Constant bewustzijn van ”voorbereid zijn”

By Marianna Laarif

Het is een plicht voor elk (geestelijk) gezonde persoon om voorbereid te zijn voor zijn vertrek (uit deze wereld), omdat men niet weet wanneer Zijn Heer beveelt (tot het wegnemen van zijn ziel) noch weet hij hoe lang het zal duren voor hij verzameld zal worden (op de Dag des Oordeels).

Ik heb zo veel mensen gezien die betoverd zijn door hun jeugdigheid. Ze zijn vergeten dat hun (voor)ouders niet meer leven, en toch worden ze totaal in beslag genomen door de blijvende hoop (langer te leven).

Een persoon die kennis zoekt, kan tegen zichzelf zeggen: ”Ik zal vandaag kennis zoeken en deze morgen toepassen”. Dit (uitstel) kan tot zijn afdwaling leiden terwijl hij zichzelf een pauze geeft (voor één dag)!

Met het uitstellen van zijn bereidheid berouw te tonen, terwijl hij zich blijft bezighouden met (zonden als) roddels of het luisteren ernaar of bezig zijn met Shoebh’ah (veronderstelde H’alaal of H’araam) zaken, hoopt hij (de slechte daden) uit te wissen. Met zo’n houding, waarbij hij zaken tot de volgende dag uitstelt, vergeet hij dat de dood plotseling kan komen.

Een wijze persoon is hij die elk moment van zijn leven koestert en daar de waarde van kent, terwijl hij zijn verplichtingen nakomt. Dan, wanneer de dood plotseling tot hem komt, zal hij voorbereid zijn (om te staan voor de Rechter, Allah ‘Azza wa Djall). En als zijn wens (namelijk een lang leven) vervuld wordt, zou het in zijn geval betekenen dat zijn goede daden alleen maar toenemen.

Ibn Al-Qayyim

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *