Een waar faillissement!

Goede daden

Alle lof zij aan Allah, Hij die al onze goede daden vertienvoudigd tot nog veel en veel meer.

Iemand die failliet is, is in onze ogen iemand die het financieel even niet op orde heeft. Lees mee en maak kennis met een nog veel erger faillissement. 

Op een dag stelde onze nobele profeet – vrede zij met hem – zijn metgezellen een interessante vraag. Hij zei:

Weten jullie wie de failliete is?

De metgezellen antwoordden: “De failliete onder ons is degene die geen dirham (muntstuk) noch bezittingen heeft.”

De profeet doelde op iets heel anders, namelijk degene die failliet zal zijn in het hiernamaals. Hij zei:

(werkelijk) Failliet is degene die op de Dag des Oordeels komt met (daden als bergen) gebeden, vasten en zakaat. Maarhij komt en heeft die en die uitgescholden en die en die beschuldigt en die en diens geld verduisterd, en die en diens bloed vergiet en die en die geslagen. Dan krijgt die en die (i.e. die hij onrecht heeft aangedaan) van zijn hasanaat en die en die van zijn hasanaat. Wanneer zijn hasanaat dan op zijn voordat hij alle (onrecht) heeft afgelost, neemt hij van hun slechte daden en wordt het op hem geworpen en vervolgens wordt hij in het Vuur geworpen. [Sahih Muslim]

Beeld je eens in. Je hebt vele jaren gestreden met het verrichten van goede daden en vervolgens op de Dag des Oordeels wanneer je de beloning vurig verwacht te ontvangen, zie je al jouw inspanningen als sneeuw voor de zon verdwijnen?! Dit is werkelijk het ware faillissement!

Goede daden behouden
Elke goede daad die de moslim verricht, wordt door Allah minimaal vertienvoudigd, tot nog wel zevenhonderd keer afhankelijk van de daad, haar intentie e.d.. Allah zegt:

Wie met een goede (daad) komt, voor hem wordt deze vertienvoudigd.

Allah zegt in dit vers: “Wie met een goede (daad) komt …, Het gaat dus niet enkel om goede daden verrichten, maar ook om het behouden hiervan tot aan de dood. 

Gevaar onrecht
Uit de eerder genoemde overlevering zien we wat het gevaar van onrecht is.

Onrecht is er in verschillende vormen:

  • Fysiek onrecht, door een ander lichamelijk wat aan te doen. 
  • Onrecht in bezittingen, door andermans bezit onrechtmatig te ontnemen door middel van diefstal, oplichterij etc. Of door te verzuimen geleend geld terug te geven, een werknemer niet (volledig) uit te betalen etc.
  • Onrecht in iemands eer door slecht over deze te spreken of te lasteren met zaken waar hij vrij van is.

Naast de overlevering van het faillissement, zijn er nog vele overleveringen die waarschuwen voor het gevaar van onrecht. De profeet vrede zij met hem zei:

Vrees onrecht, want onrecht zal op de Dag des Oordeels duisternissen zijn.

Ook waarschuwt de profeet vrede zij met hem voor de nadelige effecten van onrecht die je in dit leven treffen, nog voor het hiernamaals: 

Vrees de smeekbede van de onderdrukte, want voorwaar er is geen scheiding tussen deze smeekbede en Allah (ie. smeekbede wordt verhoord). En in andere overlevering:

Er is geen zonde waarvan de bestraffing sneller plaatsvindt, naast wat er in het hiernamaals nog komt, als onrecht en het verbreken van de familiebanden 

Dag van Rechtvaardigheid
Het wereldse leven kenmerkt zich met onrecht, misschien wel heel veel onrecht. Maar er zal een dag komen waarop ultieme rechtvaardigheid zal geschieden. Allah zegt

Deze dag (Dag der Oordeels) zal iedere ziel afgerekend worden op wat het heeft gedaan, er zal geen onrecht zijn op deze dag. [ghaafir 17]

De profeet vrede zij met hem verduidelijkt de rechtvaardigheid van die dag door over te leveren dat er zelfs afrekening zal plaatsvinden tussen een schaap met hoorns dat een schaap zonder hoorns heeft geramd. Allaaho Akbar!

Gevaar tong 
Veel onrecht geschiedt vandaag de dag met dit klein onschuldig ogend stukje vlees, maar dat o zo veel schade aanricht. De tong doet anderen onrecht aan in de vorm van roddels, leugens, stoken tussen geliefden, spotten etc. De moslim spreekt in alle vrijheid en staat er niet bij stil dat een engel zijn woorden noteert. Allah zegt:

Er is geen woord dat hij (de mens) uit, of aan zijn zijde bevindt zich een waker (engel) die gereed is. [50:18]

De profeet vrede zij met hem zei:

Wie mij garandeert wat tussen zijn kaken (tong) en tussen zijn benen (geslachtsdeel) is (i.e. beide behoedt van het verbodene) voor hem garandeer ik het paradijs.

En zo nog vele overleveringen die waarschuwen voor het gevaar van de tong.

Technologie
Naast de tong is er vandaag de dag een middel bijgekomen dat een concurrent is van de tong in het begaan van onrecht, namelijk de vingers. Via de Whatsapp en andere sociale media worden vele berichten geschreven en rondgestuurd die onrecht aan anderen kunnen bevatten. Razendsnel en met een groot bereik wordt dit vervolgens verspreid. Daarom is het aan de gelovige, voordat hij op op verzendenlike en dergelijke klikt om zich af te vragen of het bericht geen onrecht bevat.

Goed maken
Onze nobele profeet vrede zij met hem heeft vanwege het grote gevaar van onrecht de moslims geadviseerd om in dit wereldse leven ervan af zien te komen. Hij zei:

Wie zijn broeder onrecht heeft aangedaan in zijn eer of dergelijks laat hem dit dan oplossen voordat er geen dirham en dinar meer zal zijn.

De dag dat er geen dirham en dinar meer zal zijn is de Dag des Oordeels. Dan zal zoals eerder aangegeven de onrechtpleger degene die hij onrecht heeft aangedaan compenseren met zijn goede daden.

Onrecht rechtzetten
Onrecht dat teruggegeven kan worden, zoals in het geval van diefstal e.d. dient teruggegeven te worden. Wanneer de eigenaar niet bekend is of niet meer kan worden bereikt, dient dit als liefdadigheid weg te worden gegeven. 

Immaterieel onrecht, zoals iemand hebben gelasterd,roddel etc, ligt wat ingewikkelder. Het uitgangspunt is dat je zo iemand om vergeving vraagt. Alleen zeggen de geleerden dat wanneer dit kan leiden tot complicaties, je het kan rechtzetten door zo’n persoon te prijzen bij de mensen in wiens bijzijn je slecht over hem hebt gesproken.

Beste broeders en zusters

Werkelijk begunstigd is de gelovige die een bron van het goede is en onrecht in al haar vormen vermijdt. Moge Allah ons allen leiden naar datgene waar Hij van houdt en tevreden mee is.

(Source / 05.05.2020) 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *