Het leven na de dood!

Een van de zuilen van ons geloof, is het geloven in de laatste dag. Op deze dag zal de wederopstanding plaatsvinden en zullen de mensen verantwoording afleggen voor hun daden. Het wereldse leven is immers een tijdelijke verblijfplaats waar wordt gezaaid om in het hiernamaals te oogsten.

Maar voor het plaatsvinden van deze grote dag is er een ander stadium dat de mens zal doorstaan. Dat is de tijd vanaf het overlijden tot aan het plaatsvinden van de Dag der Opstanding.

Dit is het leven in het graf en wat daar allemaal bij komt kijken. Dit leven, vanaf het overlijden tot aan de Dag der Opstanding, wordt hayaat al-barzach genoemd.

Uit voorgaande kunnen we stellen dat de mens dus drie stadia doorloopt, alvorens hij zijn eindbestemming, het Paradijs of het Vuur, bereikt:
 

  1. Het wereldse leven, oftewel het leven waar we ons nu in bevinden.
  2. Het leven na de dood in het graf tot aan de wederopstanding: hayaat al-barzach
  3. Het leven na de wederopstanding, waarop de mens tot leven zal worden gebracht door Allah om verantwoording af te leggen voor zijn daden en hij zal eindigen in het Paradijs of het Vuur.

Begin hiernamaals
Met het aanbreken van de dood en het verlaten van de ziel van het lichaam, is het hiernamaals begonnen. Want met het sterven eindigt de mogelijkheid om goede daden te verrichten, hoe graag de mens ook terug zou willen keren naar het wereldse leven om goede werken te verrichten. Allah zegt:

Totdat, wanneer de dood tot een van hen komt, hij zal zeggen: “O mijn Heer, laat mij terugkeren. Hopelijk kan ik goede werken verrichten (als compensatie) voor wat ik nagelaten heb (aan goeds).”Nee! [23:99,100]

Dood is onvermijdelijk
Allah zegt:

Iedere ziel zal de dood proeven. [3:185]

Een feit waarover niemand twijfelt, ongeacht geloof of afkomst, is dat de dood onvermijdelijk is. Een bekende gezegde bij de ongelovigen is zelfs: “De enige zekerheid die we hebben is de dood.” 

Tijdstip dood
Alleen Allah de meest Verhevene weet wanneer iedere ziel zal sterven. Het moment dat door Allah is bepaald dat jouw ziel het lichaam zal verlaten, zal dit zonder enige uitstel gebeuren. Dat kan niemand tegengaan. Al zou de hele wereld bij elkaar komen om dit tegen te gaan, dan zouden ze daar niet toe in staat zijn. Allah zegt:

Wanneer (de ziel) de keel bereikt (en zich klaarmaakt voor vertrek uit het lichaam) en jullie (de stervende omringen en) aanschouwen (hoe de ziel het lichaam wil verlaten). En Wij zijn dichter bij de stervende (met Onze engelen) dan jullie maar dit zien jullie niet. Als jullie geen verantwoording zullen afleggen voor jullie daden, breng de ziel dan terug (naar het lichaam) als jullie waarachtig zijn! [56:83-87] 

Voorzorgsmaatregelen
De dood treft je op het moment dat Allah deze heeft voorgeschreven, hoeveel voorzorgsmaatregelen je ook moge treffen. Allah zegt:

Zeg: “Voorwaar, de dood die jullie trachten te ontvluchten, zal jullie zeker treffen …” [62:8]

In een ander vers zegt Allah:

Waar jullie je ook bevinden, de dood zal jullie bereiken, al waren jullie in versterkte kastelen (waar jullie jullie zelf veilig wanen). [4:78]

Onverwachts
De dood komt vaak onverwachts en kent geen aankondiging. De dood maakt geen onderscheidt tussen jong en oud of ziek en gezond. Hoeveel jongeren zijn de ouderen voorgegaan en hoeveel gezonden zijn de zieken voorgegaan. Het is Allah Die ons het leven heeft geschonken en het is Allah Die bepaalt wanneer Hij dit eindigt. 

Dit artikel en het vorige kunnen worden gezien als een korte inleiding voor deze serie. In het volgende deel zullen we stilstaan bij het verlaten van de ziel van het lichaam en wat daar allemaal bij komt kijken!

Wordt vervolgd … 

(Source / 08.05.2020) 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *