Zo verricht je het gebed in huis

Nu de moskeeën zijn gesloten is er wat meer aandacht in huis voor het gebed. Hierbij wat regelgevingen die je in acht moet nemen bij het gezamenlijk verrichten van het gebed in huis.

Adhaan
Het is aanbevolen om thuis de oproep tot het gebed te verrichten zodra het tijdstip aanbreekt. Het is een reminder voor de mensen in huis om zich te verzamelen en klaar te maken voor het gebed. En daarnaast is het een daad met vele verdiensten. De profeet vrede zij met hem zei (betekenis):

Als men wist wat voor beloning er was voor de adhaan en de eerste rij in het gebed, en zij hierom zouden moeten loten, dan zouden ze dat doen. [Muslim]

Verzamelen de kinderen zich niet direct voor het gebed, wees daar dan geduldig in. Deze tijden zijn tijden van geduld met de kinderen. Het is ook voor hen geen makkelijke situatie momenteel.

Dit is een mooie kans om de kinderen de adhaan te onderwijzen. En ze te motiveren door hun manier van adhaan te prijzen.

Kleding
Je dient je zo goed mogelijk te kleden voor het gebed, zoals Allah ons hiertoe opdraagt in de Koran. (Zie Hoofdstuk 7, Vers 31)

Als man of kind zijnde kan er een bepaalde nette (gestreken) qamis voor apart worden gehouden en voor de dames een gebedsjurk bijvoorbeeld.

Het je als vader zijnde goed kleden voor het gebed is ook een boodschap naar je kinderen: “Het gebed is kennelijk zo belangrijk dat papa even wat anders aantrekt.”

Gebedskleed
Het is niet noodzakelijk om op een gebedskleed te bidden. Waar het om gaat is dat de gebedsplaats geen onreinheden, zoals urine, bevat.

‘Misschien dat de plek onrein is.’ Ons geloof is makkelijk en baseert zich niet op twijfels. Het uitgangspunt is dat de plek rein is zolang je niet weet dat deze onrein is.

Wie leidt het gebed
Degene die het meeste van de Koran kent én de meeste kennis heeft betreft de regelgevingen van het gebed, is kandidaat nummer één om het gebed te leiden. Dit kan ook een kind van zeven jaar of ouder zijn.

Als er sprake is van drie of meer mannen én vrouwen die het gebed gezamenlijk verrichten, gaat de imam voorop. Vervolgens de twee overige mannen daarachter. En daarachter dan de vrouw of vrouwen.

Het is ook toegestaan, bij ruimtegebrek bijvoorbeeld, dat de mannen gezamenlijk in één rij bidden. De imam kan dan in het midden staan, of links van de rest. 

Is er sprake van twee mannen, dan staat de imam links en de andere persoon rechts van de imam. Voet aan voet, dus niet dat de imam iets voor staat. Dit is – en de kennis is bij Allah – de sterkste mening.

Vrouwen onderling
Bidden enkel vrouwen gezamenlijk, dan is de situatie als volgt. Bij twee vrouwen staat net zoals bij de mannen de vrouw die het gebed leidt links en de andere rechts. Bij meer dan twee vrouwen gaat de vrouw niet voorop, maar staat ze in het midden van de overige vrouwen.

Bij de avondgebeden, magreb isha en fajr, reciteert de vrouw die het gebed leidt hardop. Net zoals ze dat doet wanneer ze deze gebeden alleen bidt.

PS: Ik ben op de hoogte van het meningsverschil over het gezamenlijk bidden van vrouwen. De meningen die ik in mijn artikelen deel zijn altijd de meningen die mij – met mijn beperkte kennis – het sterkst en dichtst bij het bewijs lijken. Om de artikelen beknopt te houden benoem ik de meningsverschillen en bijbehorende bewijsvoeringen zelden. 

We zullen in een ander bericht in sha Allah specifiek stilstaan bij de regelgevingen van het Taraweeh gebed in huis

O Allah zegen onze huizen en laat deze een rustgevende plek zijn waar we U gedenken.

(Source / 17.04.2020) 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *