De Islam Papers (4)

Radicale Islam

Mag Allah mij vergeven, als ik een fout in dit artikel schrijf of verkeerde zaken aanhaal of interpreteer.

Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen: de radicale Islam bestaat niet, er is maar een Islam en dat is de Islam die voortkomt uit de Heilige Qur’an en de hadiths. Zoals zo vaak wordt er door de media en vele politici gesuggereerd dat er een radicale Islam zou bestaan, maar het is gewoon hoe bepaalde moslims hun geloof gebruiken om bepaalde zaken of dingen te kunnen uitvoeren of te bereiken (zie bijvoorbeeld IS).

De Islam
Volgens de site www.vraagislam.nl  staat de islam geen terrorisme toe: De islam staat terrorisme niet toe en toont geen enkele vorm van tolerantie jegens terrorisme. Zelfs in de letterlijke betekenis van het woord ‘islam’ vinden we verwijzingen naar vrede. Letterlijk betekent ‘islam’ namelijk ‘onderwerping’ of ‘overgave’ en ‘moslim’ betekent ‘degene die zich heeft onderworpen.’ Daarnaast is het woord ‘islam’ afgeleid van de stam ‘seleme,’ wat vrede betekent.

In religieus opzicht wordt een moslim dan ook gedefinieerd als iemand die zich vanuit een diepgaand geloof heeft overgegeven aan Allah en als gevolg daarvan vrede in zichzelf, zijn of haar sociale en natuurlijke omgeving heeft gevonden.”

Als je het vorige leest, dan valt op dat Islam geen vorm van tolerantie richting terrorisme toont en het dus ook niet toestaat. Daarnaast is een ‘terrorist’ iemand die mensen bang maakt, wanorde en chaos veroorzaakt. “Hieruit kan worden afgeleid, dat een echte moslim, nooit een terrorist kan zijn en een terrorist geen echte moslim. De woorden ‘moslim’ en ‘terrorist’ hebben volkomen tegenovergestelde betekenissen en kunnen dan ook niet in één adem gebruikt worden.”

Afbeeldingsresultaat voor conservatieve islam

Terrorisme
Dus een terrorist is geen (echte) moslim.
Maar hoe staat het dan met radicaal? Is radicaal verbonden aan terrorist?

Volgens de site van de AIVD Kennisbank zijn Islamitisch terrorisme en radicale stromingen binnen de Islam:  “De dreiging van de radicale islam manifesteert zich niet uitsluitend als een terroristische dreiging. De radicale islam bestaat uit een veelheid van stromingen, bewegingen en groeperingen. Deze vertonen weliswaar verwantschap met elkaar (met name wat betreft de geloofsbeleving en anti-westerse sentimenten), maar kunnen daarnaast zeer verschillende opvattingen hebben over de na te streven doelen en de daarbij te gebruiken middelen. Naast radicaal islamitische organisaties en netwerken die zich toeleggen op de jihad (in de betekenis van gewapende strijd) tegen onder meer het Westen, staan andere die dawa centraal stellen (via missiewerk uitdragen van radicaal islamitische ideologie), terwijl sommige groeperingen en netwerken beide combineren.”

Radicale Islam volgens AIVD
Volgens de AIVD bestaat er dus wel degelijk een radicale Islam, maar ik denk dat ze hier weer dezelfde vergissing maakt, die velen maken, zoals vele rechtse politici: men verwart Islam en moslims. In tegenstelling tot diegenen die misbruik van de Islam (zogenaamde moslimterroristen en radicaal rechtse populistische politici), ben ik van mening dat Islam geen ideologie is, maar gewoon een van de Abrahamitische religies die overal over de gehele wereld verspreid is. Mensen die anders denken, maken misbruik van deze religies, alleen maar om het eigen ongelijk proberen om te zetten in een zogenaamd gelijk om angst en tweespalt te zaaien binnen onze maatschappij.

Natuurlijk zijn er binnen de Islam stromingen te ontdekken, zoals ook binnen het Christendom en het Jodendom, Daar is niets mis mee; ze zouden allemaal wat beter gerespecteerd moeten worden. Zelfs bij het ‘vastleggen’ van de Qur’an werd hier al op gewezen.

In elk geloof komt radicalisme of fundamentalisme voor, aan zich ook niets mis mee, als het maar niet tegen andersdenkenden wordt gebruikt.
Wikipedia zegt over fundamentalisme het volgende:De term ‘fundamentalisme’ in een religieuze zin stamt uit 1920 en had oorspronkelijk enkel betrekking op een reeks nieuwe protestantse stromingen in de Verenigde Staten die zich in meer of mindere mate tegen het modernisme keerden. Vanaf de jaren vijftig wordt het woord ook in andere religieuze contexten geplaatst, met name met betrekking tot islam. Het Arabisch gebruikt sinds de jaren zeventig de term usuliyya als vertaling van ‘fundamentalisme’. Dit woord is afgeleid van usul dat figuurlijk opgevat ‘wortels‘ betekent.”

Dus het woord fundamentalisme is niet in de Islam ontstaan, maar bij protestantse stromingen, groepen mensen die zich keerden tegen modernisme. Ook in de Islam zullen er moslims zijn die zich tegen vele moderne zaken, dingen, technieken en andere moderniteiten verzetten. Zelfs in Nederland in het Christendom zijn er van dit soort mensen en ik kan er soms ook nog wel nog respect voor hebben.

Dat wil niet zeggen dat deze mensen slecht zijn of de wereld aanvallen of andere mensen het lastig maken. Maar bij moslims wordt er door de radicaal rechtse populistische politici van alles uit de kast gehaald om de Islam zwart te maken, liefst met kreten als ‘De radicale Islam zal Nederland vernietigen’; ‘De radicale Islam is een gevaar voor onze maatschappij’; ‘Geen moslims meer toelaten’; ‘Alle moskeeën sluiten in Nederland’ en ga zo maar verder.

Zoals ik al eerder aangaf, bestaat er geen radicale Islam, alleen maar een Islam. Het is wel zo dat er mensen zijn die zogenaamd uit naam van de Islam bepaalde dingen uitvoeren; echter deze dingen hebben niets met de Islam te maken (zie bijvoorbeeld Islamitische Staat). Het is dat deze mensen bepaalde Aya (vers / deel van een Surah) gebruiken uit de Qur’an voor het eigen belang. Belangrijk hierbij is te noemen, dat bijvoorbeeld een groep als IS wordt gestuurd door buitenlandse inlichtingendiensten en zeker niet door een moslim als Kalief.

Maar waarom zijn de (extreem) rechtse, radicale populistische politici dagelijks bezig om de Islam zwart te maken? Alleen maar omdat de Islam niet in het plaatje van deze populisten past, die alleen maar denken in christelijk-joods-humanistische gedachten, zonder erbij stil te staan dat de moslims al weer decennia lang in Nederland en in Europa zijn, zonder erbij stil te staan dat Islam gewoon een religie is van een heel grote groep mensen die willen leven zoals alle andere mensen.

Afbeeldingsresultaat voor islam tegen terrorisme

Het zegt eigenlijk meer over deze populisten dat ze geen of nauwelijks verstand hebben van de Islam of van moslims die leven in onze maatschappij. Ze begrijpen niet dat moslims gewoon mensen zijn, met verschillen in de gedachten, zoals er socialisten zijn, als progressieve liberalen, conservatieve liberalen, religieuse rechtsen, extreem rechtsen en ga zo maar door. Al deze groeperingen komen ook voor onder de moslims en daar is niets vreemds aan. Maar de populisten moeten zonodig laten zien dat dit allemaal ‘wereldvreemd’ is en een gevaar voor onze maatschappij. Het is gewoon een pure leugen, een onbeschofte aanval op de moslim maatschappij.

Ik zeg niet dat er geen mensen zijn die de Islam ‘misbruiken’,  echter hetzelfde gebeurt in het christendom, in het jodendom of in welk geloof dan ook. Laten we dat niet steeds gebruiken om het leven van elkaar moeilijk te maken, maar laten we dit gebruiken om elkaar te beschermen tegen aanvallen van mensen die het slecht voor hebben met de wereld.

Een van de taken van de Islam is om de ander te beschermen, ook om mensen van een ander geloof te beschermen. Moslims hebben dit getoond, door een kring van mensen om een kerk of synagoge te vormen ter bescherming van het gebouw en van de gelovigen. Zo horen we dat te doen, zodat de populisten een keer ophouden met moslims en Islam door elkaar te halen en bezig blijven met de Islam als ideologie te zien en zwart te maken.

© KhamakarPress

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *