De Islam Papers

Deel 2: Normen en waarden


Als men het sprookjespark De Efteling binnen gaat, zal men heel snel Holle Bolle Gijs tegenkomen of minstens het geluid horen: “Papier hier”.


Vooraf gaand aan de laatste Algemene Beschouwingen waande Holle Bolle Geert zich in De Efteling, zo zei hij zelf. Maar als je het goed beluistert, doet hij zijn collega van het sprookjespark heel goed na: “Islam is een ideologie, Qur’an moet verboden worden, sluiten van alle
moskeeën, geen asielzoeker toelaten, alle grenzen dicht, criminelen met twee paspoorten het land uitgooien, minder, minder, minder.” En zo gaat hij al vele jaren de wereld rond, zelfs tot aan zijn goede vrienden in Tel Aviv en Amerika.


Mag Allah mij vergeven, als ik een fout in dit artikel schrijf of verkeerde zaken aanhaal of interpreteer.


Cafetariashopping
Maar zoals meerdere personen doen, shopt Geert W. selectief in de Qur’an en Hadith zoals hem het beste uitkomt. Het begint bij de meesten met de opmerking over een radicale Islam. Er is – helaas voor deze figuren – geen radicale Islam, er is maar een Islam. De ware Islam, die de religie is voor vele miljoenen moslims over de gehele wereld. Een religie, beste Geert W. en geen ideologie zoals u de Nederlanders wil aanpraten. De ideologie-gedachte zit alleen maar in uw hoofd …

Dat er figuren zijn die aan cafetariashopping (woord geleend van Mark Rutte) doen is bekend; dit gebeurt zowel door personen die zeggen dat ze zogenaamd moslim zijn – lees IS – als de tegenstanders van de Islam – lees rechtse en extreem-rechtse politici die de medelanders angst in willen pompen.

Nederlandse politici hebben de mond vol van de Nederlandse normen en waarden; deze moeten in elk debat en elk interview minimaal een paar keer genoemd worden. Laten we dan eens naar de Islamitische normen en waarden kijken. Voor de duidelijkheid zijn er gedeelte van Surahs hieronder aangehaald, niet bedoeld als selectief shoppen, maar gewoon ruimte tekort.

 

Afbeeldingsresultaat voor islamitische normen en waarden voorbeelden

Normen en waarden in de Islam

 1. Waarheidlievendheid

“O jullie die geloven, vreest Allah en spreekt het ware woord” (Surah 33:70)

“O jullie die geloven. Weest standvastigen ten aanzien van de gerechtigheid, als getuigen omwille van Allah” (Surah 4:135)

 1. Oprechtheid

“Weet dat Allah de zuivere aanbidding toekomt” (Surah 39:2)

“Groot is de woede bij Allah dat jullie zeggen wat jullie niet doen”  (Surah 61:3)  

 1. Onbaatzuchtigheid

“Jullie zullen de vroomheid niet bereiken totdat jullie van wat jullie liefhebben bijdragen geven. En wat jullie ook van iets bijdragen: voorwaar, Allah weet daarvan” (Surah 3:92)

“En geef niet om meer te ontvangen” (Surah 74:6)

 1. Nederigheid

“En de dienaren van de Erbarmer zijn degenen die bescheiden op aarde rondgaan” (Surah 25:63)

“En wend jouw gezicht niet af van de mensen en loop niet trots op aarde: voorwaar, Allah houdt van geen enkele verwaande opschepper” (Surah 31:18)

 1. Geduld

“En zij verzwakten niet en zij gaven zich niet over en Allah houdt van de geduldigen” (Surah 3:146)

“En Wij zullen jullie zeker beproeven met iets van vrees, honger, vermindering van bezittingen, levens en vruchten. Maar geef verheugende tijdingen aan de geduldigen” (Surah 2:155)

 1. Vergevingsgezindheid

“En laat hen van jullie die bemiddeld en gefortuneerd zijn niet zweren niet uit te geven aan de verwanten en de amen en de uitwijkers op de Weg van Allah; laat hen vergeven en lankmoedig zijn: houden jullie er niet van dat Allah jullie vergeeft? En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig” (Surah 24:22)

“(Zij zijn het) die uitgeven in voorspoed en in tegenspoed, en die de woede inhouden en vergevers van de mensen zijn. En Allah houdt van de weldoeners” (Surah 3: 134)

 1. Zuiverheid en schoonheid

“Hij die zich reinigt (van zijn zonden) zal waarlijk slagen” (Surah 87:14)

“En reinig jouw kleding. En vermijd de zondigheid” (Surah 4: 4-5)

 1. Eerlijkheid

“En eet niet onderling van jullie bezittingen op onwettige wijze door deze (bezittingen op misleidende wijze) voor de rechters te brengen, zodat jullie op zondige wijze van een gedeelte van de bezittingen van de mensen kunnen eten, terwijl jullie het weten” (Surah 2: 188)

 1. Goedheid en vriendelijkheid

“Allah beveelt rechtvaardigheid en het goede en het geven aan de verwanten en Hij verbiedt de zedeloosheid en het verwerpelijke en de opstandigheid”  (Surah 16:90)

“En geef bijdragen op de Weg van Allah, en stort jullie niet door eigen toedoen in de ondergang, en doe goed. Voorwaar, Allah heeft de weldoeners lief” (Surah 2: 195)

 1. Respect voor anderen

O jullie die geloven! Gaat geen huizen binnen, behalve jullie huizen, totdat jullie toestemming hebben gevraagd en salâm hebben gegeven aan haar bewoners. Dat is beter voor jullie, hopelijk zullen jullie je laten vermanen” (Surah 24:27)  

“En wanneer jullie met een groet begroet worden, groet dan met een betere dan deze (terug), of beantwoordt hem (op gelijke wijze)” (Surah 4:86)

 1. Bescheidenheid

“Hij (Allah) zei: “Daal af uit het (Paradijs), want het past jou niet dat jij je er hoogmoedig in gedraagt, vertrek daarom. Voorwaar, jij behoort tot de vernederden” (Surah 7:13)

“En maak je hand niet vastgebonden aan je nek, en strek hem niet uit met de hele uitstrekking, want dan wordt je (gierigheid of spilzucht) verweten en spijtig” (Surah 17:29)

Eerder artikel
In 2012 heb ik hier al eerder over geschreven en het valt op dat dit artikel steeds weer terugkomt. Hierbij de gegevens van dat artikel:

Voor de moslim is het een plicht zich te sieren met goed gedrag. Goed gedrag kenmerkt zich door:

 • Oprecht zijn
 • Eerlijk zijn en te vertrouwen
 • Kuisheid
 • Schaamte
 • Moed en dapper
 • Goedgeefs en generositeit
 • Trouw zijn
 • Zich afkeren van alles wat Allah verbiedt
 • Hulp bieden aan mensen, vooral bij nood
 • Alle gedragingen die door Qur’an en Sunna worden aangemoedigd

Naast een goed gedrag, bestaan er de fatsoensregels:

 • Groet de mensen
 • Glimlachen
 • Met de rechterhand eten en drinken
 • Het zeggen van Bismillah (in de naam van Allah) voor en na de maaltijd
 • Het zeggen van Alhamdoellilah (Alle lof zij Allah) na het niezen
 • Het zeggen van Jarhamoeka Allah aan de niezer
 • Zieken bezoeken
 • Het bidden voor de doden, een lijkstoet volgen, een begrafenis bijwonen
 • De gedragscode bij het binnentreden en verlaten van de Moskee  respecteren
 • De gedragscode bij het binnentreden en verlaten van het huis en bij het niezen respecteren
 • De gedragscode met de ouders, familieleden, buren, ouderen en kinderen respecteren
 • Het feliciteren van een bruiloft
 • En andere regels van fatsoenlijkheid zoals o.a. kledingcode

Naast het goede bestaan er ook (hoofd)zonden:

 • Ongehoorzaamheid tegenover de ouders
 • Het verwaarlozen van de familiebanden
 • Valse getuigenis of een valse eed
 • Buren slecht behandelen
 • Onrechtvaardig zijn tegenover de mensen, d.w.z. bloed vergieten, stelen, onwettig afdwingen van iemands geld of bezittingen, iemands eer aantasten
 • Nuttigen van alcohol
 • Gokken en andere kansspelen
 • Roddelen
 • Laster en / of kwaadspreken over iemand
 • Alle andere zonden die door Allah of zijn Boodschapper werden verboden

Als we beide lijsten doornemen, dan is de vraag gerechtigd:  Wat zijn dan de Nederlandse normen en waarden en waar zijn dan de 10 verschillen?  Ik denk dat die er niet zijn …. maar misschien weet Holle Bolle Geert vanuit De Efteling nog wat te melden. Ik ben er benieuwd na. Het is verstandig het verschil aan te geven tussen de Islam en de moslim. Elk mens kwekt zoals hij gebekt is en doet datgene wat hij moet doen. En bij het kwekken en bij het doen, kan er afgeweken worden van de Islam. Echter dat betekent niet dat de Islam slecht is, maar de mens die met de islamitische normen en waarden aan de haal is gegaan.

© KhamakarPress

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *