6 dagen van Shawaal vasten

By Marianna Laarif

Assalamo alaikom warahmatu Allah wabarakatuh

Alhamdolillah wassalato wassalam ala mawlana rassoel allah wa ala aalihi wa as-habihi ajmaain waman tabi3ahom bi ihssan ila yawmi addin

Bismi Allah Arrahman Arrahim

Het vasten van 6 dagen in de maand Shawwaal

De maand Ramadan helemaal vasten + 6 dagen van de maand Shawal = 360 dagen gevast = 1 Jaar

Het vasten van zes dagen van Shawwaal na het verplichte vasten van de Ramadan is Sunnah Mustahabbah, niet waajib.

Het is aangeraden voor de moslim om zes dagen van Shawwaal te vasten en hierin is een grote deugd en een immense beloning.
Degene die deze zes dagen vast, zal een beloning opgetekend krijgen alsof hij het hele jaar gevast had, zoals is overgeleverd in een sahih hadith van de Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam).
Abu Ayyub (radiAllahu ‘anhu) heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) gezegd heeft:

“Degene die de Ramadan vast en het opvolgt met zes dagen van Shawwaal, het zal zijn alsof hij een heel leven gevast heeft.”
(Overgeleverd door Muslim, Abu Dawud, al-Tirmidhi, al-Nisaa’i en Ibn Maajah)

De Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) legde dit uit toen hij zei:

“Degene die zes dagen na (Eid) al-Fitr vast, heeft het jaar voltooid: degene die een goede daad (hasanah) verricht, zal tien hasanaat krijgen).”

Volgens een andere overlevering:
“Allah heeft voor elke hasanah tien anderen gemaakt, dus een maand is als het vasten van tien maanden en het vasten van
zes dagen voltooit het jaar.”
(al-Nisaa’i en Ibn Maajah. Zie ook Sahih al-Targheeb wa’l-Tarheeb, 1/421).

Het is ook overgeleverd door Ibn Khuzaymah met de woorden:
“Het vasten van de maand Ramadan levert de beloning van tien (maanden) op en het vasten van zes dagen levert de beloning van twee maanden op, en dat is het vasten van
het hele jaar.”

De Hanbali en Shaafa’i fuqaha’ hebben verklaard dat het vasten van zes dagen van Shawwaal na het vasten van de Ramadan ervoor zorgt dat het is alsof men een heel jaar van verplichte vasten gevast heeft, want de vermenigvuldiging
van de beloning is zelfs van toepassing op naafil-vasten, want elke hasanah levert de beloning van tien hasanat op.

Een ander belangrijk voordeel van het vasten van zes dagen van Shawwaal is
dat het tekortkomingen in het verplichte vasten van de Ramadan van een persoon goedmaakt, want niemand is vrij van tekortkomingen of zonden die een
negatief effect hebben op het vasten.

Op de Dag der Opstanding zullen een aantal van zijn naafildaden genomen worden om de tekortkomingen in zijn
verplichte daden goed te maken, zoals de Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) heeft gezegd:
“Het eerste waar de mensen op de Dag der Opstanding
voor ter verantwoording zullen worden geroepen, zal hun salaah (gebed) zijn.
Onze Heer, Geprezen en Verheven is Hij, zal tegen Zijn engelen zeggen (hoewel Hij het het beste weet):
‘Kijk naar de salaah van Mijn dienaar, of het volledig of onvolledig is.’
Als het perfect is, zal het als perfect opgetekend
worden en als iets tekortschiet, zal Hij zeggen:
‘Kijk of Mijn dienaar een aantal vrijwillige (naafil) gebeden heeft verricht.’
Als hij een aantal vrijwillige gebeden heeft verricht, zal Allah zeggen:
‘Voltooi de verplichte handelingen van Mijn dienaar met zijn vrijwillige handelingen.’
Dan zullen al zijn handelingen op een vergelijkbare wijze behandeld worden.”
(Overgeleverd door Abu Dawud).

Je kunt beginnen met het vasten van zes dagen van Shawwaal vanaf de tweede dag van Shawwaal want het is haram om op de dag van Eid te vasten.
Je kunt de zes dagen op elk moment van Shawwaal vasten, hoewel de beste goede daden
degenen zijn die het snelst gedaan worden.

Het permanente comité ontving de volgende vraag:

Zou het vasten van de zes dagen onmiddellijk na de Ramadan verricht moeten worden, na de dag van Eid, of is het toegestaan om het een paar dagen na Eid in de maand van Shawwaal te doen of niet?

Ze antwoordden als volgt:

Deze dagen hoeven niet onmiddellijk na Eid al-Fitr gevast te worden; het is toegestaan om één of meer dagen na Eid te beginnen met het vasten ervan en het mag achtereenvolgens of apart gedaan worden tijdens de maand van Shawwaal; het hangt ervan af wat gemakkelijk is voor een persoon.
Er is genoeg bewegingsruimte in deze kwestie en het is niet verplicht, het is Sunnah.

Fataawa al-Lajnah al-Daa’imah, 10/391

Als iemand een aantal dagen van de Ramadan gemist heeft, zou hij deze eerst in moeten halen en dan de zes dagen van Shawwaal vasten, want hij kan het vasten van de Ramadan niet opvolgen met zes dagen van Shawwaal tenzij hij zijn Ramadan-vasten eerst voltooid heeft.

Fataawa al-Lajnah al-Daa’imah, 10/392

Vraag:

Wat moet een vrouw eerst doen; de zes aanbevolen dagen van Shawwaal vasten of de dagen die zij nog moet inhalen van de maand Ramadan, vanwege haar ongesteldheid?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Als zij de beloning wilt verdienen die wordt genoemd in de overlevering van de Profeet (vrede zij met hem):
“Wie (de maand) Ramadan en daarop zes dagen van (de maand) Shawwaal vast, het is alsof hij het gehele jaar heeft gevast.”
(Moeslim)

Dan dient zij eerst de dagen van de maand Ramadan in te halen en vervolgens de zes dagen van de maand Shawwaal te vasten, zodat de overlevering ook op haar van toepassing zal zijn en zij de genoemde beloning zal verdienen.

Wat betreft de toelaatbaarheid van het uitstellen van het inhalen van de dagen van de maand Ramadan, dit is toegestaan, zolang zij deze maar voor de volgende Ramadan inhaalt.

Sheich Mohammed Saalih al-Munajjid

Aanbevolen dagen om te vasten (over het hele jaar) (Mandoeb)

Het vasten gedurende 6 dagen in de maand Sjawaal.
De Boodschapper van Allah (vzmh) heeft hierover het volgende gezegd;
“Voor wie gedurende de maand Ramadan vast en daarbij op 6 dagen in de maand Sjawaal, is het alsof hij het hele jaar heeft gevast”.
(Bedoeld wordt dat hij of zij door Allah beloond zal worden alsof hij of zij het hele jaar had gevast).
(Het maakt niet uit hoe deze dagen gedaan worden, los van elkaar, in kleine blokjes of als een blok.)

De Dag van Arafah, de 9e dag van de maand Dzoel Hiddjah. Deze dag wordt door alle bedevaartgangers die de hadj verrichten in aanbidding doorgebracht op de vlakte van Arafah. Het is aanbevolen voor hen die niet op bedevaart zijn, deze dag te vasten.

De Dag van Asjoera, de 10e dag van de maand Moeharram. De profeet (vzmh) heeft gezegd:
“Het vasten op de 9e dag van Dzoel Hiddjah, de Dag van Arafah, verwijdert de zonden van het afgelopen jaar en het volgende jaar, en het vasten van Asjoera verwijdert de zonden van het afgelopen jaar”.

Het vasten op de 15e dag van de maand Sja’baan, omdat de profeet (vzmh) gewoon was een gedeelte van deze maand te vasten.

Het vasten op de “ayyaamoei baidh”, “de witte dagen”.
Dit is de 13e, 14e en 15e dag van elke maand, (volgens de Islamitische jaartelling).

Abie Dzar zei:
“De Profeet (vzmh) raadde ons aan om 3 dagen van elke maand te vasten en wel op de 13e, 14e en 15e dag van elke maand en zei vervolgens dat het vasten op deze dagen gelijk was aan een heel jaar vasten”.

Het vasten op maandag en donderdag.
De Profeet Mohammed (vzmh) was gewoon op deze dagen te vasten.

Het om de dag vasten.
De Profeet (vzmh) zei hierover:

Allah houdt van het bidden en vasten zoals Dawoed (David) dat gewoon was te doen; hij bleef tweederde deel van de nacht op om te bidden en vasten om de dag”.

Afgeraden dagen om te vasten (Makroeh)

Uitsluitend op vrijdag, wanneer het vrijwillig vasten betreft.
Uitsluitend op zaterdag, in geval van vrijwillig vasten.
Op de Dag van Arafah, voor hen die de hadj verrichten.
Verboden dagen om te vasten (Haraam)
Op de feestdagen ‘Iedoel fitr en ‘Iedoel adha.

Op de 3 Tasrieq-dagen; 11, 12 en 13 Dzoel Hiddjah.
Dit zijn de dagen volgende op het offerfeest ‘Iedoel adha waarop het overgebleven vlees van de offerdieren wordt geroosterd.

Op de 30e dag van de maand Sja’baan.
Deze dag wordt “jaumoes-sjak” genoemd, “dag van de twijfel”, vanwege het feit dat er twijfel kan bestaan of het nog de 30e dag van Sja’baan is, of de 1e dag van Ramadhaan.

Shaumoel wishaal.
Dit is het vasten van twee of meer dagen achteréén, zonder verbreking na zonsondergang.

Shaum wishaal addahr.
Dit is het hele jaar door vasten zonder een dag van onderbreking.
Volgens een overleving zei de Boodschapper van Allah (vzmh):

“Wie vast zonder onderbreking, vast niet”.

En Allah weet het het beste.!!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *