Een vreedzaam huis!

Alle lof zij aan Allah. Hij Die onze huizen tot een plaats van rust heeft gemaakt. [16:80]

De huizen zien er steeds fraaier uit. Er wordt volop geïnvesteerd om het huis om te toveren tot een knus onderkomen en dat is alleen maar goed. De vraag is wel of de huizen, naast een mooi aanzicht, ook vreedzaam zijn? Dat je na een drukke dag buitenshuis blij bent wanneer je eindelijk huiswaarts gaat?

Het huis van een moslim onderscheidt zich ongetwijfeld van de overige huizen. Aangezien dit prachtige geloof ons van tal van richtlijnen voorziet, voor zowel binnen als buitenshuis. Lees mee en neem kennis van een aantal fundamenten die fungeren als de ware pilaren van het huis.

Tawheed
Het huis van een moslim kenmerkt zich met de sterke band die haar inwoners hebben met Allah de meest Verhevene. Het besef dat Hij je ziet en hoort, al waan je je alleen thuis in het holst van de nacht, is altijd aanwezig. Dit besef is hét fundament van het huis van een moslim!

De moslim doet niemand thuis onrecht aan. Niet uit vrees voor jeugdzorg of andere instanties, maar uit vrees voor Allah. Hij bij Wie we verantwoording zullen afleggen voor al onze daden.

De moslim vreest Allah en zijn hart is aanhankelijk met Hem alleen. Voor shirk, in al haar vormen, zoals amuletten, horoscopen e.d. is geen plek in het huis van een moslim.

Gebed 
Het huis van een moslim kenmerkt zich met de grote waarde die wordt gehecht aan het gebed. Zodra een tijdstip van het gebed aanbreekt, wordt er gebeden en aangespoord tot het gebed. De mannen verrichten de verplichte gebeden in de moskee en (een deel van) de vrijwillige gebeden thuis. Onze profeet vrede zij met hem zei namelijk:

“Verricht het (vrijwillige) gebed thuis; maak geen begraafplaatsen van jullie huizen.” (het zijn namelijk de begraafplaatsen waar niet wordt gebeden) [Muslim].

Het gebed in huis zorgt voor zegeningen, barmhartigheid, aanwezigheid van engelen en verjaagt de vervloekte duivels.

Gedenken van Allah
Het huis van een moslim komt tot leven door het veelvuldig gedenken van Allah en het reciteren van de Koran. Onze profeet vrede zij met hem zei:

“De vergelijking van het huis waarin Allah wordt herdacht en waarin Allah niet wordt herdacht, is als de vergelijking van de levende en de dode.” [Muslim]

Met het gedenken van Allah verjagen wij de vervloekte duivels van onze huizen. De profeet vrede zij met hem zei:

“Wanneer Allah wordt herdacht bij het betreden van het huis en bij het avondeten, zegt de duivel (tegen de andere duivels): jullie hebben hier geen slaapplaats noch avondeten … [Muslim]

Ouders
Het huis van een moslim kenmerkt zich met het grote respect dat de ouders genieten. Zaken zoals het verheffen van de stem tegen de ouders en ongehoorzaamheid komen daar niet in voor. Velen wonen vandaag de dag bij hun ouders, i.p.v. met hen te wonen. Gedenk dat de ouders het meeste recht hebben op jouw gezelschap.

Kinderen
Net zoals de ouders recht hebben op een goede omgang, hebben de kinderen recht op een goede omgang en opvoeding. Het huis van een moslim kenmerkt zich dan ook met de grote waarde die wordt gehecht aan het islamitisch opvoeden van de kinderen door hen de vrome islamitische normen en waarden bij te brengen. Eén daarvan is hen tijdig opdragen tot het gebed. De profeet vrede zij met hem zei:

“Spoor jullie kinderen aan tot het gebed wanneer zij zeven zijn (i.e. wanneer zij zeven jaar hebben volmaakt en net acht zijn) [Abu Dawood]

Echtpaar
De man en vrouw vormen de basis in huis en zij zijn het voorbeeld. Als zij het onderling niet kunnen vinden, zullen ze moeilijk in staat zijn om de voorbeeldfunctie die ze hebben haar recht te geven. Daarom is het belangrijk dat ze werken aan een goede onderlinge verstandhouding en eventuele conflicten buiten de kinderen om oplossen.

Rolverdeling

Man
De man verdient de kost, zorgt met een gevoel van verantwoordelijkheid voor zijn gezin en stelt ze boven alles en iedereen. Onverantwoord (verboden) gedrag, zoals drugs en alcoholgebruik, gokken en merendeels buiten rondhangen kent hij niet. Het huis fleurt op zodra hij binnenkomt door zijn glimlach en vrolijkheid. De man heeft gezag in huis, maar maakt hier geen misbruik van door als een commandant te bevelen.

Vrouw
De vrouw zorgt ervoor dat de man zich thuis voelt. Dit door goed voor haar man (en kinderen) te zorgen. Om maar een voorbeeld te noemen: bij zijn thuiskomst na een lange dag werken is het eten tijdig klaar en ontvangt zij haar man (opgemaakt en verzorgd). In woorden en daden maakt zij toonbaar dat ze blij is dat hij weer thuis is (en blijft). Zij ondermijnt zijn gezag niet: wanneer hij na het aanhoren van haar mening toch besluit zijn mening door te zetten, accepteert zij dit (en voorkomt zij zo vele ruzies).

Meegaand
De meeste ruzies in huis hebben betrekking op onzinnige zaken. Allah de meest Verhevene zegt:

“Aanvaard het makkelijke ..” [7:199]

In jouw omgang met anderen, des te meer in huis, dien je de ander niet af te rekenen op elk detail en al jouw rechten op te eisen. Aanvaard datgene wat binnen het vermogen van de ander is en zie de rest door de vingers.

Wanneer je niet overal een punt van maakt, zal je zien dat het leven thuis een stuk aangenamer is.

Het feit dat jouw partner zijn/haar best doet (zwak zijn we allemaal) met het praktiseren van het geloof door de islamitische verplichtingen na te komen en zonden te laten, is het belangrijkst.

Zacht
Veel ruzies zijn het gevolg van harde woorden en onnodig kwetsende opmerkingen.
Wanneer je een statement wil maken thuis, doe dat dan niet met kwetsende denigrerende opmerkingen, maar met zachtheid. Allah zegt (betekenis):

Zeg tegen Mijn dienaren dat ze de beste woorden gebruiken, de duivel zaait verdeeldheid onder hen … [17:53]

Wanneer je slechte en harde woorden gebruikt, maak je ruimte voor de duivel om verdeling en verderf te zaaien, terwijl je bedoeling misschien niet eens zo slecht was.

Imam as-Sa’di zei over het vorige vers: “Wie zijn tong onder controle heeft, heeft al zijn zaken onder controle.”

En onze profeet vrede zij met hem zei (betekenis): “Wie geen zachtheid heeft, is het goede ontnomen.” [Muslim]

Wat voor sfeer en liefde verwacht je in huis met opmerkingen als: ‘Je doet nooit wat goed!’

Kalmte
Het huis van de moslim kenmerkt zich met kalmte en niet met geschreeuw en herrie. Allah zegt: 

“Spreek met een zachte stem: voorwaar, de meest verafschuwde van de stemmen is zeker de stem van de ezel.” (omdat deze veel lawaai maakt zonder dat dat nodig is) [31:19]

Hoeveel voorzorgsmaatregelen je ook moge treffen, er kan zich altijd wel een woordenwisseling voordoen. Maar wil dit zeggen dat de stemmen moeten worden verheven en er met deuren (en glazen) moet worden gesmeten? De moslim kent de grote beloning van het inhouden van zijn woede en praktiseert dit buitens, maar vooral: binnenshuis.

In kalmte zijn de grootste geschillen op te lossen, terwijl in staat van hysterie voor de kleinste geschillen geen oplossing is.

Beste broeders en zusters:

De moslim heeft vandaag de dag al genoeg te verduren buitenshuis. Als deze dan ook nog binnenshuis zijn rust niet vindt, wordt het leven moeilijk te verdragen.

Het verbaast hoeveel jonge pasgetrouwde stellen er al na een paar maanden weer een einde aan maken.

Het is aangrijpend om aan te horen hoe velen gebukt gaan onder dagelijkse ruzies in huis waar vaak jonge kinderen de dupe van zijn.

We kunnen allemaal van onze huizen een betere plaats maken. Maar dan moeten we daaraan werken door onze huizen ten eerste te zegenen met gehoorzaamheid aan Allah en het laten van zonden.

En daarnaast door te werken aan het ons eigen maken van onmisbare eigenschappen in huis. Door meegaand, makkelijk, vergevensgezind, betrokken, motiverend, positief, zacht en vrolijk te zijn.

En door het laten van zaken als constante kritiek, kwetsende opmerkingen, (fysiek) afreageren van een slecht humeur etc.  

Ons voorbeeld daarin is onze profeet vrede zij met hem. Hij was belast met de grootste taak en toch was hij makkelijk en liefhebbend in huis. Hij betrad weleens het huis en vroeg zijn vrouw Aicha of er wat in huis was. Wanneer zij dan met nee antwoordde, zei hij simpel: “Dan vast ik (vandaag)!”

Dit is praktiseren beste broeders en zusters. Zijn zoals onze profeet vrede zij met hem was in huis. Je vraagt je af wat degenen die beweren dat ze praktiseren, maar niets anders dan schelden en kwetsende opmerkingen kennen thuis, eigenlijk praktiseren?

Dapper en wijs zijn degenen die (professionele) hulp inschakelen om van zaken als woede uitbarstingen, verslavingen etc af te komen om zo hun thuissituatie te verbeteren.

Beste broeders en zusters:

De goede band met jouw partner en kinderen thuis is jouw ware vermogen en meest winstgevende investering. En haar verlies, is het grootste verlies.

Moge Allah onze huizen zegenen en deze tot vreedzame rustgevende plaatsen maken.

Stuur het door; “Wie aanspoort tot het goede, heeft dezelfde beloning als degene die ernaar handelt.” [Sahih Muslim]

Abulfadl.
Student aan de Universiteit van Medina, Saudi Arabië.

11 Rabee’ al-Thaani 1437  – 21 januari 2016 –

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *