De kracht van Du’a!

Allah lof zij aan Allah onze Barmhartige Heer. Hij Die ervan houdt om gevraagd te worden en de smeekbeden van Zijn dienaren verhoort.

Eén van de meest vrome daden die je als moslim kunt verrichten is Du’a; het aanroepen van Allah de meest Verhevene. Allah zegt: 

Jullie Heer zei: roep Mij aan en Ik verhoor jullie. [40:60]

En de profeet vrede zij met hem zei:

“Du’a dat is dé aanbidding.” [Tirmidhi]

Het aanroepen van Allah was één van de gewoontes van de profeten. Zoals Allah bijvoorbeeld vertelt over de profeet Ayoub vrede zij met hem:

“En (gedenkt) Ayoub toen hij zijn Heer aanriep (en zei:) “Voorwaar, tegenspoed heeft mij getroffen en U bent de Barmhartigste der Barmhartigen. Toen verhoorden Wij hem en hieven de tegenspoed voor hem op.” [21:83,84]

Deze aanbidding mag alleen naar Allah de meest Verhevene worden gericht. Wie zijn smeekbede richt tot iets of iemand anders dan Allah, begaat shirk. Dat is dé grootste zonde.

Er zijn geen tussenpersonen tussen ons en Allah, daarom richten wij ons direct tot Hem. Allah zegt:

“En wanneer Mijn dienaren jou (O Mohammed) vragen stellen over Mij: voorwaar, Ik ben nabij (met Zijn kennis), Ik verhoor de smeekbede van de smekende wanneer hij Mij smeekt. Laten ze aan mij gehoor geven en in mij geloven opdat zij rechtgeleid zullen zijn.” [2:186]

De Du’a heeft bepaalde (aanbevolen) manieren:

 • De Du’a beginnen met het prijzen van Allah en het uitspreken van vrede zegeningen over de profeet.
 • Handen opheffen tijdens de Du’a.
 • De Du’a herhalen en aandringen op datgene wat wordt gevraagd.
 • Nederigheid en concentratie (i.e. niet afdwalen in gedachte tijdens de smeekbede).
 • Wodoe hebben.
 • Je wenden tot de Qiblah.

Ook is het aanbevolen om Du’a te verrichten voor jouw medemoslims, met name buiten hun weten om. Want in een authentieke overlevering staat dat een engel dan zegt:

“Amin, en voor jou is er het soortgelijke”.  [Sahih Moslim]

Er zijn bepaalde tijden waarop de smeekbede extra wordt verhoord. Deze zijn o.a.:

 • Laatste derde deel van de nacht (nacht is de tijd tussen magreb en fajr).
 • Tussen de adhaan en iqama van het verplichte gebed.
 • Tijdens de sodjoed (wanneer het voorhoofd op de grond is tijdens het gebed).
 • Aan het einde van het gebed, vóór de tasleem (de groet links en rechts).
 • Op vrijdag, en dan met name vóór zonsondergang.
 • Bij het drinken van zamzam.
 • Wanneer je op reis bent.
 • Wanneer het regent.
 • Wanneer jou onrecht is aangedaan.

Ook zijn er bepaalde zaken die het beantwoorden van de Du’a in de weg staan. Deze zijn de zondes in het algemeen en het bezitten en gebruikmaken van verboden (verworven) inkomsten in het specifiek.

De voorkeur gaat uit naar het verrichten van Du’a met de smeekbedes die zijn overgeleverd in de Koran en sunnah, aangezien deze al het goede van dit wereldse leven en het hiernamaals bevatten. Dit neemt echter niet weg dat een persoon een andere Du’a verricht dan is overgeleverd wanneer daar aanleiding tot is. De Du’a mag ook in eigen taal worden verricht, voor diegene die de Arabische taal niet machtig is.

Een van drie
Wanneer de gelovige Allah aanroept, dan krijgt die een van de drie volgende zaken, zoals dat in een authentieke overlevering staat:

 1. Hij krijgt datgene waarvoor hij Du’a heeft gedaan.
 2. In de plaats van datgene wat hij heeft gevraagd, wordt iets van het slechte soortgelijk aan de Du’a van hem afgewend.
 3. De beloning voor de Du’a wordt voor hem bewaard en hij krijgt deze op de Dag des Oordeels.

Toen de metgezellen van de profeet deze overlevering hoorden, zeiden zij: Dan zullen we veel Du’a verrichten! Hierop zei de profeet: ِ’Allah’s (barmhartigheid en gunst) is meer (dan wat jullie van Hem vragen)!’

Uit de voorgaande overlevering maken we op hoe enorm de barmhartigheid van Allah is en dat Hij Zijn dienaren niet met lege handen achterlaat. En dat het niet noodzakelijk is dat we datgene krijgen waarnaar we vragen in onze Du’a en dat dat ook niet betekent dat de Du’a niet is verhoord.

Allah de meest Verhevene is de Alwijze en de Alwetende. Hij heeft kennis van wat is geweest en wat zal komen. Vaak wensen wij iets vurig terwijl datgene in werkelijkheid niet goed voor ons is, hoe moeilijk dat soms ook in te beelden is. Vaak wensen we iets spoedig, terwijl het juiste moment voor datgene wat we vragen nog nog niet is aangebroken en Allah het verhoren van de smeekbede daarom uitstelt.

De gelovige ontdoet zich van al datgene wat het beantwoorden van de Du’a in de weg kan staan, zoals verboden (verworven) inkomsten en verricht Du’a. Hij herhaalt deze, dringt aan bij Allah, gaat ervan uit dat deze wordt verhoord en wanhoopt niet. De profeet vrede zij met hem zei: “Jullie smeekbedes worden verhoord zolang jullie niet haastig zijn.” Daarop vroegen de metgezellen wat met ‘haastig zijn’ wordt bedoeld. Hierop zei de profeet: “Jullie verrichten smeekbeden en vervolgens zeggen jullie ‘mijn smeekbede is niet verhoord’ en laten jullie het verrichten van Du’a.” [Sahih Muslim]

Beste broeders en zusters

De gelovige verlangt naar de gunsten van Allah en Zijn barmhartigheid en vraagt Hem continu en vertrouwt erop dat zijn Heer hem datgene geeft wat goed voor hem is. De gelovige beseft zich, wanneer hij Allah vraagt, dat hij Degene vraagt in Wiens Handen de heerschappij van de hemelen en aarde is en Die barmhartiger voor ons is dan wij voor onszelf zijn. De profeet vrede zij met hem overlevert van zijn Heer dat Hij zei:

“O Mijn dienaren, als de gehele schepping van begin tot eind, en zowel de mensen als de djinn (geesten), allen bijeen zouden komen op een uitgestrekte vlakte en iedereen zou Mij iets vragen, zou Ik iedereen datgene geven wat die wenst zonder dat dit ook maar iets van Mijn heerschappij vermindert! [Sahih Muslim]

Een fout die velen van ons maken, is dat wanneer zij ergens mee zitten, zij overal aankloppen voor hulp en vergeten Allah te vragen. Hij Die wanneer Hij iets wilt, er ‘wees’ tegen zegt en het is!

En dit terwijl wij in elke rak’ah (eenheid van het gebed) surah al-fatiha reciteren en in het vierde vers zeggen wij: “Alleen U aanbidden wij en alleen U vragen wij om hulp.”

Kan iets of iemand anders dan Allah de tegenspoed die jou heeft getroffen, wegnemen? Allah zegt:

“En als Allah jou met tegenspoed treft dan is er niemand die het kan wegnemen, behalve Hij.” [10: 107]

Alleen al de zoetheid en de verlichting voor het hart die het aanroepen van Allah met zich meebrengt is voldoende reden om het jouw gewoonte te maken.

Gezegend is degene die deze gezegende dagen en nachten aangrijpt om Allah al het goede van dit wereldse leven en het hiernamaals te vragen. Hij die ervan houdt om gevraagd te worden.

(Source: Kennisviamail.nl / 08.06.2017)

Three prominent Palestinian organizers, journalists ordered to further imprisonment without charge or trial

Hasan Safadi, Rami Fadayel, Hassan Karajeh

Three prominent Palestinian activists were ordered to additional periods of administrative detention, imprisonment without charge or trial. Palestinian journalist Hasan Safadi, youth organizer Hassan Karajah and leftist community leader Rami Fadayel, all of Ramallah, were ordered to further imprisonment without charge or trial by Israeli military courts.

Fadayel, 37, has been imprisoned for 18 months under administrative detention; this is the fourth time the order against him has been renewed. He has spent over seven years in total in Israeli prisons and was ordered to another four months of imprisonment without charge or trial.  He was hit with another four-month detention order on Wednesday,  7 June.

Rami Fadayel

Haneen Nassar, Fadayel’s wife and an organizer with the Palestinian Prisoners’ Committee, a popular organization in Palestine that works to support the prisoners’ struggle and demand their freedom, said that she and her husband have never been able to enjoy a free and safe lie since their marriage. Fadayel has been arrested repeatedly; they marked their engagement while he was imprisoned. She noted that their daughter, Mays, 10, has not seen her father in their home for nearly half of her life.

Fadayel is well-known in Ramallah as a leader in the Popular Front for the Liberation of Palestine, the Palestinian leftist political party. Nasser noted that his administrative detention has been repeatedly renewed under the pretext of a “secret file;” all of the appeals of his lawyer have been rejected.

Palestinians held without charge or trial under administrative detention orders can be detained indefinitely; these one- to six-month orders can be repeatedly renewed on the basis of so-called “secret evidence.” There are currently over 500 Palestinian administrative detainees imprisoned by the Israeli occupation. Some Palestinians have spent years at a time under administrative detention on the basis of this so-called secret evidence. Over 50,000 administrative detention orders have reportedly been issued since 1967; the practice dates from the colonial British mandate over Palestine and was re-imposed by the Israeli occupation.

Hasan Safadi

Meanwhile, Hasan Safadi, Palestinian journalist and the Arabic media coordinator of Addameer Prisoner Support and Human Rights Association was also ordered on 8 June 2017 to another six months in administrative detention by an Israeli occupation military court. He had been scheduled for release on 8 June, but was instead hit with another arbitrary detention renewal.

Safadi, 26, has been imprisoned since 1 May 2016, when he was seized by Israeli occupation forces as he crossed the Karameh/Allenby bridge between Jordan and Palestine, returning from an Arab youth conference organized in Tunisia. After 40 days of interrogation in the Moskobiyeh interrogation center, he was ordered to administrative detention without charge or trial, which has since been renewed twice. His new administrative detention order is scheduled to expire on 8 December 2017.

Hassan Karajah

Hassan Karajah, a prominent youth activist with the Stop the Wall Campaign and a boycott, divestment and sanctions (BDS) activist, was seized by Israeli occupation forces on 12 July 2016 at a military checkpoint west of Ramallah. He has been held under administrative detention without charge or trial since that time; his detention was also renewed on 7 June 2017 for the third time for a four-month period.

Karajah was previously arrested on 23 January 2013 and freed on 19 October 2014, accused of participation in a prohibited organization and contact with an enemy state, an allegation frequently used to target Palestinians who travel to conferences and events in Lebanon and other Arab countries.

These orders came after the Ofer military court confirmed even more administrative detention orders on Wednesday, 7 July. The military court approved six-month detention orders against Raed Abd al-Admu of al-Khalil, Tayseer Maher Hamed, Mohammed Badr al-Alouneh, Islam Fayeq Nimer of Ramallah and Suhaib Ahmed Mohammed of Tulkarem. It approved four-month imprisonment orders against Nidal Hashim Abdel Hadi and Yousef Ahmed Nasser of Jenin and Khalil Hassan Hamed, Ayman Naim Hamed, Hamza Ibrahim Zahran and Omar Mohammed Abu Latifa of Ramallah. It also affirmed a two-month detention order against Rabie Mohammed Musallah of Jenin.

Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network denounces the continued imprisonment without charge or trial of Rami Fadayel, Hasan Safadi and Hassan Karajah, all Palestinians held without charge or trial under administrative detention and all Palestinian prisoners. We express our utmost solidarity with Rami, Hasan and Hassan and pledge to organize for their freedom and that of their fellow prisoners, and urge all organizers for Palestine to join us in escalated international campaigns to expose and put an end to the use of administrative detention to imprison hundreds of Palestinians, often targeting community leaders, journalists and youth activists like these three organizers.

(Source / 08.06.2017)

New Israeli plan to build thousands of units for settlers in W. Bank

Gush Dan settl

The Israeli settlement council has prepared a plan to construct around 67,000 housing units in the western part of the occupied West Bank in order to solve the “housing crisis” in Gush Dan settlement bloc.

The plan, which was made in agreement with Israeli housing minister Yoav Galant, was presented in the Israeli Knesset, according to the Israeli newspaper Yedioth Ahronoth

Hundreds of thousands of Israeli settlers live in about 140 illegal settlements built on land which the Palestinians want for a future state.

Despite the illegality and the international community’s disapproval of settlement construction and expansion, Israel announced recently more plans to build tens of thousands of new housing units for settlers in West Bank settlements.

(Source / 08.06.2017)

Saudi-Qatar rift could benefit Israel

A man stands outside Qatar Airways office in Riyadh, Saudi Arabia, June 5, 2017

While Israeli security figures look for the trigger of the Sunni axis’ surprise charge against Qatar, they ignore the recent reports of how Russian hackers supposedly planted fake news items on a Qatari news agency’s website. Instead, they focus on the border region where three states — Syria, Iraq and Jordan — meet.

“Take note,” a senior Israeli security official told Al-Monitor on condition of anonymity. “Just this week, the United States attacked a convoy of Syrian forces in that sensitive region. It happened at the exact same time as events were unfolding in the Persian Gulf, when the Sunni states broke diplomatic relations with Qatar. This was the second American attack in that same region in the past two weeks. It is a much more dramatic move than it seems from the outside, yet it is passing beneath the radar. It represents a full-force change in US policy in the Middle East.”

The source added that the Americans went “over the heads” of the Russians and made it clear that they have no intention of allowing the Shiite axis to dominate the vital border region between the three countries. It seems as though the United States intends to block the establishment of Shiite territorial continuity from the Gulf to the Mediterranean, even if it requires force. Jordan’s stability, Israeli interests and most of all Saudi fears of Iran have become the foundations of US foreign policy.

Israeli intelligence has yet to fully decipher what took place behind the scenes. Who planned, who coordinated and who led this complex attack against Qatar that surprised the Middle East and the entire world? How did they carry it out? The current assessment is that the event at which US President Donald Trump appeared before the leaders of the Arab states in Riyadh on May 20 was the watershed. As a senior Israeli official with access to Security Cabinet discussions told Al-Monitor on condition of anonymity, “The sword dance that we witnessed there was no accident. Trump actually launched the formation of this large, pragmatic Sunni alliance, threw all his weight against Iran and made it clear to the Saudis and their allies that the Obama era is over. You can come out of your bunker. You can stick your head out. Now it’s time to restore order in your own backyard.”

After President Barack Obama cooperated with Iran and made the Shiites of the Middle East seemingly less of an obstacle for the West, Trump is going in a new direction. A senior Israeli minister told Al-Monitor on condition of anonymity, “In effect, he adopted the Netanyahu approach, which considers Iran to be the head of the serpent and the source of regional terrorism.”

Once the Saudis, Egypt, Jordan and other countries concluded that this was the case, according to the Israeli sources, they gained the necessary confidence and decided to act. “There is a long blood feud between Qatar and the other Sunni states,” another senior Israeli security source told Al-Monitor on condition of anonymity. “We mustn’t forget that the Egyptians consider Al Jazeera to be one of the direct sources of the revolution that overthrew [Egyptian President Hosni] Mubarak and brought the Muslim Brotherhood to power. The romance between Qatar and the Muslim Brotherhood was getting on everyone’s nerves. It was starting to pose a real risk to the various regimes. They simply decided to put an end to it.”

In Jerusalem, it is almost inconceivable to hear the Saudis demand publicly that the Qataris cease their cooperation and aid to Hamas. “It is as though the Israeli-Saudi alliance is suddenly breaking out of its dark confines and being showcased internationally,” another Israeli minister told Al-Monitor on condition of anonymity. “But when the actual statement is analyzed, it quickly becomes obvious that this is not about Israeli interests. It is the continuation of that same old war between Sunnis and Shiites.”

The common explanation in Israel is that Hamas is in the wrong camp, as far as Egypt and Saudi Arabia are concerned. The camp of the Muslim Brotherhood includes Turkey and many Sunni terrorist groups.

For the past few years, Qatar has been playing both sides. On the one hand, it sat down with its sister states in the Gulf, coordinated positions and maintained extensive relations with them, including intelligence cooperation. At the same time, it continued to fund the Muslim Brotherhood around the world, keep Hamas above water in Gaza, support incitement and foment passions throughout the Middle East through Al Jazeera and “dance at all the weddings.” No more. The Saudis and Egyptians grew fed up with the situation and declared diplomatic war. According to intelligence sources in the Middle East, Qatar will be faced with a simple choice: Choose your partner, our enemies or us. This dancing at all the weddings is over.

This is a positive and encouraging development from an Israeli perspective. In a June 6 response to queries in the Knesset, Defense Minister Avigdor Liberman said, “The Arab states who broke off diplomatic relations with Qatar didn’t do so because of Israel, nor did they do so because of the Palestinian issue. They did it because of their own concerns about radical Islamic terror. There can be no doubt that this opens many opportunities for cooperation in the war against terror. We saw the US president visit Saudi Arabia and speak, first and foremost, about a coalition against terrorism. The State of Israel is more than open to such cooperation. The ball is now in their court.”

Israel is feeling hopeful. After he was ousted from Turkey, senior Hamas official Saleh al-Arouri found sanctuary in Qatar. Expelled from Israel seven years ago, he has planned and coordinated terrorist activities in the West Bank from exile. Arouri has now been reportedly kicked out of Qatar, too. This is a dream scenario, as far as Israel is concerned, of a Middle East in which terrorists who try to attack it will have a hard time finding sanctuary or another base from which to launch further attacks.

With the lines delineating the Middle East becoming sharper, the camps are taking shape and it’s up to the key players to decide whose side they’re on. Israel is one of the major beneficiaries of this new situation. Its intelligence, technological and military capacities should adequately reward its covert partners in the region. The regional alliance is alive and well, even if it is still kept in the shadows.

(Source / 08.06.2017)

Imprisoned Sanabel Radio journalists call for support against “incitement” charges targeting Palestinian media

Protest for Sanabel journalists

The five imprisoned Palestinian journalists of Sanabel Radio – Ahmad Daraweesh, Montasser Nassar, Mohammed Imran Sous, Nidal Amro and Hamed Nammoura – released a letter from Ofer prison in which they state that the Israeli occupation military prosecution is seeking to imprison them for three years on allegations of “incitement” for their public repoting of news and information about Israeli attacks on Palestinians.

They declared that they were subject to repeated and extensive interrogation on their broadcasts and programs, their broadcasting of revolutionary and historic Palestinian music and their use of the word “martyr” for Palestinians killed by the occupation forces, noting that these things are considered “incitement.” The prisoners said that these charges and demanded sentences prove the intent to hurt Palestinian journalists and media organizations and “raise the alarm for what is coming against journalists and media organizations in Palestine.”

“If the prosecutors are able to impose this prison sentence on these charges, this will serve as a gateway for the future arrest and prosecution of journalists, restricting their freedom. The indictments and jails will be ready,” they warned. They emphasized that they will not accept such a sentence and will not serve as a means of legitimizing new or intensified Zionist persecution of Palestinian journalists.

Their radio station in Dura near al-Khalil was raided in a violent storming by Israeli occupation forces on 31 August 2016, confiscating their equipment and shutting down the station. They are among dozens of Palestinian journalists imprisoned by the Israeli occupation, including Hasan Safadi, the Arabic media coordinator of Addameer Prisoner Support and Human Rights Association, whose imprisonment without charge or trial was extended today for another six months.

(Source / 08.06.2017)

IOF storms Shufat, confiscates Palestinian motorcycles

Shufat refugee camp

Israeli Occupation Forces (IOF) on Thursday stormed Shufat refugee camp northeast, of Occupied Jerusalem, and confiscated a number of motorcycles as well as bicycles.
Inhabitants in Shufat told the PIC reporter that IOF soldiers broke into the refugee camp and were deployed in its streets.

The IOF troops were stationed in the vicinity of the homes of al-Far and al-Uksh families before leaving Shufat refugee camp one hour later of the break-in, the inhabitants pointed out.

(Source / 08.06.2017)

IOF hands over demolition orders in Sabastia

Sabastia demolition orders

Israeli Occupation Forces (IOF) handed over on Thursday demolition orders to raze two restaurants in the historical area of Sabastia town to the north of Nablus city in the northern West Bank.

Head of Sabastia council, Mohammad Azzam, said that IOF soldiers stormed the historical site in the town and handed two demolition orders to two restaurant owners: Nael Aqel and Fakher Mekhaimer.

The IOF troops claimed that both restaurants are located in the Israeli-controlled area classified as Area C.

(Source / 08.06.2017)

Alleged Hamas cell arrested for planning revenge attacks

Alleged Hamas cell

Israeli authorities claimed on Thursday the arrest of a Hamas cell that planned to assassinate an Israeli military officer in retaliation for the murder of al-Qassam Brigades commander Mazen Fuqaha.

Israeli Channel 2 reported that a joint operation between the Shin Bet and Israeli police led to the arrest of seven Palestinians from the town of Jaljulia in 1948 Occupied Palestine for planning to carry out anti-occupation attacks against Israelis.

The channel alleged that one of the individuals, Mahmoud Daoud, was privy to a plan by brothers Adam and Faras Faki to assassinate an Israeli army officer in revenge for the assassination of Fuqaha who was shot dead on March 24 near his house in Gaza City. Hamas held Israel responsible for his killing.

According to the investigation, Adam Faki was recruited by his brother Muhammad during a family wedding in the Gaza Strip, and took part in military training in the coastal enclave, the channel pointed out.

(Source / 08.06.2017)

Knesset calls for permanent annexation on 50th anniversary of the occupation

Knesset talk about seetlements

Israel’s Knesset

BETHLEHEM (Ma’an) — A number of far-right Israeli parliamentarians called for the permanent annexation of the occupied Palestinian territory during a Knesset plenary session on Tuesday to mark the 50-year anniversary of the Six-Day War.

Since June 5, Palestinians have commemorated the Naksa, meaning “setback,” marking the Israeli invasion and occupation of the West Bank — including East Jerusalem — Gaza, Sinai, and the Golan Heights that began on June 5, 1967 during the Six-Day War, displacing some 300,000 Palestinians, as well as thousands of Syrians, from their homes.
Since 1967, Israel has stood accused of committing major violations of human rights and humanitarian law in the occupied Palestinian territory, including excessive and deadly use of violence; forced displacement; the blockade of the Gaza Strip; unjustified restrictions on movement; and the expansion of illegal settlements.
“Fifty years on, and there are those who say the (1967) victory only complicated things for us; that the ‘occupation’ corrupts our society,” Knesset speaker Yuli-Yoel Edelstein said, before calling Israelis residing in illegal settlements across the occupied Palestinian territory “pioneers of our time.”
“We will continue to support the settlers, even when it is ‘complicated,’” Edelstein added.
Meanwhile, MK Moti Yogev from the extreme right-wing Jewish Home party called for the establishment of a Jewish state in all of historic Palestine.
“The people of Israel know that the land of Israel belongs to them, and the Israeli settlement in the land will continue forever,” Yogev said. “Its defensible eastern border will always be the Jordan River, and Jerusalem will not be divided.”
“It is time to seek international recognition. It is time to stop being afraid. It is time to apply the law to Judea and Samaria as an inseparable part of the state of Israel,” MK Yoav Ben Tzur of the ultra-Orthodox Shas party said, using the Israeli term for the occupied West Bank.
Israel and its supporters have long claimed that Israel’s insistence on being recognized as a Jewish state was not different from other countries’ national identities, without elaborating on how the enactment of policies to maintain and privilege a Jewish national religious identity was compatible with equal rights for all people under Israeli civilian and military rule regardless of religion.
Yisrael Beitenu (Israel Our Home) lawmaker Oded Forer meanwhile called on foreign states — none of which have officially recognized the legitimacy of Israel’s occupation of East Jerusalem — to move their embassies to Jerusalem, a move that would de facto acknowledge Israel’s claim to Jerusalem as its capital.
The far-right MKs’ statements came on the same day as Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu promised to do “everything to protect the settlement enterprise” in “all parts of Judea and Samaria,” prompting the Palestinian Authority (PA) to say that Israel was “destroy(ing) any chance of resuming the peace process.”
However, other parliamentarians expressed concerns over the impact of half a century of occupation on Israel, and its potential to jeopardize a future two-state solution.
“Since the Six-Day War, we have yet to decide what to do with the victory,” Merav Michaeli, from the opposition Zionist Camp party, said. “The (Israeli army) has been held in the West Bank since the Six-Day War, initially to preserve the achievements of the war, but today it is kept there to protect Jewish settlements in a place that does not really belong to us. The conflict has become the thing that defines us. We do not recognize ourselves without it.”
“It is in our interest — from a position of strength — to lend them (Palestinians) a hand and help them build themselves up, because this will help us build ourselves up. Otherwise, the victory in the Six-Day War will dismantle us from within,” Michaeli warned.
MK Dov Khenin of the Arab Joint List, a coalition of political parties representing Palestinian citizens of Israel, denounced the Knesset’s invisibilization of Palestinians in its celebration of the 50 years of occupation.
“Today I saw many pictures in the corridors (of the Knesset), but the big picture was missing. Where are all the millions of people who live under occupation? Where are the pictures of the checkpoints and the (Palestinian) farmers who lost their fields?” Khenin asked.
“The only option is peace. The path to peace is simple, on a basic level. What we ask for ourselves — independence and justice — is what the other nation deserves as well,” Khenin added.
“There are two options — we can either learn to get along in our surroundings or not. If we do not, there will be more wars and more people will be killed, until there will be a war which we will not win and the state of Israel will cease to exist.”
While the PA members of the international community have rested the solution to the Israeli-Palestinian conflict on the discontinuation of illegal Israeli settlements and the establishment of a two-state solution, Israeli leaders have instead shifted further to the right, with more than 50 percent of the ministers in the current Israeli government publicly stating their opposition to a Palestinian state.
A growing number of pro-Palestinian activists have also criticized a two-state solution to the Israeli-Palestinian conflict — establishing a Palestinian state along 1967 lines with East Jerusalem as its capital — as unsustainable and unlikely to bring durable peace given the existing political context, proposing instead a binational state with equal rights for Israelis and Palestinians.
While the PA and the international community do not recognize the legality of the occupation of East Jerusalem, Gaza, and the West Bank since 1967, many Palestinians consider that all historic Palestine has been occupied since the creation of the state of Israel in 1948.
(Source / 08.06.2017)

Israeli forces detain former hunger striker Muhammad Allan, 10 other Palestinians

11 Pals detained including Muhammad Allan

NABLUS (Ma’an) — Israeli forces detained at least 11 Palestinians between Wednesday and Thursday across the occupied Palestinian territory, Israeli and Palestinian sources said, including prominent former prisoner Muhammad Allan.

An Israeli army spokeswoman told Ma’an that one Palestinian was detained in the village of Einabus, whom the Palestinian Prisoner’s Society (PPS) said was Allan.
Allan, a lawyer, prominently underwent a 66-day hunger strike in 2015 to protest being held by Israel under its highly contested policy of administrative detention — internment without trial or charges.
Elsewhere in the Nablus district, the army spokesperson said two Palestinians were detained in Madama. Locals identified them as Ahmad Nizar Ziyada and Asid Abd al-Nasser Qit, adding that Qit was a student currently passing his final exams ahead of graduation.
The army also listed the detention of an alleged Hamas member in the Tulkarem-district village of Anabta, and another detention in the city of Qalqiliya.
PPS identified the Anabta detainee as Omar Sari Ibrahim, 18, and the Palestinian detained in Qalqiliya as Ahmad Abd al-Hadi Qatsha.
In the southern West Bank district of Bethlehem, the Israeli army reported one detention in the village of Tuqu, whom PPS identified as Muhannad Hajahja.
PPS added that Iyad Abu al-Awra was detained in the village of al-Khader.
Meanwhile, locals told Ma’an that Israeli forces raided a lathe workshop in the Bethlehem-area village of Beit Fajjar on Thursday morning and seized equipment it claimed was being used to manufacture weapons.
11 Pals detained including Muhammad Allan1
In the Hebron district, the Israeli army confirmed one detention to Ma’an, although the spokesperson could not clarify the exact location.
Meanwhile, locals said that Israeli forces raided the home of Fatah official Anwar Abu Hussein, as well as that of his brother Hussein Abu Hussein, in the city of Hebron, destroying furniture and seizing money.
Clashes then erupted, with a number of Palestinian youths throwing stones at soldiers, who fired tear gas towards homes in the area, leaving several residents suffering from severe tear gas inhalation.
The army spokesperson confirmed to Ma’an reports that a soldier was injured at a Hebron checkpoint after being hit with a cinder block, although they could not confirm whether the incident was linked to the raids in the Abu Hussein households.
In occupied East Jerusalem, Israeli police spokesman Micky Rosenfeld said that three minors were detained in the Old City over suspicions that they threw stones at a police patrol, without causing any injuries. Rosenfeld did not clarify when exactly the detentions took place.
Israeli raids in Palestinian towns, villages, and refugee camps are a daily occurrence in the occupied West Bank, including East Jerusalem.
Due to the typically aggressive nature of the raids, clashes often erupt between local Palestinian youth who throw stones and are met in response with live fire, rubber-coated steel bullets, and tear gas, often resulting in serious, sometimes fatal injuries.
According to prisoners rights group Addameer, 6,200 Palestinians were detained by Israel as of May.

(Source / 08.06.2017)