Syrische aporie

By Engelbert Luitsz                   ©                     (http://www.alexandrina.nl/?p=2323)

Begrijp je welk bedrieglijk argument je nu introduceert – dat, voorwaar, een mens niet kan onderzoeken wat hij weet, noch wat hij niet weet? Want hij kan niet onderzoeken wat hij weet, aangezien dat al bekend is, en in dat geval is verder onderzoek overbodig; noch kan hij onderzoeken wat hij niet weet, aangezien hij niet weet wat er te onderzoeken is.
Plato, Meno

ethics-and-compliance

In de filosofie betekent aporie zoveel als geen uitweg zien, niet omdat de redenering niet deugt, maar omdat het probleem zelf geen uitweg toestaat. Je bewust worden van je onwetendheid is een eindpunt van twijfel die niet weggenomen kan worden. In de praktijk worden we echter voortdurend gedwongen stelling te nemen, ofwel rechtstreeks doordat we iets hebben meegemaakt waarop we reageren, ofwel indirect via boeken, persoonlijke verhalen of de media. De manier waarop onze psyche zich heeft ontwikkeld in de loop van miljoenen jaren, heeft ervoor gezorgd dat we het sterkst reageren op emotionele prikkels. En daar zien we al snel een probleem: juist wanneer we emotioneel geraakt worden zijn we het minst in staat tot een weloverwogen oordeel. Een van de mooiste – want eerlijkste – voorbeelden vind ik de ervaring van Robert Fisk, Midden-Oostendeskundige bij uitstek en uitermate kritisch over het westers imperialisme en de islamofobie die tot in de vezels van onze maatschappij lijkt te zijn doorgedrongen. Op 11 september 2001 bevond hij zich in een vliegtuig naar New York, toen hij het nieuws hoorde over de aanslagen. Het vliegtuig maakte meteen rechtsomkeerd, maar Fisk liep wat rond en toen hij weer ging zitten realiseerde hij zich dat hij zeker 13 mensen had zien zitten die hij niet vertrouwde. Sommigen hadden een baard, sommigen keken hem aan met een vijandige blik, en allemaal waren ze moslim.

In slechts enkele minuten was de zogenaamde progressieve liberaal Fisk, die een kwart eeuw in het Midden-Oosten had gewerkt, die de helft van zijn leven tussen Arabieren had geleefd, wiens leven talloze malen was gered door moslims in Libanon, Irak en Iran – ja, was die aardige, vriendelijke Fisk veranderd in een racist die de onschuldigen aan boord beoordeelde op basis van hun baard, hun bruine ogen, of donkere huid. Ik voelde me smerig.

De ramp die zich op dit moment in Syrië voltrekt geeft aanleiding tot dergelijke herinterpretaties van de werkelijkheid. Voor- en tegenstanders vinden incidenten die direct leiden tot algemene oordelen. Achterliggende structuren kunnen alleen rationeel benaderd worden, raken op de achtergrond zodra wij persoonlijk geraakt zijn. Hoe sterk deze kracht is blijkt uit de nasleep van 11 september 2001. Nog steeds werkt die catastrofe voor veel Amerikanen als een dikke mist die hen belemmert te zien wat er sindsdien in Afghanistan, Irak, Libië en nu Syrië gebeurt. Meer dan een miljoen doden zijn er reeds gevallen door de “War on Terror” en het einde is nog niet in zicht. Zelfs in Bijbelse tijden hield de wraak een keer op, maar hier lijkt geen eind aan te komen.

De paradox van de absolute verantwoordelijkheid houdt in dat het nemen van verantwoordelijkheid altijd een keuze is die andere mogelijkheden uitsluit. Ik kwam net een audiofragment tegen van een medewerker van de Verenigde Naties die het dilemma goed illustreert: UN on Syria: “The truth is, we are not able to help all the refugees”. Wanneer je te maken hebt met een miljoen vluchtelingen ben je niet meer in staat naar individuele gevallen te kijken. Je moet keuzes maken. Je moet je primaire, menselijke reactie van medelijden ombuigen naar iets waarmee je nog kunt functioneren, anders ga je eraan onderdoor. Je zou kunnen zeggen dat “het goede doen” in zo’n geval juist betekent dat je je afsluit voor het lijden. Je neemt praktische, geen ethische beslissingen.

Vanuit het standpunt van een arme man in een dorp die zijn vrouw is verloren, zijn huis is kwijtgeraakt en alleen maar ellende om zich heen ziet, is het begrijpelijk dat er gevraagd wordt om Amerikaanse bombardementen. De man is niet in staat te overzien wat er daarna zal komen, hij wil alleen dat het ophoudt en niemand biedt hem alternatieve oplossingen. Maar diezelfde situatie doet zich aan beide kanten voor. De gruwelijke daden van extremisten die tegen president Assad zeggen te strijden zijn voor hun slachtoffers net zozeer een reden om hun president te steunen en om op meer hulp uit Rusland te hopen.

De mensen die letterlijk en figuurlijk op afstand staan vormen de bevolking van landen als de Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk. Zij zijn nog in staat uit te gaan van algemene principes, zij kunnen zonder eigenbelang en met de recente ontwikkelingen in Irak en andere landen vers in het geheugen een keuze maken tegen nog meer geweld. Dat betekent niet dat ze ongevoelig zijn voor het lijden van wie dan ook, nog minder dat ze de dictator Assad zouden steunen, het betekent dat zij in meer vrijheid morele keuzes kunnen maken dan degenen die gemanipuleerd en vermoord worden dooralle partijen in het conflict.

De democratie ligt niet in handen van degenen die stemmen hebben gekocht met leugens en valse beloftes; de hoop van de democratie ligt in handen van hen die kunnen en durven nadenken over de consequenties van hun gedrag.

 

TU DELFT DOET TOEZEGGING: BINNENKORT GESPREK OVER SAMENWERKING G4S

cid:image001.jpg@01CE85F7.3441D8F0

Op 2 september organiseerde het Diensten- en Onderzoekcentrum Palestina (DocP) bij de opening van het collegejaar een tweede actie aan de Technische Universiteit Delft. Aanleiding hiervoor is de TU-samenwerking met beveiligingsbedrijf G4S. G4S beveiligt het universiteitsterrein, terwijl het in door Israel bezet Palestijns gebied verantwoordelijk is voor de beveiliging van gevangenissen, checkpoints, nederzettingen en de Apartheidsmuur*. Tegen G4S loopt dan ook een wereldwijde boycotcampagne  vanwege haar medeplichtigheid aan de bezettings- en apartheidspolitiek van Israel. Woordvoerder Benji de Levie: “Gezien G4S’ betrokkenheid bij Israels illegale activiteiten ten aanzien van Palestijnen past het deze overheidsinstelling niet met dit bedrijf samen te werken. Een universiteit moet bovendien een voorbeeld geven. We voerden daarom in april al actie op de TU en schreven brieven naar het College van Bestuur en de Ondernemingsraad met het verzoek om een gesprek over de samenwerking met G4S. Helaas ontvingen wij geen enkele reactie. Tot gisteren: CvB lid drs Anka Mulder bood haar excuses aan voor het uitblijven van een reactie, en liet weten ons op korte termijn uit te nodigen voor een gesprek. Wij wachten met spanning af.”

Actie TU Delft_020913.jpg

De actie vond plaats voorafgaand aan de opening van het collegejaar met het toepasselijke thema: “It takes a global mind, to change the world”. Een thema dat extra uitnodigde tot de actie. Tijdens de actie is uitgebreid met medewerkers en studenten van de TU Delft gesproken, waarvan een groot deel ontvankelijk was voor het verhaal van de actievoerders. De actie tegen G4S op het universiteitsterrein is de tweede van een reeks. Op de planning staat onder meer een debat en meer flyeracties. Benji de Levie: “Omdat het contract met G4S eind van het jaar afloopt en er een nieuwe aanbestedingsprocedure zal plaatsvinden dan wel al loopt, is het juist nu van belang om actie te voeren en debat te hebben (in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Steeds meer bedrijven en instellingen heroverwegen de samenwerking met G4S.  Het afgelopen jaar hebben onder meer Jantje Beton en de Voedselbank Utrecht de samenwerking met G4S stopgezet. De universiteit van Oslo en de gemeente Kopenhagen hebben de samenwerking met G4S stopgezet na een intensieve BDS-campagne. We hopen de TU Delft te kunnen overtuigen hetzelfde te doen.” Volgens Hoogleraar Internationaal Humanitair Recht Liesbeth Zegveld kan druk TU op G4S Israël veranderen. Zie hier het hele interview. http://www.delta.tudelft.nl/artikel/-druk-tu-op-g4s-kan-isra-l-veranderen/26601

G4S maakt zich schuldig aan het bijdragen aan Israelische bezetting, kolonisatie en apartheid in Palestina. Het levert apparaten voor controle en bewaking aan gevangenissen in Israel waar Palestijnse politieke gevangenen vastzitten. Velen van hen zitten daar zonder aanklacht en zonder vorm van proces vast. Vele anderen hebben een oneerlijk proces gehad. Onder deze gevangenen bevinden zich ook studenten en docenten.  Deze gevangenen staan regelmatig bloot aan mishandeling en marteling, en hun familieleden worden ernstig belemmerd in hun recht hen te bezoeken.

Daarnaast levert G4S bewakingsapparatuur voor de instandhouding van Israels controleposten en de illegale apartheidsmuur op de door Israel bezette Westelijke Jordaanoever. Deze structuren beperken de bewegingsvrijheid van de Palestijnse bevolking, tasten de integriteit van hun grondgebied ernstig aan en brengen allerlei vernederende vormen van behandeling door de Israelische bezettingsmacht met zich mee. Palestijnse studenten worden door de vele checkpoints ernstig belemmerd bij het volgen van colleges en het afleggen van examens aan hun universiteit. Tot slot levert G4S haar beveiligingsdiensten aan bedrijven in de nederzettingen, die Israel in strijd met het internationaal recht op de bezette Westoever heeft gebouwd op grond dat van de Palestijnse bevolking is afgenomen.

Een dergelijk bedrijf, dat verdient aan Israels illegale bezettingsactiviteiten, verdient het wat DocP betreft niet een beveiligingscontract van een Nederlandse universiteit, of van wie dan ook, te krijgen.

Tegen G4S loopt een internationale campagne voor boycot, desinvesteren en sancties (BDS). Doel er van is de medeplichtigheid van het bedrijf aan de Israëlische apartheids- en bezettingspolitiek onder de aandacht te brengen; en het bedrijf onder druk te zetten om zich terug te trekken uit Israels illegale activiteiten.  DocP steunt deze internationale campagne en roept bedrijven en instellingen op  alle banden met G4S te verbreken zolang dat bedrijf de Israelische bezettingspolitiek blijft steunen.

In 2005 hebben 170 Palestijnse maatschappelijke organisaties opgeroepen tot vreedzaam verzet tegen Israel. Een oproep tot boycot, desinvestering en sancties (BDS)  totdat Israel haar verplichtingen ten aanzien van de Palestijnen, conform het internationaal recht, nakomt. Sinds 2005 is een groeiende beweging wereldwijd actief tegen de Israelische Apartheid. De Stichting Diensten en Onderzoek Centrum Palestina, docP, zet zich in om BDS in Nederland te ondersteunen, te bundelen en te versterken.

(*) http://whoprofits.org/sites/default/files/WhoProfits-PrivateSecurity-G4S.pdf

Thousands of Islamists take to Egypt’s streets again

Thousands of Islamists take to Egypt's streets again

Supporters of Egypt’s ousted president Mohamed Morsi, chant slogans during a protest to commemorate two months since he was ousted, in Cairo.
CAIRO: Thousands of supporters of overthrown Islamist president Mohamed Morsi took to the streets in towns and cities across Egypt on Tuesday evening to denounce Egypt’s new military-backed rulers — their second show of mass support in four days.

Marking exactly two months since Egypt’s first democratically elected leader was ousted by the army after big protests, marchers turned out in cities in the Nile Delta, in Upper Egypt and onthe Suez Canal, as well as the capital, Cairo.

The army-led government has launched a furious crackdown on Morsi’s Muslim Brotherhood since toppling him on July 3,arresting its top leaders and killing hundreds of his supporters.

But after a brief lull, and despite a heavy security presence, Islamist groups brought thousands onto the streets again after last Friday’s prayers. There were sporadic clashes with security forces, notably in Cairo, and at least seven people died.

There were no immediate reports of violence at Tuesday’s marches, held under the slogan “The Coup is Terrorism” — a reference to the government’s portrayal of its campaign to crush the Brotherhood as a fight against Islamist terrorism.

In Cairo’s Nasr City, near the presidential palace, hundreds of Brotherhood supporters waving Brotherhood flags chanted “Revolution, revolution, the revolution will continue!” and “Down, down with military rule!”.

Some carried pictures of “martyrs” killed in the government’s crackdown, while others stood chanting next to an armoured vehicle, one of many deployed in the capital.

Many of the Brotherhood’s leaders including Morsi have already been sent to trial accused of inciting violence, but the movement says it is committed to peaceful protest, and that the accusations are a pretext for the crackdown by a “putschist regime”.

A military court sentenced pro-Morsi protesters to long jail terms on Tuesday on charges of attacking soldiers in the city of Suez, a military statement said.

The violence in Suez broke out after security forces on August 14 crushed Cairo protest camps demanding Morsi’s reinstatement. More than 600 Brotherhood supporters were killed, along with dozens of policemen, in the dawn operation, which triggered clashes across the country.

The statement said one person had been sentenced to life in prison for the Suez clashes, three people to 15 years in jail, and 45 others to five years.

Television closures

TV channels run by the Muslim Brotherhood or sympathetic to it have already fallen victim to the government crackdown.

On Tuesday a Cairo court ordered the closure of the Egyptian news channel belonging to Al Jazeera, the pan-Arab broadcaster financed by Qatar, a supporter of the Brotherhood, along with three other stations run by or sympathetic to the Brotherhood.

Al Jazeera’s offices in Cairo have been closed since July 3, when they were raided by security forces hours after Morsi was toppled, although its channels, broadcast from Qatar, can still be seen in Egypt.

Last week, Al Jazeera aired statements from two Brotherhood leaders that included a call to join protests.

On Sunday, three journalists working for Al Jazeera’s main, pan-Arab channel were deported from Egypt.

Separately, state-run Nile TV said 15 people had been killed in the Sinai Peninsula by rocket fire, after witnesses said army helicopters had attacked militant strongholds near Sheikh Zuweid, close to the border with Israel and the Gaza Strip.

Security sources said government helicopter strikes had killed at least eight armed men and wounded 15, and had been aimed at stores of arms and explosives.

Militant attacks on security forces in the lawless North Sinai region have grown since Morsi was ousted.

The army has accused Palestinians in Gaza, which is run by Hamas, a Brotherhood offshoot, of supporting the militants.

Morsi’s government had made it easier for people and goods to travel between Egypt and Gaza.

But Cairo’s new rulers have tightened controls once more, and have been closing smuggling tunnels that the army believes have been used to move weapons and gunmen across the border.

Local residents said on Tuesday that Egyptian security forces had destroyed some 20 houses along the border, apparently suspecting them of being used to hide tunnel entrances or provide cover for other militant activity.

Hamas said it feared Egypt was installing a buffer zone to isolate Gaza. An Egyptian army source confirmed the military had intensified its campaign to close tunnels but said he knew of no instructions to put a buffer zone in place.

Growing insecurity in Sinai worries the United States and others because the region is bounded not only by Israel and Gaza but also by the Suez Canal, a major global shipping artery. Last Saturday, attackers fired at a ship passing through the Canal.

(Source / 03.09.2013)

Syria Defector ‘Exposes Assad Chemical Attack’

A former Syrian forensic medicine expert has provided evidence that the Assad regime used chemical weapons, opposition forces say.

Abdeltawwab Shahrour, head of the forensic medicine committee in Aleppo, claims there was a chemical attack in Khan al-Assal, Aleppo, on March 19, said Istanbul-based opposition coalition spokeswoman Sarah Karkour.

Mr Shahrour, who has defected to Turkey, has documents proving the attack took place and eyewitness accounts from police authorities that contradicte the administration’s version of events, a second opposition official said.

Both the government and rebels have blamed each other for what they say was an attack involving chemical weapons. More than two dozen people died.

Russia, which alongside Iran is Syria’s closest ally and chief arms supplier, said in July its own scientific analysis indicated the attack had involved the nerve agent sarin and had most likely been carried out by the rebels.

Both sides deny using chemical weapons.

Dr Shahrour was expected to reveal the details of the attack during a press conference in Turkey but Syrian National Council spokesperson Khaled Saleh said he was unable to appear due to “security concerns”.

Mr Saleh added that the national council has received information in the last few days that three government convoys were carrying chemical weapons and one had reached a military airport.

He said: “We have serious concerns based on the information that we have received from sources inside the Assad army who are sympathetic to the revolution that Assad might be considering using those chemical weapons against innocent civilians.”

A team of UN experts who visited Syria last month to investigate allegations of chemicals weapons had originally planned to visit Khan al-Assal.

However, it ended up focusing on a much larger apparent poison gas attack which killed hundreds of civilians in suburbs of the capital Damascus on August 21.

The new opposition claims come as France bolstered calls for military action in Syria by saying it had evidence the regime was behind the “massive and co-ordinated” chemical attack in Damascus.

Syria’s government called the allegations “illogical” and warned it would retaliate if France took military action.

The US government has also said evidence points to deadly sarin gas being used to kill 1,429 people in the August attack.

US President Barack Obama has been meeting political figures such as Senator John McCain as he tries to galvanise support for military strikes ahead of a debate in Congress.

(Source / 03.09.2013)

Addameer: 5068 Palestinian prisoners in occupation prisons

 

Addameer released its latest statistics on the numbers of Palestinian political prisoners currently held in Israeli jails, as of August 2013:

Type of Prisoner Number of Prisoners
Total Number of Political Prisoners 5068
Administrative Detainees 134 (9 PLC members)
Female prisoners 13
Child prisoners 195 (36 under 16)
Palestinian Legislative Council members 13
East Jerusalem prisoners 180
1948 Territories prisoners 208
Gaza prisoners 422
Prisoners serving life sentences 514
Prisoners serving a sentence above 20 years 433
Prisoners serving more than 25 years 24
Prisoners serving more than 20 years 65
Prisoners before Oslo 79

* On 13 August 2013, 26 prisoners were released as a “good-will” measure in the newest round of negotiations. For more information, please read our latest factsheet here.

(Source / 03.09.2013)

Palestinian prisoners’ advocate Sami Hussein arrested by Israeli forces

sami-husseinSami Hussein, the director of the Follow-up Department at the Palestinian Prisoners Society, was seized by Israeli forces on Monday, September 2 at Jaba checkpoint near al-Ram and taken to an unknown location.

Hussein, 44, was recently released from Israeli custody after over a year in administrative detention without charge or trial. He has been detained on numerous occasions and served over 23 years in occupation prisons.

He was first imprisoned for four years, and then after his release, he was seized again and was imprisoned for 15 years, then from 2005 to the present, he has been repeatedly held without charge or trial under administrative detention.

(Source / 03.09.2013)

PA: Israel responsible for Palestinian security

A rebel fighter takes aim at regime forces in the northern Syrian city of Aleppo on Sept. 1, 2013
BETHLEHEM (Ma’an) — Israel should take responsibility for Palestinians who are under-prepared for the possible upcoming war in the region, a security official said Tuesday.”If Israel enters a war with Syria and it had negative effects on the Palestinians, Israel would have to be responsible for Palestinians because they are under occupation,” security services spokesman Adnan Damiri said.

“We are not at war with any Arab or European states, or with the United States,” he added.

“We refuse military interference in Syria but if a war starts it would be the Israeli occupation’s responsibility to protect Palestinians because we are under occupation.”

Damiri added: “The Palestinian Authority does not have borders to import weapons or protective masks. There are no preparations on the Palestinian front for the possible war in the region because we lack the resources.”

(Source / 03.09.2013)

Israeli occupation arrests Sheikh Salah

Israeli occupation arrested Sheikh Ra’ed Salah, the leader of the Islamic movement in 1948 occupied Palestine, on Tuesday.

Sources said Israeli intelligence agents intercepted Sheikh Salah’s car near Amwas area to the north west of occupied Jerusalem and took him to the Maskobeh detention center.

The sources said that Sheikh Salah was on his way to the press conference that was intended to call for massive marches to the Aqsa Mosque on Wednesday to confront the Israeli calls for storming the holy site in the few coming days on the occasion of the new Hebrew year.

They said that the agents told Sheikh Salah’s companions that the Sheikh was “inciting riots” in reference to his call for marches to the Aqsa.

(Source / 03.09.2013)

Egypt court jails 52 Brotherhood members

CAIRO (AFP) — An Egypt military court Tuesday gave a life sentence to a Muslim Brotherhood member and sentenced 51 more to jail for attacking soldiers in Suez following Mohamed Morsi’s July ouster.

The sentences come as army helicopters killed eight militants and wounded 15 in intensive air strikes in the restive Sinai Peninsula where it has battled a semi-insurgency since Morsi was deposed on July 3.

The ousted Islamist president’s supporters had called for nationwide protests on Tuesday against his overthrow.

One Brotherhood member was given a life term — the first imposed since the military toppled Morsi — three got 15 years in prison and 48 were sentenced to terms ranging from five to 10 years.

Twelve were acquitted, the army said.

The defendants were accused of “aggression” against the army in the canal port city of Suez last month.

They were also accused of shooting at and using violence against the army in Suez on August 14 following a military crackdown that day on Morsi supporters in Cairo.

The military had further accused the defendants of carrying guns and throwing petrol bombs at soldiers.

The court delivered Tuesday’s verdict after two hearings held on August 24 and 26.

On August 14, the military and police cracked down on Morsi supporters in the capital’s Rabaa al-Adawiya and Nahda squares, killing hundreds of people.

It was the deadliest such crackdown in Egypt’s recent history.

Since then, the authorities have carried out a relentless pursuit of Islamists in which more than 1,000 people have been killed and some 2,000 Brotherhood members arrested.

The Brotherhood’s supreme guide, Mohamed Badie, is also under arrest, and Morsi himself has been in custody since his ouster.

On Tuesday, a helicopter assault in the Sinai Peninsula killed eight militants and wounded 15, security sources said.

They said air strikes near the Rafah crossing into the Palestinian Islamist-ruled Gaza Strip were ongoing, adding that the target was militants using the area as a hideout.

The region has seen an increase in clashes between militants and security forces since Morsi was ousted.

A security source told AFP the air operation was the “biggest aerial assault of its kind in Sinai”.

Witnesses said Apache helicopters bombed several villages south of Rafah when the operation began at around 9:00 am (0700 GMT).

They said the raids wounded four people and destroyed six houses.

Militants have launched near-daily attacks on police and army facilities in Sinai, a region mostly populated by Bedouins who are often in conflict with the central authorities.

On Aug. 19, militants killed 25 policemen in an attack on two buses heading for Rafah.

Meanwhile, troops sealed off roads to Cairo’s Rabaa al-Adawiya Square ahead of planned Islamist marches, state media reported.

The official MENA news agency reported military vehicles stationed at entrances to the northern Cairo square, an opposition symbol after the August 14 crackdown.

The measure comes after Morsi supporters called for nationwide demonstrations two months to the day since his overthrow.

Soldiers also blocked entrances to Cairo’s iconic Tahrir Square, MENA reported.

On Monday, the Brotherhood-led Anti-Coup Alliance said demonstrations would be held under the slogan “The coup is terrorism”.

But the alliance’s ability to mobilise supporters has greatly waned because of the sweeping arrests of the Brotherhood’s senior leaders detained since mid-August.

Also on Tuesday, a Cairo court ordered the closure of four television channels, including Al-Jazeera Egypt and Ahrar 25, a network belonging to the Brotherhood.

Two other channels to be taken off the air are the Islamist broadcasters Al-Yarmuk and Al-Quds, according to the court order.

The closure orders come a day after Islamist broadcaster Al-Hafez was ordered shut after being accused of “inciting hatred” against Coptic Christians and “undermining national unity”.

Ahrar 25 was among several Islamist networks shut down soon after Morsi’s ouster.

Tuesday’s order against Al-Jazeera Mubasher Misr comes two days after Cairo expelled three foreign freelancers working for the Doha-based network’s English-language channel.

Egypt’s authorities have accused Al-Jazeera Mubasher Misr of bias in its reporting of the coup that toppled Morsi.

The channel has previously complained that the security forces raided its Cairo offices and seized equipment.

(Source / 03.09.2013)

Analyst: Mossad is behind Egyptian media’ incitement against Gaza

Prof. Ash’al

Prof. Ash’al

Gaza, Alray – Egyptian political analyst Abdullah Al-Ash’al denounced the Egyptian military operations aimed at the Gaza Strip and Hamas, describing it as a ‘wrong policy’ and a serious crime against Egypt’s national security, Quds Press reported.

Ash’al said in a press statement “influential figures of the coup regime backed by Mossad are  mobilizing the Egyptian public opinion against Hamas and portraying it as a threat to Egypt’s national security,”

“Mossad and their collaborators are controlling some Egyptian media directly or indirectly in order to demonize Hamas,” he added.

The professor at Cairo University believed that “any battle against the Palestinians would be doomed to failure,”

“Nowadays, Muslim Brotherhood leaders are standing trials on charges like having relations with Hamas, and the army is coordinating with Israel to fight terrorist groups in the Sinai,” Ash’al said.

“But all these battles are superficial and cannot change the place of the Palestinian cause in the memory of the Egyptian people, who believes that Palestine is part of Egypt’s national security,” the analyst confirmed.

He stressed that the vast majority of the Egyptian people believe that Israel is a usurping regime and Hamas is a resistance group defending the rights of its own people and has nothing to do with what is happening in Egypt.

(Source / 03.09.2013)