De kracht van Du’a!

بسم الله الرحمن الرحيم 

Allah lof zij aan Allah onze Barmhartige Heer. Hij Die ervan houdt om gevraagd te worden en de smeekbeden van Zijn dienaren verhoort.

Eén van de meest vrome daden die je als moslim kunt verrichten is Du’a; het aanroepen van Allah de meest Verhevene. Allah zegt: 

Jullie Heer zei: roep Mij aan en Ik verhoor jullie. [40:60]
 
En de profeet vrede zij met hem zei:

“Du’a dat is dé aanbidding.” [Tirmidhi]
 
Het aanroepen van Allah was één van de gewoontes van de profeten. Zoals Allah bijvoorbeeld vertelt over de profeet Ayoub vrede zij met hem:
 
“En (gedenkt) Ayoub toen hij zijn Heer aanriep (en zei:) “Voorwaar, tegenspoed heeft mij getroffen en U bent de Barmhartigste der Barmhartigen. Toen verhoorden Wij hem en hieven de tegenspoed voor hem op.” [21:83,84]
 
Deze aanbidding mag alleen naar Allah de meest Verhevene worden gericht. Wie zijn smeekbede richt tot iets of iemand anders dan Allah, begaat shirk. Dat is dé grootste zonde.
 
Er zijn geen tussenpersonen tussen ons en Allah, daarom richten wij ons direct tot Hem. Allah zegt:
 
“En wanneer Mijn dienaren jou (O Mohammed) vragen stellen over Mij: voorwaar, Ik ben nabij (met Zijn kennis), Ik verhoor de smeekbede van de smekende wanneer hij Mij smeekt. Laten ze aan mij gehoor geven en in mij geloven opdat zij rechtgeleid zullen zijn.” [2:186]
 
De Du’a heeft bepaalde (aanbevolen) manieren: 

 • De Du’a beginnen met het prijzen van Allah en het uitspreken van vrede zegeningen over de profeet. 
 • Handen opheffen tijdens de Du’a.
 • De Du’a herhalen en aandringen op datgene wat wordt gevraagd.
 • Nederigheid en concentratie (i.e. niet afdwalen in gedachte tijdens de smeekbede).
 • Wodoe hebben.
 • Je wenden tot de Qiblah.

Ook is het aanbevolen om Du’a te verrichten voor jouw medemoslims, met name buiten hun weten om. Want in een authentieke overlevering staat dat een engel dan zegt: 

“Amin, en voor jou is er het soortgelijke”.  [Sahih Moslim]

Er zijn bepaalde tijden waarop de smeekbede extra wordt verhoord. Deze zijn o.a.:

 • Laatste derde deel van de nacht (nacht is de tijd tussen magreb en fajr).
 • Tussen de adhaan en iqama van het verplichte gebed.
 • Tijdens de sodjoed (wanneer het voorhoofd op de grond is tijdens het gebed).
 • Aan het einde van het gebed, vóór de tasleem (de groet links en rechts).
 • Op vrijdag, en dan met name vóór zonsondergang.
 • Bij het drinken van zamzam.
 • Wanneer je op reis bent.
 • Wanneer het regent.
 • Wanneer jou onrecht is aangedaan.

Ook zijn er bepaalde zaken die het beantwoorden van de Du’a in de weg staan. Deze zijn de zondes in het algemeen en het bezitten en gebruikmaken van verboden (verworven) inkomsten in het specifiek.
 
De voorkeur gaat uit naar het verrichten van Du’a met de smeekbedes die zijn overgeleverd in de Koran en sunnah, aangezien deze al het goede van dit wereldse leven en het hiernamaals bevatten. Dit neemt echter niet weg dat een persoon een andere Du’a verricht dan is overgeleverd wanneer daar aanleiding tot is. De Du’a mag ook in eigen taal worden verricht, voor diegene die de Arabische taal niet machtig is.
 
Een van drie
Wanneer de gelovige Allah aanroept, dan krijgt die een van de drie volgende zaken, zoals dat in een authentieke overlevering staat:

 1. Hij krijgt datgene waarvoor hij Du’a heeft gedaan.
 2. In de plaats van datgene wat hij heeft gevraagd, wordt iets van het slechte soortgelijk aan de Du’a van hem afgewend.
 3. De beloning voor de Du’a wordt voor hem bewaard en hij krijgt deze op de Dag des Oordeels.

Toen de metgezellen van de profeet deze overlevering hoorden, zeiden zij: Dan zullen we veel Du’a verrichten! Hierop zei de profeet: ِ’Allah’s (barmhartigheid en gunst) is meer (dan wat jullie van Hem vragen)!’

Uit de voorgaande overlevering maken we op hoe enorm de barmhartigheid van Allah is en dat Hij Zijn dienaren niet met lege handen achterlaat. En dat het niet noodzakelijk is dat we datgene krijgen waarnaar we vragen in onze Du’a en dat dat ook niet betekent dat de Du’a niet is verhoord.

Allah de meest Verhevene is de Alwijze en de Alwetende. Hij heeft kennis van wat is geweest en wat zal komen. Vaak wensen wij iets vurig terwijl datgene in werkelijkheid niet goed voor ons is, hoe moeilijk dat soms ook in te beelden is. Vaak wensen we iets spoedig, terwijl het juiste moment voor datgene wat we vragen nog nog niet is aangebroken en Allah het verhoren van de smeekbede daarom uitstelt.

De gelovige ontdoet zich van al datgene wat het beantwoorden van de Du’a in de weg kan staan, zoals verboden (verworven) inkomsten en verricht Du’a. Hij herhaalt deze, dringt aan bij Allah, gaat ervan uit dat deze wordt verhoord en wanhoopt niet. De profeet vrede zij met hem zei: “Jullie smeekbedes worden verhoord zolang jullie niet haastig zijn.” Daarop vroegen de metgezellen wat met ‘haastig zijn’ wordt bedoeld. Hierop zei de profeet: “Jullie verrichten smeekbeden en vervolgens zeggen jullie ‘mijn smeekbede is niet verhoord’ en laten jullie het verrichten van Du’a.” [Sahih Muslim]

Beste broeders en zusters

De gelovige verlangt naar de gunsten van Allah en Zijn barmhartigheid en vraagt Hem continu en vertrouwt erop dat zijn Heer hem datgene geeft wat goed voor hem is. De gelovige beseft zich, wanneer hij Allah vraagt, dat hij Degene vraagt in Wiens Handen de heerschappij van de hemelen en aarde is en Die barmhartiger voor ons is dan wij voor onszelf zijn. De profeet vrede zij met hem overlevert van zijn Heer dat Hij zei:

“O Mijn dienaren, als de gehele schepping van begin tot eind, en zowel de mensen als de djinn (geesten), allen bijeen zouden komen op een uitgestrekte vlakte en iedereen zou Mij iets vragen, zou Ik iedereen datgene geven wat die wenst zonder dat dit ook maar iets van Mijn heerschappij vermindert! [Sahih Muslim]

Een fout die velen van ons maken, is dat wanneer zij ergens mee zitten, zij overal aankloppen voor hulp en vergeten Allah te vragen. Hij Die wanneer Hij iets wilt, er ‘wees’ tegen zegt en het is!
 
En dit terwijl wij in elke rak’ah (eenheid van het gebed) surah al-fatiha reciteren en in het vierde vers zeggen wij: “Alleen U aanbidden wij en alleen U vragen wij om hulp.”
 
Kan iets of iemand anders dan Allah de tegenspoed die jou heeft getroffen, wegnemen? Allah zegt:
 
“En als Allah jou met tegenspoed treft dan is er niemand die het kan wegnemen, behalve Hij.” [10: 107]
 
Alleen al de zoetheid en de verlichting voor het hart die het aanroepen van Allah met zich meebrengt is voldoende reden om het jouw gewoonte te maken.
 
Gezegend is degene die deze gezegende dagen en nachten aangrijpt om Allah al het goede van dit wereldse leven en het hiernamaals te vragen. Hij Die ervan houdt om gevraagd te worden.

(Source / 28.04.2020) 

1097 injuries and 56 deaths among Palestinian communities due to Corona

The Ministry of Foreign Affairs and Expatriates said that its specialized team is following the community’s situation in the United States of America, as no new cases were recorded in the community’s ranks since yesterday.

The ministry added in a statement today, Monday, that it continues to monitor the conditions of trainees and military students present in more than one country to check on their health and safety and meet their needs, which number (600), through the embassies of the state of Palestine concerned and in coordination with the competent Palestinian authorities.

She stated that the number of injuries among our communities in many countries of the world amounted to 1097 to the moment, while 56 deaths were recorded.

Malaysia instructs its embassy in Jordan about arranging to send medical aid to the State of Palestine

The Ministry confirmed that the Malaysian Ministry of Foreign Affairs instructed its embassy in the Hashemite Kingdom of Jordan regarding the logistical arrangement of medical assistance that will be sent to the State of Palestine to meet its needs to confront the new “Corona” virus.

She said that the Palestinian Embassy in Malaysia had sent a request last March to the Malaysian Foreign Ministry to help provide some laboratory tools to conduct the necessary examinations in the State of Palestine, which consist of one million pieces of destination mask, 500 pieces of face shields, and 500 thousand pieces of Rubber gloves, in the framework of mobilizing medical and financial support for Palestine to confront “Corona”.

Chile: No new injuries

The Embassy of the State of Palestine in Chile confirmed that it is constantly following the community’s conditions and communicating with them, noting that the injured person has recovered from the community and that no new cases have been recorded.

And reported the completion of the signing of the assistance agreement provided by the community in the amount of half a million dollars to the Cooperation Foundation, which will be allocated to the Palestinian Ministry of Health.

Two new HIV infections recorded in Norway

The Palestine Mission to the Kingdom of Norway and through the Emergency Committee is following up and communicating with the community’s conditions, confirming the registration of two new injuries in its ranks in the city of Bergen in the Norwegian West, one in intensive care and the other stable and in home quarantine, and the ambassador has contacted with the families of the injured to check on them and determine their needs.

Our embassy in Qatar: the recovery of three cases of the virus

The Emergency Committee at the Embassy of the State of Palestine in Qatar continues the community affairs to check on its health and stand up for its needs, noting that no new injuries were recorded in its ranks, and three cases of medical quarantine emerged after their recovery, and the embassy also follows the conditions of the stranded, and provides them with any assistance they request according to Its capabilities.

Netherlands: Three cases of one family recovered

The Embassy of the State of Palestine in the Netherlands is following the conditions of the community, students, and the stranded, and is constantly communicating with them to check on their health and safety, and confirms the recovery of three cases from one family and their return to normal life, which is the Palestinian family who died three weeks ago in the Netherlands due to the virus.

Our embassy in Oman continues to follow the conditions of the community and students

The Embassy of the State of Palestine in the Sultanate of Oman continues to follow the conditions of the community and students to check on their safety and stand up to their needs, and the embassy is active in collecting donations from the private sector, individuals, companies and businessmen, and implemented a documented donation campaign that collected about (27540) dollars.

It reported the presence of 34 citizens and students who wish to return to the homeland, and follow up some of their urgent needs pending the ability to return.

Saudi Arabia: Transfer 4 trainees to Jeddah after completing their course

The Embassy of the State of Palestine to the Kingdom of Saudi Arabia and the Consulate General in Jeddah supervised the transfer of 4 trainees to Jeddah after completing their course after obtaining the official approval in the light of the curfew and the movement between the cities of the Kingdom, and they are fine and in good health, and housing and basic needs have been secured, and coverage Their financial needs with the competent authority.

Our embassy in Sri Lanka is following a citizen with cancer

The Embassy of the State of Palestine to Sri Lanka said that it is following the health status of a Palestinian citizen who is in one of the country’s prisons, where he was found to be diagnosed with cancer, and she reached an understanding with the Immigration Department to be transferred to a private hospital in Colombo.

The embassy is also following up with the competent Palestinian authorities to provide financial coverage for the costs of his hospital stay and treatment.

Algeria: A new infection with the Coruna virus among our community

The Embassy of the State of Palestine to the People’s Democratic Republic of Algeria confirmed that it is in continuous communication with embassy representatives in all states, community, students, student units, and the General Union of Palestine Students to check on their health and safety to stand up to their needs.

She reported that a new injury had been recorded in the community in the governorate of Blida, and the ambassador called her family to check on her health, and her condition is stable, and she is at home quarantine receiving treatment.

She explained that she is also following the situation of stranded citizens and students, and is awaiting the latest developments in this matter.

(Source / 28.04.2020) 

3 citizens were arrested today, Monday

The occupation forces arrested, at dawn on Monday, three citizens from separate areas of the West Bank, according to Al-Asir Club.

He explained that the occupation arrested Laith Nidal Suman and the former prisoner Faisal al-Uruj, both from Bethlehem, where the prisoner al-Urouj was released about a month ago, in addition to Muhammad Ahmad Sharafa (23 years) from the town of Shweikeh, Tulkarm district.

(Source / 28.04.2020) 

US will recognise Israel annexation of occupied West Bank

Palestinians have expressed outrage at Israel’s annexation plans

The United States said it was ready to recognise Israel’s annexation of much of the occupied West Bank adding that Tel Aviv’s new unity government must negotiate with the Palestinians first.

“As we have made consistently clear, we are prepared to recognise Israeli actions to extend Israeli sovereignty and the application of Israeli law to areas of the West Bank that the vision foresees as being part of the State of Israel,” a State Department spokesperson said yesterday.

The step would be “in the context of the Government of Israel agreeing to negotiate with the Palestinians along the lines set forth in President [Donald] Trump’s Vision,” she said.

The statement came after Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said he was confident that the US would give Israel the approval within two months to move ahead with the annexation of the occupied West Bank, which Palestinians say will end the ability of establishing a two-state solution.

READ: Urgent Arab League meeting to discuss Israel plan to annex West Bank

Since Trump took office, he has recognised Israel’s sovereignty over the entirety of occupied Jerusalem and the Golan Heights, despite the fact that this decision contradicts international law and UN Security Council resolutions, which consider the Arab lands seized by Israel in 1967 as occupied.

Palestinians have expressed outrage at Israel’s annexation plans.

“Israel is also exploiting the blind ideological support it has in the White House to quickly reach the point of no return,” member of PLO’s Executive Committee Hanan Ashrawi said on Sunday.

“Israeli actions are unraveling the practicability and applicability of the two-state formula. They are etching a future of perpetual conflict and suffering while also threatening the core and relevance of international law to global peace and security,” she added.

Arab Foreign Ministers will meet on Thursday to discuss measures Arab states can take should Israel annex the West Bank, Wafa news agency reported.

The meeting will be held through video conferencing, and will discuss providing political, legal and financial support to the Palestinian Authority to “confront the Israeli plans”.

READ: Turkey condemns Israeli plan to annex occupied West Bank

(Source / 28.04.2020) 

Publisher withdraws history textbook following complaint from pro-Israel lobby group

King David Hotel bombing
In July 1946, Zionist terrorist group, Irgun, detonated a bomb at the British administrative headquarters in Palestine, the King David Hotel. The attack killed 91 people, yet Israel routinely marks and celebrates the anniversary of the attack

Publisher Hodder Education has caved in to pressure from a pro-Israel lobby group and withdrawn a GCSE history textbook containing details of the conflict between Israel and Palestine. The book was intended for use with the Edexcel syllabus.

Lobby group UK Lawyers For Israel (UKLFI), which was recently sued at the High Court of Justice in London for spreading misinformation, complained about what it called “misleading and confusing content” in Conflict in the Middle East 1945-95.

According to UKLFI, there was “a plethora of inaccurate and confusing content” in the book, which “frequently refers to Jewish terrorists when their actions were against military targets.” The group also took issue with the land being referred to as Palestine during the post-Roman era. The description of early 20th century Jewish immigrants to Palestine as “settlers” was another bone of contention.

Nakba

The period saw the Jewish population of Palestine increase from less than 5 per cent to around 32 per cent in the space of three decades. With indigenous Palestinian communities displaced as a result and hopes of Palestinian independence thwarted, the surge in European Jewish immigrants fuelled communal tensions.

UK Lawyers for Israel: Palestinian children’s rights NGO does not have links to terror groups

Critics of Israel and its well-funded lobby groups are likely to view UKLFI’s complaints against the use of the term “Jewish terrorism” particularly jarring. The pro-Israel group itself has gained notoriety for labelling pro-Palestinian groups as terrorists.

In March the spread of misinformation caught up with UKLFI when it was sued successfully at the High Court of Justice in London for publishing blog posts on its website and sending letters to institutional donors alleging that a Palestinian children’s NGO had links to terrorist groups.

Moreover, it is well-known that Jewish extremists were indeed responsible for some of the most heinous terrorist attacks during that period when Zionist extremists became British spies’ main enemy. In November 1944, for example, the Stern Gang assassinated the British Minister for the Middle East, Lord Moyne.

Two years later, a Jewish terror group bombed the King David Hotel in Jerusalem, killing over 91 people and injuring many more.

The bombing is said to have been planned by the leader of the Irgun, Menachem Begin, who later became Prime Minister of Israel. Six members of the terror group entered the hotel disguised as Arabs, carrying milk churns packed with 500 pounds of explosives.

In another terrorist incident that shocked the world, Jewish militants assassinated UN mediator and Swedish aristocrat Count Folke Bernadotte. His “crime”, in the view of Jewish terrorists, was to suggest that Jerusalem be placed under Jordanian rule, since all the area around the city was designated by the UN Partition Plan for the proposed Arab state. In fact, the 1947 plan called for Jerusalem to be an international city that was to be ruled by neither Arab nor Jew. The Jewish extremists rejected this and were horrified by Bernadotte’s suggestion.

The leader of the gang that assassinated Bernadotte was Yitzhak Shamir, of the Stern Gang, or Lehi. In 1983, Shamir became the second known terrorist to become the Prime Minister of Israel.

Victories continue to mount against pro-Israel defamation campaign

(Source / 28.04.2020) 

World Bank to fund development of Palestine energy sector

Image of an electricity line in Gaza [file photo]
Image of an electricity line in Palestine 

The World Bank has approved an immediate $14 million grant as part of a multiphase programme to develop the energy sector in Palestine. A further $49 million is set to be contributed by donor states.

The funding will boost Palestine’s economic growth through the Advancing Sustainability in Performance, Infrastructure, and Reliability of Energy Sector project, which will work on the diversification of energy sources.

“Power demand in the West Bank is fast outpacing supply and Gaza is already facing severe challenges with electricity supply,” explained Kanthan Shankar, World Bank Country Director for the West Bank and Gaza. “This multiphase programmatic approach, new to the region, is a model of collaboration between the World Bank, the Palestinian Authority and the donor partners to ensure more stable energy supplies while enabling transformation of the sector.”

Since the West Bank was captured by Israel during the 1967 Six Day War, Palestinians have been largely dependent on electricity supplied by the occupation state.

READ: Gaza municipality to reduce its service after severe budget deficit

According to the official press release, phase one of the programme will focus on building new infrastructure and rehabilitating existing facilities to improve reliability and facilitate better electricity interconnections with Israel and Jordan. It will also support improved metering systems with a focus on identifying solutions for the poorer communities and reducing non-technical losses due to theft and unregistered customers.

According to World Bank Senior Energy Specialist Monali Ranade, “In the Palestinian fragile context, the multi-phase programme will offer the flexibility to adapt the course of actions to new emerging challenges and opportunities while aiming for a more stable and sustainable energy sector. Over eight-years, the programme will enable the sector to strengthen its creditworthiness and attract private sector investment.”

The World Bank Group’s involvement in the occupied West Bank and Gaza dates back to November 1992 when it was asked by the co-sponsors of the Middle East Multilateral Peace Talks to lead and support a programme of economic assistance for the Palestinian people.

(Source / 28.04.2020) 

Israel: court rules PA must pay $150 million in ‘terror’ reparations

Israeli court in Jerusalem on 31 March 2019 [Faiz Abu Rmeleh/Anadolu Agency]
Israeli court in Jerusalem on 31 March 2019

A court in Israel has ruled that the Palestinian Authority must pay almost $150 million in damages to the families of people killed in “terror attacks”.

The Jerusalem District Court made the order on Friday following a lawsuit by the legal advocacy group Shurat HaDin, which had demanded more than $2 billion in damages.

The notorious group, which exists to “protect” the occupation state and has admitted ties to Israeli spy agency Mossad, made the application on behalf of the families of Israelis killed during the second Palestinian intifada between 2000 and 2005.

During the uprising, around 1,000 Israelis lost their lives while more than 3,000 Palestinians were killed by Israeli forces.

“We continue to fight even 20 years later and we will not rest until we achieve justice for terror victims,” claimed Nitsana Darshan-Leitner, the head of Shurat HaDin.

READ: Are the Israelis really helping the Palestinians?

The Israeli authorities have been given until next month by the court to appeal for the ruling to be annulled. The government could consider this move as such a massive payment would destabilise the PA, which is already struggling financially.

The court’s decision that reparations should be confiscated from tax revenues collected by Israel on behalf of the PA was condemned by Hussein Al-Sheikh, the Palestinian official who leads on communications between the PA and Israel. “This is piracy and the theft of Palestinian money,” he claimed.

A court ruling in July last year alleged that the PA and the Palestine Liberation Organisation (PLO) were responsible for the attacks in question.

At the time, the Jerusalem District Court Judge Moshe Drori ruled that both the PA and PLO were non-state bodies and so unable to claim immunity from damages claims.

READ: Palestinians are awaiting the consequences of the Israeli government formation

The complex tax collection system was formed under peace deals between the PA and Israel. Taxes such as customs duties are collected on behalf of the PA before being transferred in part to the Ramallah-based government on a monthly basis.

The tax revenue from the system covers a significant amount of the PA’s budget, meaning that any deductions would further hit the authority badly.

Israel has withheld payments in the past as a means of punishing the PA for certain actions or policies. It did so in “retaliation” for the PA joining the International Criminal Court in 2015, for example.

(Source / 28.04.2020) 

Gaza municipality to reduce its service after severe budget deficit

“This step was adopted in order to give an opportunity to continue offering our services as long as possible using the given abilities”

Gaza municipality to reduce its service after sever budget deficit in Gaza due to coronavirus on 28 April 2020 [Mohammed Asad/Middle East Monitor]
Gaza municipality to reduce its service after sever budget deficit in Gaza due to coronavirus on 28 April 2020 [Mohammed Asad/Middle East Monitor]
Gaza municipality to reduce its service after sever budget deficit in Gaza due to coronavirus on 28 April 2020 [Mohammed Asad/Middle East Monitor]
Gaza municipality to reduce its service after sever budget deficit in Gaza due to coronavirus on 28 April 2020 [Mohammed Asad/Middle East Monitor]
Gaza municipality to reduce its service after sever budget deficit in Gaza due to coronavirus on 28 April 2020 [Mohammed Asad/Middle East Monitor]
Gaza municipality to reduce its service after sever budget deficit in Gaza due to coronavirus on 28 April 2020 [Mohammed Asad/Middle East Monitor]
Gaza municipality to reduce its service after sever budget deficit in Gaza due to coronavirus on 28 April 2020 [Mohammed Asad/Middle East Monitor]
Gaza municipality to reduce its service after sever budget deficit in Gaza due to coronavirus on 28 April 2020 [Mohammed Asad/Middle East Monitor]

The municipality of Gaza yesterday announced that it would start reducing its services gradually in order to avoid a complete collapse due to the budget deficit which has resulted from the outbreak of the coronavirus.

In a statement, the municipality said: “This step was adopted in order to give an opportunity to continue offering our services as long as possible using the given abilities.”

The municipality said that this decision came 52 days after Palestinian Authority (PA) President Mahmoud Abbas’ declaration of the state of emergency in the Palestinian territories as part of the fight against the spread of the coronavirus.

“Many parties gave up their responsibilities towards the besieged Gaza Strip at the time of economic deterioration and a decline in the number of people who pay their bills for the municipality’s services,” the statement said.

Coronavirus: Gaza copes efficiently despite severe resources shortage

According to the statement, the municipality said that the collection of rubbish from the streets would be affected by this decision, calling for people to reduce their waste.

The sterilisation of public spaces has “exhausted the budget”, municipality officials said.

(Source / 28.04.2020) 

Egypt building new iron barrier on Gaza border

An Egyptian security guard is seen between Egypt and the Gaza Strip on 1 July 2013 [Mohammed Talatene/ApaImages]
An Egyptian security guard is seen between Egypt and the Gaza Strip on 1 July 2013

The Egyptian Army has started building a new iron barrier along the country’s 14-kilometre border with the besieged Gaza Strip, Anadolu Agency reported yesterday.

Eyewitnesses told Anadolu that electronic sensors would be placed in the barrier, which is about eight metres high.

The eyewitnesses said that building of the barrier started near Kerem Shalom Crossing (Karm Abu Salem) in the east and it is heading to the Mediterranean in the west.

This is in addition to the eight-metre high concrete barrier which is already in place along part of the border. A Road will be paved between the two barriers to allow army vehicles to travel across it.

Egyptian authorities and the Palestinian government in Gaza did not comment on this issue.

READ: Despite the Israeli blockade, Gaza is tackling Covid-19 with typical determination

(Source / 28.04.2020) 

Erekat Briefs European Officials on Israeli Annexation Plans

Top Palestinian negotiator and executive member of the Palestine Liberation Organization (PLO), Dr. Saeb Erekat, briefed a number of Palestinian officials on the latest announcement by Israel regarding the planned annexation of the occupied West Bank.

During phone calls, Erekat was reportedly introduced to the Swedish Foreign Minister, Anne Lindy and Head of the Belgium’s Foreign Ministry’s chamber, Bernard Cobentine, the top Palestinian official briefed both European officials on what he described as the Israeli occupation authorities’ attempts to annex the Palestinian West Bank to Israel.

Local Palestinian media outlets quoted Dr. Erekat as saying that both phone conversations focused on the need to implement all relevant items of international law, pertaining to the Israeli-Palestinian conflict, mainly realizing a two-state solution that is based on 1967 borders, with land in return for peace.

The top PLO negotiator also reportedly addressed, during the conversations, current efforts by the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA), with regards to fighting the Coronavirus (Covid-19) with consideration for millions of Palestinian refugees, in Palestine, Jordan, Lebanon and Syria.

On another issue, Dr. Erekat expressed his deep appreciation for the Kingdom of Sweden’s recognition of the state of Palestine, saying “Such a recognition is a great model for other countries, across the globe.”

(Source / 28.04.2020)