Factions ask Egyptian authorities not to drag Gaza into their political disputes

 

images_News_2013_07_06_gaza_300_0[1]

GAZA, (PIC)– National and Islamic forces in the Gaza Strip held a meeting on Saturday to discuss the internal Palestinian situation, especially with regard to the end of the division and restoration of national unity.

The factions stressed the need to accelerate the implementation of the reconciliation agreement, in light of the threats to the national cause and to the rights of the Palestinian people.

A statement issued by the conferees stated that the forces discussed the developments in the Arab Republic of Egypt, and stressed their great concern about the stability, security and unity of the Egyptian people and their national soil. They also called for adopting all democratic means to deal with internal differences in order to stop the bloodshed.

National and Islamic forces underlined that the Palestinian people will never be part in the Egyptian internal conflicts and political disputes.

They demanded the Egyptian authorities not to drag the Gaza Strip in the Egyptian internal affairs as this would affect the humanitarian situation in Gaza, which has already started to suffer from a crisis that may get worse.

(Source / 06.07.2013)

The Effects of Egyptian Crisis on Gazan People

By Mohammad S Arafat

No one can deny that he or she does not know Gaza strip and its great people. Gaza strip is located in Palestine (a besieged strip from Palestine) and it has the most populous area around the world. It has about 1.79 million people (26400 people per kilometer).

Gaza is always full of crises and bad situations with dead conditions. It`s affected by any country around it or even far of it. This great strip was living in good conditions before the occupation besieged it. It was besieged in 2006 after the legislative elections. As a result, all the ports were closed from the two sides (Egyptian and Israeli). So Gaza felled of crises and touchable problems from that time. The average of sick people has increased and the diseases have spread. Many poor people have emerged in Gaza and the poverty began to increase gradually, so Gaza was suffering with no answers from the other countries.

In that siege, Gazans did not relinquish and they stayed patient with faith of Allah. They did not lose the mercy of Allah and used to make Salah( Praying) daily and nightly  to Allah to get them their main rights of life. They always say that Allah is with them and will never forget them.
All the world know that Gaza has about 97% of literate people full of genius youth, so a bunch of these clever people has invented underground passages between Gaza and Egypt used for importing and exporting the missed goods called ( Gaza tunnels). That news made Gazans happy and proud of their genius clever inventors. This news began to emerge in the other countries. Some of them refused that and the other agreed with the great people of the great strip and became proud of being supporters of Gaza.

Gaza tunnels became the only nerve of life for Gazans. They import what they missed from major and even minor goods. They import petrol for power stations and power generators. They import cement which Gaza lost for four years. They even export some goods. The tragic sarcastic thing is that the tunnels are used for people to travel by. So the tunnels are great way for feeding and serving Gaza and its people.

Of course the nation in Gaza is related directly to Egypt and its people. We all know what happened in Egypt in January of 2011. The Egyptians made a great revolutions called 25th of January revolution. They were protesting daily and nightly until they made the ousted president Mubarak step down. And these days the Egyptians are protesting in order to oust Mohammad Mursi and finally they did. But the problem is now Egypt is divided into two sides, the first one are is Mursi`s supporters and the other is the opposition of Mursi. So All these problems affect Gaza and its fate.

As a result, The tunnels were blocked and even the Rafah crossing point which opened recently. The blocking of tunnels and the crossing point of Rafah resulted many bad situations and problems in Gaza.

1-No Petrol.
2-No Gas.
3-No Cement.
4-No main goods.
* The Effects of Lacking Petrol on Gaza:

Petrol is the column of the industry revolution. It`s used in factories and power stations and even for transportation and boats. And of course Gaza uses it in industry and for vehicles and even for the only station power. The lacking of petrol made many bad conditions in Gaza. It made many cars and vans stop. Most of ambulances and fire trucks have stopped suddenly.  Many factories and bakeries stopped of working. The streets in Gaza became empty of vehicles and even of people. Many fishers stayed home because of lacking the petrol for their boats. There are about 3700 fishers has stopped working and they have big families need food daily and they are hundreds of other workers stopped of working those days.

Lacking of petrol resulted many accidents in Gaza like firing homes and choking children of smoking when the families make fire instead of the light of power. Many children have killed of using fire and candles to make lights.

*The Effects of Lacking Gas on Gaza:

Gas is used in many ways and for many usages. No home can stand without gas. The housewife uses it for cooking and boiling water for showering, but in Gaza those days, the housewives sit in their homes without gas. They use the fire for cooking and boiling water. That resulted many fire accidents and killed many families in Gaza recently. Nowadays every home must has fire to cook by and many of them don`t have the wood for fire.

*The Effects of Lacking Cement on Gaza:

Gaza has about more than 40000 building workers. Lacking of cement and its derivatives resulted many problems in Gaza and made those entire workers stay home with no work nor money to feed their families and even their children.

*The Effects of Lacking Main Goods on Gaza:

The tunnels opened in order to get the main goods that lost in Gaza. In the recent events in Egypt and after blocking the tunnels and the ports from the two sides, most of main goods were missed from Gaza and that of course warns of what will happen in Gaza of starvations and poverty.

The tunnels solved about 70% of Gaza requirements. Many of unemployers got new jobs with good salaries and could feed their families easily, but now 95% of those workers have no job to get money by.

So will the world look at Gaza and see what does it need?

Will the Egyptian army open the tunnels again and let the people of Gaza complete their short life on their land safely?
Gaza strip hopes to get answers soon because its people are dying slowly!!!!!
PRAY FOR GAZA PLEASE!

Vallen en weer opstaan!

Fouten maken we allemaal beste broeders en zusters. Als mens zijn we zwak en beïnvloedbaar door zoveel factoren. Maar we moeten dan wel bereid zijn om onze fouten en tekortkomingen in te zien, om deze vervolgens te verbeteren. Zoals de profeet salla allaho ‘alaihi wa sellam zegt:

“Alle kinderen van Adam (de mens) maken fouten, en de beste van hen zijn degene die berouw tonen.” [Tirmidhi]

Van de eigenschappen van de vrome gelovigen is het continu tonen van berouw, iedere keer wanneer zij in een zonde vervallen. Zoals Allah over hen vertelt:

“En degenen die, als zij een zedeloosheid begaan hebben, of zichzelf onrecht aangedaan hebben, daarna Allah gedenken en dan vergeving voor hun zonden vragen, en niemand vergeeft de zonden behalve Allah. En zij hebben geen volharding in wat zij deden (aan zonden), terwijl zij weten (dat ze zondig zijn).” [3:83]

Allah is de meest Barmhartige, de Vergevensgezinde. Het verheugt Allah de meest Verhevene wanneer Zijn dienaar naar Hem terugkeert en berouw toont.

De volgende overlevering van de profeet salallaaho ‘alayhi wa sallem verduidelijkt de grote van deze vreugde;

“Allah’s vreugde met de berouwtoning van Zijn dienaar is groter dan die van een persoon in een uitgestrekte gevaarlijke woestijn. Al zijn proviand is op zijn kameel. Vervolgens gaat ie slapen en wanneer ie wakker wordt, merkt hij op dat zijn kameel verdwenen is. Hij gaat ernaar op zoek totdat ie niet meer kan van de dorst. Dan zegt ie: ‘ik ga terug naar mijn plaats en wacht tot de dood mij bereikt.’ 

Dan plaats hij zijn hoofd op zijn arm en gaat liggen wachtend op de dood. Plots wordt ie wakker en zijn kameel is terug compleet met proviand. Allah’s vreugde met de berouwtoning van Zijn dienaar is groter dan de vreugde van deze persoon met het terugvinden van zijn kameel.” [Sahih Moslim]

Denk dat wel in te beelden is hoe groot de vreugde van deze man wel niet zou zijn. Allah de meest Genadevolle houdt zo veel van onze terugkeer naar Hem, en wij gaan door met het zondigen zonder berouw te tonen?

Opdat de berouwtoning oprecht is, moet deze aan drie voorwaarden voldoen:

1e: Spijt hebben van de begane zonde.

De echte gelovige ervaart de zonde als pijn in het hart. Hij heeft pas rust totdat ie oprecht berouw toont. Als dit jouw situatie is beste broeder of zuster, weet dan dat jouw hart nog levende is. Bega je zonden en ervaar je geen spijt, weet dan dat er iets mis is.

2e: Laten van de zonde.

Van de tekenen van het oprecht tonen van berouw is dat je niet alleen maar de zonde laat, maar ook afstand neemt van alle wegen die jou leiden naar deze zonde. Want elke zonde heeft een inleiding. Daarom zegt Allah ook: “en volgt niet de voetstappen van de duivel.” [2:208]

Degene die bijvoorbeeld berouw heeft van het drinken van alcohol, moet niet in een bar gaan zitten of met mensen die drinken.

3e: Vastberadenheid om niet weer in die zonde te vervallen.

Veel mensen weerhoudt hen van berouw de angst om weer in die zonde te vervallen en dan zeggen zij; ‘ik blijf liever die zonde verrichten dan dat ik berouw toon en weer terugval.’ Dit is één van de listen van de duivel om jou van berouw te weerhouden, dus wees gewaarschuwd.

Zo doen ook sommige van onze broeders en zusters niet mee met al het goede in deze gezegende maand met als excuus dat ze niet hypocriet willen zijn door opeens met Ramadan vroom te gaan doen. Dit is een andere list om jou altijd ver van het goede te houden.

Als een zonde ook onrecht bevat naar de mensen toe, zoals diefstal bijvoorbeeld, dan komt er een vierde voorwaarde bij (opdat de berouwtoning oprecht is). En dat is de mensen hun bezittingen teruggeven.

Ga niet door met het verrichten van zonden beste broeder of zuster denkend dat Allah jouw zonden toch niet vergeeft. Als jij oprecht berouw toont door aan de voorgenoemde voorwaarden te voldoen, dan vergeeft Allah jou. Ook al zijn jouw zonden als de bergen in omvang.

Allah zegt: Zeg: “O mijn dienaren die buitensporig (met zonden) tegenover zichzelf waren, wanhoopt niet aan de Genade van Allah. Voorwaar, Allah vergeeft alle zonden. Voorwaar, Hij is de Vergevensgezinde, de meest Barmhartige.” [39: 53]

En de profeet salallaaho ‘alayhi wa sallem zegt: “Degene die berouw toont van een zonde, is als degene die geen zonde heeft.” [ibn Maajah]

Als we de start van deze gezegende maand niet aangrijpen om oprecht berouw te tonen van onze zonden, wanneer gaan we dat dan wel doen?

Onze kans op een nieuw begin en op een schone lei is binnen handbereik. Het zou zonde zijn om deze onbenut te laten …
Abulfadl, student aan de Universiteit van Medina. Saudi Arabië.

27 Sha’baan

Palestinian researcher: 5000 Palestinian prisoners, including 234 children, in occupation prisons

ferwanaFormer prisoner, researcher and analyst, Abdel Nasser Farwana, reported that since the beginning of the Al-Aqsa Intifada on September 28, 2000 until today, there were over 78,000 Palestinians arrested from all sectors of Palestinian society.

Among these arrests included over 9,000 children under 10, and nearly 60 Palestinian legislators and ministers in addition to numerous journalists, academics, and hundreds of political leaders.

Ferwana said that at the present time, Israel is holding approximately 5000 prisoners in 17 prisons and detention centres in harsh condition, and that the prisoners lack the minimum human rights stipulated in international law and human rights instruments. In particular, he pointed to the continued policy of medical neglect and abuse and physical and psychological torture.

83.5% of the detainees are from the West Bank, 8.7% from Gaza, and 7.8% from Jerusalem and Occupied Palestine ’48. Most prisoners are held in Negev, Eshel, Nafha, Ohla Kedar, Ramon, Gilboa, Shata, Ofer, Asqelan, Hadorim, Hasharon, Ramle, and Megiddo.

29.6% of prisoners are married, and 70.4% are single. There are 234 children, 15 women prisoners, 14 members of the Palestinian Legislative Council, and 153 administrative detainees. 51 of the child prisoners are under 16. Among the women prisoners, Lena Jarbouni has been held for over 11 years.

There are 537 prisoners serving one or several life sentences.

There are 103 prisoners who are “veteran prisoners,” held before the Oslo agreement, including 83 prisoners who have been held for 20 years, among them 24 who have been held for over 25 years. Karim Younes has been detaines for over 30 years.

Since 1967, 204 prisoners have died in occupation prisons due to torture, medical neglect, or beatings, the latest of which were Arafat Jaradat and Maysara Abu Hamdiyeh, in addition to hundreds of prisoners who died after their liberation from prison due to the impacts of torture and medical neglect.

Ferwana called on all Palestinians, national and Islamic forces and political parties and social institutions to activate and raise the level of their solidarity to befit the sacrifices of the prisoners, the role of their cause, and put an end to the violations committed against them on the road to freedom and liberation for all prisoners.

(Source / 06.07.2013)

Palestinian fisherman injured in an accident while escaping Israeli gunship attack

In the early hours of the morning of Sunday June 30th 2013, Sharif Arafat, a 30 year old Palestinian fisherman, was injured on a fishing boat off the coast of Soudania, North of the Gaza Strip.

Sharif Arafat (Photo: Rosa Schiano)

Sharif Arafat

The captain of the boat, Nafiz At Habeel, reported that during the night the strong wind had pushed the vessel about 6 miles from the coast of Soudania. Around midnight an Israeli military navy ship had approached then gone away. In the early hours of the morning, at around 3:30am to 4:00am, the fishermen threw their nets into the sea. An Israeli navy ship approached the fishing boat and they started shooting. Nafiz told us that the fishermen tried to hide in order to avoid the bullets, while Sharif Arafat ran to the side where the fishing nets were. Sharif, an inexperienced fisherman, did not know how to move in the event of gunshots by the army. One of the nets became caught up around his leg.

“Sharif was terrified, his ankle was trapped”, Nafiz told us. As he couldn’t swim, Sharif clung to the boat as not to fall into the water, while the nets pulled him down. His ankle was severely fractured and broken, and Sharif fell into the water. Nafiz told us that he had tried to pull in the nets with the engine. “These nets float, I cried at Sharif to cling to a ball of the fishing net”, said Nafiz. Sharif was then pulled on board and taken to the port of Gaza City through a Hasaka, a small boat that usually accompanies the vessels.

During the incident the fishermen had relit the lights of the boats, which usually go off when they cast their nets. The Israeli navy has since moved away, probably because the soldiers had realized that something serious had happened.

We met Sharif Arafat at Shifa hospital in Gaza City, where he was hospitalized following the accident.

The hospital report states that Sharif had a partially amputated right ankle due to trauma.

(Photo: Rosa Schiano)

Sharif Arafat is not a professional fisherman. “I went fishing only because of the economic situation, I cannot even swim”, said Sharif, who had begun to fish only 5 months earlier. Sharif is married, has one child and his wife is pregnant with a second child.

Sharif was frightened by the idea that his foot could be amputated. His brother Alaa, next to him in the hospital, was in tears. The same evening Sharif was transferred urgently to a hospital in Israel to be operated on, thanks to the intervention of the Palestinian Center for Human Rights who called for an acceleration of the procedures such was the emergency. In the Gaza Strip such surgery was not available.

We are still waiting for news on the conditions of Sharif Arafat.

Background

Israel has progressively imposed restrictions on Palestinian fishermen’s access to the sea. The 20 nautical miles established under the agreements of Jericho in 1994 between Israel and the Palestine Liberation Organization (PLO), have been reduced to 12 miles below the Bertini Agreement in 2002. In 2006, the area consented to the fishing has been reduced to 6 nautical miles from the coast. Following the Israeli military offensive “Cast Lead” (2008-2009) Israel has imposed a limit of 3 nautical miles from the coast, preventing the Palestinians from access to 85% of the water to which they are entitled according to the Jericho agreements of 1994.

(Photo: Rosa Schiano)

Under the agreements reached between Israel and the Palestinian resistance after the Israeli military offensive in November 2012, “Pillar of Defense,” they consented that Gazan fishermen can again fish to 6 nautical miles from the coast. Despite these agreements, the Israeli navy has not stopped attacks on Gaza fishermen, even within this limit. In March 2013, Israel imposed once again a limit of 3 nautical miles from the coast, saying that the decision had been taken following the sending of some Palestinian rockets towards Israel. On Wednesday 22nd May, the Israeli military authorities announced through some media outlets the decision to extend the limit again to 6 nautical miles from the coast.

We join the call of the fishermen and ask our governments to press Israel to stop attacking and arresting Palestinian fishermen and to allow them to fish freely.

(Source / 06.07.2013)

De besten onder jullie…

By Marianna Laarif

[1.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De beste onder de Moslims is degene voor wiens hand en tong de Moslims veilig zijn.” [Saheeh Muslim]

[2.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De besten onder de mensen, zijn degenen met het meest uitstekende karakter.” [overgeleverd door At-Tabaraani, en is als Saheeh, authentiek, geclassificeerd]

[3.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De besten onder de mensen zijn degenen die het meeste voordeel brengen aan de rest van de mensheid.” [Daaraqutni, is als Hassan, tamelijk goed, geclassificeerd]

[4.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De besten onder de mensen, zijn degenen die het beste zijn in het vervullen [van rechten].” [Ibn Madjah, Saheeh]

[5.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De beste onder de mensen, in tijden van Fitnah, is de man die de teugels van zijn paard vasthoudt, terwijl hij de vijanden van Allaah achtervolgt, die hij angst aanjaagt, hoewel zij hem ook beangstigen. Of een man, die zichzelf afzondert in een woestijn, waar hij de Rechten van Allaah over hem vervult.” [Haakim, Saheeh]

[6.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De beste der mensheid is mijn generatie, daarna degene die hen volgen en daarna degenen die hen volgen. Daarna zal een volk verschijnen dat zeer hebzuchtig is, dat zal houden van gulzigheid en dat zal getuigen voordat hen daarnaar wordt gevraagd.” [At-Tirmidhi, Saheeh]

[7.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De beste der mensen zijn degenen die het langst leven en uitblinken in hun daden, terwijl de slechtste der mensen degenen zijn die het langst leven en corrupt zijn in hun daden.” [At-Tirmidhi, Saheeh]

[8.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De beste der vrouwen is degene die hem [hun echtgenoot] behaagt wanneer hij haar ziet, hem gehoorzaam is wanneer haar iets wordt opgedragen en die hem niet heimelijk verraadt met betrekking tot zichzelf en haar geld, in hetgeen hem niet behaagt.” [Ahmad, Saheeh]

[9.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De beste der vrouwen is degene die jou behaagt wanneer je haar ziet, jou gehoorzaam is wanneer haar iets wordt opgedragen en die zichzelf en jouw geld veilig stelt tijdens jouw afwezigheid.” [At-Tabaraani, Saheeh]

10. De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De beste huwelijken zijn de makkelijkste [huwelijken].” [Au Dawud, Saheeh]

[11.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De beste van jullie dadels is de Borniyyuu dadel; het verwijdert ziekten maar het bevat zelf geen enkele ziekte.” [Haakim, Hassan]

[12.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De beste kleding is [de kleding] die wit is; wikkel jullie doden daarin en kleed jullie levenden daarmee. Het beste om op je oogleden aan te brengen is stibniet [khul poeder], het zorgt ervoor dat de wimpers groeien en het verscherpt het zicht.” [Ibn Hibbaan, Saheeh]

[13.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De beste kwaliteit van jullie Religie is accuratesse [stiptheid en precisie].” [Haakim, Saheeh]

[14.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “Het beste van jullie Religie, is hetgeen het makkelijkst is.” [Ahmad, Saheeh]

[15.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De beste rijen van het gebed voor de mannen zijn de voorste rijen en de ergste zijn de achterste rijen. De beste rijen van het gebed voor de vrouwen zijn de achterste rijen en de ergste zijn de voorste rijen.” [Saheeh Muslim]

[16.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De beste gebeden voor vrouwen, zijn degenen die worden verricht in het meest afgezonderde deel van hun huizen.”
[Ibn Khuzaymah, Saheeh]

[17.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De beste onder jullie in de Islaam, zijn degenen die het meest uitmuntend zijn in hun karakter, zolang jullie een goed begrip hebben van de Religie.” [Ahmad, Saheeh]

[18.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De beste onder jullie zijn degenen die het beste zijn in het vervullen [van rechten].” [Ahmad, Saheeh]

[19.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De beste onder jullie zijn degenen die het beste zijn voor hun families en ik ben het beste onder jullie voor mijn familie.” [At-Tirmidhi, Saheeh]

[20.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De beste onder jullie is mijn generatie, daarna degenen die hen volgen en daarna degenen die hen volgen. Dan zal na hen een volk verschijnen dat zal bedriegen en onbetrouwbaar zal zijn, zij zullen getuigen hoewel hen daar niet naar wordt gevraagd, zij zullen eden zweren maar deze niet vervullen en zwaarlijvigheid zal onder hen voorkomen.” [Saheeh Bukhaari]

[21.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De beste onder jullie zijn degenen die andere voeden en de groet teruggeven [met selaam].” [Abu Ya’laa, Hassan]

[22.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De beste onder jullie is hij van wie het goede wordt verwacht en hij waarbij veiligheid voor zijn kwaad is gegarandeerd; de slechtste onder jullie is hij van wie niets goeds wordt verwacht en waarbij men niet veilig is voor zijn kwaad.” [At-Tirmidhi, Saheeh]

[23.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De beste zaak die aan de mensheid is gegeven, is een uitstekend karakter.” [Haakim, Saheeh]

[24.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De beste zaak waarmee je jezelf kunt behandelen, is aderlaten [Hijaamah].” [Haakim, Saheeh]

[25.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De beste reizen die ondernomen kunnen worden zijn naar deze Moskee van mij [Medina, Masjid An-Nabawi] en het Aloude Huis [Mekka, Masjid Al-Haram].” [Ahmad, Saheeh]

[26.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “Het beste wat een mens voor zichzelf kan achterlaten zijn drie ; een rechtschapen kind dat smeekbeden voor hem verricht, een doorlopende liefdadigheid [Sadaqa Djariya] waarvan de beloning hem voortdurend bereikt [na zijn dood] en kennis waar anderen na hem nut van zullen verkrijgen.” [Ibn Hibbaan, Hassan]

[27.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De beste Moskee voor de vrouwen is het meest afgezonderde gedeelte van hun huizen.” [Al-Bayhaaqi, Saheeh]

[28.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De beste vrouwen ter wereld zijn vier (in aantal): Maryam Bint ‘Imraan, Khadeejah Bint Khuwaylid, Faatimah Bint Muhammad en Aasiya, de echtgenote van Fir’awn [Farao].” [Ahmad, Saheeh]

[29.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De beste dagen waarop jullie aderlating [Hijaamah] zouden moeten verrichten, zijn de 17e, de 19e en de 21e van de maand. Ik ben langs geen enkele Bijeenkomst van Engelen gekomen op de Nacht van Al-Israa [Hemelreis], zonder dat zij tegen mij zouden zeggen: “Oh Muhammad!, verricht aderlating!” [Ahmad, Saheeh]

[30.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De beste dag waarover de zon is opgekomen is Vrijdag; daarop werd Aadam [‘alayhi salaam] geschapen, daarop mocht hij tot het Paradijs toetreden en daarop werd hij verbannen. Het Uur zal niet worden gevestigd, behalve op een Vrijdag.” [Saheeh Muslim]

[31.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “Waarlijk, het beste parfum voor mannen is hetgeen wat sterk is in geur en licht is in kleur en het beste parfum voor de vrouwen is hetgeen wat sterk is in kleur en licht is in geur.” [At-Tirmidhi, Saheeh]

[32.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De meest geliefde religie is volgens Allaah, de Allerhoogste, “de makkelijke en flexibele Religie.” [Ahmad, Hassan]

[33.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De meest geliefde van alle daden zijn volgens Allaah [Subhaanahu wa Ta’ala] de voortdurende [daden], zelfs wanneer zij klein zijn.” [Saheeh, overeengekomen]

[34.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De meest geliefde namen bij Allaah, zijn ‘Abd-Allaah, ‘Abd Ar-Rahmaan en Haarith.” [Abu Ya’laa, Saheeh]

[35.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: [I]“De meest geliefde daden bij Allaah, zijn het gebed op de juiste tijd, daarna om de ouders op een uitmuntende wijze te behandelen en daarna de Jihaad op de Weg van Allaah.” [Saheeh, overeengekomen]

[36.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De meest geliefde daad bij Allaah is dat je overlijdt terwijl je tong nog vochtig is van het gedenken van Allaah [dikr].” [Ibn Hibbaan, Hassan]

[37.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De meest geliefde woorden volgens Allaah, de Allerhoogste, zijn vier [in aantal]: Subhaan Allaah, Al-Hamdu li-Allaah, laa ilaaha illaa Allaah en Allaahu Akbar en het maakt niet uit met welke hiervan je begint.” [Saheeh Muslim]
[38.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd “De meest geliefde uitspraak bij Allaah is wanneer de dienaar zegt: “Subhaan Allaah wa bi Hamdih.” [Saheeh Muslim]

[39.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De meest geliefde uitspraak bij Allaah, de Allerhoogste, is degene die Allaah heeft gekozen voor Zijn Engelen: “Subhaana Rabbi wa bi Hamdih, Subhaana Rabbi wa bi Hamdih, Subhaana Rabbi wa bi Hamdih”.” [At-Tirmidhi, Saheeh]

[40.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De meest geliefde onder de mensen is volgens Allaah degene die het meest nut brengt en de meest geliefde daad bij Allaah, de Allerhoogste, de Geweldige, is dat je een mede-Moslim gelukkig maakt of een zorg van hem wegneemt, of een schuld voor hem betaalt of honger bij hem weg houdt. Het is bij mij meer geliefd dat ik met mijn broeder ben in zijn tijden van nood, dan dat ik mezelf voor een maand afzonder in de Moskee. Voor wie ook zijn woede onderdrukt, zal Allaah zijn fouten bedekken en voor wie ook zijn razernij onderdrukt terwijl hij het had kunnen uiten, zal Allaah zijn hart vullen met tevredenheid op de Dag des Oordeels. Voor wie ook bij zijn behoeftige Moslimbroeder is tot hij dit voor hem bereikt, zal Allaah zijn voeten stevig vestigen op de Dag dat alle voeten zullen wegglijden. Waarlijk!, een slecht karakter vernietigt daden zoals azijn honing vernietigt.” [At-Tabaraani, Hassan]

[41.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De meeste geliefde van alle mensen is voor mij ‘Aicha [de echtgenote van de Profeet] en van de mannen; Abu Bakr [haar vader].” [Saheeh, overeengekomen]

[42.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De beste der mensen in het reciteren [van de Quran] zijn degenen waarbij je, wanneer zij reciteren, kunt zien dat zij Allaah vrezen.” [Al-Bayhaaqi, Saheeh]

[43.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De beste onder jullie leiders zijn degenen waar jullie van houden en die van jullie houden, waar jullie smeekbeden voor verrichten en die smeekbeden verrichten voor jullie. De slechtste onder jullie leiders zijn degenen die door jullie worden gehaat en die jullie haten en die door jullie worden vervloekt en die jullie vervloeken.” [Saheeh Muslim]

[44.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De beste onder jullie zijn degenen die het beste zijn in het afbetalen van hun schulden.” [At-Tahaawi, Saheeh]

[45.] De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De beste onder jullie zijn degenen met het langste leven en het meest uitmuntende karakter.” [Bazzaar, Saheeh]

Ill Palestinian prisoners in Ramle subject to abusive raids, Asqelan prisoners continue to boycott clinic

2349077637Palestinian lawyer Hanan al-Khatib reported that a special repressive force called Masada stormed the prison clinic in Ramle at 7:30 pm on July 5, and remained, ransacking the prisoners’ areas, for 6 hours, destroying many prisoners’ belongings.

Riad Amour, a representative of the ill prisoners, said that these “inspections” are common and provocative, many prisoners in the section have disabilities and use wheelchairs and are unable to protect themselves or their property.

16 ill prisoners in the clinic returned their meals in protest of the raid, saying that if these raids continue they will boycott their medicine, said Khatib. She warned that several prisoners ar not receiving their medicine, including Moqadah Mansour, who has a tumor on his neck that is feared to be cancerous, but the prison will not send him to an outside hospital for examination or treatment. She also noted the deteriorating conditions of other prisoners, such as Moatassem Raddad, who is a cancer patient who needs monthly injections, but only receives them every 2 months on the ground that they are too expensive. She also said that Nahed Aqrah’s health status is still difficult after his second foot was amputated, and the area continues to be inflamed and painful.

Reports also came from Asqelan prison that the number of ill prisoners continue to increase, as prisoners continue to boycott the prison clinic in protest of medical neglect and mistreatment.

Nasser Abu Hamid, representative of Asqelan prisoners, said through his lawyer that some prisoners have stopped taking medicine, such as Samer Abu Leila and Yousef Nadjah, in protest of medical mistreatment. Hazem Abu Eid, a prisoner from al-Khalil, arrested on June 26, 2013, is suffering an injury in his abdomen, knee, and right leg due to being shot, and needs knee surgery. There are 11 difficult cases in Asqelan prison, including Muhammed Brash, who is hard of hearing, his left leg has been amputated, and his vision in his left eye is severely impaired; Naim Shawamre, who has serious laryngeal problems; Hazem Abu Eid (above); Mohammed Daoud, with severe dental problems, high blood pressure, and psoriasis; Fouad Shoubaki, who has hemorrhoids and high bood pressure; Sharif Naji, with high blood pressure, stomach ailments and high cholesterol; Ahmed Al Jaafar, with diabetes, high blood pressure and heart disease; Ahmed Shehadeh, with hypertension and diabetes; Muntasser Abu Ghalyoun, who has eye problems; Samer Abu Leila, who has high blood pressure and heart disease; and Othman Younes, whose fingers of his left hand were amputated and who suffers from intestinal problems.

(Source / 06.07.2013)

Why do charities want to “normalize” Israeli apartheid?

Oxfam acknowledges Israel’s settlements are illegal but doesn’t call for ban on their products.

Calls to hold Israel accountable for its crimes against the Palestinian people are gathering momentum. Words such as “boycott” and “apartheid” are no longer taboo and fast becoming mainstream.

Why, then, are well-respected charities such as IKV Pax Christi, a Dutch civil society organization in the Netherlands, and Oxfam working against efforts to hold Israel, and complicit corporations, accountable for serious human rights violations and war crimes?

On 17 June, IKV Pax Christi organized a seminar titled “Playing and Paying: EU responsibility and the two state-solution for Israel and Palestine.” The event kicked off with a stirring and principled speech by Nikolaos Van Dam, a co-author of a recent report on Palestine that had been commissioned by the Dutch Senate (“Between words and deeds: Prospects for a sustainable peace in the Middle East,” Advisory Council on International Affairs, March 2013 [PDF]).

Van Dam argued it was “naïve” to expect Israel to withdraw from the West Bank and Gaza“without enormous pressure from the outside.”

Under international law, he added, the Netherlands and the European Union were obliged to take action against Israel for its behavior. He stated that this obligation ought to mean that trade restrictions are introduced not only on products emanating from Israel’s settlements in the West Bank, but also on products from Israel itself.

“Sanctions should be imposed on those who are responsible for Israel’s policies, and that is the Israeli state, not just the Jewish settlers illegally residing on land forcefully expropriated from Palestinians,” he said. “We should finally put our political positions into practice” (“What should the European Union do to save the two-state solution,” 17 June 2013 [PDF]).

“More love”

Van Dam’s contribution received enthusiastic applause from the audience. But then the event took a strange and unexpected turn.

Without exception, all of the panellists invited by IKV Pax Christi to respond to the report launched strong and sometimes personal attacks against Van Dam.

Ilan Baruch, a former Israeli diplomat and military commander, argued that Van Dam’s report would “wash away support” for Israelis who criticized the government.

Walid Salem, director of a Palestinian organization called Panorama, remarked that a two-state solution would not be accomplished by “harming Israel.” Han Ten Broeke, a member of parliament (MP), claimed that “finger-pointing doesn’t work” and that Israel doesn’t need “tough love” but “more love.”

Another MP, Sjoerd Sjoerdsma, was less caustic in his response. He said that both “carrots” and “sticks” were needed in order to break the current impasse in negotiations, but also maintained that the “time was not right for sticks” at this stage and that “Israel should be given an opportunity to show its commitment” to a two-state solution.

Both Baruch and Salem have been engaged in so-called dialogue projects between Israelis and Palestinians, some of which IKV Pax Christi has funded. Such projects are widely opposed by Palestinian political activists, who believe that they “normalize” Israel’s decidedly abnormal occupation and its apartheid policies.

In an email message which he sent me during an exchange of views about the organizing of this seminar, Matthieu Hermans of IKV Pax Christi defended Salem’s work. “Mr. Walid Salem is one of our esteemed Palestinian partners, whose openness towards constructive, solution-oriented dialogue with ‘the other side’ have gained him vicious anonymous threats from the so-called anti-normalization camp; threats from people whom — I would hope — you would not want to be associated with,” he wrote.

Counterproductive

Hermans’ stance was ill-informed. Far from promoting a sinister agenda, opponents of normalization insist that Israel be held accountable for its violations of human rights and advocate that Israel be subject to boycott, divestment and sanctions (BDS) until this is achieved.

During a recent national BDS conference in Bethlehem, numerous Palestinian campaigners denounced such normalization projects (“Report on the fourth national BDS conference,” Palestinian BDS National Committee).

Unlike the conference in Bethlehem, the seminar organized by IKV Pax Christi was not about justice or peace. It was not about serious, critical, open debate of issues that concern Palestinians and Israelis, and indeed all of us. It was about how Europe should play a role both in order to maintain Israel as an exclusive “Jewish state” and to continue its support to the discredited Palestinian Authority.

IKV Pax Christi is not alone in pursuing a counterproductive strategy.

Oxfam International has been campaigning in Britain, the Netherlands and elsewhere that products emanating from Israeli settlements ought simply to be labeled as such. Oxfam has refused to argue that Israel and companies profiting from the occupation face sanctions.

Barbara Stocking, the chief executive of Oxfam in the UK, has said: “We support the right of consumers to know the origin of the products they purchase. Trade with Israeli settlements — which are illegal under international law — contributes to their economic viability and serves to legitimize them. It is also clear from our development work in West Bank communities that settlements have led to the denial of rights and create poverty for many Palestinians” (“UK issues new guidance on labelling of food from illegal West Bank settlements,” Guardian, 10 December 2009).

While Oxfam clearly acknowledges that the settlements are illegal, it doesn’t appear to regard products from the settlements as illegal. It has not called for a ban on these products.

When faced by accusations that labeling amounts to a singling out of Israeli products and may lead to a boycott, Oxfam has quickly stepped in to emphasize that it is not in favor of boycotting Israeli goods (“Oxfam agrees to conditions on Israel set by UK Jewry,” The Times of Israel, 12 January 2013).

Incomprehensible

Oxfam’s argument is not only self-defeating, it is contrary to international law. The Fourth Geneva Convention provides that any exploitation of resources from occupied territories — beyond the immediate needs of the occupying army, and that is not in the interests of the local population — is illegal and could amount to the crime of pillage.

In February 2009, IKV Pax Christi director Jan Gruiters argued that trade privileges granted to Israel by the EU should be suspended (“Nioscoop,” 1 February 2009 [Video, in Dutch]).

It is therefore incomprehensible, both in light of Gruiters’ earlier statements and the stated mission of IKV Pax Christi, that the organization has seemingly dropped this position and now supports normalization.

The broad-based Palestinian-led BDS movement is striving towards a lasting and just peace for both Israelis and Palestinians. Through nonviolent critical engagement and insisting on Israel and companies’ compliance with international law, the BDS movement explicitly rejects the perpetuation of the international crime of apartheid. Why then are groups that claim to champion the dispossessed opposed to this movement?

Unless Oxfam and IKV Pax Christi seriously engage with the movement and reconsider their counter-productive positions, they risk being perceived as irrelevant to the realization of a just peace.

(Source / 06.07.2013)

Brotherhood’s party rejects ElBaradei as Egypt’s new PM

Egypt’s interim President Adli Mansour (C) talks to senior opposition figure Mohamed El Baradei, to be named as interim Prime Minister, and members of the Tamarud “rebel” protest movement at El-Thadiya presidential palace in Cairo in this handout picture dated July 6, 2013.

A high-ranking official in the Freedom and Justice Party, the Muslim Brotherhood’s political arm, said on Saturday he rejected the appointment of Mohamed ElBaradei as Egypt’s interim prime minister.

“We reject this coup and all that results from it, including ElBaradei,” he told Reuters at an Islamist gathering in northern Cairo.

ElBaradei, expected to be confirmed later in the day, is one of the liberal leading opposition figures belonging to the National Salvation Front that called for early presidential elections, and later the ouster of Islamist President Mohammed Mursi.

Meanwhile, Egypt’s interim president on Saturday held talks with the army chief, interior minister and members of the ‘rebel’ (Tamarod) campaign, which sparked last week’s protests leading to the toppling of Mursi.

Adly Mansour met with army chief Gen. Abdel-Fattah el-Sissi, who is also the defense minister, as well as Interior Minister Mohammed Ibrahim, who is in charge of the police, at the Ittihadiya presidential palace Saturday, The Associated Press reported.

Islamist coalition calls for protests

An Islamist coalition led by the Muslim Brotherhood called on people to protest across Egypt on Sunday against the military overthrow of Mursi, Reuters reported.

The National Coalition in Support of Legitimacy issued the statement on Saturday, a day after overnight clashes across the country that killed at least 36 people and wounded over 1000.

(Source / 06.07.2013)

Police break up gathering at Istanbul square

Protestor clash with Turkish riot policemen between Taksim and Besiktas in Istanbul during a demonstration against the demolition of the park.

Police on Saturday fired volleys of tear gas at protesters who had gathered at the city’s landmark Taksim Square with the intention of entering a park which has been cordoned off, hours after the city’s governor warned that the demonstration was illegal and participants would be dispersed.

A few thousand people converged on the square, with the aim of entering the nearby Gezi Park, whose redevelopment plans sparked anger and morphed into nationwide anti-government protests in June. Organizers had planned to serve notice to authorities of a court decision that has annulled redevelopment plans for Taksim and break through police cordons.

The park has been cordoned off since June 15, when police routed environmentalists who occupied it amid the widespread demonstrations against Prime Minister Recep Tayyip Erdogan’s government. His opponents say he has become increasingly authoritarian since coming to power a decade ago.

The nationwide protests have largely dwindled although thousands of demonstrators have been gathering at Taksim every Saturday for the past three weeks, demanding justice for a protester who was killed by police fire.

This time, some protesters argued with police standing guard at the entrance of Gezi Park. Police then pushed protesters away from the square with pressurized water and tear gas. They also chased protesters down two main streets off Taksim, firing tear gas.

An Istanbul court in June rule against the redevelopment plans that included building a replica Ottoman-era barracks at Gezi. The court’s decision however, is not final and is expected to be appealed at a higher administrative court.

Istanbul Gov. Huseyin Avni Mutlu had warned that the protest aimed at entering Gezi was unauthorized and said police would intervene. He also said authorities planned to reopen the park on Sunday or Monday.

Earlier, police also dispersed a small group of demonstrators who squirted water at each other at the square, in a passive form of protest to poke fun at police’s abundant use of water cannon throughout the anti-government protests. Police used shields to shove the protesters off Taksim.

(Source / 06.07.2013)