Uitspraken om over na te denken deel 1

By Marianna Laarif

  •  “Iemands volmaaktheid uit zich in het verrichten van goede daden en het bezitten van juiste kennis.”
  • “De standvastigheid van een persoon in dit wereldse bepaalt de standvastigheid van zijn voeten over de Siraat in het Hiernamaals.”
  • “Wees niet verontrust vanwege het feit dat jij je alleen bevindt op het pad van de waarheid.”
  • “Hoe vollediger de aanbidding van een persoon is, hoe meer aandacht hij krijgt van Allah.”
  • “Toevlucht zoeken bij Allah hangt van twee fundamenten af: Vertrouwen in Allah en op Hem bouwen.”
  • “De dienaar zal de woorden: “U aanbidden wij” niet werkelijk verwezenlijken, totdat hij beschikt over twee fundamenten: al-Ikhlaas (zuivere toewijding) en al-Moetaabaah (navolging).”
  • “Niemand kent het geheim en doel van de aanbidding, behalve hij die op de hoogte is van de Namen, Eigenschappen en Eenheid van Allah. En degene die beweert een positie te hebben bereikt waarbij de aanbiddingen voor hem komen te vervallen, is een Zindieq (dwaalgeest) en ongelovig.”
  • “Iedere adem die uitgeblazen wordt, maar niet nader tot Allah brengt, zal uiteindelijk een vernauwing zijn voor de dienaar.”
  • “Wanneer het hart zich met iets vult, zal het geen plaats meer overhouden voor wat anders.”
  • “Degene die deze weg bewandelt, zal blootgesteld worden aan beproevingen en obstakels. Slechts met het inzicht van kennis zal men zich hiervan kunnen redden.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.