Betaal je wel zakaat?

Deze gezegende dagen zijn dagen waarin we veel vrijwillige daden verrichten, en dat is alleen maar goed. Alleen is het wel zo dat onze prioriteit altijd moet uitgaan naar de verplichtingen. Deze zijn de meest geliefde daden bij Allah. Daarom heeft Hij ze ook verplicht gesteld.

Er is een verplichting – een zuil van ons geloof zelfs – die veel van onze broeders en zusters verwaarlozen.

Veel van onze broeders en zusters betalen hun jaarlijkse zakaat niet, niet vanwege gierigheid, maar door onwetendheid. Zij hebben dit nooit vanuit huis meegekregen en zijn er dus niet van op de hoogte. Iets waar we nu met ze allen verandering in moeten brengen.

Het betalen van de zakaat is de derde zuil van de islam en wordt in heel veel verzen in de Koran samen genoemd met het gebed. Allah zegt:
 
“En onderhoudt het gebed en geeft de zakaat.” [2:43]

Het uitgeven van de zakaat zegent de bezittingen, reinigt de ziel van gierigheid en is goedheid naar de armen en behoeftigen. Allah zegt:
 
“Neem (O Mohammed) van hun bezittingen de zakaat, jij reinigt en zuivert hen daarmee.” [9:103]
 
In dit bericht gaan we in op één van de soorten bezittingen waar men zakaat over dient te betalen, namelijk het geld.

Zakaatplichtig
Je bent verplicht zakaat te betalen wanneer je aan twee voorwaarden voldoet:
 
Eerste voorwaarde:
Wie een bedrag bezit boven de nisaab (minimumgrens) is zakaatplichtig. Deze nisaab is de waarde van 85 gram goud of 595 gram zilver. Het beste is om zilver als maatstaf aan te houden, omdat zilver goedkoper is en dat dus in het voordeel van de armen is. 
 
Wanneer we bijvoorbeeld kijken op www.goudmarkt.nl/zilverprijs, dan zien we dat de prijs van één gram zilver 0,44 eurocent is. Dit keer 595 is €261,80. Wie een bedrag bezit van €261,80 of hoger is zakaatplichtig. Ongeacht of de persoon die dit bedrag bezit volwassen is of niet en ongeacht of de bezitter van dit bedrag geestelijk gezond is of niet. Wanneer kinderen en of geestelijk gehandicapten geld bezitten en niet in staat zijn om de zakaat zelf uit te geven, dan doet hun voogd, zoals de vader, dit voor hen.
 
Tweede voorwaarde:
Je bent pas zakaatplichtig over het bedrag dat gelijk is aan de nisaab of hoger, wanneer jij een islamitisch jaar (maanjaar) in het bezit bent van dit bedrag.

Voorbeeld
Mocht je op 1 Ramadan 2020 in het bezit komen van een bedrag van €700 (wat boven de eerdergenoemde minimumgrens is), dan begint ‘jouw’ jaar vanaf 1 Ramadan 2020. 
 
Als dit bedrag boven de nisaab blijft (€261,80) tot 1 Ramadan 2021, dan betaal je 2,5% over het op dat moment aanwezige bedrag. Heb je dus bijvoorbeeld €200 uitgegeven door het jaar heen en heb je €500 over op 1 Ramadan 2021, dan betaal je daar 2,5% over.
 
Mocht dat bedrag op 1 Ramadan 2021 bijvoorbeeld €200 bedragen (wat onder de minimumgrens is) dan hoeft daar geen zakaat over te worden betaald. Wanneer je weer in het bezit komt van een bedrag boven de minimumgrens gaat ‘jouw’ jaar weer in.

Hoeveel zakaat betaal je
Zoals is op te maken uit het voorbeeld bedraagt de zakaat 2,5 % van het bedrag dat een jaar lang boven de nisaab is gebleven. Deze 2,5% kan je gemakkelijk berekenen door het bedrag door veertig te delen.
 
Simpelste manier om je zakaat te betalen
Het komt vaak voor dat je verschillende keren in het jaar in het bezit komt van bedragen boven de minimumgrens, zoals je salaris bijvoorbeeld. Dan zou je dus in principe voor elk bedrag (boven de nisaab) moeten bijhouden wanneer een jaar voorbij is gegaan om vervolgens de zakaat te betalen. 
 
Het is dan makkelijker om één datum in het jaar aan te houden, zoals 10 Ramadan bijvoorbeeld, waarop je jouw zakaat betaalt over al het aanwezige geld (uiteraard als het boven de nisaab is). De zakaat die je dan betaalt over bedragen die je nog geen jaar bezit, wordt beschouwd als vooruitbetaalde zakaat en het is toegestaan om jouw zakaat vooruit te betalen. 

Als je de manier van ‘een datum in het jaar’ aanhoudt, is het berekenen en uitgeven van jouw zakaat een simpele opgave. Deel het bedrag dat je bezit door veertig en geef het uit! (aan wie je het moet geven, dat komt in sha Allah in het volgende bericht aan bod)

Uitgeleend geld
Wanneer je iemand geld hebt geleend en jij dit op elk gewenst moment terug kan krijgen, dan dien je dit uitgeleend bedrag te beschouwen als geld dat in jouw bezit is en daar met de rest van jouw geld zakaat over te betalen.
 
Het uitgeleende geld dat jij niet op elk gewenst moment terug kan krijgen, omdat de schuldenaar het niet heeft of omdat hij het verzuimt terug te geven, betaal je pas zakaat over wanneer je het bedrag terug hebt gehad. Je betaalt dan eenmalig zakaat over het bedrag, ook al is het een schuld van jarenlang.
 
Zelf schulden hebben
Wanneer je zelf schulden hebt, maar wel aan de bovengenoemde twee voorwaarden van de zakaat voldoet (door een jaar lang in het bezit te zijn van een bedrag gelijk aan of hoger dan de nisaab), dien je ook zakaat te betalen en zijn deze schulden geen vrijstelling. 
 
Nadat – hopelijk – duidelijk is geworden hoe de zakaat wordt berekend, rest nog een belangrijk vraagstuk en dat is: aan wie hoor ik mijn zakaat te geven? Dit wordt in shaa Allaah in het komend bericht verduidelijkt.

P.S. De zakaat die je aan het einde van de Ramadan uitgeeft, is de zakaat ul-fitr. Dat is een andere verplichting en staat los van de regelgevingen van de zakaat die we in dit bericht hebben behandeld.  

(Source / 03.05.2020)

During the Corona crisis, the occupation demolished 19 houses and 29 facilities

A report issued by the Land Research Center of the Arab Studies Association said that the Israeli occupation was demolished, and since the declaration of the state of emergency in the Palestinian territories on the fifth of last March and until the thirtieth of April 19, 19 houses, including 5 inhabited housing and the rest In the process of finishing, and they demolished 39 installations, all of which are in use except two wells in the construction phase.

This means deporting 29 individuals from their homes, including 13 children, and depriving 35 families in Palestine of their livelihood, displacing 114 sheep, from their sheds and barracks, and destroying their food and feed stocks.

The report mentioned the distribution of these practices to the areas. In terms of house demolitions, a house was demolished in occupied Jerusalem, three in Hebron, six in Jericho and four in Ramallah, one in Tubas and four in Jenin, while in terms of demolished structures, two were in Jerusalem, and four in a house Meat, two in Jericho, 16 in Ramallah, four in Salfit, nine in Tubas, and two in Tulkarm.

“While the world is uniting to confront an epidemic – Corona – the Palestinians stand alone against the epidemic of the Israeli occupation !!! At a time when the Palestinians have been forced to stay in their homes to prevent the spread of the dreaded virus since the declaration of the state of emergency in Palestine on 5/3/2020, it rose The frequency of Israeli occupation crimes against Palestinian homes and installations, and here we mean the official Israeli demolitions of homes and facilities that are falsely and falsely wrapped in a cover they claim is legal.

The report concluded that the occupation, which is accustomed to lying and deception, claimed before the public opinion that it does not target inhabited housing or the facilities used, but the facts that were monitored by the Land Research Center researchers refute this claim and expose it to show the occupation in public in its true form, missing all human values.

(Source / 03.05.2020) 

Al Mezan Center warns against the repercussions of corona on workers and calls for compensation

Al-Mezan Center for Human Rights warned of the repercussions of the serious crisis of “Corona” on Palestinian workers and their families as a result of the decline in economic conditions and the low rotation of the wheel of production and stopping it in some facilities.

The Center for Human Rights in a statement today, Saturday, to the state of trade stagnation in the Palestinian markets, high unemployment rates and an increase in the level of poverty. He said that the size and scope of the current crisis and the Palestinian government’s application of emergency measures, including restricting economic activity, will be paid by workers and their families. He pointed out that that crisis and its accompanying measures “reaffirm the fragility of the situation and the weakness of the economic structure and its deterioration in the Gaza Strip in particular, as a result of the tight siege of the Israeli occupation.”

He pointed out that the occupation forces practiced a policy of racial discrimination towards Palestinian workers who were driven by the difficult economic conditions to continue working inside the occupied territories in 1948. He pointed out that the information received from there confirms that Palestinian workers live in very difficult conditions in terms of the availability of decent housing, and care Health for the sick of them.

And he added, “They are also working in inhumane conditions that do not have the minimum health safety measures in light of the Corona outbreak.” And he showed that the reality of workers in the Palestinian territories in general, and the Gaza Strip in particular, is extremely difficult. And he added, “The scarcity of work opportunities in recent years contributed to the breakdown of employers from applying the labor law that guarantees the minimum conditions for decent work, and forcing them to work in an insecure and unhealthy environment.”

Al-Mizan called for active intervention and taking the necessary measures to protect workers from infection with the Covid 19 virus, providing protection and safety equipment inside the facilities, and ensuring health safety for them and their families.

He stressed the necessity and importance of compensating workers who stopped working due to the Corona pandemic. He called on the international community to assume its legal and moral responsibilities, in order to end the blockade imposed on Gaza 14 years ago, to ensure the flow of production inputs from raw materials, and to allow the movement of exports and imports to flow without restrictions. He cautioned that the international community should guarantee freedom of trade, advance the reconstruction of Gaza, and provide the necessary assistance to overcome the crisis and prevent a humanitarian catastrophe. He also called on the Palestinian authorities to the necessity that the worker be a priority in government action, by ensuring decent and decent living, providing sustainable protection for workers, ensuring health safety, and protecting them from the Corona virus. He called on the government to adopt policies and strategies that accelerate the overcoming of the “Corona” crisis, address its effects and stimulate economic growth, and take measures and measures to provide social protection.

(Source / 03.05.2020)

Agricultural relief calls for the protection of the working class

Relief called for agricultural relief to guarantee the rights of the Palestinian worker by providing a source of livelihood and a decent life for him and his family, and called on the competent authorities to provide a safety net and protection for the working class that is exposed to violations.

Relief demanded that the government activate compensation funds for farmers affected by violations or natural phenomena, as these funds protect workers in the agricultural sector and their families.

She said in a statement on Saturday, that the first of May this year carries with it a lot of suffering for the workers, as it comes in light of conditions and circumstances that have burdened the worker and increased his suffering.

She pointed out that workers in the agricultural sector suffer from conditions crunched by the “Corona” pandemic, and negatively affected their living and economic conditions.

She added that women workers, especially in the agricultural sector, who account for 60% of workers in this sector, are deprived of their rights and fall victim to the greed of employers and capital, and they are mainly deprived of the minimum wages, and are deprived of health and work injury insurance, in addition to violating privacy and deprivation Among the leaves, especially maternity leave, and the absence of supervision and the absence of the implementation of legislation increases the suffering of working women and gives way to brutality against them and their rights.

She called to highlight the daily workers in the agricultural sector, who were affected and lost most of their source of income due to the Corona pandemic and the deterioration of economic conditions, and to adopt cash transfer programs to protect these workers and lift their families from poverty and hunger.

The governmental and supervisory authorities called for pressure on employers and obliging them to pay workers ’dues and provide an appropriate work environment that does not detract from the dignity and humanity of workers.

She called for the formation of cooperative societies to prevent the exploitation of workers by merchants, employers and capital owners, and the need to work to create awareness among workers and workers to join or establish trade unions that protect their rights and protect them from exploitation and discrimination.

(Source / 03.05.2020) 

British MPs demand that Israel be punished if it includes West Bank areas

130 British lawmakers sent a message to Prime Minister Boris Johnson, demanding that they impose economic sanctions on Israel if it includes areas in the West Bank.

The letter was signed by former ministers of the Conservative Party, former Chairman of the Conservative Party Lord Patten, and former Minister of International Development Andrew Mitchell, according to the newspaper “The Guardian” on Friday evening.

The letter considered that the annexation of parts of the West Bank “is illegal in international law,” and that “any Israeli move in the West Bank must receive a similar response.”

The signatories to the letter, initiated by the Council for the Promotion of Arab-British Understanding, expressed their anger at the Israeli government’s announcement of plans to annex parts of the West Bank, describing it as a “fatal blow to peace opportunities between Israelis and Palestinians based on a two-state solution.”

(Source / 03.05.2020) 

UN: Israeli annexation plans ‘entirely unacceptable’

Israeli soldiers use tear gas to disperse the Palestinians reacting against the raid on Kalandia Camp in Ramallah, West Bank on April 14, 2020 [Issam Rimawi - Anadolu Agency]
Israeli soldiers use tear gas to disperse the Palestinians reacting against the raid on Kalandia Camp in Ramallah, West Bank on April 14, 2020

An independent UN human rights expert warned Friday that the new Israeli coalition government’s plan to proceed with annexing significant parts of the occupied West Bank, will be a blow to the international order and undermine prospects for a negotiated settlement, Anadolu Agency reports.

“Israel’s decision to unilaterally march ahead with the planned annexation on July 1 undermines human rights in the region, and would be a severe body blow to the rules-based international order,” said Michael Lynk, the UN special rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian Territory occupied since 1967.

Lynk expressed alarm that Israel’s annexation plans are being supported and facilitated by the United States.

If the annexation plans proceed, what would be left of the West Bank would become a “Palestinian Bantustan”, an archipelago of disconnected islands of territory, surrounded and divided up by Israel with no connection to the outside world, the special rapporteur said.

The plan includes the Jordan Valley and, if brought to fruition, would lead to “a cascade of bad human rights consequences”.

READ: Palestinian trade unions highlight plight of workers under occupation and Covid-19

Going ahead with it would also further undermine any remaining prospect for a just and negotiated settlement, he said.“The plan would crystalize a 21st-century apartheid, leaving in its wake the demise of the Palestinians’ right to self-determination. Legally, morally, politically, this is entirely unacceptable.”

Human rights violations arising from Israeli occupation would only intensify after the annexation, Lynk said.“Already, we are witnessing forced evictions and displacement, land confiscation and alienation, settler violence, the appropriation of natural resources, and the imposition of a two-tiered system of unequal political, social, and economic rights based on ethnicity.”

The UN expert said that annexation had been strictly prohibited under international law since the adoption of the Charter of the United Nations in 1945.

He said that drawing from the bitter lessons of two world wars fought within a generation, the international community outlawed annexation because it generates conflict, vast human suffering, political instability, economic ruin, and systemic discrimination.

Since 1967, the UN Security Council has affirmed the principle of “the inadmissibility of the acquisition of territory” by force or war on numerous occasions with specific reference to Israel’s occupation.

“On many fronts, the US was a positive force in the post-war years for the creation of our modern system of international law.“

It understood that a strong network of rights and responsibilities was the best path to global peace and prosperity.

Now, it is actively endorsing and participating in a flagrant violation of international law. Its legal duty is to isolate perpetrators of human rights violations, not abet them.”

READ: Hamas leader condemns arrests by Palestinian Authority

(Source / 03.05.2020) 

Haniyeh discusses Judaisation of Jerusalem with Al-Azhar Grand Sheikh

Israeli police officers stand guard as Palestinian worshippers perform the Taraweeh prayer outside the closed-down Masjid al Aqsa compound during the holy month of Ramadan at Old Town in Jerusalem on April 26, 2020 [Mostafa Alkharouf / Anadolu Agency]
Israeli police officers stand guard as Palestinian worshippers perform the Taraweeh prayer outside the closed-down Masjid al Aqsa compound during the holy month of Ramadan at Old Town in Jerusalem on April 26, 2020

On Friday Head of Hamas Political Bureau Ismail Haniyeh discussed Israel’s Judaisation of occupied Jerusalem with Al-Azhar Grand Sheikh Dr Ahmed Al-Tayyeb.

In a statement, Hamas confirmed that Haniyeh discussed this issue along with other matters with Al Tayyeb in a phone call.

During the call, Haniyeh congratulated the Sheikh on the occasion of the Holy month of Ramadan and hoped for safety for the Sheikh, and all scholars of Al-Azhar, the Egyptian people and all the people of the Arab and Muslim nations.

Haniyeh communicated that Israel is implementing the US deal of the century through Judaising Palestinian land. The Hamas chief confirmed that his movement completely rejects all Israeli measures against the Palestinians and their rights, as well as renouncing the consequences of these illegal measures.

It is worth noting that the Israeli occupation has accelerated its Judaisation activities during the outbreak of the coronavirus pandemic.

Read: Despite the Israeli blockade, Gaza is tackling Covid-19 with typical determination

(Source / 03.05.2020) 

Israel Plans New Colonial Settlement in Northern West Bank

Israeli authorities reportedly endorsed the erection of a new Israeli colonial settlement near the Kufur Qasem town, north of the West Bank.

According to Ma’areef Israeli Hebrew-language newspaper, the 10 acres of Palestinian farm land, on which the colonial settlement is set to be erected, will be rather designated as a cemetery for the Israeli colonial settlement of Sha’er Hamsharoun, accommodating around 30,000 tomb stones.

Yusi Daghan, Head of Israeli colonial settlements council, known as Shomroun, was quoted as saying “erection of the cemetery is a clear sign that we are going to remain in our places, forever. I would like to say that we are ready to welcome around 1,000,000 Jews and then accommodate them, in the northern West Bank. For this end, we are currently establishing the needed points of infrastructure, including transportations”.

Daghan also stated that a new industrial zone for settlers, is planned to be erected in the West Bank region.

Noteworthy, Israel occupied the Palestinian West Bank in 1967, and since then, Israel has embarked on illegal settlement construction, with hundreds of thousands of Israeli settlers, currently living on Palestinian-owned lands.

Israeli settlement activities are deemed illegal under international law, United Nations Security Council (UNSC) resolution 242 of 1967, demanded that Israel withdraw immediately from the lands it occupied by force on June 4, 1967.

Recently, Israeli leaders have hinted at the possibility that Israel would annex the entire Palestinian West Bank region to Israel. A move that has been met with stark Palestinian, Arab and European rejection.

(Source / 03.05.2020) 

Israeli Troops Abduct Twelve Palestinians, Including Former Prisoner

Israeli troops reportedly abducted, early on Sunday, a dozen Palestinians from different parts of the Palestinian territories, prisoners sources said.

The Ramallah-based Palestinian prisoners forum said that Israeli troops invaded the al-“Isawiya neighborhood of the old city of Jerusalem, which is internationally-recognized as an Israeli-occupied Palestinian area.

The forum added that right after the invasion, Israeli soldiers broke into several Palestinian-owned homes and abducted;

1. Waleed Eliyan,
2. Qusay Eliyan,
3. Adam Mahmoud,
4. Tamer Mahmoud,
5. Mo’tasem Obaid,
6. Samer Obaid,
7. Mohammad Almasry,
8. Mos’ab Abu Ghazzala and
9. Ahmad Aljoulani

Palestinian sources in Azzoun town, on the outskirts of the Qalqilia district, said that Israeli troops abducted former prisoner;

10. Mohammad Redwan, 27,
11. Akram Mansour, 18 and
12. Mansour Esleem, 21

Israel’s abduction and arbitrary arrest campaigns, which are part of the Israeli military’s crackdown on Palestinians, go unabated.

For the time being, Israel holds around 5,000 Palestinian prisoners including women, children under the age of 18, the sick and the elderly.

The release of Palestinian prisoners was one of the key agreements in the Oslo Accords, signed by Israel and the Palestine Liberation Organization, despite this, Israel continues to hold thousands of Palestinian prisoners, while abducting more on a daily basis.

(Source / 03.05.2020) 

‘Israel’ arrests child and teenager in Azzun

Qalqilya (QNN)- The Israeli army on Sunday arrested three Palestinians from the village of Azzun in eastern Qalqilya, including a child and a teenager.

Local sources said that the Israeli army arrested the child Akram Mansour (15 years old) after beating him with rifles at his house in the village.

The army also arrested Mansour Salim (19 years old), whose brother is in an Israeli jail as well.

They also arrested Muhammad Ali Ridwan (24 years old) from the village.

(Source / 03.05.2020)