden verricht.”[18:7]‬‪

In een ander vers:

“O mensen, voorwaar, de belofte van Allah is waar. Laat daarom het wereldse leven jullie niet verleiden ..” [35:5]

Het wereldse leven kent vele verleidingen en het verschilt per individu wat voor hem het meest verleidelijk is. Voor de een is het geld, voor een ander is het carrière, voor anderen weer sport en voor sommigen is het wellicht aanzien.

Voor velen vandaag de dag is de grootste verleiding het volgen van verboden lusten en begeerten. Vanaf jongs af aan is het hoofddoel van velen, mede door de wijdverspreide zedeloosheid, het opvallen bij het andere geslacht.

Er niet bij stilstaand dat een dag zal komen die zo erg is, dat er geen interesse meer zal zijn voor het andere geslacht. 

Toen Aicha – vrouw van de profeet – de overlevering hoorde waarin staat dat de mens naakt zal worden opgewekt op de Dag der Opstanding, zei zij verbaasd: “De mannen en vrouwen gezamenlijk, naar elkaar kijkend?!

De profeet vrede zij met hem antwoordde: “O Aicha, de situatie is erger dan dat ze daar nog mee bezig zullen zijn!” 

Hoop
Iedereen heeft hoop op een lang leven en weinigen houden rekening met een onverwachtse dood. Allah zegt:

“Laat hen eten en zich vermaken en worden afgeleid door de (valse) hoop, later zullen ze (het) weten.” [15:3]  

De dood komt onverwachts. Hoeveel jongeren zijn de ouderen voorgegaan. Helemaal vandaag de dag, we worden bijna dagelijks opgeschrikt door het plotseling overlijden van tieners! 

De profeet vrede zij met hem zei tegen ibn ‘Umar: “Wees in het wereldse leven als een vreemdeling of als een voorbijganger(i.e. weet dat je verblijf tijdelijk is en gedraag je daarnaar.)

Ibn Umar was hierna gewoon om te zeggen: Wanneer je de avond bereikt, verwacht dan niet dat je de ochtend zult bereiken. Wanneer je wakker wordt, verwacht dan niet dat je de avond zult bereiken. Maak gebruik van je gezondheid voordat je ziek wordt en maak gebruik van het leven (middels goede werken) voordat je sterft.

Uitstel
Deze (valse) hoop op een lang leven doet ons het tonen van berouw en vele goede daden uitstellen, waardoor zij uiteindelijk nooit plaatsvinden. De dood overvalt velen voordat zij in staat zijn om hun goede voornemens in praktijk te brengen. 

Velen die nu onder de aarde zijn, hadden nog zo veel goede voornemens: “Ik wou bidden …”“Ik was van plan de hidjab te dragen …”

Daarom zegt Allah in meerdere verzen:

“Haast jullie naar vergeving van jullie Heer en (naar) het paradijs ..” [3:133]

Berouw
Niemand is gevrijwaard van het begaan van zonden, maar de gelovige dient iedere keer wanneer hij in een zonde vervalt, gauw berouw te tonen door: 
 

  1. De zonde direct te laten.
  2. Spijt te hebben van de begane zonde. 
  3. Vastberaden zijn om niet in herhaling te treden. 

Onze profeet vrede zij met hem zei: “Wie berouw toont van een zonde, is als degene die geen zonde heeft.” 

Het berouw van een dienaar wordt geaccepteerd zolang de dood nog niet is ingetreden en de rochelende ademhaling van het sterven is begonnen. 

Hoe kan een persoon het tonen van berouw uitstellen, terwijl morgen niet voor hem is gegarandeerd? 
 
Goed einde
De gelovige streeft naar een goed einde, de profeet vrede zij met hem zei namelijk: 

“De daden worden slechts bepaald door het einde.”

Het is belangrijk om te leven als een goede moslim, maar net zo belangrijk is dat je standvastig blijft en sterft als een goede moslim. Allah zegt:

Aanbid jouw Heer totdat het zekere (de dood) tot jou komt. [15:99]

De alerte gelovige is daarom nooit onder de indruk van zichzelf, aangezien hij middels een beproeving zo een terugval kan hebben.

De gelovige kijkt daarom ook niet neer op anderen, wat doet jou weten dat degenen op wie jij neerkijkt niet beter dan jij zullen eindigen?

Beste broeders en zusters:
De vraag die elke gelovige zou moeten bezighouden is: Hoe bewerkstellig ik een goed einde, opdat ik bij de dood wordt verheugd op het paradijs en wordt behoed van de straf van het graf en het hiernamaals?

Een goed einde, beste broeders en zusters, bereik je enkel met succes van Allah de meest Verhevene. Daarom is niets zo belangrijk, naast het streven naar het verrichten van vele goede daden en het laten van zonden, als oprechtheid met Allah.

Allah de meest Verhevene weet wat er in de harten speelt en is niet te bedriegen met uiterlijkheden. Allah ziet je op de plaatsen en tijdstippen waar niemand jou ziet. 

Deze oprechtheid met Allah uit zich daarom ook o.a. doordat het verrichten van het goede of het laten van het slechte niet gebonden is aan het feit of je alleen bent of onder de mensen.

Deze oprechtheid uit zich door het goede te verrichten met een levend hart en omwille van Allah en Zijn tevredenheid. De gelovige is Allah gehoorzaam omdat hij van Hem houdt en laat al het slechte uit angst voor Hem en Zijn bestraffing.  

Verstandigen
De profeet vrede zij met hem werd gevraagd: Welke gelovigen zijn het verstandigst?

Hij antwoordde:

Zij die het meest de dood gedenken en zich het best voorbereiden voor wat na de dood komt. Zij zijn de verstandigen!

Gedenk het moment, beste broeder of zuster, waarop je ten aarde zal worden gebracht. Eenzaam achterblijvend met als enig gezelschap jouw daden. Het is aan jou om te bepalen wat voor gezelschap je wenst in jouw graf.

Moge Allah ons allen leiden naar datgene waar Hij van houdt en tevreden mee is. Moge Allah ons standvastigheid schenken tot aan de dood. Moge Allah onze broeders en zusters die ons zijn voorgegaan naar het hiernamaals genadig zijn en hun graven tuinen van de tuinen van het Paradijs laten zijn. Ameen.

(Source / 13.05.2020) 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *