Palestinian prisoner in deal with Israel to end fast

  • Palestinian protesters hold placards during a demonstration in support of hunger-striking Palestinian prisoner Samer al-Issawi, outside Kaplan hospital in Rehovot near Tel Aviv April 22, 2013. REUTERS/Ammar Awad
  • Palestinian protesters hold placards during a demonstration in support of hunger-striking Palestinian prisoner Samer al-Issawi, outside Kaplan hospital in Rehovot near Tel Aviv April 22, 2013. …more 

RAMALLAH, West Bank (Reuters) – A Palestinian prisoner held by Israel has agreed to end an on-off hunger strike on Monday which lasted for more than eight months in exchange for an early release,Palestinian officials told Reuters.

The fast by Samer al-Issawi, 32, from a suburb of Jerusalem, had stoked weeks of street protests and concerns by Israel that his death might lead to mass unrest.

Issawi agreed on a deal brokered by Israeli and Palestinian officials to serve eight months for allegedly violating bail conditions for an earlier release, after which he will be freed to his Jerusalem home, Qadura Fares, head of the Palestinian prisoner organization, told Reuters.

Issawi’s lawyer and sister conveyed the offer just before midnight to his bedside in Israel’s Kaplan hospital, where he had been under Israeli guard and receiving intravenous vitamins but was refusing food.

Israel convicted Issawi of opening fire on an Israeli bus in 2002, but released him in 2011 along with more than 1,000 Palestinian prisoners in exchange for an Israeli soldier held hostage by the Hamas Islamist group in Gaza.

He was re-arrested last July after Israel said he violated the terms of his release by crossing from his native East Jerusalem to the West Bank, both majority-Palestinian areas, and ordered him to stay in jail until 2029 – his original sentence.

An Israeli official told Reuters last week that Issawi had crossed into the West Bank as part of “continued involvement in attempting to establish terror cells.”

Monday’s deal dispenses with conspiracy charges and will see Issawi serve eight months for leaving Jerusalem – a decision Palestinian officials say will likely be endorsed by an Israeli military court on Tuesday.

Both Palestinian and Israeli officials have visited Issawi frequently in recent weeks to reach a compromise and pre-empt the violence his death could provoke.

The Palestinian Authority, based in Ramallah, has said it will try to prevent any mass uprising against Israel and has renounced violence in its quest for statehood.

Palestinian President Mahmoud Abbas is keen to give U.S. President Barack Obama a chance to renew stalled Israeli-Palestinian talks after his visit to the region last month.

Israel holds some 4,800 Palestinians it accuses of committing or planning violence against it. 207 Palestinian security prisoners have died in Israeli jails since 1948, Palestinian officials say.

(Source / 22.04.2013)

Six months in administrative detention

The deal is to spend six months in administrative detention on condition that he should end his hunger strike. His administrative detention, according to the Israeli offer, would start on May 7 and end on October 10.
The lawyer stated that Issawi insisted that he would not break his hunger strike unless a written agreement was concluded in the presence of his lawyer because he does not trust the verbal pledges made by the Shin Bet.

 

Foto

(Facebook / 22.04.2013)

عاجل من #غزة | متابعات

قبل قليل المحامية شيرين العيساوي عبر حسابها ..

بعد ان وصلنا مستشفى كابلان على عجل انا وعمي هاني واسوا الاحتمالات في توقعاتنا لكن الحمد لله كانت بوادر انهاء قضية البطل سامر عيساوي بالخطوط التي فرضها سامر
و عاد قبل قليل لتناول المدعمات بعد توقفه عنها يوم امس وتدهور صحته وغدا ستبدا اجراءات انهاء القضية بصياغة الاتفاقية بالشكل النهائي وخروجها لحيز التنفيذ

(Facebook / 22.04.2013)

 

De 76 GROTE zonden

By Marianna Laarif

1)    Ash-Shirk – Het toekennen van deelgenoten aan Allah swt
Allah swt zegt:

“Waarlijk, Allah vergeeft het niet als er naast Hem deelgenoten worden aanbeden, maar behalve dat vergeeft Hij wat Hij wil, en iedereen die Allah deelgenoten toekent, heeft zeker een afschuwelijke zonde begaan.” ( Qor’aan 4:48)

2) Het doden van iemand zonder gerechtelijke basis
Allah swt zegt:

“En iedereen die opzettelijk een gelovige doodt, zijn vergoeding is de hel om daarin te verblijven en de Woede en de Vloek van Allah is over hem en een grote bestraffing wordt voor hem voorbereidt” (Qor’aan 4:93)

3) Magie
Allah swt zegt:

“Haroet en Maroet, maar geen van deze twee ( engelen) onderwees iemand (zulke zaken) tot zij gezegd hadden: Wij testen slechts, wees dus niet ongelovig. “En van deze ( engelen) leerden de mensen wat voor de scheiding tussen man en vrouw zorgde, maar zij konden niemand schade toebrengen behalve met Allah’s toestemming. en zij leerden datgene wat hen schade toebracht en waar zij geen voordeel aan hadden. en waarlijk, zij wisten dat de kopers hiervan (magie) geen deel zouden hebben in het Hiernamaals.”(Qor’aan 2:102)

4) Het niet verrichten van de gebeden
Allah swt zegt:

“Toen heeft hen een nageslacht opgevolgd dat de gebeden opgaf ( ze lieten de gebeden verloren raken, door het niet verrichten ervan of in het niet juist verrichten ervan of het niet op de goede tijd verrichten ervan) en hun lusten volgden. Dus worden zij in de hel gegooid. Behalve degene die spijt betuigt..” ( Qor’aan 19:59-60)

5) Het niet betalen van de Zakaat
Allah swt zegt:

“En wee de afgodenaanbidders. Degene die niet de zakaat betalen en zij zijn de ongelovigen in het hiernamaals”. (Qor’aan 41:6-7)

6) Niet plichtsgetrouw naar de ouders zijn
Allah swt zegt:

“En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niemand zullen aanbidden behalve Hem. En dat jullie plichtsgetrouw naar jullie ouders zullen zijn. Als een van hen of hen beiden in jullie leven een hoge leeftijd krijgen, zeg dan nooit een oneerbiedig woord tegen hen, noch schreeuw tegen hen, maar spreek hen met respect aan. En laat de vleugel van onderwerping en nederheid door ganade over hen neerdalen en zeg: Onze Heer! Geef hen Uw ganade, want zij hebben mij opgevoed toen ik klein was.” ( Qor’aan 17:23-40

7) Het consumeren van rente
Allah swt zegt:

“O jullie die geloven. Vrees Allah en geef ( van nu af aan) op wat overblijft van de rente (riba), als jullie ware gelovigen zijn! En als jullie dat niet doen, hoed jullie dan voor de aankondiging van oorlog van Allah en Zijn Boodschapper…” (Qor’aan 2:278-9)

8) Het consumeren van het bezit van een wees
Allah swt zegt:

“Waarlijk degenen die onrechtmatig de eigendommen van de wezen eten, eten tot er vuur in hun buiken komt en zij zullen verbrand worden in een laaiend Vuur!” (Qor’aan 4:10)

9) Zaken (uitspraken) valselijk aan de Profeet toeschrijven
De profeet, Allah zegene hem en schenke hem vrede zegt:

“Iedereen die (doelbewust) uitspraken aan mij toeschrijft die ik niet geuit heb, laat hem zijn stoel in het hellevuur bezetten.”( Een goede hadith)

10) Het zonder geldig excuus niet in de Ramadan vasten
De profeet moge Allah hem zegene en hem vrede schenken zei:

“(Het verrichten) van de vijf zuilen gebeden, (het verrichten) van twee opeen volgende Joemoeáh gebeden, en het zich houden aan de vasten van twee opeen volgende Ramadans zijn allen daden die de zonden die tussen deze twee, mits het geen grote zonden zijn, verwijderen`.” (Muslim)

11) In tijden van oorlog van het slagveld wegrennen
Allah s.w.t zegt:

“En iedereen die hen zijn rug toekeert op zo’n dag – tenzij het een oorlogsstrategie is, of een hergroepering van het (eigen) leger – die heeft zeker over zichzelf de toorn van Allah uitgeroepen. En zijn verblijfplaats is de hel, en dat is zeker een slechte bestemming.” ( Qor’aan 8:16)

12) Overspel en verkrachting: sommige soorten zijn erger dan de andere
Allah s.w.t zegt:

“En nader het overspel niet. Waarlijk, het is een zedeloosheid (iets dat de grenzen overtreed; een grote zonde) en een kwade weg ( die naar de hel leidt, tenzij Allah vergeeft”. ( Qor’aan 17:32)

13) Bedriegen, onderdrukken en een tirannieke koning ( prins of president) zijn

Allah s.w.t zegt:
“De weg (tot bestraffing) is slechts voor degenen die de mensen onderdrukken en verderf op aarde brengen, voor hen is een pijnlijke bestraffing.” (Qor’aan 42:42)

14) Het drinken van alcohol , zelfs maar een kleine hoeveelheid
Allah swt zegt :
”Zij vragen je over alcoholische dranken en gokken. Zeg : Daarin is een grote zonde.”

15) Arrogant, trots of kwaadwillend zijn

Allah s.w.t zegt:
“Moesa zei: Waarlijk, ik zoek toevlucht bij mijn Heer en jullie Heer tegen alle arrogante mensen die niet in de Dag van de Vergelding geloven.” ( Qor’aan 40:27)

Allah s.w.t zegt ook:
“Waarlijk, Hij houdt niet van trotsen.” ( Qor’aan 16:23)

16) Het afleggen van een valse getuigenis

Allah s.w.t zegt:
“Waarlijk, Allah leidt niet degene die een grote zondaar, een leugenaar is!”

17) Homoseksualiteit

Allah Ta’ala vertelde ons ( in de Heilige Qor’aan) in vele verzen het verhaal van het volk van Loet (RA) en Hij vernietigde hen vanwege hun grote zonde (homoseksualiteit). De belangrijkste geleerden van alle erkende groeperingen zijn het erover eens dat homoseksualiteit een van de grote zonde is.

Allah s.w.t zegt:
Gaan jullie in op de mannen van de wereldwezens. En laten jullie degenen die Allah voor jullie geschapen heeft om jullie vrouwen te zijn, achter? Nee, jullie zijn een overtreden volk!”(Qor’aan 26:165-166)“Homoseksualiteit is zelfs erger dan overspel. De profeet, Moge Allah hem zegenen zei: “Doodt de homoseksualiteit en degene die het met hem gedaan heeft.” ( Een betrouwbare hadith)

18) Het beschuldigen van kuise vrouwen

Allah s.w.t zegt:
Waarlijk, degenen die kuise vrouwen beschuldigen die nooit iets aan iets gedacht hebben dat hun kuisheid zou aantasten en goede gelovigen zijn, zijn in dit leven en in het hiernamaals vervloekt en voor hen zal er een grote bestraffing zijn” ( Qor’aan 24:23)

19) Het nemen van een deel van de buit of geld van de schatkist van de moslim of de zakaat

Allah s.w.t zegt:
“Geen enkele profeet mag onwettig een deel van de oorlogsbuit nemen en iedereen die zijn metgezellen bedriegt als het over de oorlogsbuit gaat, zal op de Dag des Opstanding datgene wat hij nam bij zich hebben..” ( Qor’aan 3:161)

20) Het onrechtmatig consumeren van iemand anders bezit

Allah s.w.t zegt:
‘En eet niet iemands anders bezittingen onrechtmatig op, en geef geen omkoopsommen aan de heersers” (Qor’aan 2:188)

21) Diefstal
Allah s.w.t zegt:

“De dief, man of vrouw, hak zijn of haar hand af als vergelding voor wat zij hebben gedaan, een straf als voorbeeld van Allah. En Allah is de Almachtige Alwijze.” (Qor’aan 5:38)

22) Onheil veroorzaken in het land
Allah s.w.t zegt:

“De vergoeding voor degenen die een oorlog tegen Allah en Zijn Boodschapper aangaan en onheil over het land brengen is slechts, dat zij door hun eigen handen gedood of gekruisigd worden, of hun handen en voeten worden aan tegengestelde kanten afgehakt, of zij worden uit het land verbannen. Dat is hun vernedering in deze wereld, en een grote bestraffing behoort hen toe in het hiernamaals.”

23) Het zweren van een valse eed.
Een valse eed is een eed die men aflegt terwijl, men weet dat men liegt. En het wordt ‘Ghamoes’ genoemd,want de bestraffing omvat degene die het aflegt.

24) Liegen
Allah s.w.t zegt:

“Waarlijk, Allah leidt niet degene die een grote zondaar, een leugenaar is!” (Qor’aan 40:28)

25) Zelfmoord plegen
Allah s.w.t zegt:

“…En dood jezelf niet. Zeker, Allah is de Ganadevolste voor jullie. En Wie dat door agressiviteit of onrechtvaardigheid begaat, zullen Wij naar het Vuur verbannen, en dat is gemakkelijk voor Allah. Als jullie de grote zonden, die jullie verboden zijn te plegen vermijden, dan zullen Wij jullie zonden vergeven, en jullie naar een Edele ingang verwijzen.” (Qor’aan 4:29-31)

26) Oneerlijk rechtspreken
Allah s.w.t zegt:

“…En iedereen die niet oordeelt volgens dat wat Allah geopenbaard heeft, is een ongelovige.”( Qor’aan 5:44)

Allah s.w.t zegt ook:
“Waarlijk, degenen die de duidelijke bewijzen verhullen, de bewijzen en de leiding die Wij naar beneden hebben gezonden, nadat Wij het voor de Mensen van het Boek duidelijk hebben gemaakt: zij zijn degenen die door Allah vervloekt zijn en vervloekt door de vervloekers.”

27) De echtgenoot die zich laat bedriegen
Allah s.w.t. zegt:

“…De overspelige man trouwt niet anders dan de overspelige vrouw of een afgodaanbidster en geen trouwt haar behalve een overspelige man of een afgodenaanbidder. Zoiets is verboden voor de gelovigen.” (Qor’aan 24:3)

28) Vrouwen als mannen en mannen als vrouwen

De profeet salla Allahoe 3alayhi wasallam zei:
“Twee soorten (mensen) die ik tot nu toe nog niet gezien heb, zullen naar de hel verwezen worden; mensen die zwepen vasthouden als koeienstaarten, en de mensen daarmee slaan, vrouwen die gekleed zijn maar nog steeds naakt (hun kleren zijn of te strak of te dun) en die zwalkend over straat lopen met hoofden die kamelenbulten lijken. Zij zullen niet de hemel komen noch de geur daarvan ruiken terwijl de geur daarvan op zo’n lange afstand te ruiken is.” ( Muslim)

29) Degene die toestaat en die toegestaan wordt

(Degene die toestaat (Moehallil) is iemand die een vrouw trouwt, die onherroepelijk gescheiden is en weer van haar scheidt zodat zij weer met haar eerste man kan trouwen).

Ibn Mas’oed (RA) zei: ‘De profeet salla Allahoe 3alayhi wa sallam vervloekte degene die toestaat en degene die toegestaan wordt.” ( Een betrouwbare hadith)

30) Het eten van kadavers, bloed en varkensvlees

Allah s.w.t zegt:
“Zeg: ‘Ik vind niet in datgene wat aan mij geinspireerd is iets wat verboden is te eten door iemand die dat wenst, behalve als het een dood dier is, of bloed dat uitgegoten is of het vlees van een varken, want dat is zeker onrein.” (Qor’aan 6:145)

31) Jezelf niet reinigen van urine

Allah s.w.t zegt:
“En jouw kleden gereinigd!” (Qor’aan 74:4)

De profeet Salla Allahoe 3alayhi wa sallam zei: toen hij langs twee graven liep:
“Zij (de bewoners van de graven) worden gemarteld voor twee grote zonden: een van hen reinigde zichzelf niet van de urine en de andere belasterde andere (mensen).” ( Boechari en Muslim)

32) Het (onwettig) innen van belasting

Allah Ta’ala zegt:

“de weg (tot bestraffing) is slechts voor degenen die de mensen onderdrukken en verderf op aarde brengen, voor hen is er een pijnlijke bestraffing.” (Qor’aan 42:42)

33) De drieëndertigste grote zonde

Veinzen, is een soort hypocrisie

Allah Ta’ala zegt:
“…En wanner zij opstaan voor het gebed, staan zij lui op om door de mensen gezien te worden en zij gedenken Allah maar weinig” (Qor’aan 4.412)

Allah Ta’ala zegt ook:
“… zoals degene die zijn weelde uitgeeft om door de mensen gezien te worden “(Qor’aan 2:264)

34) Bedrog

Allah Ta’ala zegt:
“En waarlijk Allah leidtniet de samenzwering van de verraders.”(Qor’aan 12.52)

35) Kennis zoeken voor een wereldse zaak of kennis verbergen

Allah Ta’ala zegt:
“…Het zijn slecht diegen die kennis hebben van Zijn slaven die Allah vrezen…”(Qor’aan 35.28)

Allah Ta’ala zegt:
“Waarlijk degenen die de duidelijk bewijzen verhullen, bewijzen en de leiding die Wij naar beneden hebben gezonden, nadat Wij het voor de Mensen van het Boek duidelijk hebben gemaakt, zij zijn degenen die door Allah vervloekt zijn en vervloekt door vervloekers. (Qor’aan 2.159)

36) Het pronken met liefdadigheid

Allah Ta’ala zegt:
“O jullie die geloven.Overhandig niet in verwaandheid jullie liefdadigheid door jullie gulheid te gedenken of door te kwetsen…”(Qor’aan 2.264)

37) Het ontkennen van de voorbeschikking

Allah s.w.t zegt:
“Waarlijk, Wij hebben voor alle zaken een goddelijke voorziening geschapen.” (Qor’aan 54:49)

Allah s.w.t zegt ook:
“Toen liet Hij zien wat goed voor hem was en wat verkeerd voor hem was.” (Qor’aan 91:8)

38) Het bespioneren van anderen

Allah s.w.t zegt:
“En bespioneer niet..” (Qor’aan 49:12)

De profeet Salla Allahoe 3alayhi wa sallam zei:
“En als iemand naar de gesprekken van anderen luistert, die niet voor zijn oren bestemd zijn, dan zal er op de Dag des Oordeels gesmolten lood in zijn oren gegoten worden ; en wie een afbeelding maakt zal op de Dag des Oordeels gestraft worden en zal bevolen worden om een ziel in de afbeelding te maken, en hij zal daartoe niet in staat zijn” (Boechari)

39) Het vervloeken van anderen

De profeet Salla Allahoe 3alayhi wa sallam zei:
« Het vervloeken van een gelovige is (alsof je hem) vermoord (d.w.z. de tweede zonde zijn hetzelfde)” (Bouchari)

40) Het verraden van de eigen heerser

Allah s.w.t zegt:
“En vervul elk verbond. Waarlijk! Over het verbond zal gevraagd worden.”(Qor’aan 17:34)

Allah s.w.t zegt:
‘O jullie die geloven! Kom jullie verplichten na.”(Qor’aan 5:1)

41) Het geloven in wat de toekomstvoorspeller zegt en astroloog

Allah s.w.t zegt:
“En volg niet waarvan je geen kennis hebt, Waarlijk! Het gehoor, het gezicht en het hart van ieder van jullie zullen ondervraagd worden.” (Qor’aan 17:36)

Allah s.w.t zegt:
“ Waarlijk een bepaald soort achterdocht is een zonde”(Qor’aan 49:12)

42) Slecht gedrag van vrouwen

Allah s.w.t zegt:
“ En van die vrouwen die zich slecht gedragen, waarschuw hen (eerst), weiger ( vervolgens) het bed met hen te delen, ( en tenslotte) sla hen maar als zij weer gehoorzaam zijn, zoek dan niets tegen hen.”(Qor’aan 4:34)

43) De verwantenschapsbanden geweld aan doen

Allah s.w.t zegt:
“En vreest Allah om Wie jullie, jullie wederzijdse (rechten) vragen en (verbreek de relaties van) de baarmoeder ( verwantschap) niet.” (Qor’aan 4:1)

De profeet Salla Allahoe 3alayhi wa sallam zei:
” Wie in Allah en de Laatste Dag gelooft moet de banden van de verwantschap onderhouden.” (Boechari en Muslim)

44) Afbeelding op de muur en kleding etc..

De Profeet Salla Allahoe 3alayhi wa sallam zei:
“Iedereen die een afbeelding maakt zal gevraagd worden het tot leven te brengen en daar zal hij niet toe in staat zijn.” (Bouchari)

45) Belastering

Allah s.w.t. zegt:
“En gehoorzaam niet degenen die veel zweren, het wordt als waardeloos gezien. Een lasteraar, voortgaand met roddel.”(Qor’aan 68:10-11)

46) Jammeren en gezicht slaan als iemand overleden is

De profeet Salla Allahoe 3alayhi wa sallam zei:
“Twee eigenschappen bij mensen worden als ongeloof gezien: de familie te schande maken en jammeren als iemand sterft.” ( Muslim)

De profeet Salla Allahoe 3alayhi wa sallam zei ook:
“De dode wordt in zijn graf gemarteld voor het jammeren van zijn gewanten om hem.” ( Bouchari)

47) De familie te schande brengen

Er is bevestigd, dat de Profeet Salla Allahoe 3alyi wa sallam gezegd heeft:
“Twee eigenschappen bij mensen worden als ongeloof gezien: de familie te schande maken en jammeren als iemand sterft.” ( Muslim)

48) Opstandigheid ( op aarde)

Allah s.w.t zegt:
“De weg ( van de bestraffing) is slechts voor degenen die de mensen onderdrukken en verderf op aarde brengen, voor hen is er een pijnlijke bestraffing.” (Qor’aan 42:42)

49) Het bevechten van moslims en hen beschuldigen van ongeloof

Allah s.w.t. zegt:
“.. bevechten maar overtreedt de grenzen niet. Waarlijk Allah houdt niet van overtreders.” Qor’aan 2:190)

50) Moslims kwetsen en hen beledigen

Allah s.w.t zegt:
” En degenen die gelovige mannen en vrouwen onverdiend kwetsen, dragen een lasterlijke en duidelijke zonde op zichzelf.”(Qor’aan 33:58)

51) Het negeren van de Awlia’ (de godvrezende, vrome mensen) van Allah en vijandigheden aan hen tonen

Allah s.w.t zegt:
“waarlijk, degenen die Allah en Zijn boodschapper beledigen, die heeft Allah in deze wereld en in het hiernamaals vervloekt”. (Qor’aan 33:57)

52) Uit trots aan de izar (kleding) trekken en nog meer van dergelijke handelingen

Allah s.w.t zegt:
“Noch loop je beledigend over de aarde..”(Qor’aan 31:18)

De profeet Salla Allahoe 3alayhi wa sallam zei: “Het deel van de izar (onderkleed) dat onder de enkels hangt( bij mannen) is in het hellevuur.” (Boechari)

53) Het dragen van zijde en goud door mannen

Allah s.w.t zegt:
“Maar de kleding van de rechtvaardigheid is beter..”(Qor’aan 7:26)

De profeet Sallah Allahoe 3alayhi wa sallam zei: “Het dragen van zijde en goud is voor de mannen van mijn Oemmah verboden en voor haar vrouwen toegestaan.”(een betrouwbare hadith)

54) De voortvluchtige slaaf

De profeet Sallah Allahoe 3alayhi wa sallam zei: “Het verbod (van Allah d.w.z. deze bescherming en ganade) is niet voor een voortvluchtige slaaf.” (Muslim)

Ali (RA): De prfeet Sallah Allahoe 3alayhi wa sallam zei: “Allah vervloekt degene die zijn trouw aan een ander dan zijn meester geeft.” (een goede hadith)

55) Anders dan voor Allah’s naam offeren, bijvoorbeeld door te zeggen in de naam van mijn meester of sheik

Allah s.w.t zegt:
“Eet niet van dat waarover Allah’s naam niet over is uitgesproken, dit is zeker een zonde.”)Qor’aan 6:121)

56) Het veranderen van de grenspalen op het land

In de voorafgaande hadith, die van Ali (RA), wordt al genoemd, dat degene die de grenspalen van het land vernadert ( die door de mensen zijn neergezet om de grens van hun eigendommen aan de duiden vervloekt wordt.

57) Het beledigen van de Sahabah

De profeet Sallah Allahoe 3alayhi wa sallam zei:” Allah s.w.t de Almachtige heeft gezegd: “Iedereen die zich vijandig opstelt jegens mijn vrome aanbidders of hen kwetst, die zal ik de oorlog verklaren.”( Boechari)

58) Het beledigen van de Ansar

De profeet Sallah Allahoe 3alayhi wa sallam zei: “Het teken van geloof is de Ansar liefhebben van en het teken van hypocrisie is hen te haten.”(Boechari)

59) De mensen tot de zonde uitnodigen of een zonde bedenken

De profeet Salla Allahoe 3alyhi wa sallam zei: “Wie (mensen) tot een zonde uitnodigt, zal de zonde dragen gelijk aan het aantal dat hem ( in de zonde) volgde, en zij zullen hen (eigen) zonden dragen.”(muslim)

60) De Wasilah, de Washimah en de Metafallijah

De profeet Salla Allahoe 3alyhi wa sallam zei:
“Allah s.w.t. vervloekt de wasilah ( de vrouw die vals haar bij andere vrouwen in het haar vlecht) en de Moestawsila ( de vrouw die dit met het haar laat doen), de washima ( de vrouw die de huid van andere vrouwen tatoeeert) en de Moestawshima ( de vrouw die zich laat tatoeeren), en de Namisa ( de vrouw die het gezichtshaar van een andere vrouw verwijdert) en de Moetanammisa ( de vrouw die haar gezichtshaar (wenkbrouwen) laat verwijderen, en de vrouwen die spleten tussen hun tanden maken omdat zij schoonheid zoeken door de schepping van Allah te veranderen.”( Boechari)

61) Degene die een wapen op zijn moslimbroeder richt

De profeet Sallah Allahoe 3alayhi wa sallam zei:
“Wie een wapen (mes, pistool etc) op zijn (moslim) broeder richt, wordt door de engelen vervloekt, zelfs als het zijn broeder van dezelfde vader en moeder was.” ( Muslim)

62) Als men beweert de zoon van een ander dan zijn echte vader te zijn

De profeet Sallah Allahoe 3alayhi wa sallam zei:
“Het paradijs is verboden voor iedereen, die beweert de zoon van iemand anders dan zijn echte vader te zijn en weet, dat deze persoon niet zijn echte vader is.”(Boechari)

63) Zaken als kwade voortekenen beschouwen

Abdoellah (RA) zei: De profeet Sallah Allahoe 3alayhi wa sallam zei:
“Een kwaad voorteken ergens in zien is een daad van ongeloof en niemand van ons (die zo iets doet) of Allah kan het verwijderen (van de mensen) van ons vertrouwen in Allah Ta’ala te stellen. (tawakkoel).” (Een betrouwbare hadith)

64) Het drinken (of eten) uit gouden of zilveren schalen

De profeet Sallah Allahoe 3alayhi wa sallam zei:
“Draag geen zijde of Deebaj (kleed van zilveren zijde) en drink niet uit zilveren of gouden kommen en eet niet van borden van deze metalen, want zulke dingen zijn voor de ongelovigen in deze wereld en voor ons (moslims) in het hiernamaals.”(Boechari en Muslim)

65) Ruzie maken en hardleers zijn

Allah s.w.t zegt:
“En van de mensheid is er een wiens spraak zal jou verblijden, in het wereldse leven, en hij roept Allah tot getuige voor wat in zijn hart is, maar hij is van alle tegenstanders degene die het meest ruzie zoekt. En wanneer hij zich afkeert, spant hij zich in om het meeste verderf in het land te zaaien en om de oogste te vernietigen en het vee…”(Qor’aan 2:204-5)

66) Het castreren van een slaaf, neus afhakken of hem onterecht martelen

Allah Ta’ala zegt dat Sheitan zei:
“Waarlijk, ik zal hen misleiden, en zeker, ik zal valse wensen in hen oproepen: en zeker, ik zal hen bevelen om de oren van het vee in te snijden, en voorwaar ik zal hen bevelen om de natuur, die Allah geschapen heeft, te veranderen.”(Qor’aan 4:119)

67) Degene die met fraude omgaan

Allah s.w.t zegt:
(“Wee de zwendelaars. Degene die die, als zij een maat van iemand krijgen, de volle maat eisen. Maar als zij de maat of het gewicht aan iemand geven, of te weinig geven. denken zij soms niet, dat zij zullen herrijzen? Op een grote dag. Een Dag waarop de hele mensheid voor de Heer van de Werelden zal ontstaan.” (Qor’aan 83:1-6)

68) Zich veilig voelen voor de plannen van Allah Ta”ala

Allah s.w.t zegt:
“Niemand voelt zich veilig tegen de samenzwering van Allah behalve de mensen die verloren zijn.”(Qor’aan 7:99)

69) Niet op de ganade van Allah hopen

Allah s.w.t. zegt:
“… Zeker niemand wanhoopt aan Allah’s ganade, behalve de mensen die niet geloven.”(Qor’aan 12:87)

70) Ondankbaar zijn

Allah s.w.t zegt:
“Dankzij Mij en jullie ouders…”(Qor’aan 31:14)

Een paar mensen van de Safar (recht geleiden volgelingen) zeiden: “Het ondankbaar naar anderen zijn is een grote zonde en dankbaar zijn (doe je) door hetzelfde in waarde aan te bieden als aan jou gegeven is, of door tot Allah te bidden om het goede voor degenen die jou wat gegeven heeft.”

71) Het tegenhouden van het water

Allah s.w.t zegt:
“Zeg: Vertel mij! Als al jullie water weg zou zakken, wie kan jullie dan van stromend water voorzien?”(Qor’aan 67:30)

72) Het tatoeeren van een dier in het gezicht

Jabir (RA) zei dat de profeet Salla Allahoe 3alyhi wa sallam op een keer langs een ezel liep met een tatoeering op zijn gezicht, zhij zei toen: “Moge Allah Ta’ala degene vervloeken die hem getatoeeerd heeft.”(Muslim)

73) Gokken

Allah s.w.t zegt:
“Bedwelmende zaken, gokken, lotspijlen zijn iets walgelijks van Sheitan’s handen. Verwijder (jullie) dus (daarvan) zodat jullie zullen slagen. Sheitan wil slechts vijandigheid en haat tussen jullie zaaien maaien met de bedwelmende zaken en het gokken en het hindert jullue in het gedenken van Allah en in het gebed. Willen jullie er dus niet van afzien?” (Qor’aan 5:90-1)

Allah Ta’ala heeft vele verzen geopenbaard die spreken over het verbod om onrechtmatig het geld (of eigendommen) van iemand te nemen.

74) Slechte dingen doen in de heilige moskee (Mekka)

Allah s.w.t zegt:
“.. en van de Masdjied al-Haram, die Wij voor (alle) mensen (geopend) hebben; de bewoners daarvan en de bezoekers van het land zijn daar gelijk. En Wie daar tot kwade daden neigt of zonde begaat; Wij zullen zorgen dat hij een pijnlijke bestraffing te proeven krijgt.” ( Qor’aan 22:25)

75) Het niet verrichten van het vrijdaggebed in de gemeenschap

Ibn Mas’oed zei: “De Profeet Salla Allahoe 3alayhi wa sallam zei over degene die niet het vrijdaggebed in de gemeenschap verrichten:
“Ik was van plan iemand te bevelen om de mensen in het gebed te leiden, dan te gaan en de huizen verbranden van die mannen, die het vrijdaggebed niet bijwonen en in hun eigen huis verblijven.”(Muslim)

76) Het bespioneren van moslims en hun geheimen openbaar maken

Oemar Ibn al-Khattab (RA) wilde Hatib Ibn Abi Balta’a voor wat hij had gedaan doden (namelijk het bespioneren van de moslims en het doorvertellen van hun geheimen aan de ongelovigen in Mekka, zodat zij zijn zonen in Mekka niet zouden kwetsen), maar de Profeet salla Allahoe 3alayhi wa sallam hield Oemar (RA) tegen, want hij was oprecht en had aan de slag van Badr meegedaan. Als men moslims bespioneert en de islam verzwakt door het doden van moslims, het confisqueren van islamitische eigendommen, moslims gevangen te nemen of zo iets dergelijks, dan is zo iemand als degene die ellende over het land verspreidt en doodt en vernietigt bomen en vee, hij moet dus gedood worden en zal hij in de Agira (het hiernamaals) een pijnlijke bestraffing krijgen. Wij zoeken allah’s bescherming.

“Als iemand weet dat bespioneren een van de grote zonden is dan is zijn spionage een nog grotere en zwaardere zonde. ”

De profeet salla Allahoe 3alayhi wa sallam zei: “Geen van jullie zal het ware geloof hebben, tot hij voor zijn (moslim) broeder wil wat hij voor zich zelf wil.” (Boechari en Muslim)

De profeet salla Allahoe 3alayhi wa sallam zei: Iemand haalt zichzelf een zonde op de hals, door iedereen door te vertellen wat hij hoort.”(Muslim)

Map of destroyed villages aims to teach Israelis about Nakba

An activist with Zochrot shows Israelis in central Tel Aviv a map of destroyed Palestinian villages, 15 April.

TEL AVIV (IPS) — Fireworks went off over the Tel Aviv skyline last week as thousands of flag-waving Israelis marked the 65th anniversary of their country’s establishment. At the same time, a smaller group of activists explored the other, most often ignored, side to the country’s creation: the forced displacement of hundreds of thousands of Palestinians.

The group Zochrot (“Remembering” in Hebrew) unveiled the first Hebrew-language map on this year’s Israeli “Independence Day,” detailing hundreds of Palestinian villages that were destroyed in historic Palestine from the beginning of the Zionist movement until the 1967 War.

The map also includes Jewish and Syrian villages that were destroyed, dating as far back as the late 1800s.

Each former village and town is marked with a dot — red, blue, yellow, pink, purple or green — to indicate its type, and when and how its residents were displaced. The names of the Israeli communities that were built over the Palestinian ones are also marked.

“About time”

“It’s about time, no?” said Zochrot founder Eitan Bronstein, explaining why the organization decided to create a “Nakba map” in Hebrew.

“For us, it’s very important not only to show the destruction, but to show it as the background of what’s happening today. It’s crucial to acknowledge that where we live today is close to that town, or village, or so on,” Bronstein said.

The Palestinian Nakba (“catastrophe” in Arabic) refers to the approximately 750,000 Palestinians who were forcibly expelled or who fled from their homes and villages before and during the foundation of the State of Israel in 1947-48.

Israeli forces depopulated and destroyed more than 500 Palestinian villages during this time, and in the years that followed. Palestinian refugees have been barred from returning to their homes ever since; today, Palestinians constitute the largest refugee population in the world, and many still live in refugee camps in the West Bank, Gaza StripJordanSyriaand Lebanon.

Fifty-two-year-old Hanna Farah is originally from the Palestinian village Kufr Birim, not far from the Lebanese border in the Galilee region in the north of present-day Israel. His family was forcibly displaced in 1948, and he grew up as an internally displaced refugee in his mother’s village Jesh, also in the Galilee.

“Electric shock”

“Always I am from Kufr Birim — always and forever,” Farah, who now lives in Jaffa, said at the Nakba map launch event. He said he hoped having a Nakba map in Hebrew would finally open Israelis’ eyes to their history, and help them acknowledge the Nakba.

“When they go to the park and have a barbecue, they are sitting on the stones of Palestinian houses. Maybe this [map] will be a little bit of an electric shock,” Farah said. “Most of them cover their eyes. They don’t want to look because it’s uncomfortable for them. Maybe now they would be open to see the real problem and discuss it on a real level.”

Israeli activist Rivka Vitenberg stressed the importance of discussing the Nakba, especially in a society where only the Israeli narrative is taught in schools, and the Palestinian experience is all but ignored.

“When I grew up here, all the time the teachers said that we have only one state and the Arabs have 22 states. When I started to know about the Palestinian point of view, I saw it wasn’t exactly like this. There were people living here,” Vitenberg said.

“I want people to remember the Nakba. It’s a very important part of history. We have to know it.”

In February, a study by the Council of Religious Institutions of the Holy Land found that both Israeli and Palestinian school textbooks present “unilateral national narratives,” and historical events — such as the Palestinian Nakba, or, as it is known to most Israelis, the state’s war of independence — are “selectively presented to reinforce each community’s national narrative.”

Gradual shift

Still, according to Eitan Bronstein at Zochrot, there has been a gradual shift in Israeli society towards discussing the Nakba more openly, thanks in part to the increased visibility of Palestinian refugees’ demand to return home, and Israeli government efforts to suppress the Nakba.

In 2011, Israel passed a controversial law — known as the Nakba Law — that barred institutions receiving state funding from hosting events to commemorate the Nakba. An original, eventually scrapped, version of the law would have made marking the Nakba a criminal offense punishable by up to three years in prison.

“If it would have been ten years ago, people would tell us, what’s this? They didn’t know the word [Nakba]. Today, for sure, more people are open to know it,” Bronstein said.

“We are going to distribute [the map] to university teachers, high school teachers, headmasters, libraries, journalists. I really hope that it will open more places for discussion.”

(Source / 22.04.2013)

Canada foils terror plot to attack train

Police say two men have been arrested and charged with plotting a terrorist attack against a Canadian passenger train.

A file photo of Canada’s VIA passenger train which was a possible target of terrorist attack
Canadian authorities have said that they had arresed and charged two men with an al Qaeda-linked plot to “carry out a terrorist attack” against a passenger train.

The Royal Canadian Mounted Police on Monday named the two accused as Chiheb Esseghaier and Raed Jaser, from the Montreal and Toronto areas respectively.

“The RCMP is alleging that Chiheb Esseghaier and Raed Jaser were conspiring to carry out an al-Qaeda-supported attack against a VIA passenger train,” RCMP official James Malizia said.

“While the RCMP believed that these individuals had the capacity and intent to carry out these criminal acts, there was no imminent threat to the general public, rail employees, train passengers or infrastructure,” the police said in a statement.

The police told a news conference the suspects “were receiving support from al-Qaeda elements located in Iran” but added “there’s no indication that these attacks were state-sponsored”.

The pair, who are not Canadian citizens, are expected to appear in court on Tuesday for a bail hearing, AFP news agency reported.

Charges include conspiring to carry out an attack and conspiring in association with a terrorist group to murder individuals.

Canadian police and intelligence agencies said the operation was conducted in co-ordination with the US Department of Homeland Security and the Federal Bureau of Investigation (FBI).

A US law enforcement source told Reuters news agency the alleged plot was not linked with last week’s Boston Marathon bombings.

In 2006, Canadian authorities also arrested at least 18 suspects reportedly linked to a terror plot, involving attacks on the parliament and a major broadcast company.

(Source / 22.04.2013)

UN to distribute food in Gaza on Wednesday

GAZA CITY (Ma’an) — UNRWA will start distributing food aid to refugees in Gaza on Wednesday, a spokesman for the UN agency for Palestinian refugees said Monday.

UNRWA has started moving food to its 12 distribution centers across Gaza, Adnan Abu Hasnah told Ma’an.

The agency had suspended food aid after protesters stormed a UN depot on April 4 demanding reinstatement of a monthly cash allowance to poor families which was halted from April 1 due to budget cuts.

(Source / 22.04.2013)

Palestinian, Egyptian families clash in el-Arish

EL-ARISH, Egypt (Ma’an) — Clashes between an Egyptian family and a Palestinian family continued for the second night on Monday in el-Arish in Egypt’s Sinai.

Two people have been seriously injured in ongoing clashes between Palestinians from the Munthir family and Egyptians from the Eisawi family, an offshoot of the al-Fawakhiriya tribe.

Family members have been taken hostage, a Ma’an reporter said.

(Source / 22.04.2013)

Rebels say foiled Hezbollah attacks in Homs

Syrian rebels told NOW that the Al-Qusayr Brigades foiled for the time being Hezbollah’s operation to storm villages in Syria’s Homs province, amid escalating rhetoric over the Shiite party’s involvement in the Syria conflict.

“Hezbollah began an operation [on Saturday] to overrun villages in Homs [province], which is where the Syrian regime shelled areas in Al-Qusayr while armored vehicles entered the country and Hezbollah snuck from Tal al-Nabi into Al-Radwaniya,” Revolution General Committee’s spokesperson Ahmad al-Qasir said on Monday.

He continued: “They then stormed the village of Al-Borhaniyya, whose residents had fled to Al-Qusayr toward the west bank of the Al-Assi River.”

“However, the Al-Qusayr Brigades took back the towns of Abou Houri and Al-Mouh and destroyed two Hezbollah ZSU-23-4 ‘Shilka’ vehicles. Clashes have continued and shelling is ongoing,” Qasir added.

Qasir also stressed that “the Al-Qusayr Brigades foiled Hezbollah members’ attempt to storm Al-Qusayr, after which the Hezbollah militants retreated towards towns located on the west side of Al-Assi River.”

Meanwhile, a source a with close ties to Hezbollah told NOW that the Shiite party was not occupying Syrian border towns in the Homs province.

“The Syrian regime’s army have occupied these towns in collaboration with young men who are residents of the towns themselves.”

The same source stressed that “the shelling targeting Lebanese villages is coming from the Joussi area across the border, from the [Lebanese Beqaa town of] Arsal where the Free Syrian Army and Al-Nusra Front are located.”

Hezbollah has been reportedly fighting on the side of the Syrian regime against rebels in the Homs province and outside Damascus, with news outlets in the past two weeks reporting that a number of party members had been killed in clashes in Syria.

The Syrian Observatory for Human Rights on Monday said that elite fighters from Hezbollah are leading the fight against rebels in the region of Al-Qusayr in the central province of Homs.

Newly appointed interim chief of the Syrian National Coalition George Sabra late Monday said “Hezbollah’s role in fighting in the central Syrian province of Homs is a “declaration of war against the Syrian people.”

Over the weekend, Syrian regime forces retook control of a string of strategic villages in the region, which is along the border with Lebanon, raising fears among rebels that the town of Al-Qusayr itself, a stronghold of the uprising, could fall into government hands.

Fighting in the area has spilled over into Lebanon, with rebels reportedly targeting border towns inside Lebanon in response to Hezbollah involvement in the conflict.

The Shiite party has acknowledged that its members living in Syrian villages on the border with Lebanon have taken part in battles against “armed groups” in self-defense. However, it refuses to discuss allegations by Syrian rebels that it has sent fighters from Lebanon to bolster the forces of its ally, Syria’s President Bashar al-Assad.

(Source / 22.04.2013)

Move football tournament out of Israel, says growing campaign

The campaign against the staging of the European Under-21 football tournament in Israel is growing.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5Hl5Rfxa_cQ

After UEFA, the governing body for European soccer, chose Israel as the location for the 2013 contest, it has been the target of numerous protests from athletes, sport clubs, Palestinian solidarity organizations and former French sports minister Marie-George Buffet. More countries joined the campaign over the past few months, while Mahmoud Sarsak — the former hunger striker who has played on the Palestinian national team — has helped promote the campaign during his current European tour.

France

The video above by Chris den Hond shows images of a protest held yesterday, marking Palestinian Prisoners’ Day. Forty activists occupied the office of the French Football Federation (FFF) in Paris, calling for the cancellation of the tournament in Israel.

The activists demanded a meeting with FFF President Noël Le Graët to discuss the situation of Abu Omar and Muhammad Nimr, two members of the Palestinian national football team who have been held in Israel prisons. However, Le Graët refused to meet the protestors. Earlier this month, he also refused to receive Mahmoud Sarsak, who wanted to discuss the situation of Palestinian athletes.

Sarsak has paid a successful visit to France, which received widespread media attention, including coverage by national television, major newspapers and the sports publicationL’Equipe. On several occasions, Sarsak repeated his call on UEFA to reconsider its choice of Israel as the location for the tournament.

Netherlands

DocP is an organization in the Netherlands supporting the campaign for boycott, divestment and sanctions (BDS) against Israel. In a 2 April letter, DocP called on the Dutch football association KNVB to withdraw the Dutch national team from the tournament in Israel.

The group referred to the systematic discrimination against Palestinians in Israel and in the occupied West Bank and Gaza, as documented by the UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination. DocP pledged to start a public debate about the location of the Under-21 tournament.

Norway

In a 9 April open letter, seven Norwegian authors called on the Norwegian Football Federation and the national under-21 team to stay away from the tournament in Israel. Norway is scheduled to play Israel in the opening match of the tournament on 6 June.

The authors refer to Israel’s treatment of Palestinian athletes in general and footballers in particular as the main reason for the growing international protests against the Israeli event. They argued that Norway should only participate in the championship if it is moved to England, the “reserve candidate” for hosting the event.

UK

Map of Israel printed on English Football Association day programs of recent Under-21 matches.

(Red Card Israeli Racism)

In the UK, the Red Card Israeli Racismcampaign spotted a highly politicized map of Israel on pamphlets that were distributed by the English Football Association (FA) during two recent games of the English Under-21 team against Romania and Austria. The FA has incorporated the occupied West Bank and Gaza in the map of Israel. That was despite how the British Advertising Authority had previously ruled against the use of maps implying that the West Bank and Gaza were part of Israel.

UEFA says that it has nothing to do with politics. “I don’t do politics, I do football,” said its president, Michel Platinilast year.

His stance reminds me of the campaign against apartheid in South Africa. One slogan used by advocates of a sporting boycott against South Africa was “No Normal Sport in an Abnormal Society.” The other side responded with “Keep Politics Out of Sport.”

Just as it was impossible to keep politics out of sport in apartheid South Africa, it is impossible to do so in the apartheid state of Israel.

(Source / 22.04.2013)

Egypt activists launch campaign to combat violence in Egypt schools

Egypt activists launch campaign to combat violence in Egypt schoolsNew campaign launched to monitor school violence in Egypt.


CAIRO: A number of non-governmental organizations on Monday launched a campaign to stop “abuses in Egyptian schools” and to monitor events of violence against students.

The campaign, launched by Nazra for feminist studies center, Fouada Watch initiative and Bahya ya Misr movement among other 12 organizations, aims at drawing attention to the growing number of incidents of violence directed towards students.

“There is a marked increase of repeated violence against students in public schools throughout the different levels of education, this has become a nationwide phenomenon,” said the founding statement of the campaign.

The statement added that schools are adopting a wrong perception of the Egyptian culture, justifying violence as a means of adjusting the students’ behavior.

The campaign aims at forming pressure groups to work on combating violence in schools, pointing that the prevalence of violence is a direct result of “the absence of the supervision of education ministry.”

“We will work within the framework of our commitment to international agreements on child rights,” the statement said.

The campaign called on journalists and human rights activists and anyone concerned with the development of the educational process to join them in order to shed the light on violence in schools.

(Source / 22.04.2013)