Confrontations reported in Arub refugee camp

 

 

AL-KHALIL, (PIC)– Israeli occupation forces (IOF) fired teargas canisters at Palestinian homes in Arub refugee camp, north of Al-Khalil, on Monday prompting young men in the camp to throw stones at them.

Local sources told the PIC reporter that many Palestinians were hurt in the IOF firing of teargas especially those in houses near to the main street.

They said that the soldiers were deployed along the main road and near the military watchtower in the area.

In another incident, IOF soldiers glued a demolition order on the walls of a mosque east of Yatta town, south of Al-Khalil, that is still under construction.

Local sources told the PIC reporter that the soldiers also served a demolition notification to owner of a house in the same hamlet.

IOF soldiers systematically harass inhabitants east of Yatta in the hope of forcing them to abandon their native towns and allow more settlement activity in the area.

(Source / 28.10.2013)

“Vergeten verleden”

By Engelbert Luitsz             ©           (http://www.alexandrina.nl/?p=2699)

Laat ons tenminste waardig sterven.
Dora Roth

dora_roth

Dora Roth (83) strijdt nog steeds voor rechtvaardigheid.

Vergeten verleden‘ (begint bij 20:40) is de merkwaardige titel van een reportage van Brandpunt die gisteren werd uitgezonden. Van de naar schatting 240.000 joodse overlevenden van de Europese catastrofe in de jaren 40 van de vorige eeuw, leeft een derde onder de armoedegrens. Alleen al van Duitsland ontving Israël 70 miljard aan herstelbetalingen (de Wiedergutmachung). Je zou denken dat die paar honderdduizend overlevenden daarmee goed geholpen zouden zijn, maar nu heeft ook Brandpunt ontdekt dat het toch iets anders ligt. Dat het aantal overlevenden met de jaren is toegenomen, zoals Norman Finkelstein betoogt, doet niets af aan het feit dat de bedragen die zijn ontvangen nooit bij de rechthebbenden terecht zijn gekomen.

Het is jammer dat in de aflevering van Brandpunt geen experts worden gehoord. De schrijver en zionist Abraham Yehoshua wordt wel opgevoerd, iemand die het bloedbad in Gaza van 2008/2009 ‘noodzakelijk’ noemde en die vindt dat alle joden naar Israël moeten komen. De vluchtelingen die aan het eind en na WWII aankwamen in wat nog Israël moest worden, werden veelal met de nek aangekeken, ze werden gebruikt om de dorpen te bevolken waaruit de Palestijnen waren verdreven, of ze functioneerden als kanonnenvoer.

Yehoshua meent dat die enorme instroom de oorzaak is van de slechte behandeling, het was door de chaos van de immigratie dat er geen tijd en ruimte was om ze fatsoenlijk op te vangen. Ook Nederland zou een chaos worden als wij in korte tijd miljoenen vluchtelingen zouden moeten opnemen, merkt hij terecht op. Het deed me denken aan een beroemd artikel van koning Abdoellah van Jordanië uit 1947 in The American Magazine, waarin hij zegt dat de instroom van de joden in Palestina in 25 jaar te vergelijken is met de Verenigde Staten die 45.000.000 vluchtelingen zouden moeten opnemen. Deze link legt de zionist Yehoshua echter niet.

Holocaust-industrie

Israël heeft uitmuntende experts op het gebied van de holocaust, zoals Idith Zertal en Hanna Yablonka. Finkelstein is een Amerikaan, maar ook hij had ongetwijfeld een zinnige bijdrage kunnen leveren. Na publicatie van zijn boek De Holocaust-industrie in 2000 werd Finkelstein het slachtoffer van een groots opgezette lastercampagne die uiteindelijk heeft geleid tot het verlies van zijn baan aan de universiteit. Sindsdien heeft hij het echter niet rustiger aan gedaan, in 2008 werd hij zelfs Israël uitgezet als persona non grata. Hanna Yablonka werd in 2010 door haar kritiek op het Israëlische onderwijs in verband met de holocaust door het ministerie van Onderwijs ontslagen als lid van een commissie van experts op het gebied van de geschiedenis.

Yablonka heeft herhaaldelijk gewezen op het perverse karakter van het holocaustonderwijs, en daar moest ze voor boeten. Zoals ik al eerder schreef (Angst als instrument voor propaganda) geeft de Israëlische regering veel geld uit aan het bang maken van jonge kinderen en het bang houden van volwassenen. In Israël zelf is het een propaganda-instrument om de angst voor de Palestijnen er in te houden en zo intern verzet tegen de racistische politiek en de bezetting te voorkomen. Naar buiten toe wordt de holocaust gebruikt om Israël internationaal te vrijwaren van sancties, of om steun te verwerven voor een aanval op de Palestijnen, of op een van de omringende landen. Zo is momenteel Iran aan de beurt.

Het is dus des te schrijnender dat de werkelijke slachtoffers, die al decennia misbruikt worden voor zionistische propagandadoeleinden, het zo moeilijk hebben en niet gehoord worden. Zelfs stokoude Israëliërs gaan nu liever naar Berlijn, waar ze nog in waardigheid kunnen sterven! “Netanyahu is a master of the art of Shoah business”, schreef Yossi Sarid vorige week nog in Haaretz. Die kunst is Shimon Pers ook machtig, zoals we onlangs nog konden zien. Anne Frank zou nu ook onder de armoedegrens zitten, terwijl de hasbara uit haar naam geld blijft opstrijken.

Finkelstein verwijst in zijn beruchte boek ook naar joodse organisaties die het geld in eigen zak stoppen. Er gaan zo’n 1000 overlevenden per maand dood, dus hoe langer je de betaling kan uitstellen, hoe meer je overhoudt. Dat het schandaal niet beperkt is tot de gelden van de Wiedergutmachung blijkt wel uit een artikel van Jonathan Cook uit 2009. Al in 2004 had een parlementaire enquête vastgesteld dat de Iraëlische Bank Leumi minstens 75 miljoen dollar had achtergehouden. En dat is slechts het topje van de ijsberg.

Bank Leumi is de grootste bank van Israël en werd al in 1902 opgericht als onderdeel van het zionistische project in Palestina (aanvankelijk de Anglo Palestine Company). De aflevering van Brandpunt heeft als belangrijkste minpunt dat ze niet ingaat op de rol van het zionisme zelf in deze hele affaire. Al in de jaren dertig verklaarde superzionist David Ben-Goerion: “Catastrofe is macht”. En na de oorlog had hij het over de overlevenden als “menselijk stof”.

De Holocaust-industrie, door sommigen ook wel Holocaust-religie genoemd (bijvoorbeeld de Amerikaanse theoloog Marc Ellis), is niet een direct gevolg van de Europese catastrofe. Pas vanaf 1961, na het schijnproces tegen Eichmann, komt ze op gang en pas na 1967, wanneer de V.S. zich definitief op Israël gaan richten, wordt ze in volle hevigheid ingezet. In 1961 werd het Israëlische publiek voor het eerst geconfronteerd met ooggetuigeverslagen van de nazikampen en dat maakte de weg vrij voor het perverse misbruik van de geschiedenis in het onderwijs en de politiek.

Holocaust-pornografie

Het Eichmannproces bracht echter nog een ander element naar voren dat niet echt strookt met het officiële gebruik dat politici en anderen er van maken.

Een van de getuigen bij het proces was Yehiel De-Nur, een schrijver en overlevende van Auschwitz. Hij viel echter flauw en kon niet verder getuigen. Wat door het proces naar buiten kwam was echter dat deze man al bekend was onder zijn pseudoniem K. Tzetnik. Hij schreef wat je het best kunt omschrijven als holocaustpornografie. Zijn novelle The House of Dolls uit 1955 was een groot succes. Het gaat over joodse seksslavinnen in concentratiekampen, in een speciale afdeling genaamdJoy Division. Daar komt de naam van de beroemde popgroep ook vandaan.

De schrijfsels van K. Tzetnik worden door serieuze wetenschappers beschouwd als (pornografische) verzinsels, maar ze maken deel uit van het officiële onderwijs en worden door veel mensen als feitelijke informatie beschouwd. Het is bijzonder interessant om op WikiPedia te klikken op Nederlands bij het Engelse item Yehiel De-Nur. Die Nederlandse versie spreekt boekdelen.

Het effect van de blootstelling aan de getuigenissen van overlevenden was echter anders dan men zou verwachten. Er kwam een bloeiende industrie van zogenoemde Stalags op gang. Stalag was het Duitse woord voor een gevangenenkamp en de boekjes waarin sadistische, vrouwelijke SS-officieren hun zin deden met Britse en Amerikaanse krijgsgevangenen kregen die naam. Volgens Isabel Kershner, die er een artikel over schreef voor The New York Times, naar aanleiding van de documentaire Stalags uit 2008, was dat zo’n beetje de enige porno die toen in Israël beschikbaar was.

De combinatie van horror, sadisme en pornografie is wat nog steeds het hedendaagse bewustzijn van de holocaust bepaalt in Israël, zegt een kleinzoon van holocaustoverlevenden.

Vergeten verleden?

Het verleden is dus allerminst vergeten. Het wordt alleen misbruikt. Bijna dagelijks wordt er nog naar de holocaust verwezen in speeches, commentaren en artikelen. Al meer dan 15 jaar geleden bracht Yossi Katz aan het licht dat banken direct na de oorlog al bezig waren met zwendel om zich bankrekeningen van slachtoffers toe te eigenen. Kinderen van overlevenden zullen het al veel langer geweten hebben, wanneer de papieren van hun ouders of grootouders werden nageplozen na hun overlijden. Maar zij hadden niet de macht op te treden tegen het zionistische bolwerk dat hun geld gestolen had. Veel archieven zitten nog op slot.

Stukje bij beetje, door mensen als Dora Roth, komt iets meer naar buiten. Ook zij heeft geen fiducie in Netanyahu wanneer die zegt “dat er naar gekeken zal worden”. Het feit dat de politiek gedwongenmoet worden om te luisteren, na 65 jaar, is te schandelijk voor woorden. Het grenzeloze cynisme waarmee het zionisme vanaf het begin van het project joden heeft bejegend die niet in hun kraam te pas kwamen is helaas nog onbekend terrein voor de meeste mensen.

We hebben de “Nieuwe Historici“, de socioloog John Rose schreef een verhelderend boek, The Myths of Zionism, en momenteel is Alison Weir bezig met een gedetailleerde studie naar de opkomst van het zionisme en de talloze groeperingen die in het leven werden geroepen om de waarheid te verdoezelen. Voor die honderdduizenden overlevenden is het te laat, maar voor de overlevenden van het huidige Israël is er misschien nog hoop.  Ooit zullen de muren moeten vallen en de concentratiekampen gesloten moeten worden en dat zal hopelijk niet met wapens, maar met kennis gaan.

Eerder dit jaar ontving Israël in Duitsland de vijfde onderzeeboot van de Dolfijnklasse, die bewapend kan worden met kernkoppen. Daarmee is het land een nog groter gevaar geworden voor de vrede in het Midden-Oosten en de rest van de wereld. Bejaarde overlevenden willen het liefst naar Berlijn en Duitse wapens blijven naar Israël komen. Zullen we dan van de toekomst moeten leren?

GroenLinks beëindigt het contract met G4S

Het partijbestuur van GroenLinks heeft het contract met G4S voor beveiliging van het landelijk partijbureau in Utrecht opgezegd. Onder andere door leden van de Midden Oosten Werkgroep, een adviserende groep binnen de partij, was opgemerkt dat samenwerking met dit beveiligingsbedrijf niet met de beginselen en politieke opstelling te rijmen is.

G4S profiteert reeds lang van de bgroenlinkslogo1ezetting door Israel van Palestina door leveren van apparatuur en menskracht aan wegblokkades en nederzettingen en wordt ook ingezet in gevangenissen in Israel, waar Palestijnen wederrechtelijk worden opgesloten en gemarteld.
Toen het partijbestuur door docP van documentatie was voorzien heeft men de conclusie snel getrokken: ‘Met zo’n bedrijf willen wij geen zaken doen’.

De samenwerking met G4S bleek ontstaan toen de Utrechtse firma die het pand beveiligde door G4S was opgekocht. De Midden. Oosten Werkgroep gaat door met het binnen de partij aan de orde stellen van BDS als middel om bedrijven die met Israel samenwerken onder druk te zetten.’

(Source / 28.10.2013)

De Nederlandse hypocrisie en verdediging van zionistisch terrorisme

De laatste weken bleek er weer een klein lichtje van hoop voor Palestina te kunnen worden ontstoken in de Nederlandse politiek, maar met de spits Mark Rutte van het team Knudde, werd dat vlaagje hoop weer snel de kop ingedrukt. De aanvoerder van het team wist zich in alle bochten te wringen om de zgn. Nobelprijs van de Vrede, Shimon Peres, die op bezoek was,  tot de zin te maken:  “Dit is een speciaal moment. Ik sta niet elke dag naast een Nobelprijswinnaar”, zei Rutte. “De banden zijn niet alleen historisch en economisch, maar ook cultureel en persoonlijk.” Door de slijmerige houding van het team Knudde is de implementatie van de EU-richtlijn inzake de etikettering van producten, waarbij de producten afkomstig uit de bezette gebieden (lees: Palestina) niet meer als Israëlische waar op de markt gebracht mag worden, vakkundig een kopje kleiner gemaakt. Terwijl het een normale regel is voor producten uit andere landen. Maar Knudde blijft de terroristische bezetters steunen in dik en dun, wat er ook gebeurt, met de VVD, de christelijke partijen en de PVV als vaandeldragers voor de onderdrukkers van de Palestijnen.

Maar wat gebeurt er nu in het echte leven in Palestina, buiten het gezicht van team Knudde en de Nederlandse media? Een greep uit de artikelen van het weekend van 26 en 27 oktober.

  1. “Gaza’s water to be undrinkable by 2016” (wordbulletin.net)

Gaza water

 

Momenteel leven zo’n 1,7 miljoen Palestijnen in Gaza zonder schoon drinkwater. Het water wat er is, is niet geschikt voor menselijke consumptie, veroorzaakt chronische gezondheidsproblemen en het draagt bij aan de hoge kindersterfte. Het water dat verstrekt door de gemeentelijke systemen is vervuild, waardoor 83% van de huishoudens ontzilt water moet kopen, wat een aanslag van een derde van het gezinsinkomen kan betekenen. Maar zelfs dit water is vaak niet schoon. Degenen die het zich niet kunnen veroorloven zijn afhankelijk van het besmette en vervuilde water.

        2. “The Robben Island Declaration for the Freedom of Marwan Barghouthi and all Palestinian Prisoners”       (mediareviewnet.com)

Robben Island Declaration

De Palestijnen vechten al jaren voor gerechtigheid en de realisatie van hun onvervreemdbare rechten. Deze rechten zijn bij herhaling bevestigd via talloze resoluties van de Verenigde Naties. Universele waarden, internationaal recht en de mensenrechten stoppen niet aan de grenzen; daarnaast kan er niet toegegeven worden aan de dubbele moraal. Dit alles moet toegepast worden op Palestina, want het is de enige weg naar een rechtvaardige en duurzame vrede in de regio, in het belang van alle volkeren.

        3. “Torturing and Jailing Palestinian Children” (informationclearinghouse.info)

Kinderen in gevangenis

Elk jaar worden ongeveer 500 – 700 kinderen gearresteerd door de Israëlische bezettingsmacht, volgens de organisatie Defense for Children International Palestina. De kinderen worden elke keer geconfronteerd met een beleid dat hun geest doodt, een fysieke en psychologische aantasting van het kind. Deze aantasting van het kind wordt  al gepland vanaf het eerste moment van de arrestatie. Kinderen worden midden in de nacht wakker gemaakt als soldaten schreeuwend op de deuren van de huizen staan te kloppen. Daarna worden kinderen uit hun huizen meegenomen, waarbij ze zich alleen bevinden onder een grote groep soldaten.

        4.  “Israel tear gassing kids in Hebron school leads to cancellation of classes” (occupiedpalestine.wordpress.com)

Kinderen en traangas

In het door de Israëlische bezettingsmacht gecontroleerde H2 gebied, in het centrum van Khalil (Hebron),  zijn kinderen beschoten met traangas op weg naar school.
Het begin van de lessen moest voor minimaal een half uur uitgesteld worden, daar de kinderen bang waren om over de Shalalastraat naar school te lopen. Acht soldaten van de bezettende macht en twee leden van de grenspolitie reageerden zonder aarzeling toen vier kinderen met een handvol stenen naar een grenspost gooiden. In eerste instantie wed er gevuurd van achter de grenspost, maar heel snel verhuisden de bewapende bezetters richting de school.

Het zijn zo maar wat artikelen die  verzameld worden en te lezen zijn op de site khamakarpress.com. Daar staat overigens ook een bericht te lezen (“Palestinian arrested in Chicago because of her community activism, groups say”) over de Palestijnse activiste Rasmea Yousef Odeh, die door het ‘Department of Homeland Security’ in haar huis in een van de voorsteden van Chicago werd gearresteerd.  De VS heeft de 66-jarige Odeh opgepakt uit naam van Israël, die nog een veroordeling wegens vermeend lidmaatschap van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina van 1969 had openstaan. Deze organisatie zou betrokken zijn geweest bij twee bomaanslagen in Jerusalem, waarbij twee burgers zouden zijn gedood.

En wat doet Nederland, het team Knudde en de media? Niets, geen ene moer. Het valt nog mee dat het artikel over Rasmea Yousef Odeh niet in de Nederlandse media is gekomen. Ze wordt zogenaamd gezocht en opgepakt en de spits van het team Knudde gaat aan de zwier met een oorlogsmisdadiger en legt deze man geen stro breed in de weg. Volgens verschillende sites (NPK, DocP, WijBlijvenHier, MediaWerkgroepSyrie, Alexandrina, Asridessed en vele andere) had Peres in “1948 een leidende rol bij de etnische zuivering van Palestina en is hij de hoofdverantwoordelijke voor het  sinds 1948 door Israel met geweld ingezette kolonisatie pad, inclusief een reeks oorlogsmisdaden”.  Verder was ‘de vriend van Nederland’ “in 1956, samen met David Ben-Goerion en Moshe Dayan, een van de architecten van de aanvalsoorlog op Egypte, die tussen de 1500 en 3000 Egyptenaren, onder wie rond 1000 burgers, het leven heeft gekost”. Tenslotte: “Shimon Peres wordt beschouwd als de drijvende kracht achter het nucleaire programma van Israël met de reactor te Dimona. Daarmee werd direct het machtsevenwicht verstoord, aangezien Israël nog steeds het enige land in het Midden-Oosten is met kernwapens.”

En dit soort mensen worden in Nederland uitgenodigd met veel pracht en praal, worden rondgeleid in de hoofdstad, mogen spreken in het parlement en niemand die wat mag zeggen over de daden van deze mensen?
Hypocrisie ten top en een onbeschofte klap in het gezicht van de Palestijn die geen zuiver water heeft, die zijn kinderen ziet sterven aan het water, die zijn kinderen niet mag bezoeken in de gevangenis, maar moet aanzien dat zijn kinderen worden vergast (beschoten met traangas) en in het gezicht van de Palestijnse activist die in Amerika wordt opgepakt.
Door deze onpolitieke en onmenselijke houding van de Nederlandse regering geeft ze bewust het sein aan Israël dat ze aan haar kant staat in de vredesonderhandelingen en haar ook steunt in de kolonisatie van de bezette gebieden, in de aanvallen op kinderen, in het ontwortelen van de olijfboomgaarden, in het oppakken en gevangen houden van Palestijnen en in de rechtspraak die bij sommige Palestijnse een gevangenisstraf heeft opgelegd van vele malen levenslang. Door niets te doen, en zeker niet in het openbaar, is Nederland medeverantwoordelijk voor de bezetting van de Palestijnse gebieden.

© KhamakarPress

Israeli plan to turn an Islamic site in the Aqsa into Jewish ritual baths

images_News_2013_10_28_1482381203_300_0

OCCUPIED JERUSALEM, (PIC)– Al-Aqsa Foundation for Endowments and Heritage revealed that there is an Israeli plan to turn a historic Islamic archaeological site in the vicinity of the Aqsa Mosque into Jewish ritual baths for women.

The Foundation considered, in a statement on Sunday, this plan a blatant assault on Al-Aqsa mosque and on the ancient Islamic monuments and said it aims to Judaize the Mosque.

It added that according to Israeli press sources MK Aliza Lavie from the Yesh Atid party promised during the meeting held recently in the Knesset, to work on the restoration of a site nearby the Aqsa and turn it into Jewish ritual baths to serve religious Jewish women, at the request of “Women for Temple” organization.

Al-Aqsa Foundation noted that this new plan is likely to be implemented either in the south-western side of the Aqsa Mosque near the Magharba gate or in the western side of the Buraq area.

Meanwhile, the Israeli occupation forces accompanied by the Jerusalem municipality staff stormed the town of Silwan, adjacent to the Al-Aqsa Mosque, and distributed demolition notifications to four houses and a grocery store in the neighborhood of Wadi Hilweh, under the pretext of building without licenses.

Wadi Hilweh Information Center in Silwan said in a statement on Sunday that the Israeli municipality staff handed five demolition notices to a number of Jerusalemite families.

The families that received the demolish orders are the Siam, Ghaith, al-Taweel, and Eweda families.

The center pointed that the houses of Ghaith and Siam families were built in the 1990s and are inhabited by 14 people.

The Israeli municipality staff also handed a demolition order to an under-construction site that belongs to the Eweda family. The house is 75 square meters wide.

Israeli forces also raided the house of Jawad Siam, the director of the Wadi al-Hilweh Information Center, and handed him a stop-work order. His house is 70 square meters, and it was built in 1952. The family repaired the roof of the house because water leaks inside during the winter, he says.

Jerusalem municipality staff also placed a demolition order on a building that belongs to Qaraen family. The house consists of three apartments inhabited by 13 people, including 5 children. It was built in 1998.

Israeli forces imposed expensive penalties on Qaraen family, who tried to apply for a license, but all their attempts failed.

The municipal crews took photos of several houses in Wadi Hilweh, as well as the entrances and exits of neighborhoods.

(Source / 28.10.2013)