De roddeltest

By Marianna Laarif

Voorbeeld: Een gesprek tussen 2 personen A & B….

A zegt: “Ik wil jou wat vertellen over die of die persoon”
B zegt: “Voordat je me iets over die persoon vertelt wil ik je eerst drie vragen stellen.
A zegt: “Is goed.”
B vraagt: “Is datgene wat je me te vertellen hebt iets goeds over deze persoon?”
A antwoord: “Nou, nee, niet echt.”
B zegt: “Dus je wilt me iets slechts vertellen!
B vraagt: “Is wat je te zeggen hebt iets nuttigs dan?”
A antwoord: “Nou ehh….nee”
B zegt: “Dus je wilt me iets vertellen dat slecht is en niet nuttig.
B vraagt: “Maar is het tenminste de waarheid?”
A antwoord: “Nou, dat weet ik niet zeker, ik heb het ook maar van iemand anders gehoord.”
B zegt (constaterend): “Dus met andere woorden, je wilt mij iets gaan vertellen wat slecht is, geen nut heeft en dat het ook niet zeker is of het de waarheid is?”

Na deze vragen denk ik dat bij een ieder van jullie je geweten je parten zal gaan spelen….. en sterker nog, dat Shaytân de benen zal nemen Insha-Allah.

Verder verzoek ik jullie de hier onderstaande ahadith eens te lezen. Want Laat het duidelijk zijn dat roddelen een zonde is, als bewijs hiervoor staat in de Qor’aan:

Allah zegt in de Qor’aan

“…En bespioneert elkaar niet en spreekt geen kwaad over elkaar in elkaars afwezigheid.
Zou iemand van jullie het vlees van zijn dode broeder willen eten?
Jullie zouden het zeker haten…”
(Soerah Al-Hoedjoerât 49 aya 12)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *