De Islam Papers (3)

Deel 3: Verkiezingen, Islam en de SGP


De verkiezingscampagne is begonnen en dus kunnen we nog al wat verwachten en een van de eerste die met een flinke linkse in de aanval is gegaan is de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP), een kleine rechtse christelijke partij. Mogelijk dat we in de komende tijd nog wat andere aanvallen tegen gaan komen.


SGP
De kleine rechtse christelijke partij SGP is de verkiezing ingegaan met de aanval op de Islam en niet te zuinig. Zie hier de tekst van de site van de partij:

De SGP wil gebedsomroepen vanaf moskeeën tegengaan. Dat staat in het nieuwe verkiezingsprogramma van de partij. Hoewel er plaatselijk veel weerstand tegen het omroepen van de grootheid van Allah en de geloofsbelijdenis van de Islam, kan een gemeente dit niet weigeren. Het is opmerkelijk dat vanuit de Kamer nog niet eerder een poging is ondernomen deze gebedsoproep aan banden te leggen.


In 2009 ontstond er ophef toen de SGP een motie indiende die oproep tot ‘wijze terughoudendheid’ bij bouw van grote moskeeën en dito minaretten. Die motie haalde het niet. De partij onderzoekt hoe de wet aangepast kan worden om de gebedsoproep aan banden te leggen.


Kees van der Staaij: ‘In tegenstelling tot het Midden-Oosten kent het Westen geen traditie om geloofsbelijdenissen over straat te strooien. De SGP vindt het kwalijk dat de overheid islamisering van de publieke ruimte in de hand werkt door meer ruimte te bieden dan we hier gewoon zijn. Het zorgt ook voor veel onbehagen en protest onder Nederlanders en – nota bene – onder asielzoekers uit moslimlanden. Gemeentebesturen zeggen niets te kunnen doen. Dan wordt het tijd dat de Kamer in actie komt. Wat ons betreft klinkt de oproep helemaal niet, maar als daar geen meerderheid voor is, dring het dan zoveel mogelijk terug.’

De oproep:

Allahu akbar, Allahu akbar
Allahu akbar, Allahu akbar
Ashadu an la ilaha ill Allah
Ashadu an la ilaha ill Allah
Ashadu anna Muhammadur Rasulullah
Ashadu anna Muhammadur Rasulullah
Haya alas salah, Haya alas salah
Haya alal falah, Haya alal falah
Allahu akbar, Allahu akbar
La ilaha ill Allah


De vertaling

Allah is de grootste, Allah is de grootste
Allah is de grootste, Allah is de grootste
Ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah
Ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah
Ik getuig dat Mohammed de Boodschapper van Allah is
Ik getuig dat Mohammed de Boodschapper van Allah is
Kom naar het gebed, kom naar het gebed
Kom naar de verlossing, kom naar de verlossing
Allah is de grootste, Allah is de grootste
Ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah”

Afbeeldingsresultaat voor adhaan


Adhaan

Door moslims worden de gebedstijden van de dagelijkse gebeden aangekondigd door een speciale oproep te reciteren, de zogenaamde Adhaan. Volgens de site www.vraagislam.nl: “Deze bestaat uit het verkondigen van de grootheid van Allah, de geloofsbelijdenis van de islam en nodigt de mensen uit tot het gebed. Ongeacht het land waar de Adhaan verricht wordt, wordt deze altijd hardop in het Arabisch gereciteerd.”

De Adhaan is verplicht. Volgens de site www.al-yagee.com: “De Adhaan luidt het gebed in op een specifieke wijze. De Adhaan is verplicht. Maalik bin Hoewayrith overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Als de tijd voor het gebed is aangebroken, laat één van jullie dan de Adhaan verrichten en de oudste van jullie voorgaan in het gebed.”   (al-Boechari en Moeslim)

De Adhaan wordt vanaf een toren, die minaret genoemd wordt, ten gehore gebracht. Hoewel de vorm van de minaret van cultuur tot cultuur en met de architectonische stijl die zich in moskeeën ontwikkelde, verschilt, werd de vorm van de “l” en “de pen” door de Ottomanen wijdverbreid toegepast. Deze vorm symboliseerde het belang dat de islam aan het vergaren van kennis en de eenheid van Allah hecht. Omdat vanaf de eerste openbaring aan Mohammed, vrede zij met hem, het gebod “lees” (Koran 96:1) van kracht was, zijn vooral kennis en wijsheid erg belangrijk in de islam. De Profeet heeft ook gezegd dat het vergaren van kennis een verplichting is voor alle moslims, zowel vrouwen als mannen.’ (van de site www.vraagislam.nl).


Van der Staaij
De heer Van der Staaij is waarschijnlijk vergeten dat de oproep van de moskee waarschijnlijk maar een keer per week gebeurd en wel op vrijdagmiddag, waarbij de omwonenden nauwelijks aangeven dat ze hinder hebben van het geluid. Daarbij komt dan nog dat het maar enkele ogenblikken duurt en zeker dus niet bij elke moskee.

Nu wil ik niet terugslaan om dit soort zaken, maar als de fractieleider van de SGP eens op zaterdag en zondag buiten zou staan en zou luisteren in een gemiddelde stad naar ‘het oproepen van de kerk’ en dan nog eens wat zou zeggen over de Adhaan (= oproepen tot gebed van de minaret van de moskee).
Zaterdagavond (1x) en zondagmorgen (2x) en soms ook zondagavond (1x) worden de klokken van de kerk geluid om de gelovigen naar het gebed te krijgen. Daar wordt met geen woord over gerept door waarde broeder Van der Staaij. Neen, klokken die meestal enkele minuten staan te beieren, horen erbij, maar een eenmalige oproep van de moskee is overlast en voelt onbehaaglijk, zoals uitgebreid op de nationale tv door Van der Staaij werd uitgelegd. Onbehaaglijk? Er waren geen naaste buren die het vervelend vonden.

Dus moet er iets meer aan de hand zijn, waarde SGP-leider. Ook u bent bezig kiezers van de grote rechtse partijen te kapen. Alles mag tijdens de verkiezingen, lijkt het wel.
In de Islam is het gewoonte (zie ook het artikel De Islam Papers deel 2 over Normen en waarden) om respect te hebben voor andere gelovigen (  https://altahrir.wordpress.com/2011/12/02/hoe-kijkt-de-islam-naar-andere-religies/): “Hoe moslims zich tegenover mensen met een ander geloof dienen te gedragen, wordt goed samengevat in het vers: “En beledigt degenen die zij naast God aanbidden niet, opdat zij God niet zonder kennis onrechtvaardig zullen beledigen. Aldus hebben Wij voor ieder volk hun eigen gewoonten redelijk-lijkend gemaakt; tot hun Heer zullen zij uiteindelijk terugkeren en Hij zal hen vervolgens informeren over wat zij gewoon waren te doen.” (6:108). Niet allen zet dit vers niet tot haat of gewelddadige acties aan, het verbiedt moslims mensen met een ander geloof door middel van beledigende opmerkingen te kwetsen.”

Zou het niet eens tijd worden dat de christelijke partijen hier ook eens aandacht aan gaan schenken: respect voor de ander, respect voor de andere gelovige. Niet elk mens is gelijk en niet iedereen gelooft via dezelfde weg, maar we geloven wel allemaal in die ene zelfde God of Allah.

Maar is Van der Staaij c.s. niet bezig om mee te varen op de onwillige golven van het populisme?  Van der Staaij ziet wat populisten met bepaalde harde – soms ook onbeschofte – one-liners, halve waarheden en verzen uit de Heilige Qur’an die uit de totale context worden getrokken, bereiken of kunnen bereiken. Mogelijk dat deze kreten een korter termijn winst in de politiek kunnen opleveren, maar zullen nooit kunnen verbloemen, dat de politici niet of nauwelijks een echt politiek programma hebben. Zeker als men wilt scoren over de rug van de ander.

Het is te hopen dat de heer Van der Staaij weer terug mag gaan naar de grondbeginselen van zijn geloof en dat hij ook begrijpt wat er echt bedoeld wordt met “Heb uw naaste lief”.

Afbeeldingsresultaat voor heb uw naaste lief

© KhamakarPress / Oktober 2016

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *