De Palestina Papers Deel 21

Regeringsfraude door Nederlandse politiek


Een bewoner van een illegale nederzetting in Palestina krijgt van de Sociale Verzekeringsbank AOW vanuit Nederland overgemaakt. In feite moet daar nog belasting over betaald worden, maar dat neemt de SVB over.

Dit kwam uit een bericht van de NRC, waarin aangegeven staat dat bepaalde gegevens niet zijn doorgegeven aan de Tweede Kamer.

Het is weer de hypocrisie ten top. Aan de ene kant moet hemel en aarde verzet worden om uitkeringsgerechtigden in Marokko te korten op uitkeringen en aan de andere kant worden bakken met geld (en belastingen) betaald aan mensen die wonen in gebieden die niet officieel door de Nederlandse regering worden erkend. Door deze niet-erkenning zouden deze mensen geen recht op volledige AOW mogen hebben volgens de wet.

Illegale nederzettingen

Nederzettingen
Volgens de site www.unitedcivilians.nl: Oost-Jeruzalem, de Westelijke Jordaanoever, de Gazastrook en de Golan-hoogte zijn door Israël veroverd tijdens de oorlog van 1967 en vervolgens bezet. Het is een van de grondslagen van de internationale rechtsorde dat gebied niet door militair geweld verkregen kan worden … Op alle bezette gebieden is de Vierde Geneefse Conventie van toepassing. Artikel 49 van de Vierde Geneefse Conventie stelt: “The Occupying Power shall not deport or transfer parts of its own civilian population into the territory it occupies”. Op basis daarvan zijn de Israëlische nederzettingen in bezet gebied illegaal. Israël ontkent dat de Vierde Geneefse Conventie van toepassing is op de bezette gebieden, omdat het volgens haar gaat om ‘omstreden’ gebieden waarvan de status niet duidelijk is. Deze claim vindt geen bijval van andere landen en is ook door de Nederlandse regering nooit erkend. Ook de Europese Unie stelt dat er wel degelijk sprake is van bezetting en dat de Vierde Geneefse Conventie van toepassing is op de bezette Palestijnse gebieden, inclusief de door Israël geannexeerde gebieden, zoals bijvoorbeeld Oost-Jeruzalem.”

Volgens de internationale wet betekent dus dat de nederzettingen illegaal zijn en dat ze niet erkend worden, ook al heeft het regime in Tel Aviv daar een andere mening over.


Ook de site
www.madeinillegality.org (februari 2014) spreekt over illegale nederzettingen: “Israëls nederzettingenbeleid is illegaal en vormt een ernstige schending van het internationaal recht. Artikel 49 van de Vierde Conventie van Genève verbiedt een bezettende macht om een deel van haar eigen burgers te verplaatsen naar het gebied dat ze bezet. Daarnaast ondermijnt de kolonisatie het zelfbeschikkingsrecht van het Palestijnse volk.”


Maar de site weet nog iets anders te melden: “
Daarnaast brengt de bijbehorende infrastructuur, nodig voor de leefbaarheid en uitbreiding van de nederzettingen, ook schendingen van het internationaal recht en ernstige inbreuken op de rechten van de Palestijnen met zich mee. De bouw van infrastructuur zoals wegen gereserveerd voor de kolonisten of checkpoints om de verplaatsingen van Palestijnen te controleren, schendt de mensenrechten van de Palestijnse bevolking. Om tegemoet te komen aan de economische noden van de kolonisten, zet Israël de inbeslagneming van vruchtbaar land en waterbronnen voort.”


Met andere woorden: het regime in Tel Aviv schendt de mensenrechten van de Palestijnse bevolking en zorgt voor inbreuk op de rechten van de Palestijnen.


Bewoners van illegale nederzettingen
Gezien het feit dat de internationale wet aangeeft dat de nederzettingen illegaal zijn, moet de conclusie zijn dat de bewoners – de zogenaamde kolonisten – illegale bewoners van de nederzettingen zijn en zich dus illegaal op Palestijns grondgebied bevinden.


En juist voor deze mensen – deze bewoners van illegale nederzettingen – heeft de Nederlandse regering besloten – zelfs met brieven in 2015 – de AOW gewoon uit te betalen en sterker nog de belasting die over deze uitkering geheven wordt voor haar rekening te nemen. Het toppunt van dit verhaal is dat door deze constructie de uitkeringsgerechtigden bruto en netto een hogere uitkering ontvingen dan de personen met dezelfde rechten die in Nederland woonachtig zijn.


Nu was mijn vertrouwen in de Nederlandse politiek al een tijdje niet erg hoog, maar door deze hypocriete move is het toch wel tot onder het vriespunt gedaald.


AOW Uitkering
Het NRC kwam met twee artikelen over deze ‘regeringsfraude’, waarbij de minister-president en de minister van sociale zaken betrokken zouden zijn. Tevens zou oud minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans, bekend en betrokken zijn bij deze ‘fraude’.


Het artikel van 18 juni dit jaar spreekt over het feit dat minister van Sociale Zaken, Asscher, zelf de uitzonderingspositie regelde voor de bewoners van de illegale nederzettingen. Hij heeft – volgens het artikel – dit gedaan ondanks de waarschuwingen van ambtenaren voor
„grote politieke en beleidsmatige risico’s”.


Volgens de Wet beperking export uitkeringen worden sinds 2006 uitkeringsgerechtigden gekort op de AOW als ze niet wonen in een land waarmee Nederland een verdrag over sociale zekerheid heeft gesloten. De Nederlandse regering heeft met het regime in Tel Aviv zo’n verdrag gesloten, echter dat geldt niet voor de bezette gebieden, simpelweg omdat Nederland de soevereiniteit daar van het regime in Tel Aviv niet erkend.


Dit houdt dus in dat de bewoners geen recht hebben op het totale bedrag van de AOW en dus gekort zouden moeten worden. Echter dat is voor de meeste uitkeringsgerechtigden sinds 2006 niet gebeurt; volgens de SVB omdat ze op hadden gegeven dat ze in Israël zouden wonen. Volgens internationale wetgeving dus fraude.


Eindelijk kwam de SVB in 2013 erachter dat dit tegen de wet was – men heeft er zeven jaar over moeten doen, om te constateren dat de nederzettingen illegaal waren – en dat men de AOW-ers alsnog wilden korten. Lodewijk Asscher, in overleg met Mark Rutte en Frans Timmermans, heeft toen de opdracht gegeven om het volledige bedrag uit te blijven betalen. Dit is gebeurd onder druk van de zionistische belangenorganisaties die de regering onder druk hebben gezet.


Willens en wetens heeft de Nederlandse regering in dit dossier afstand genomen van het Nederlandse, het Europese en het VN standpunt dat de nederzettingen illegaal zijn.

De Nederlandse regering heeft in dit dossier weer haar ware gezicht laten zien: alles wat het regime in Tel Aviv zegt, moet uitgevoerd worden.

Maale Adumin


Tweede Kamer
Opvallend moet toch zijn dat de Tweede Kamer wederom op het verkeerde spoor is gezet of minimaal onjuiste gegevens heeft ontvangen. De vraag is of dat ze nu nog actie wil ondernemen. Bewust zijn de partijen van de oppositie voorgelogen en hebben ze verkeerde informatie ontvangen.


De christelijke partijen, liberaal-bestaat-niet-meer rechts en extreem rechts zullen het geen probleem vinden en dus zullen er geen consequenties te verwachten zijn voor de twee bewindslieden, Rutte en Ascher.


Zou het midden en links nog vragen durven te stellen over deze regeringsfraude? Voor mij staat vast: Rutte en Asscher kunnen beter een andere baan gaan zoeken. En dan helpt de alles-wegtoverende-lach van de minister-president ook niet meer.


Beide heren moeten verantwoording afleggen voor deze fraude die voor een lange termijn is uitgevoerd ondanks internationale wetgeving, resoluties en afspraken.


Het kwakkel-kabinet Rutte II is aan vervanging toe – verschillende ministers zijn al afgetreden, maar er zijn nog een aantal ministers die dit voorbeeld mogen volgen.


Benieuwd wie deze handschoen op links durft op te pakken.

© KhamakarPress
19.06.2016

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *