Zo veel afleiding!

Afleiding

Velen van ons proberen al jaren vooruitgang te boeken in het geloof, maar toch schijnt het maar niet te lukken. Ieder goed voornemen dat we hebben, loopt al gauw uit op niets. Het onderhouden van het gebed is daar een geschikt voorbeeld van.

Om aan een oplossing voor dit probleem te werken, moeten we allereerst begrijpen dat ons lichaam het hart volgt, zoals de profeet vrede zij met hem zei:

“Voorwaar, er bevindt zich in het lichaam een ‘vleesklomp’, als die goed is, is het hele lichaam goed en als die slecht is, is het hele lichaam slecht. Voorwaar, dat is het hart.”  [Bukhari]

Onze daden zijn de vruchten van het hart. Wanneer het hart gezond en schoon is, brengt het gezonde en mooie vruchten voort en anders brengt het niet veel goeds voort.

En net zoals het hart invloed heeft op onze daden, hebben de daden omgekeerd ook invloed op het hart. Allah zegt:

“…wat zij plachten te doen (aan zonden) heeft hun harten bedekt.” [83:14]

De profeet vrede zij met hem heeft dit vers uitgelegd met het feit dat iedere keer wanneer de dienaar een zonde begaat, deze een spoor nalaat op het hart en dat deze door het vragen van vergeving weer verdwijnt. Maar wanneer de ene zonde de ander dan opvolgt, zonder het tonen van berouw, dan zal dit zo’n groot effect hebben, dat het hele hart beslaat.

In een andere overlevering vergelijkt de profeet vrede zij met hem het hart dat erg beïnvloed is door zondes met een scheefstaand glas. Een scheefstaand glas kan je blijven vullen, maar het houdt het water niet vast.

Dit is de situatie van velen van ons, beste broeders en zusters. Wij willen verbetering en vooruitgang maar doordat we ons hart onrecht aandoen met slechte daden, weigert dit mee te werken.

Stoorzenders
Een factor waar het hart dagelijks last aan ondervindt is het zicht. Het zicht waar wij het gevaar van onderschatten. Een poëet zei:

“Alle gebeurtenissen beginnen met het zicht”

Ibn al-Qayyim – moge Allah hem genadig zijn – verduidelijkt dit en zegt:

“Het zien wekt een gedachte op, de gedachte wekt een begeerte op, de begeerte wekt een wil op. En de wil wordt steeds sterker totdat er een daad plaatsvindt.”

Velen van ons geven hun ogen vrij zicht, niet beseffende hoe groot haar effect op het hart is.

Op straat lijkt het bijna alsof alles wat voorbijloopt gekeurd moet worden. Wanneer we achter een scherm zitten, en dat doen we veel, wordt alles wat voorbijkomt aandachtig bekeken, ongeacht of datgene gepast is of niet.

Vanwege het gevaar van deze twee ogen spreekt Allah de mannen aan en zegt:

“Zeg (O Mohammed) tegen de gelovige mannen dat zij hun ogen neerslaan …” [24:30]

En vervolgens spreekt Allah de vrouwen aan:

“En zeg (O Mohammed) tegen de gelovige vrouwen dat zij hun ogen neerslaan …” [24:31]

Het gehoor
Een andere factor die direct effect heeft op het hart is ons gehoor. Het luisteren naar zaken als muziek, roddel en vulgair taalgebruik komen het hart niet ten goede.

De tong
De tong en de zondes die daarmee worden voortgebracht, hebben ook effect op het hart. Er zijn dan ook vele overleveringen die waarschuwen voor het gevaar van de tong.

Verboden relatie’s
Niet te vergeten de verboden relatie’s die vandaag de dag gemakkelijk tot stand komen. Wiens hart verbonden is aan een persoon middels een verboden (buitenechtelijke) relatie, heeft een aanslag gepleegd op zijn eigen hart.

Slecht gezelschap
Het verkeren in slecht gezelschap is zeer schadelijk voor het hart, aangezien je in slecht gezelschap: het slechte ziet, hoort en spreekt. Alleen al het laten van slecht gezelschap kan een keerpunt zijn in het leven.

Onzinnig tijdverdrijf
Naast de verboden zaken, zijn er ook heel wat onzinnige zaken die ons vandaag de dag afleiden, bezighouden en belemmeren van het goed benutten van onze tijd. Of beter gezegd: van het goed benutten van ons leven, want het leven bestaat uit tijd. 

Degene die zijn smartphone in deze gezegende maand af en toe uitzet (niet enkel op stil) om te genieten van rust en aanbidding, heeft zich ontdaan van een hele grote stoorzender.

Verzwakt hart
Kortom beste broeders en zusters, er is zoveel slechts en afleiding voor het hart, dat het hart zo erg verzwakt raakt dat het geen zin heeft in het verrichten van goede daden. Zoals ibn al-Qayyim zei:

“Wanneer het hart gevuld is met onzin en het houden ervan, is er geen ruimte meer over voor de waarheid en het houden ervan …”

Beste broeders en zusters

Degene die oprecht zijn band met Allah wil verbeteren, en daar is deze gezegende maand ideaal voor, moet als eerste beginnen met het afstand nemen van al datgene wat schadelijk is voor zijn hart, want dan pas zal er ruimte zijn voor het goede.

Net zoals degene die een tuin wil beplanten met rozen eerst het onkruid verwijdert, dienen wij ook het onkruid om ons heen te ‘verwijderen’ en weg te houden om vervolgens mooie vruchten voort te brengen en te behouden. 

(Source / 29.04.2020) 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *