DT&V bedient Mugabe, commissies betaald

Het verhaal van politiek vluchteling K uit Zimbabwe wordt bij de RvS geloofwaardig bevonden, maar zijn bewijzen van lidmaatschap van de oppositiepartij en een arrestatiebevel zijn niet ‘zwaarwegend’ genoeg: De marrechausee  had weer eens geen referentiemateriaal, dus worden de documenten niet als nieuwe feiten meegewogen. Voor een ‘erkent expertise bureau’ komt dit echter wel opvallend vaak voor. Dit is slechts een van de aspecten die het vertrouwen in Justitie volledig zou moeten ondermijnen. Maar zolang integere rechters en asieladvocaten geen alarm slaan over de gang van zaken binnen de asielprocedure en het gebrek aan controle hierop, blijft Justitie haar monopolie op besluit en ‘deskundigheid’ uitbreiden. K’s zaak illustreert hoe de beslissende afdelingen binnen het systeem te werk gaan.

Hoe DT&V verlenging legitimeert

Na 5,5 maand in detentie wordt bij wijze van voortvarendheid van het uitzetproces door DT&V vermeld dat de ambassade van Zimbabwe verzocht heeft om een betere kopie van K’s pasfoto, zo verantwoordt DT&V zich naar de Rechter voor verlenging van detentie. Bij navraag echter blijkt de ambassade helemaal geen weet te hebben van een dergelijk verzoek. Het lijkt er dus op dat DT&V deze legitimering voor verlenging uit zijn duim zuigt.

Advocaten moeten doorgaans maar aannemen dat DT&V naar eer en geweten handelt en doen dat helaas vaak ook, anderzijds, er is geen extern orgaan waaraan getoetst kan worden. Hoe kan een instantie, die bestaansrecht ontleend aan het uitzetten van zoveel mogelijk asielzoekers (quota) anderzijds een betrouwbare of erger, neutrale of deskundige partij heten binnen de asielprocedure?

Commissies

Bij de eerste presentatie aan de Ambassade wordt zowel door K als de Consul een valse handtekening onder aanvraag laissez passer geconstateerd, zo blijkt nadat K werd verzocht zijn handtekening op een stuk papier te zetten ter vergelijking. “Hier klopt niets van” zei de consul tegen haar collega waar K bij zat.

Een onderzoek naar de nationaliteit van K volgt. Dit duurt erg lang volgens DT&V. Achteraf blijkt ook waarom; er werd namelijk stevig onderhandelt over de prijs van K’s terugname, dat werd bevestigd door de Ambassadeur in eigen persoon: “Er is nu geen weg meer terug, de commissies zijn al betaald.”

Al wijd bekend is het betalen van commissies door DT&V aan partijen zoals de Ambassade, teneinde medewerking te verlenen aan terugname van een persoon. Ambassades hanteren vaak de regel geen personen terug te nemen tegen hun wil, maar zijn dus wel chantabel. De definitie van een commissie: “Beloning voor de broker, (een onderhandelingspartner)  berekend in een percentage van de verhandelde waarde.” K wordt dus verhandelt, of liever, zijn verwijdering wordt verhandelt. Wat is het DT&V waard om K te laten verwijderen? Wat is K waard als te verwijderen persoon?

Conclusie

Omdat het expertisebureau van Kmar niet naar behoren is geoutilleerd, wordt K’s zaak bij de RvS afgewezen. Met een valse handtekening wordt een verzoek voor laissez passer aangevraagd. Omdat meer tijd nodig is voor de onderhandelingen met de Ambassade wordt een reden tot verlenging uit de duim gezogen. Hierdoor wordt de procedure door DT&V belemmerd. Tenslotte worden steekpenningen betaald, berekend op wat de verwijdering van K hen waard is. Nee, Gerard Schouw van D66, de IND ziet niet “dingen wel eens over het hoofd,” maar misbruikt willens en wetens haar machtspositie voor het behalen van een quotum door list en bedrog. Name it!

K. hangt. En hoe. Bij aankomst in Harare zal hij per direct worden opgepakt en gedetineerd door de beulen van Mugabe.

K zal op donderdag 12 september worden uitgeleverd

Vluchtnummer: KL 523 Amsterdam-Harare vertrek: 10.20

(Photo: Reuters) An opposition Movement for Democratic Change (MDC) supporter shows how he was beaten by Zimbabwe army soldiers in the capital Harare

An opposition Movement for Democratic Change (MDC) supporter shows how he was beaten by Zimbabwe army soldiers in the capital Harare

(Source / 11.09.2013)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *