Palestine, my beloved Palestine

My beloved,

Why are there chains of apartheid to your wrists

Why is your house full of love ever dishonored

Why should olive trees die

My beloved,

Why is the world so blind, dumb and deaf

Don’t they know that democracy can only be

When you can walk freely around the world

My beloved,

Why can i not see you as you really are

Why is there a brutal occupier at the border

Separates our love

My beloved

Why is your homeland stolen by  thugs

Why are your brothers killed

When will this stop

My beloved,

Why is the world so blind, dumb and deaf

Don’t they know that global democracy can only be

When you can walk freely around the world

My beloved,

Why can I not protect you

Why are you not protected by your brothers

When will this stop

My beloved,

Why is your life so sad

Where’s your water where’s you food

How can you stay so strong

My beloved,

Why is the world so blind, dumb and deaf

Don’t they know that global democracy can only be

When you can walk freely around the world

My beloved,

Why do you not get a chance to make your life

Why can we not do this together

Why can we not flee

My beloved,

Why is the world so blind, dumb and deaf

Don’t they know that global democracy can only be

When you can walk freely around the world

My beloved,

Why is your father separated from your mother

Why lives your mother in the West Bank

Why do your mother have contacts with those thugs

My beloved,

Why is the world so blind, dumb and deaf

Don’t they know that global democracy can only be

When you can walk freely around the world

My beloved,

Why can you not normally see a doctor when you are sick

Why can you not normally go to school

Why are your brothers and sisters forced to move

My beloved,

Why do you have to be careful every day and night

Why are there always the drones of the thugs in the air

Why are your friends shot out of the water

My beloved,

Why is the world so blind, dumb and deaf

Don’t they know that global democracy can only be

When you can walk freely around the world

My beloved,

Let us live together as rebel  in this world

Let’s fight these thugs  together

Let’s get flee together

My beloved,

Why can family not return to her homes

Why can we not being partying and dancing on the beach

Why do those thugs ever come back

My beloved,

Why is the world so blind, dumb and deaf

Do not they know that global democracy can only be

When you can walk freely around the world

My beloved,

Let us live together as rebel in this world

Let’s fight these thugs together

Let’s get flee together

Palestina, mijn geliefde Palestina

Mijn geliefde,

Waarom zijn er  kettingen van apartheid om je polsen

Waarom wordt je huis vol van liefde steeds onteerd

Waarom moeten olijfbomen sterven

Mijn geliefde,

Waarom is de wereld zo blind, dom en doof

Weten ze niet dat er pas democratie kan zijn

Wanneer jij vrij over de wereld kan lopen

Mijn geliefde,

Waarom kan ik je niet zien, zoals je echt bent

Waarom staat er een brute bezetter aan de grens

Die onze liefde scheidt

Mijn geliefde

Waarom wordt je vaderland ontvreemd door schurken

Waarom worden je broers vermoord

Wanneer zal dit stoppen

Mijn geliefde,

Waarom is de wereld zo blind, dom en doof

Weten ze niet dat er pas mondiale democratie kan zijn

Wanneer jij vrij over de wereld kan lopen

Mijn geliefde,

Waarom kan ik je niet beschermen

Waarom wordt je niet beschermd door je broers

Wanneer zal dit stoppen

Mijn geliefde,

Waarom is je leven zo treurig

Waar is je water, waar is je eten

Hoe kan je zo sterk blijven

Mijn geliefde,

Waarom is de wereld zo blind, dom en doof

Weten ze niet dat er pas mondiale democratie kan zijn

Wanneer jij vrij over de wereld kan lopen

Mijn geliefde,

Waarom krijg je niet een kans je leven in te richten

Waarom kunnen we dit niet samen doen

Waarom kunnen we niet vluchten

Mijn geliefde,

Waarom is de wereld zo blind, dom en doof

Weten ze niet dat er pas mondiale democratie kan zijn

Wanneer jij vrij over de wereld kan lopen

Mijn geliefde,

Waarom is je vader gescheiden van je moeder

Waarom leeft je moeder in de West Bank

Waarom heeft je moeder die contacten met die schurken

Mijn geliefde,

Waarom is de wereld zo blind, dom en doof

Weten ze niet dat er pas mondiale democratie kan zijn

Wanneer jij vrij over de wereld kan lopen

Mijn geliefde,

Waarom kan je niet normaal naar een dokter als je ziek bent

Waarom kan je niet normaal naar school

Waarom worden je broers en zusters gedwongen te verplaatsen

Mijn geliefde,

Waarom moet je elke dag en nacht voorzichtig zijn

Waarom zijn er steeds de drones van die schurken in de lucht

Waarom worden je vrienden uit het water geschoten

Mijn geliefde,

Waarom is de wereld zo blind, dom en doof

Weten ze niet dat er pas mondiale democratie kan zijn

Wanneer jij vrij over de wereld kan lopen

Mijn geliefde,

Laten we samen als rebel leven in deze wereld

Laten we die schurken samen bestrijden

Laten we samen weggaan

Mijn geliefde,

Waarom kan je familie niet terugkeren naar haar huizen

Waarom kunnen we niet feesten en dansen op het strand

Waarom blijven die schurken steeds maar terugkomen

Mijn geliefde,

Waarom is de wereld zo blind, dom en doof

Weten ze niet dat er pas mondiale democratie kan zijn

Wanneer jij vrij over de wereld kan lopen

Mijn geliefde,

Laten we samen als rebel leven in deze wereld

Laten we samen strijden

Laten we samen weggaan

Egypt IMF negotiator to be offered finance minister post

Egypt’s PM will ask former finance ministry official Hany Kadri to serve as finance minister.

The Egyptian Prime Minister Hazem al-Beblawi will ask former finance ministry official Hany Kadri to serve as finance minister, two interim government sources told Reuters on Saturday.

Kadri oversaw discussions with the International Monetary Fund over a stalled rescue package last year.

According to the sources, Beblawi will also ask former ambassador to the United States Nabil Fahmy to serve as foreign minister. However, they added that the candidates have not yet accepted the offers and the decisions are not yet final.

Also, the post of deputy prime minister will be offered to former Interior Minister Ahmed Gamal al-Din, and the post of planning minister will again be proposed to Ashraf al-Araby, who left the position in May.

Beblawi’s cabinet will be composed of 30 ministers, who will reportedly swear in next Wednesday.

Beblawi continued his efforts to form a cabinet on Saturday as supporter of ousted Islamist President Mohammed Mursi insisted to keep fighting for his reinstatement with further protests.

The army ousted the president and dissolved the Islamist-made constitution earlier this month following mass protests that saw millions take to the streets to demand that Mursi resign.

(Source / 13.07.2013)

Ramadan – de maand van de Qoraan!

Ramadan is de maand van de Qoraan. In deze gezegende maand is Allah met het neerzenden van de edele Qoraan, met de tussenkomst van de engel Jibriel, op onze nobele profeet Mohammed salla allaho ‘alaihi wa sellam begonnen.

Allah zegt:

“De maand Ramadan is het waarin de Qoraan is neergezonden als leiding voor de mensheid …” [2:185]

Dit gezegende boek, dat vanaf het moment van openbaring tot aan de dag van vandaag onevenaard is gebleven.

Allah heeft de Arabieren, welke bekend stonden om hun welbespraaktheid, meerdere keren uitgedaagd om met een gelijkwaardig boek te komen. Of slechts met een gelijkwaardig hoofdstuk.

“En als jullie in twijfel verkeren over wat wij hebben neergezonden aan Onze dienaar(Mohammed), brengt dan een gelijkwaardig soerah voort …”  [2:23]

In een ander vers verduidelijkt Allah hun onvermogen daartoe:

“Zeg: Al zouden de mensen en de djin’s bij elkaar komen om met iets gelijkwaardigs aan deze Qoraan te komen, dan zouden zij niet met iets gelijkwaardigs kunnen komen. Al zouden zij elkaars helpers hierbij zijn.” [17:88]

Meer dan 14 eeuwen zijn verstreken en niemand is in staat geweest om deze uitdaging aan te gaan! Dit is één van de overduidelijke bewijzen dat dit boek het woord van Allah is.

Dit geweldige boek dat vanaf moment van openbaring tot op de dag van vandaag onveranderd is gebleven, door de bescherming van Allah.

“Voorwaar, Wij zijn het Die de vermaning (Qoraan) hebben neergezonden. En voorwaar, Wij beschermen het.” [15:9]

Dit boek is onze trots.

“Wij hebben aan jullie een boek neergezonden waarin zich jullie trots bevindt, begrijpen jullie dan niet?” [21:10]

Het leven volgens en handelen naar dit boek is reden van trots en aanzien voor de moslims. Toen de metgezellen en de vrome voorgangers naar de leringen van de Qoraan leefden, heeft Allah hen in status en rang verheven boven alle volkeren.

En nadat de moslims dit boek hebben verruild voor andere normen en waarden en er niet naar handelen, zijn zij achtergesteld geraakt.

Dit boek is voor de gelovigen leiding, genezing en barmhartigheid.

“Zeg: hij (de Qoraan) is voor de gelovigen leiding en genezing” [41:44]

In een ander vers:

En Wij zenden de Qoraan als genezing en barmhartigheid voor de gelovigen.” [17:82]

Allah heeft dit boek ruh genoemd, wat ziel betekent. Omdat dit boek het ziel leven geeft, net zoals de regen het uitgedroogde land doet leven.

Zó hebben Wij aan jou een ‘Rúh’ geopenbaard, een zaak van Ons.” [42:52]

Allah heeft dit boek licht genoemd.

“Geloof in Allah en Zijn boodschapper en het licht dat Wij hebben neergezonden …”[64:8]

Het is een licht dat jou leidt uit de duisternissen van onwetendheid, twijfels en ongeloof.

Wie naar deze Qoraan handelt is gegarandeerd van verbetering op alle aspecten van het leven. Omdat deze Qoraan niet alleen leidt naar het goede, maar naar het betere. Dus wie naar deze Qoraan handelt is continu in verbetering, zijn leven lang.

“Voorwaar, deze Qoraan leidt naar het betere …” [17:9]

Dit boek vertelt over de schepping van de mens, van de hemelen en aarde, vertelt over de voorgaande volkeren met hun profeten, vertelt over het paradijs en welke daden leiden naar het paradijs. Vertelt over de Hel en welke daden leiden naar de Hel … dit allemaal op een manier die de gelovigen doet huiveren.

Dit is geen boek, zoals andere boeken, dat in een korte recensie wordt omschreven. Dit is een boek dat jezelf aandachtig moet lezen!

De profeet salla allaho ‘alaihi wa sellam zegt over de verdienste van het lezen van de Qoraan:

‘Wie een letter leest van Allah’s boek heeft (als beloning) een hasanah, en elke hasanah wordt vertienvoudigd.’ [Tirmidhi]

Er is overleverd over meerdere van onze vrome voorgangers dat zij zodra de maand Ramadan aanbrak, zich met niets anders bezighielden dan met de Qoraan.

‘Uthmaan – moge Allah tevreden met hem zijn – zei: ‘Als jullie harten rein waren zouden deze geen genoeg krijgen van (het reciteren van) de Qoraan.’

Voor degenen die in staat zijn om vlot de Qoraan te lezen, is het de bedoeling om deze minimaal één keer uit te lezen. Maak een schema en je bent klaar.

Wie wat minder vlot de Qoraan leest, leest wat binnen zijn vermogen is. Degene die moeite heeft met het lezen van de Qoraan, heeft twee beloningen. Beloning voor het lezen van de Qoraan en beloning voor de moeite.

Voor onze broeders en zusters die de arabische taal niet machtig zijn, is het onderhand geen tijd om daar verandering in te brengen? Het leren van de arabische taal is een investering waar jij jouw leven lang profijt van zult hebben. Moeilijk is het niet, het enige wat het vereist is een wil.

Beste broeders en zusters, is het gepast om een boek van dit formaat geen deel te doen uitmaken van ons leven? Een boek waarin zich onze leiding, genezing, rust en trots bevindt. Een boek dat van ons een beter mens maakt.

We zijn moslims en geloven in Allah, maar vervolgens hechten we maar weinig waarde aan Zijn boodschap?
Abulfadl, student aan de Universiteit van Medina. Saudi Arabië.

4 Ramadan

Egypt upheaval mars hopes of end to economic woes

CAIRO (AFP) — Egypt’s shattered economy was boosted this week by Gulf allies pledging billions of dollars in aid, but analysts say this simply buys time as political turmoil deepens its economic malaise.

The millions of ordinary Egyptians angered by record high unemployment, soaring inflation and chronic fuel shortages who took to the streets two weeks ago demanding Mohamed Morsi’s resignation blamed him for letting the economy nosedive.

Fuel supplies have returned, after panic buying before the military coup on July 3, and three Gulf monarchies relieved at the toppling of Egypt’s Islamist president have pledged $12 billion in assistance.

But dire security problems and political instability mean a return of the tourists and foreign investment that Egypt so desperately needs are a distant prospect.

And progress remains stalled on negotiations with the International Monetary Fund on a $4.8-billion loan.

“Even if they do agree on the loan, I just don’t believe that we’re going to see a flood of investment,” said financial analyst Andrew Cunningham.

“The country has been in turmoil since 2011, there’s just been a military coup and they’re shooting people on the streets. This is hardly an attractive prospect.”

Gulf pledges of financial assistance are a lifeline for the new administration.

Foreign reserves have fallen by almost 60 percent since the revolution that toppled Hosni Mubarak in February 2011, to 14.9 billion dollars in June — the equivalent of just three months of imports.

Kuwait offered $4 billion in cash, loans and fuel, with Saudi Arabia contributing $5 billion and the United Arab Emirates another $3 billion.

But Cunningham warned that, while welcome, the cash injection was not a long-term solution.

“We’re still talking plasters and bandages. The challenges are enormous and they are structural. Egypt’s economy has been badly managed for decades, and it didn’t improve under Morsi.”

Illustrating the severity of the problem, the latest data from Egypt’s official statistics agency shows that unemployment jumped after Mubarak’s ouster and then rose steadily over the next two years to reach a record 13.2 percent in March.

Problems Egypt’s new rulers will have to confront if they are to reverse the inexorable decline include corruption, poor education, a bloated public sector, low productivity and unsustainable food and fuel subsidies.

“They need to fix the entire system,” said Ahmed Galal, head of the Eco Research Forum.

“It’s going to be difficult to do, but it’s doable, with a lot of dedication,” he told AFP, adding that stability and appointing a competent government will be crucial if Egypt’s economic woes are to be resolved.

This week Hazem al-Beblawi, a former finance minister and accomplished economist with long experience of working with international financial institutions, was named prime minister.

But his task of forming a national unity government was immediately complicated by Morsi’s Muslim Brotherhood rejecting any offer of jobs in the new cabinet.

US intelligence firm Stratfor believes the instability goes far beyond political divisions.

It said growing poverty and joblessness, “arguably among the root causes of the uprising in 2011”, was part of a “swelling trend” that motivated the recent protests.

“It is possible that the new government will find a level of stability that the increasingly isolated Muslim Brotherhood leadership was unable to sustain in the face of rising disputes with the former coalition partners and an obstructionist judiciary,” it said.

But “mounting demographic and economic pressures” mean the country’s new leaders will face economic challenges “that become incrementally more difficult with each passing year”.

Egypt is the Arab world’s most populous nation, and has witnessed an astonishing 50 percent rise in its population since 1990.

Last year it hit 84 million, “one in four of whom live below the poverty line and only survive thanks to subsidized wheat”, according to agricultural expert Sebastien Poncelet.

Egypt imports about 10 million tonnes of wheat annually, with its own production supplying less than half of demand, which was 18 million tonnes in 2012.

The acute shortage of foreign currency has hampered imports over the past six months, so financial aid from the Gulf will help Cairo cover its cost in the short term.

But to be able to supply cheap bread, a key ingredient in maintaining social stability, “the economy must be able to generate sustainable income over the long-term,” said Galal.

(Source / 13.07.2013)

BDS campaigner: “Israel no longer the attractive investment that it once was”

Palestinian families remain stranded at the Egypt-Gaza border.

Rush transcript: Michael Deas, Europe coordinator with National Palestinian BDS Committee

The Electronic Intifada: Let’s have you assess the last eight years of the BDS movement — how it’s grown since that initial call, and what it looks like now.

Michael Deas: What I think is really exciting is that BDS is now recognized as one of, if not the most important and effective tools of solidarity with the Palestinian struggle. When the BDS call was launched in 2005, lots of solidarity groups and solidarity networks endorsed and took the BDS call as one of their main frameworks of action.

But those groups didn’t just endorse the call, they built BDS campaigns and the built effective BDS campaigns, and they went out and they won support for those campaigns — from trade unions and faith groups, and celebrities and so on. And what we have now is we have BDS winning huge amounts of support from those types of organizations like unions and faith groups and NGOs and political parties and so on, and BDS is increasingly being recognized in the mainstream media and elsewhere, as a key force and a key actor.

I think one of the main things that stands out about the growth of the BDS movement is that it really emerged all across the world as a result of grassroots organizing. Whether it’s things like artists, like Elvis Costello, or Roger Waters from Pink Floyd, refusing to play, or companies like Veolia losing millions of dollars worth of contracts because of its complicity with Israeli apartheid, all of these things in the BDS movement have become successful because of the work that’s been done by people giving up their time to organize at the grassroots level.

That’s really in contrast to Israel’s well-funded hasbara machine, and it means that we now have a movement with a lot of in-built strength and a lot of potential for continued growth and effectiveness.

EI: Well, Michael, you mentioned some of the key victories over the last eight years. Can you talk about some of the other ones that really stand out in this list that the BNC compiled of about 200 victories since 2005?

MD: Yeah, as you say, to mark the 8th anniversary of the BDS call, we just published a timeline of the growth of the BDS movement. It’s got more than 200 entries, and you can go check it out on the BDS website or on Electronic Intifada. But what was really amazing during the process of making it was to see the sheer quantity of different milestones that the movement has achieved, but also the breadth — so it’s not just students on campus, but also within trade unions, also within local communities. Israel is losing all the different types of international support on which it depends.

But I think it’s been especially exciting over the last couple of months, and just looking at things that have happened in the last couple of months gives us a good snapshot of where we are at the moment.

So in May, we saw the cancellation of Stephen Hawking, who was due to give a speech at an official conference in Israel. And that was impressive in itself in that our movement reached the stage of maturity where huge figures like Stephen Hawking are willing to come out and support, but it was also really exciting to see the amount of mainstream media coverage that it got. Because that really showed that BDS has now become a respected and accepted tool and actor.

Also in May, later that month, we saw the University of Sheffield in the UK become the first university to cut its contract with Veolia. Veolia, for people who don’t know it, is an outsourcing contractor that helps Israel run infrastructure contracts in its illegal Israeli settlements. And that contract in Sheffield that was lost was one of literally dozens of contracts that Veolia has lost as a result of grassroots campaigning in opposition to its support of apartheid.

And Veolia has now lost more than $20 billion worth of contracts, and Veolia’s been forced to admit the damage that the campaign has done, and make some announcements about intentions to pull out — whether it will or not is another matter, but what we’re beginning to see with Veolia and other companies is that we’re really changing corporate attitudes towards Israeli apartheid.

And the last thing that we’ll have to get up on the timeline was a story I saw in Haaretztoday, about how some Israeli government leaders have been tipped off that European banks are now recommending divestment from any firm that’s involved in illegal Israeli settlements. And if you look at the list of shareholders for some of the big Israeli companies, it’s really interesting. If you look at the list of who owns shares in Elbit Systems, Israel’s largest weapons company, you’ll see that there are just one or two European banks left on that list of shareholders.

The campaigns that we’re creating means that Israel is no longer the attractive investment that it once was, and I think we’re at the start of a snowball moment.

I think it’s also worth looking at the role that solidarity and BDS is playing in public opinion. EI ran a story a few months ago about a BBC opinion poll, which showed that the US is the only western country where the majority still have a favorable view of Israel. And in the UK, 72 percent of the people hold a negative view of Israel. And it’s a similar picture across Europe and across the rest of the world.

And I think we can’t underestimate the role that solidarity grassroots campaigning and solidarity boycott campaigning is having and causing these changes in public attitudes.

EI: Michael, as a coordinator with the BNC, how do you and your colleagues see the BDS movement evolving over the next eight years?

MD: I think there are two or three things that we’re already starting to see the beginning of, that I’m really exciting to see the continued development of.

The first of those things would be the hard-hitting campaigns that are really capturing the public imagination, and we’re beginning to see that with campaigns like the We Divest campaign in the US, that are really well-presented, that are having dozens of people involved in the organizing, and thousands of people signed up in supporters and being aware of [it].

And we see that outside supermarkets in Europe, every Saturday, where we are asking people to boycott Israeli goods, and they’re telling us that they already are. And I think the challenge over the coming eight years is how we can crystallize some of that support and take some of the lessons from something like the We Divest campaign, about how campaigns can be really well-presented and really win mass support. So I think that’s one of the directions that we’d really like to see the movement heading over the years.

The other things that there’s a lot of excitement and potential around is increased involvement from big, mass civil society organizations. We’ve already got examples like the American Friends Service Committee or the Methodist Church in the US, these big faith organizations, or these big trade unions, that are moving from saying, okay, we’re happy to support BDS, moving into, we’re happy to to support and get actively engaged in building the boycott of Israel. And I think there’s huge potential in building these types of mass voluntary organizations that once they begin to become actively engaged will really win a mass amount of public exposure — and really start to build the effective boycott.

The third thing I think we’re really starting to see now is governments starting to take action against Israel. Governments in Europe have started to move to introduce special guidelines for how products from illegal Israeli settlements should be labeled. We’re seeing governments in New Zealand and Norway sell their shares in Israeli weapons companies.

And although these are only baby steps, governments have started to lose their fear about taking action against Israel. I think what we’ll see towards the end of this year and the beginning of next year is governments in Europe taking even bolder steps against Israel, and that will be really interesting to see how that goes as well.

So I think one of the ways in which I’ve been thinking and talking about the BDS movement recently is: phase one is complete. We’ve built a huge amount of awareness within the solidarity movement about the importance and effectiveness of BDS, we’ve developed some really, really successful campaigns.

And the challenge for all of us activists now is how can we build even bigger campaigns and get truly mass involvement in the boycott, divestment and sanctions movement.

(Source / 13.07.2013)

De Ramadan is méér dan vasten

By Marianna Laarif

We weten dat het vasten tijdens de maand Ramadan verplicht is, maar het vasten is niet het enige wat ons bezig zou moeten houden tijdens deze prachtige maand. De voordelen die uit deze maand te halen zijn, zijn immers talrijk. Door alleen te vasten en voorbij te gaan aan andere voordelige aanbiddingen, doen we onszelf tekort. Let daarom op de volgende vormen van aanbidding, vooral tijdens deze maand.

Bereid je goed voor op de Ramadan
Goed voorbereiden op de Ramadan door goed te weten wat het vasten inhoudt, wat er van je verwacht wordt en wat de voorwaarden en verplichtingen zijn. Juiste kennis is noodzakelijk om goed te kunnen vasten. Lees er dus over of beluister lezingen en stel je doelen vast voor jezelf: wat wil jij deze Ramadan bereiken? Lees meer over het maken van een Ramadan planning.
Goede daden vermeerden, zonden verlaten en berouw tonen
Laat de maand Ramadan een maand zijn waarin je jouw goede daden vermeerdert en waarin je afstand neemt van zonden. Toon veelvoudig berouw en keer terug naar Allah. De poort tot berouw staat nog open, zolang je de dood nog niet in de ogen gekeken hebt en zolang de zon nog niet uit het westen opgekomen is. Laat het niet te laat zijn voor jou!
Verricht veel aanbidding
Er zijn vele soorten aanbidding die je kunt verrichten en die je helpen om in rang te stijgen bij Allah. Benut deze kansen die Allah je geschonken heeft om Hem te aanbidden om zo het eeuwige Paradijs te kunnen bereiken met Zijn Gunst. Vormen van aanbidding die je kunt verrichten, zijn:
  • Smeekbeden
  • Verplichte gebeden op tijd verrichten, zie hier de gebedstijden Ramadan
  • Optionele gebeden die bij verplichte gebeden horen
  • Het nachtgebed verrichten
  • Deelnemen aan het tarawih gebed in de moskee
  • Koran reciteren en memoriseren
  • De Koran minstens één keer uit lezen in de Ramadan
  • Het verrichten van de Umrah
  • Het gedenken van Allah, dhikhr
  • Nachtgebeden verrichten.
Lees onze Ramadan tips voor meer ideeën voor daden van aanbidding.
Pak jezelf aan
Blijf weg van slechte gewoonten tijdens de Ramadan, zoals de hele dag slapen of in de nacht zondigen. De Ramadan is het perfecte moment om jezelf aan te pakken. Immers, als je het eten en drinken kunt verlaten (de eerste levensbehoefte), dan kun je alles verlaten…

Iranian Sunni cleric: “Ramadan is the month of mercy”

“The holy month of Ramadan is the month of mercy for all Muslims around the World,” said one of the Sunni Friday Prayer Leaders in Bojnourd. 

 

 Iranian Sunni cleric: "Ramadan is the month of mercy"

(Ahlul Bayt News Agency) – The Sunni Friday Prayer Leaders in Bojnourd, Haj Akhound Samadi pointed to the holy month of Ramadan calling it the month of mercy for all Muslims around the world.
“If my Ummah knew the value of holy month of Ramadan, they wish all months to be Ramadan instead,” the religious cleric quoted Islam Prophet (PBUH).
To the religious cleric, the holy month of Ramadan is a return time to God and being regretful about all those mistakes people made.
During these holy days, Sunni Friday Prayer Leaders in Bojnourd called on Muslims to read and recite the holy book of Quran, say prayer and think more deeply about the meaning of Quran verses.
Ramadan is the ninth month of the Islamic calendar in which Muslims fast and abstain from eating and drinking from dawn to sunset. Fasting in this month is one of the Five Pillars of Islam.
In Iran mosques become packed with believers during this month and this is the best time to recite as many verses of the holy Quran as possible in order to become closer to Almighty God.
The Philosophy of fasting lies in the evolution of body and soul, because it has been said that: Healthy mind is in the healthy body. The month-long fasting month of Ramadan ends on the first day of the lunar month of Shawaal which is celebrated as the Eid-Al-Fitr.
(Source / 13.07.2013)

Egypt PM edges closer to forming cabinet

CAIRO (AFP) — Egypt’s new prime minister edged closer to forming a cabinet on Saturday as supporters of ousted Islamist president Mohamed Morsi vowed to keep fighting for his reinstatement with further protests.

Hazem al-Beblawi, who was appointed on Tuesday, said he would hold talks with the candidates for ministerial posts on Saturday and Sunday, in comments carried by the state-owned Akhbar al-Youm newspaper.

The new cabinet’s top priorities will be to restore security, ensure the flow of goods and services and prepare for parliamentary and presidential elections, Beblawi said.

Beblawi is working according to a roadmap drafted by the military which overthrew Morsi on July 3 after millions took to the streets calling on him to step down.

Morsi, the country’s first freely elected president, was accused of concentrating power in the hands of the Muslim Brotherhood, sending the economy into free-fall and failing to protect minorities.

But his supporters argue that his removal from power was a flagrant violation of democratic principles and tens of thousands have taken to the streets to demand his reinstatement.

“There will be another mass protest on Monday,” a Muslim Brotherhood spokesman said on Saturday, a day after tens of thousands of Morsi’s supporters rallied in Cairo.

Protesters are also expected to march on Monday to the Cairo headquarters of the elite Republican Guard, scene of deadly clashes last week, the spokesman, Tareq al-Morsi, said.

“It will be peaceful,” he told AFP.

On Friday, Washington and Berlin called on the military to release Morsi, who was detained just hours after the coup and is being held “in a safe place, for his safety,” according to the interim leadership.

State Department spokeswoman Jen Psaki said the United States agreed with Germany’s earlier appeal for Morsi to be released and was “publicly” making the same request.

Psaki said Washington wanted “an end to restrictions on Mr Morsi’s whereabouts”, while Germany suggested a trusted institution such as the International Committee of the Red Cross should be granted access to him.

On Friday, rival demonstrators rallied in the capital, but while there had been fears of fresh violence, the evening passed off peacefully.

Tens of thousands of Islamist protesters gathered outside the Rabaa al-Adawiya mosque in Cairo’s Nasr City to pray and break their fast together on the first weekend of the holy month of Ramadan.

In Cairo’s Tahrir Square and outside the Ittihadiya presidential palace hundreds of Morsi opponents sat down for their own iftar meals.

Morsi supporters have been camping outside the mosque, where many leaders of the Muslim Brotherhood have been holed up, some wanted by authorities.

“We will continue to resist,” key Islamist leader Safwat Hegazi told Friday’s crowd.

“We will stay one or two months, or even one or two years. We won’t leave here until our president, Mohamed Morsi, comes back,” said the firebrand preacher, who is wanted by police for questioning on suspicion of incitement to violence.

Thousands also massed in support of Morsi outside the University of Cairo, watched over by a heavy security presence.

US President Barack Obama discussed the crisis in a phone call with King Abdullah of Saudi Arabia on Friday, a White House statement said.

Obama expressed “serious concern” about the violence since Morsi’s overthrow and underscored the need to return to a democratically elected civilian government.

King Abdullah was the first foreign head of state to congratulate Egypt’s interim president Adly Mansour, hours after he was named to replace Morsi.

Saudi Arabia and other Gulf Arab governments have also pledged $12 billion in assistance to shore up the faltering economy.

The interim authorities have been pressing ahead with forming a civilian administration but the Muslim Brotherhood has refused offers to join it.

In the worst single incident of the recent violence, clashes outside the Republican Guard headquarters on Monday killed 53 people, mostly Morsi supporters.

The Brotherhood accuses the army of “massacring” its activists. The army says soldiers were attacked by “terrorists” and armed protesters.

Police are hunting Brotherhood chief Mohammed Badie and other senior leaders suspected of inciting violence, after arrest warrants were issued on Wednesday.

The military-appointed caretaker president has set a timetable for elections by early next year but Morsi opponents and supporters alike have criticized the interim charter he issued on Monday to replace the Islamist-drafted constitution.

(Source / 13.07.2013)

George Galloway: Western media outlets are not trusted

Western media outlets are not trusted, George Galloway says.

Western media outlets are not trusted, George Galloway says.
British Respect Party MP George Galloway has said that western media channels like the British Broadcasting Corporation (BBC), Fox News or Sky News cannot be trusted.

While talking to a guest caller and viewer on Press TV’s weekly debate program Comment, Galloway said, “No one in the right mind trusts Fox News or CNN or the BBC or Sky News. No one in the right mind trusts them because they reflect the point of view of the regime that pays them, whether a person in the case of Mr. Murdoch [News Corporation CEO]or our government in the case of the state broadcasters in Western countries like the BBC”.

He also welcomed “millions of people around the world” for seeking alternative media that they feel is trustworthy.

This comes as Press TV and other Iranian satellite channels have been taken off the air regardless of mutual contracts and agreements in several Western countries including Britain, France, Germany and Spain.

Galloway condemned the media ban on Iranian channels and said they cannot be closed down as we are living in the 21st century now. Galloway said millions of viewers watch the news channel weekly via phone; internet and soon they will be able to watch the channel via a new satellite link.

(Source / 13.07.2013)