Syrische aporie

By Engelbert Luitsz                   ©                     (http://www.alexandrina.nl/?p=2323)

Begrijp je welk bedrieglijk argument je nu introduceert – dat, voorwaar, een mens niet kan onderzoeken wat hij weet, noch wat hij niet weet? Want hij kan niet onderzoeken wat hij weet, aangezien dat al bekend is, en in dat geval is verder onderzoek overbodig; noch kan hij onderzoeken wat hij niet weet, aangezien hij niet weet wat er te onderzoeken is.
Plato, Meno

ethics-and-compliance

In de filosofie betekent aporie zoveel als geen uitweg zien, niet omdat de redenering niet deugt, maar omdat het probleem zelf geen uitweg toestaat. Je bewust worden van je onwetendheid is een eindpunt van twijfel die niet weggenomen kan worden. In de praktijk worden we echter voortdurend gedwongen stelling te nemen, ofwel rechtstreeks doordat we iets hebben meegemaakt waarop we reageren, ofwel indirect via boeken, persoonlijke verhalen of de media. De manier waarop onze psyche zich heeft ontwikkeld in de loop van miljoenen jaren, heeft ervoor gezorgd dat we het sterkst reageren op emotionele prikkels. En daar zien we al snel een probleem: juist wanneer we emotioneel geraakt worden zijn we het minst in staat tot een weloverwogen oordeel. Een van de mooiste – want eerlijkste – voorbeelden vind ik de ervaring van Robert Fisk, Midden-Oostendeskundige bij uitstek en uitermate kritisch over het westers imperialisme en de islamofobie die tot in de vezels van onze maatschappij lijkt te zijn doorgedrongen. Op 11 september 2001 bevond hij zich in een vliegtuig naar New York, toen hij het nieuws hoorde over de aanslagen. Het vliegtuig maakte meteen rechtsomkeerd, maar Fisk liep wat rond en toen hij weer ging zitten realiseerde hij zich dat hij zeker 13 mensen had zien zitten die hij niet vertrouwde. Sommigen hadden een baard, sommigen keken hem aan met een vijandige blik, en allemaal waren ze moslim.

In slechts enkele minuten was de zogenaamde progressieve liberaal Fisk, die een kwart eeuw in het Midden-Oosten had gewerkt, die de helft van zijn leven tussen Arabieren had geleefd, wiens leven talloze malen was gered door moslims in Libanon, Irak en Iran – ja, was die aardige, vriendelijke Fisk veranderd in een racist die de onschuldigen aan boord beoordeelde op basis van hun baard, hun bruine ogen, of donkere huid. Ik voelde me smerig.

De ramp die zich op dit moment in Syrië voltrekt geeft aanleiding tot dergelijke herinterpretaties van de werkelijkheid. Voor- en tegenstanders vinden incidenten die direct leiden tot algemene oordelen. Achterliggende structuren kunnen alleen rationeel benaderd worden, raken op de achtergrond zodra wij persoonlijk geraakt zijn. Hoe sterk deze kracht is blijkt uit de nasleep van 11 september 2001. Nog steeds werkt die catastrofe voor veel Amerikanen als een dikke mist die hen belemmert te zien wat er sindsdien in Afghanistan, Irak, Libië en nu Syrië gebeurt. Meer dan een miljoen doden zijn er reeds gevallen door de “War on Terror” en het einde is nog niet in zicht. Zelfs in Bijbelse tijden hield de wraak een keer op, maar hier lijkt geen eind aan te komen.

De paradox van de absolute verantwoordelijkheid houdt in dat het nemen van verantwoordelijkheid altijd een keuze is die andere mogelijkheden uitsluit. Ik kwam net een audiofragment tegen van een medewerker van de Verenigde Naties die het dilemma goed illustreert: UN on Syria: “The truth is, we are not able to help all the refugees”. Wanneer je te maken hebt met een miljoen vluchtelingen ben je niet meer in staat naar individuele gevallen te kijken. Je moet keuzes maken. Je moet je primaire, menselijke reactie van medelijden ombuigen naar iets waarmee je nog kunt functioneren, anders ga je eraan onderdoor. Je zou kunnen zeggen dat “het goede doen” in zo’n geval juist betekent dat je je afsluit voor het lijden. Je neemt praktische, geen ethische beslissingen.

Vanuit het standpunt van een arme man in een dorp die zijn vrouw is verloren, zijn huis is kwijtgeraakt en alleen maar ellende om zich heen ziet, is het begrijpelijk dat er gevraagd wordt om Amerikaanse bombardementen. De man is niet in staat te overzien wat er daarna zal komen, hij wil alleen dat het ophoudt en niemand biedt hem alternatieve oplossingen. Maar diezelfde situatie doet zich aan beide kanten voor. De gruwelijke daden van extremisten die tegen president Assad zeggen te strijden zijn voor hun slachtoffers net zozeer een reden om hun president te steunen en om op meer hulp uit Rusland te hopen.

De mensen die letterlijk en figuurlijk op afstand staan vormen de bevolking van landen als de Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk. Zij zijn nog in staat uit te gaan van algemene principes, zij kunnen zonder eigenbelang en met de recente ontwikkelingen in Irak en andere landen vers in het geheugen een keuze maken tegen nog meer geweld. Dat betekent niet dat ze ongevoelig zijn voor het lijden van wie dan ook, nog minder dat ze de dictator Assad zouden steunen, het betekent dat zij in meer vrijheid morele keuzes kunnen maken dan degenen die gemanipuleerd en vermoord worden dooralle partijen in het conflict.

De democratie ligt niet in handen van degenen die stemmen hebben gekocht met leugens en valse beloftes; de hoop van de democratie ligt in handen van hen die kunnen en durven nadenken over de consequenties van hun gedrag.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *