Muziek en muziekinstrumenten

By Marianna Laarif

Tussen mijn Ummah zullen er zeker mensen zijn die zinaa, zijde, alcohol en muziekinstrumenten toestaan…” (verteld door al-Bukhaari ta’leeqan, no. 5590; verteld als mawsool door al-Tabaraani en al-Bayhaqi. Zie al-Silsilah al-Saheehah door al-Albaani, 91)

Ibn al-Qayyim (moge Allah hem zegenen) zei: Dit is een saheeh hadith, overgeleverd door al-Bukhaari in zijn Saheeh, waarin hij het noteerde als bewijs en verklaarde dat het mu’allaq enmajzoom is. Hij zei: Hoofdstuk één is verteld omtrent dezen die alcohol toestaan en het bij een andere naam noemen.
Deze hadith toont op twee manieren aan dat muziekinstrumenten en het genieten van het luisteren naar muziek haraam zijn. Ten eerste is het feit dat de Profeet (vzmh) zei: “[zij] staan toe”. Dit toont duidelijk aan dat er dingen worden genoemd,muziekinstrumenten inbegrepen, die haraam zijn volgens de sharee’ah (islamitische wetgeving), maar deze mensen zullen het toestaan. Ten tweede worden muziekinstrumenten genoemd naast dingen waarvan men weet dat deze definitief haraam zijn, zoals zinaa en alcohol. Als ze (muziekinstrumenten) niet haraam waren, waarom worden ze dan naast deze dingen genoemd? (bewerkt uit al-Silsilah al-Saheehah door al-Albaani, 1/140-141)
Sheikh al-Islam (Ibn Taymiyah) (moge Allah hem zegenen) zei: Deze hadith toont aan dat ma’aazifharaam zijn. Ma’aazif betekent muziek instrumenten volgens de geleerden van de (Arabische) taal. Dit woord omvat alle zulke instrumenten.(al-Majmoo’, 11/535).
Ibn al-Qayyim (moge Allah hem zegenen) zei: En omtrent hetzelfde onderwerp werd een gelijksoortig commentaar gegeven door Salh ibn Sa’d al-Saa’idi, ‘Imraan ibn Husayn, ‘Abd-Allaah ibn ‘Amr, ‘Abd-Allaah ibn ‘Abbaas, Abu Hurayrah, Abu Umaamah al-Baahili, ‘Aa’ishah Umm al-Mu’mineen, ‘Ali ibn Abi Taalib, Anas ibn Maalik, ‘Abd al-Rahmaan ibn Saabit en
Al-Ghaazi ibn Rabee’ah. Daarna vermelde hij het in Ighaathat al-Lahfaan en het toont aan dat ze (muziek instrumenten) haraam zijn.
Er is overgeleverd dat Naafi’ (moge Allah hem zegenen) zei: Toen Ibn ‘Umar een houtblazerssectie instrument hoorde, stopte hij z’n vingers in zijn oren en bleef uit de buurt van die plek. Hij zei tegen me, O Naafi’, Kun je iets horen? Ik zei:Nee. Vervolgens haalde hij z’n vingers uit zijn oren en zei: Ik was met de Profeet (vzmh) en ineens hoorde hij zoiets als dit en hij deed ook hetzelfde(vingers in zijn oren). (Saheeh Abi Dawood).
Sommige, weinig betekenende personen, zeiden dat deze hadith niet bewijst naar het feit dat muziekinstrumenten haraam zijn, want als dat het geval was dan zou de Boodschapper van Allah (vzmh) Ibn ‘Umar bevolen hebben (moge Allah hen beiden behagen) hetzelfde te doen en dan zou Ibn ‘Umar het Naafi’ ook bevolen hebben. Het antwoord hierop is: Hij luisterde er niet naar, maar hij kon het wel horen. Er is een verschil tussen luisteren en horen. Sheikh al-Islam (Ibn Taymiyah) (moge Allah hem behagen) zei: Volgens de eenstemmigheid van de geleerden is er geen verbod of schuld wanneer een persoon niet van plan is geweest naar muziek te luisteren. Dus schuld of prijzen wordt in verband gebracht met het luisteren en niet met het horen. Degene die naar de Qor-aan luistert zal ervoor beloond worden, terwijl degene die het hoort zonder dat het de bedoeling is of zonder dat hij het wil, er niet voor beloond zal worden. Handelingen worden namelijk beoordeeld naar intenties. Hetzelfde is van toepassing op muziek instrumenten die haraam zijn. Wanneer een persoon het hoort zonder dat het de bedoeling is dan geeft het niet(al-Majmoo’, 10/78).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *