Het leven na de dood!

Deel 4 – Het graf

De nabestaanden maken hun overledene klaar voor het graf. Hij wordt geëerd met de wassing waarbij hij wordt ontdaan van eventuele onreinheden en wordt geparfumeerd. Hierna wordt hij gewikkeld in een aantal doeken. 

Vervolgens wordt hij een andermaal geëerd met het begrafenisgebed. Na dit gebed wordt de overledene gedragen op de schouders van zijn geliefden op weg naar zijn nieuwe verblijfplaats: het graf. Als de overledene een vroom persoon was, zal hij terwijl hij wordt gedragen zeggen: 

“Maak haast, maak haast!”

En wanneer het een slecht persoon was, zal hij zeggen:

“O wee, waar gaan jullie naartoe met mij?!”

Iedereen hoort deze kreet behalve de mens en djinn, als zij deze zouden horen, zouden zij ter plekke sterven!

De gelovige weet wat hem te wachten staat aan genieting en kan daarom niet wachten, terwijl de ongelovige en de zondaar weet wat hem te wachten staat aan bestraffing en deze op iedere mogelijke manier zou willen ontvluchten.

Graf
De profeet vrede zij met hem zei: 

“Ik heb geen vertoning gezien, of het graf is angstaanjagender.”

In een andere overlevering:
 
“Als het niet (de angst) was dat jullie jullie doden niet ten aarde zouden brengen, had ik Allah gevraagd om jullie datgene wat ik hoor van de bestraffing van het graf te laten horen.”

Reden bestraffing in het graf
De zonden en het nalaten van verplichtingen in het algemeen zijn reden van bestraffing in het graf. Daarnaast is, in verschillende overleveringen, naar een aantal zonden specifiek verwezen dat zij reden van bestraffing van het graf is. Dit zijn o.a. overspel (zina), rente, stoken tussen de moslims, liegen en nonchalant omgaan met urine bij het doen van de behoefte waardoor deze in aanraking komt met lichaam en kleding. 

Net zoals zonden reden van bestraffing in het graf is, zijn goede daden bescherming tegen de bestraffing van het graf. Zoals overgeleverd zal het gebed bij het hoofd van de gelovige zijn, het vasten aan zijn rechterzijde, de zakaat aan zijn linkerzijdeen goedheid jegens de mensen bij zijn voeten. Wanneer de bestraffing dan bijvoorbeeld van rechts tracht te komen, zegt het vasten: “Van mijn kant is er geen entree.” Hetzelfde geldt voor de overige daden.

Beproeving van het graf
Zoals vermeld in het vorige artikel keert de ziel na haar hemelse reis terug naar het lichaam dat ondertussen is begraven. Er wacht de overledene namelijk een aantal belangrijke vragen; de beproeving van het graf.

De gelovige, die het gebed verrichtte, heeft in elk gebed bij Allah zijn toevlucht gezocht tegen dit moment. De sunnah is namelijk dat je voor de tasleem (het beëindigen van het gebed) je toevlucht zoekt bij Allah tegen de bestraffing van het graf en de beproeving van de dood.

Het beantwoorden van deze vragen is het begin van genietingen en het falen bij het antwoorden is het begin van bestraffing. 

Nadat de overledene in zijn graf wordt geplaatst en zijn dierbaren bij hem weglopen en hij hun voetstappen nog hoort, komen er twee engelen naar de overledene, genaamd munkar en nakier 

Geheel in het zwart met blauwe ogen, een zeer enge vertoning, komen zij naar de overledene toe en laten hem rechtop zitten. Vervolgens stellen zij hem de volgende vragen:

“Wie is jouw Heer?”

“Wat is jouw geloof?”

“Wie is die persoon die naar jullie gezonden is?”

Het beantwoorden van deze vragen lijkt simpel, maar dat is alles behalve dat. Al deze angstaanjagende gebeurtenissen die een persoon nooit eerder heeft aanschouwd, doen hem alles vergeten, behalve degenen die naar deze vragen hebben geleefd. Hun schenkt Allah standvastigheid. Allah zegt:

“ِAllah versterkt (het geloof van) degenen die geloven met de standvastige uitspraak tijdens het wereldse leven en in het hiernamaals (o.a. in het graf).” [14:27] 

Zij die standvastig waren in het wereldse leven en vele verleidingen hebben gelaten uit angst voor Allah, zullen worden beloond met standvastigheid op het moment dat zij dat het hardst nodig hebben.

Genieting van het graf
De gelovige beantwoordt deze vragen met het juiste antwoord. Hierop wordt er uit de hemel geroepen:

“Mijn dienaar heeft de waarheid gesproken! 

En er wordt gezegd:

Bedek het graf met een bed van het paradijs en kleed hem vanuit het paradijs en open een deur voor hem naar het paradijs. Waarop de gelovige haar genietingen en geur bereikt, zijn graf wordt verlicht en zo ruim gemaakt als zijn zicht reikt.

Vervolgens komt er een persoon naar de overledene in een aangename verschijning en geur en verheugt hem op de tevredenheid van Allah en de eeuwige genietingen!

Hierop vraagt de overledene deze persoon wie hij is, waarop deze antwoordt:

“Ik ben jouw goede daden. Bij Allah, wij kenden jou als iemand die zich haastte naar de gehoorzaamheid van Allah en traag was als het ging om ongehoorzaamheid van Allah.”

Vervolgens wordt er een deur naar het Paradijs geopend en een deur naar het Vuur. Over het vuur wordt gezegd: dit zou jouw bestemming zijn geweest als je ongehoorzaam was. Wanneer hij dan de genietingen van het paradijs aanschouwt, vraagt de gelovige Allah om het Uur snel te doen plaatsvinden!

Bestraffing van het graf
De ongelovige en hypocriet zijn niet in staat om te antwoorden en zeggen iedere keer: “haah haah, ik weet niet.” Waarop iemand uit de hemel roept:

“Hij heeft gelogen!”

En er wordt gezegd:

Bedek het graf met een bed van het Vuur en open een deur naar het Vuur. Waarop hem haar hitte en hete wind bereikt. Het graf wordt zo nauw gemaakt dat de ribben in elkaar worden gedrukt.

Vervolgens komt er een persoon naar de overledene in een enge verschijning en een smerige geur. Hierop vraagt de overledene deze persoon wie hij is, waarop hij antwoordt:

“Ik ben jouw slechte daden. Bij Allah, wij kenden jou als iemand die traag was met gehoorzaamheid aan Allah en haastig was als het ging om ongehoorzaamheid aan Allah.”

Vervolgens wordt er een deur naar het Vuur geopend, waarop hij zegt: “O Allah, laat het Uur niet plaatsvinden!”

In het wereldse leven kan de mens door uitstel van Allah denken dat hij wegkomt met zijn zonden, maar in het hiernamaals is dit duidelijk anders. Allah zegt:

“Dachten degenen die slechte daden verricht hebben, dat Wij hen hetzelfde zullen behandelen als degenen die geloofden en goede daden verricht hebben, zowel in hun leven als in hun sterven? Slecht is hoe zij oordelen!” [45:21]

Wordt vervolgd …

(Source / 11.05.2020)  

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *