Plannen Teeven: te weinig en te vaag

 

©Jorn van ek/AI

De plannen voor vreemdelingendetentie die staatssecretaris Teeven vandaag heeft gepresenteerd, zijn gebrekkig uitgewerkt en op veel punten ontoereikend. Zo blijven de detentielocaties lijken op gevangenissen, en is detentie van kwetsbare groepen, zoals kinderen, ouderen en mensen met psychische of fysieke problemen, nog altijd mogelijk.

De plannen van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie bevatten op enkele punten potentiële verbeteringen. Het kabinet wil Europese regels over detentie beter wettelijk verankeren. Dit is mogelijk positief, maar dan moet wel uitdrukkelijk in de wet worden vastgelegd dat detentie alleen bij uitzondering mag worden gebruikt, en dat er steeds eerst wordt gekeken naar minder ingrijpende maatregelen. Amnesty juicht daarnaast de genoemde uitbreiding van de bewegingsvrijheid voor vreemdelingen in detentie toe. ‘Maar dit valt allemaal pas goed te beoordelen wanneer daarover verdere voorstellen door de regering worden gedaan’, aldus Eduard Nazarski, directeur van Amnesty International Nederland.

Teleurstellend

Over andere punten is Amnesty International ronduit teleurgesteld. Zo blijft opsluiting mogelijk van kwetsbare groepen zoals kinderen, ouderen, mensen met psychische of fysieke problemen en asielzoekers die in procedure zijn. Bovendien worden er geen maatregelen aangekondigd om herhaalde detentie tegen te gaan. Nazarski: ‘Zo kunnen ook in de toekomst vreemdelingen die niet zijn uitgezet steeds opnieuw, soms opgeteld jarenlang, in vreemdelingendetentie worden gezet.’

Vreemdelingendetentie – hoewel mogelijk met iets meer interne bewegingsvrijheid – blijft plaatsvinden in locaties die lijken op gevangenissen. Amnesty International heeft steeds aangegeven dat vreemdelingen zonder verblijfsrecht geen criminelen zijn. Als zij bij hoge uitzondering moeten worden opgesloten, moet dit in speciale locaties gebeuren waar ze zo veel mogelijk vrijheid genieten. De regering handhaaft echter de detentiecentra in Rotterdam, Schiphol en Zeist, die zijn gebouwd als penitentiaire inrichtingen.

De regering onderzoekt nog of visitatie door minder ingrijpende maatregelen kan worden vervangen. Visitatie een is grote inbreuk op de lichamelijk integriteit en heeft wat Amnesty International betreft geen plaats binnen vreemdelingendetentie. ‘Ik snap niet dat de regering de afgelopen maanden niet al een plan voor afschaffing van visitatie heeft geformuleerd’, aldus Nazarski.

(Source / 13.09.2013)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *