Het leven na de dood!

Deel 3 – De ziel maakt zich klaar voor vertrek

De dood zal ons bereiken en de ziel zal ons lichaam verlaten, gehoorgevend aan het bevel van haar Schepper en Heer. Want tot Allah behoren wij en tot Hem zullen wij terugkeren.

Daar begint het beste broeders en zusters, wanneer de ziel strijdt om het lichaam te verlaten. Dat is het moment van afscheid van dit wereldse leven. De plaats waar we zoveel kansen hebben gehad om onze Heer gehoorzaam te zijn en goede daden vooruit te zenden voor dat angstaanjagende moment.

Dan beseffen degenen die een leven hebben geleid van verboden lusten en begeerten dat het het eigenlijk helemaal niet waard was. 

Had ik mij maar omringd met vromere mensen …

Het moment waarop de dood wordt aanschouwd, wenst de mens een terugkeer om toch nog wat goede daden te verrichten als proviand voor een lange zware reis die hem te wachten staat. Allah zegt:

Totdat, wanneer de dood tot een van hen komt, hij zal zeggen: “O mijn Heer, laat mij terugkeren. Hopelijk kan ik goede werken verrichten (als compensatie) voor wat ik nagelaten heb (aan goeds).”Nee! [23:99,100]

Het verlaten van de ziel van het lichaam zal gepaard gaan met de nodige moeite, de sakaraat almawt (doodsstrijd). Deze zal voor de ongelovige en zondaar zwaarder zijn dan voor de vrome moslim.

Sterfproces gelovige
Wanneer de gelovige dan op het punt staat om dit leven te verlaten en zijn entree te maken tot het hiernamaals, dalen stralende engelen (van barmhartigheid) neer uit de hemel en gaan op afstand zitten van de stervende. Met hen is een doodskleed van het paradijs en een geur van het paradijs. 

Vervolgens komt de engel des doods en neemt hij plaats bij het hoofd van de stervende en gebiedt hij de ziel op een zachte manier om het lichaam te verlaten en verheugt hij haar op de vergiffenis en tevredenheid van Allah!

Hierop verlaat de ziel het lichaam, net zoals een (laatste) druppel langzaamaan zijn uitweg maakt uit de opening van een fles.

Nadat de ziel het lichaam heeft verlaten, plaatsen de engelen die op afstand zaten – de helpers van de engel des doods – de ziel in het doodskleed en wordt het gegeurd met dat geurtje van het paradijs.

Verheuging voor de vromen
Er zullen engelen neerdalen bij de dood van de vrome om deze op dit angstaanjagend moment gerust te stellen. Allah zegt:

Voorwaar, degenen die zeggen: “Onze Heer is Allah,” en vervolgens standvastig zijn (i.e. zij geloven in woord en daad): bij hen zullen Engelen (bij de dood) neerdalen (en zeggen): “Weest niet bevreesd (voor wat zal komen) en niet treurig (voor wat jullie hebben nagelaten), en weest verheugd met het paradijs dat jullie is beloofd! [41:30]

De vrome wordt gerustgesteld op een moment waarop deze nergens anders meer behoeftig aan is dan deze geruststelling. Engelen zullen de vrome troosten en hem vertellen dat hij niet bang hoeft te zijn voor wat komen gaat en wat hem te wachten staat in het hiernamaals. Engelen zullen de vrome verkondigen dat er niet getreurd hoeft te worden om de geliefden die hij heeft nagelaten, zoals zijn dierbare kinderen. Allah zal zich om hen ontfermen! Alsof dit nog niet genoeg is, wordt hij ook verheugd met het Paradijs!

Vrees Allah tijdens jouw leven, dan zal Hij jou veiligheid schenken wanneer je op het punt staat om dit leven te verlaten.

Ogen sluiten
Wanneer de ziel het lichaam verlaat, volgt het zicht deze. Het is van de Sunnah om de ogen van de overledene te sluiten, zoals dit in een authentieke overlevering staat.

Sterfproces ongelovige en zware zondaar
Wanneer de ongelovige en de zware zondaar op het punt staan om dit leven te verlaten en hun entree te maken tot het hiernamaals, dalen angstaanjagende engelen neer uit de hemel en gaan op afstand zitten. Hun gezichten zijn zwart en met hen is een ruw doodskleed.

Vervolgens komt de engel des doods en neemt hij plaats bij het hoofd van de stervende en gebiedt hij de ziel op een harde manier om het lichaam te verlaten en verheugt haar op de woede van Allah!

Hierop verspreidt de ziel zich in het lichaam en weigert deze de uitweg te maken, waarop de ziel hardhandig het lichaam uit wordt getrokken wat gepaard gaat met veel pijn. De ziel wordt vervolgens direct in dat ruwe doodskleed geplaatst en zal ruiken naar de meest smerige geur.
 
Hemelse reis van de ziel
Nadat de ziel het lichaam heeft verlaten en de engelen deze in ontvangst hebben genomen, maken zij er een reis mee naar de hemel. 

De vrome ziel wordt in het doodskleed van het paradijs en met dat geurtje van het paradijs opgeheven naar de hemel. Iedere keer wanneer de engelen met haar de poorten van een hemel bereiken, wordt er voor hen geopend en worden zij verheugd ontvangen. De ziel wordt begeleid door de engelen tot aan de poorten van de volgende hemel en zij maken smeekbeden voor haar, totdat de ziel de zevende hemel bereikt. Daar gebiedt Allah de meest Verhevene om de ziel terug te sturen naar de aarde, terug naar het lichaam.

De slechte ziel wordt in dat ruwe doek geplaatst en ruikend naar de smerigste geur opgeheven naar de hemel. Het wordt vervloekt door iedere engel bij het passeren. Wanneer deze ziel de eerste hemel bereikt, worden de poorten van de hemel niet voor haar geopend en gebiedt Allah de meest Verhevene om de ziel terug te werpen naar de aarde, terug naar het lichaam.

Wordt vervolgd …

(Source / 10.05.2020) 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *