Vrijwillige gebeden, beter kan je jouw tijd niet besteden!

Vrijwillige gebeden

Alle lof zij aan Allah. Hij Die naast de verplichtingen, vrijwillige aanbiddingen heeft voorgeschreven. Dit om Hem hiermee te gedenken, onze hasanaat te vermeerderen en om onze tekortkomingen te compenseren.  

De oprechte gelovige die streeft naar het bereiken van het welbehagen van zijn Heer, laat het niet bij de verplichtingen. Hij gaat verder met het verrichten van vrijwillige goede daden om zijn schaal zwaar te doen wegen op de Dag des Oordeels. Allah zegt:

“Op die dag zal de weegschaal de waarheid aangeven. Wiens schaal (met goede daden) dan zwaar is: zij zijn degenen die welslagen. En wiens schaal licht is: zij zijn degenen die zichzelf verlies hebben toegebracht …” [7:8-9]

Wiens schaal licht is op de Dag des Oordeels heeft zichzelf verlies toegebracht door nalatig te zijn met het verrichten van goede daden. Een onherstelbaar verlies!

Compensatie verplichte gebeden
Met het verrichten van vrijwillige gebeden worden onze tekortkomingen in het verplichte gebed gecompenseerd. De profeet vrede zij met hem zei: 

“Het eerste waarover de dienaar op de Dag des Oordeels verantwoording af zal leggen van zijn daden is zijn gebed. Als het correct is, dan behoort hij tot de succesvollen en als het incorrect is behoort hij tot de verliezers. Als hij tekortkomingen heeft in zijn verplichte gebeden zegt Allah: “Kijk of mijn dienaar vrijwillige gebeden heeft”, dan wordt daarmee de tekortkoming gecompenseerd.” [Tirmidhi]

In dit bericht gaan we in op wat vrijwillige gebeden en haar regelgevingen:

De Sunan rawaatib
De sunan rawaatib vallen onder de vrijwillige gebeden die vóór en na de verplichte gebeden worden verricht. Onze nobele profeet vrede zij met hem liet deze nooit na, alleen wanneer hij op reis was. Hij zei over de verdienste van de sunan rawaatib:

“De moslim die iedere dag vrijwillig twaalf rak’ah (eenheid van gebed) bidt, voor hem bouwt Allah een huis in het paradijs.” [Sahih Moslim]

Deze twaalf rak’ah zijn als volgt:

– Twee vóór het fajrgebed:

Deze twee bid je ook wanneer je op reis bent. De profeet zei: “De twee rak’ah (vóór) fajr zijn beter dan het wereldse leven en wat zich daarin bevindt.” [Bukhari]

– Vier vóór het dohrgebed: twee rak’ah en daarna weer twee rak’ah.

Met vóór het gebed wordt vóór het verrichten van het verplichte gebed bedoeld, maar nadat de tijd van het gebed is binnengetreden. Als dohr bijvoorbeeld om 13.45 is, bid je de sunnah na deze tijd. Dit geldt ook voor de sunnah van fajr.

– Twee na het dohrgebed.

– Twee na het magrebgebed.

– Twee na het ishagebed.

Deze twee dienen na het ishagebed te worden gebeden en vallen niet onder de Taraweeh. De Taraweeh start na deze twee rak’ah. Mocht de imam, wat jammer genoeg het geval is in vele moskeeën, de moskeegangers niet de gelegenheid geven om de sunnah van ‘isha te bidden, dan zijn er meerdere oplossingen: 

Eén daarvan is dat de eerste twee rak’ah van de Taraweeh worden gebeden met de intentie van de sunnah van ‘isha. Echter kan dit niet met een gezamenlijke intentie, namelijk de sunnah van isha én de Taraweeh, omdat deze twee verschillende soorten nawaafil (vrijwillige daden) zijn.  

Het Dhoeha-gebed
Het Dhoeha-gebed is een ander vrijwillig gebed dat de moslim dagelijks kan verrichten. Abu Huraira – moge Allah tevreden met hem zijn – overlevert dat de profeet hem aanspoorde tot het verrichten van het Dhoeha-gebed. [Bukhari]

De tijd waarop dit gebed kan worden verricht is vanaf een kwartier na zonsopkomst (shoroeq) en eindigt met ongeveer een kwartier vóór dohr. Het meest aanbevolen tijdstip voor dit gebed is wanneer de zon op haar sterkst is, ongeveer twee uur vóór dohr.

Dit gebed wordt in sets van twee rak’ah gebeden en het minimum aantal rak’ah is twee en het maximum aantal is bij sommige geleerden acht. Anderen, waaronder shaych al-‘Uthaimeen en shaych bin Baz, zijn van mening dat er geen maximum aan verbonden is. Wellicht dat die de sterkste mening is. 

Gedenk wel dat de regelmatige daden het meest geliefd zijn bij Allah, ook al is het weinig. Maak het daarom niet te zwaar voor jezelf, maar bid datgene wat je dagelijks kan volhouden, zoals twee rak’ah bijvoorbeeld.

Nadat de moslim zijn verplichtingen naar Allah de meest Verhevene nakomt, besteedt hij tijd aan het verrichten van vrijwillige goede daden. De profeet vrede zij met hem overlevert van zijn Heer:

“Het meest geliefde waarmee Mijn dienaar dichter tot Mij komt, is hetgeen Ik verplicht heb gesteld. En mijn dienaar is net zolang bezig met het verrichten van vrijwillige daden om dichter tot Mij te komen, totdat Ik van hem hou.” [Bukhari]

Heeft de moslim een andere wens dan dat zijn Schepper, Allah de meest Verhevene, van hem houdt? Wanneer Allah de meest Verhevene van Zijn dienaar houdt, schenkt Hij hem succes in al zijn zaken en verhoort Hij zijn smeekbeden.

Beste broeders en zusters
Deze gezegende maand is een ideale gelegenheid om dichter tot Allah te komen met het nakomen van onze verplichtingen en vervolgens met het verrichten van de vrijwillige gebeden.

Begunstigd zijn onze broeders en zusters die in deze maand de vijf verplichte gebeden op haar voorgeschreven tijden verrichten en vervolgens ook de sunan rawaatib, Dhoeha en Taraweeh bidden.  

Moge Allah onze goede daden in deze gezegende maand accepteren en ons vergeven voor onze tekortkomingen. 

(Source / 28.04.2020) 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *