De Islam Papers

Deel 1: Welke democratie?

 

Laatst zag ik een kort bericht voorbij komen en dit ging over ‘het invoeren van de democratie’  in islamitische landen in het Midden-Oosten. De belangrijkste zin uit het artikel was dat men onder dwang en met bombardementen geen democratie kan invoeren. En deze zin staat als een huis en is ook wat ik steeds zeg. Het vrije westen kan geen democratie invoeren in islamitische landen, maar dit moet door het volk zelf gebeuren zonder daarbij ‘geholpen en/of tegengewerkt’ worden door het zogenaamde democratische westen.

 

Mag Allah mij vergeven, als ik een fout in dit artikel schrijf of verkeerde zaken aanhaal of interpreteer.


In mijn artikel ‘Verkiezingen, is dat democratie?’ van februari 2014 heb ik ook reeds eerder gesproken over democratie, wel of niet meedoen aan verkiezingen, gaan stemmen en shura. In het artikel wordt verwezen naar de site van Arnold Yasmin Mol,
www.deenresearchcenter.com en het artikel van zijn hand ‘Bijdragen aan de Democratie is een verplichting in Islam’. Yasmin Mol gaf hierin de kernwaarden van de Qur’an aan, zoals vrede (10:25) en rechtvaardigheid (16:90) en de keus om wel of geen moslim te worden (5:48, 49:13). Ook in het artikel wordt gesproken over politiek en een stem uitbrengen tijdens verkiezingen; dit gold zelfs al ten tijden van de vier geleide kaliefen van de Ummah.

Als dit toen al van toepassing was,  dan moet het nu nog zeker van toepassing zijn.

Afbeeldingsresultaat voor democratie


Democratie
Er zijn moslims die problemen hebben met de democratie zoals deze bekend is in het westen, maar in feite ook met die in de islamitische landen, daar men zegt dat de wet van Allah in de Qur’an is vastgelegd en dat deze gevolgd moet worden. En hier hebben deze mensen gelijk in, daar inderdaad de wet van Allah is vastgelegd in de Qur’an.


Bij het bestuderen van de Qur’an is het van belang om zaken niet uit de context te halen en zeker niet Surahs enkel te gebruiken, maar de Qur’an als een geheel te gebruiken. Echter bij uitleg over bepaalde zaken, worden meestal een vers of delen van een vers aangehaald om iets uit te leggen. Is standaard en algemeen toegepast als men wat wilt uitleggen over en uit de Qur’an.


Volgens de site
www.go2war2.nl betekent democratie: “Letterlijk: demos (volk) kratein (regeert). Democratie is een bestuursvorm waar de regering door een meerderheid van het volk gekozen wordt en waarbij het volk de leiders op het rechte pad houdt door de mogelijkheid deze regering weg te sturen als een meerderheid van het volk het niet meer eens is met de regering.”


Deze vorm van democratie – eigenlijk getrapte democratie – wordt toegepast in de zogenaamde westerse landen. In veel islamitische landen is het woord democratie wel bekend, maar is vaak een andere vorm van politiek aanwezig, zoals het (militaire) ‘leiderschap’ (vaak na een coup) of ‘enige vorm van leiderschap’ door overdracht aan familie, vrienden of vertrouwelingen. Daarnaast komt het ook nog al eens voor dat het westen een of andere groepering steunt (meestal om chaos te
creëren) die daarna aan de macht komt, waarbij dan ‘afgerekend wordt’ met de groepering die daarvoor aan de macht is geweest.


Shura
De definitie van democratie hierboven gegeven, komt ook voor in de Islam, sterker noch het wordt specifiek genoemd in de Qur’an en heet Shura wat uitgelegd kan worden met de term “het principe van de raadpleging”. Dit wordt aangehaald in de Qur’an als:


“Hun (‘dat wil zeggen, de moslims’) werkzaamheden zijn uitgevoerd door overleg tussen hen” (42:38)


Als we terug kijken naar wat er gebeurd is, dan zijn de leiders van
Syrië  en Saoedi-Arabië niet via shura aan de macht gekomen, maar via troonopvolging op enige manier. Dus onterecht.


En zo kunnen we zeggen dat de leiders van Algerije en Egypte onterecht de macht in handen hebben, want ze zijn daar gekomen door een coup en niet via overleg / shura.

Dat gaat dus goed in het Midden-Oosten

Afbeeldingsresultaat voor shura raad


Shuramodel
Een model voor shura zou het volgende model kunnen zijn.


Er is een parlement (gekozen door het volk) die een regering heeft gevormd. De wetten worden gecontroleerd door een shuraraad (eerste kamer bestaat niet). Deze raad wordt gevormd door de hoofden van regio’s of provincies aangevuld met de burgemeesters van 5 of 10 grote steden. De provinciehoofden en (alle) burgemeesters worden direct door het volk gekozen.


Alle burgemeesters fungeren als lokaal shuralid en hebben periodiek overleg met het volk.


Naast de verkiezingen heeft het volk nog het adviserend en het bindend referendum; de shuraraad heeft de mogelijkheid van correctief referendum als de wetten niet in overeenstemming zijn met de shura cq. vastgelegde wetten.


In principe zou dit het ideale model voor democratie kunnen zijn waarbij shura voorop staat. Het is een bewerkelijk model maar wel een waar het volk regeert.


Natuurlijk zal het westen zeggen dat ze de getrapte democratie heeft die zeker zo goed werkt. Dat zal moeten blijken.


Insha’Allah zal er een land komen, die het shuramodel ter hand zal nemen.


Een uitzonderlijke positie is de leider van het land. Is hij voorzitter van het kabinet, dan valt hij onder shura en wordt direct gekozen.

 

Is hij geen lid van de regering, dan heeft hij niets met de politiek te maken en is hij in feite niet meer dan een onderdaan. Een functie kan hem alleen gegeven worden onder verantwoording van regering en controle van de shuraraad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *