3 Palestinians detained in Jerusalem area

JERUSALEM (Ma’an) — Israeli forces on Friday detained three Palestinians in clashes in the Issawiya neighborhood in the Jerusalem district, an activist group reported.

The Wadi al-Hilweh information center said that a special forces assaulted and detained three young men, and transferred them to al-Maskobiyeh detention center.

The group added that Israeli forces forced reporters out of the area.

Witnesses said that a special forces unit wearing tradition Palestinian scarfs infiltrated the neighborhood in a white van before confronting the young men.

Around a dozen suffered minor injuries, an AFP correspondent reported.

Police had deployed reinforcements in Jerusalem early in the day, fearing protests at the flash-point Al-Aqsa mosque compound in the heart of the Old City, a police spokesman said.

Access by Palestinian men to the compound had been limited to those over the age of 50 and with Israeli-issued Jerusalem residency cards. There were no restrictions on women.

(Source / 05.03.2013)

Een dochter die haar vader betrapte

Hij woonde in de stad Riyad. Hij was afgedwaald en richtte slechts zelden smeekbeden tot Allah. Het was al verschillende jaren geleden dat hij nog een moskee was binnengegaan en dat hij nog eens had geknield voor Allah, maar Allah – Verheven zij Hij – heeft gewild dat zijn berouw werkelijkheid werd dankzij zijn dochter.
Laten we hem zijn eigen verhaal vertellen:
“Ik was een onverbeterlijke nachtraaf die opbleef tot de dageraad in het gezelschap van slechte mensen, om te spelen en ons te vermaken, terwijl ik mijn arme echtgenote eenzaam en verdrietig achterliet. Ze is werkelijk een vrome en trouwe vrouw.
Ze ergerde zich aan mijn uitspattingen en toch heeft ze nooit opgehouden mij raad te geven en mij de juiste weg te wijzen.
Op een keer kwam ik vroeger dan gewoonlijk thuis van één van mijn plezieruitstapjes en mijn lichtzinnigheden, om drie uur ‘s morgens. Mijn vrouw was in de slaapkamer verzonken in een diepe slaap. Ik begaf me naar de kamer ernaast om de rest van de nacht door te brengen met het kijken naar enkele video’s met obscene films. Het was dat verdienstelijke moment waarop Allah naar de laagste hemel afdaalt en Zijn dienaren roept:

 “Wie roept Mij aan, opdat Ik hem verhoor! Wie smeekt Mij om Mijn vergeving, opdat Ik hem deze schenk! Wie vraagt Mij iets, opdat Ik hem het geef! ”

Plotseling ging de kamerdeur open en mijn dochter, die net vijf jaar oud was, keek vol minachting naar mij en zei me: “Je moet beschaamd zijn, vader! Vrees Allah!”
Ze herhaalde deze woorden drie keer, waarna ze de deur sloot en wegging.

Ik was met verstomming geslagen. Ik zette onmiddellijk de video uit. Ik bleef een moment perplex en onbeweeglijk zitten, terwijl haar woorden in mijn oren bleven weerklinken en me dood kwelden. Ik volgde haar en vond haar terwijl ze in haar bed lag. Het leek alsof ik gek werd. Ik begreep niet wat er met mij gebeurd was. Gelukkig werd de oorverdovende stilte van die bijzondere nacht doorbroken door de oproep van de muaddhin, die afkomst was van de nabijgelegen moskee en het gebed van de dageraad aankondigde. Ik verrichtte mijn rituele wassing en ging naar de moskee. Ik had nochtans niet echt zin om het gebed te verrichten, maar het waren vooral de woorden van mijn dochter die mij ertoe aanzetten.
De tweede oproep tot het gebed weerklonk. De imam verrichtte de eerste takbir en reciteerde enkele Koranverzen. De imam knielde en ik volgde hem. Ik had nog maar net mijn voorhoofd op de grond geplaatst, of ik barstte in snikken uit. Het was de eerste keer in zeven jaar dat ik knielde voor Allah. Dit gehuil was een goed teken voor mij. Samen met mijn tranen stroomde alles weg wat mijn hart gekend had aan ongeloof, schijnheiligheid en ondeugd en ik voelde dat het geloof diep in mij begon binnen te dringen.
Na het gebed bleef ik een moment in de moskee en daarna ging ik naar huis. Aangezien ik niet kon slapen, ging ik rechtstreeks naar mijn werk. Mijn collega was verbaasd om me zo vroeg te zien, want gewoonlijk kwam ik later aan omwille van de lange avonden die ik doorbracht met lichtzinnigheden. Toen hij me vroeg hoe dit kwam, vertelde ik hem wat er de vorige nacht was gebeurd. Hij zei me : “Dank eerder Allah Die jou dat kleine meisje gezonden heeft om je te doen ontwaken uit de toestand van onverschilligheid waarin je verzonken was, en Die jou niet de Engel des Doods heeft gestuurd om je ziel te nemen”.
Toen het moment van het gebed van Dhohr aanbrak, was ik erg moe. Het was al een hele tijd geleden dat ik nog geslapen had. Ik vroeg aan mijn collega om me te vervangen en ik ging snel naar huis om te gaan rusten en vooral om mijn kleine gezegende dochter terug te zien, die de oorzaak was geweest van mijn leiden en mijn terugkeer tot Allah.
Toen ik thuiskwam, stond mijn vrouw aan de deur, wat niet van haar gewoonte was. Ze schreeuwde me in het gezicht: “We hebben je verschillende keren gebeld, maar je antwoordde niet, waar was je?” “Ik was in de moskee vlakbij mijn werk. Wat is er gebeurd en waarom sta je op dit uur aan de deur?”
“Je dochter is overleden,” zei ze me. Ik kon mezelf niet bedwingen en barstte in snikken uit. De enige woorden van mijn kleine dochter die op dat moment in me opkwamen waren: “Je moest beschaamd zijn, vader! Vrees Allah!”
Ik belde mijn collega en zei hem: “Ze is overleden, mijn dochter! Ze is overleden, zij die mij dankzij Allah uit de duisternis naar het licht geleid heeft.”
Mijn collega kwam me onmiddellijk opzoeken, verrichtte de grote rituele wassing over haar, bedekte haar met een lijkwade en bracht haar naar de moskee opdat de gelovigen het begrafenisgebed over haar zouden verrichten. Toen de begrafenisstoet bij de begraafplaats aankwam, zei mijn collega me: “Neem je dochter en plaats haar in haar graf.” Ik nam mijn dochter en terwijl ik haar begroef, zei ik tegen de aanwezigen:
“Ik ben niet mijn dochter aan het begraven, maar ik ben het licht dat voor mij de weg naar Allah heeft verlicht aan het begraven. Allah maakte van dit meisje de oorzaak van mijn terugkeer naar het rechte pad en ik smeek Hem om me bij haar in het Paradijs te plaatsen.”
Toen zag ik de mensen om me heen hete tranen huilen, erg bedroefd om de dood van dit gezegende meisje.

Lering uit dit verhaal :
Zo zien jullie, beste broeders en zusters, dat niemand weet wanneer de Engel des Doods jullie ziel zal komen wegnemen, want de dood maakt geen onderscheid tussen jongeren en volwassenen. Allah – Verheven zij Hij – heeft gezegd:

“En wanneer hun tijd komt , kunnen ze het geen moment uitstellen en ze kunnen het niet bespoedigen”.
(Qur’aan, an-Nahl: 16, 61)
Laten we onze pas versnellen op de weg naar Allah en laten we oprecht berouw tonen. Wie weet? Misschien zal Allah onze ziel terugnemen op het moment dat we berouw tonen voor Hem en zal Hij ons Zijn Paradijs laten binnengaan.
Verteld door shaykh Mahmûd al-Misri
(Marianna Laarif / 05.04.2013)

 

Palestinian Children’s Day

5th April 2012 | International Solidarity Movement, Occupied Palestine Children’s Days around the world are intended to honour, protect and celebrate childhood. Palestinian Children’s Day, commemorated on the 5th of April each year, is no celebration – rather it is a day highlighting the horrific treatment of Palestinian children by the occupying Israeli authorities. In 2013, Children’s Day falls in a period in which arrests and detention of children by the Israeli military has become increasingly common. Defence for Children International- Palestine put the number of children currently detained under the Israeli occupation at 236. In the West Bank city of Al Khalil (Hebron), the rise in child arrests has been particularly evident – two weeks before Children’s Day, 30 children were attacked and detained by Israeli soldiers on their way to school, eyewitnesses stated that they were seemingly grabbed at random from in front of their school (see video below.)

Children, who are detained regularly in Al Khalil, generally have their hands bound and are confined in dark, closed spaces such as checkpoint boxes, along with soldiers who deny access to human rights observers and in some cases the families of the children. There are regular reports of beatings, threats and torture in attempts to force children to admit to crimes.

Pictures of children in checkpoint

Pictures of children in checkpoint

In checkpoints in Al Khalil, there are blurred pictures of children’s faces, allegedly from demonstrations, printed and stuck to the walls for soldiers to attempt to identify children as they walk past on their way to school. A recentUNICEF investigation into children in Israeli military detention describes the whole process that often occurs in arrests and sentencing of children, criticising Israel’s failings in safeguarding children’s rights under such legal policies and principles as the Convention against Torture and the Convention on the Rights of the Child. We call for an end to Occupation, so that Palestinian Children’s Day can be a celebration of childhood the rights of children, rather than a day to fight against the injustices committed by the Israeli system against the youth of Palestine.

Detained child being taken to army jeep in Hebron.

Detained child being taken to army jeep in Hebron.

(Source / 05.04.2013)

PHROC statement: death of Maysra Abu Hamdiya

Joint Statement of the Palestinian Human Rights Organizations Council (PHROC) & the Arab Association for Human Rights on the Death of Prisoner Maysra Abu Hamdiya

Occupied Ramallah, 3 April 2013 –

It is with a deep sense of mourning and outrage that the Palestinian Human Rights Organizations Council (PHROC) and the Arab Association for Human Rights greets the news of the death of Maysra Abu Hamdiya ‪(64 years old‪). Maysra died yesterday morning in the intensive care unit of the Israeli Soroka Hospital as a result of the Israel Prison Service‪’s ‪(IPS‪) continuous policy of medical neglect‪ vis-à-vis Palestinian detainees and prisoners. Maysra was married and had four children, all of whom live in Jordan.
Israeli Occupation Forces (IOF) held Maysra in administrative detention on several occasions in the late 1960s and mid-1970s, finally deporting him to Jordan in 1978. Maysra returned to his homeland in Palestine in 1998 and was re-arrested by the IOF in 2002. In 2005, Maysra was given a life sentence.
Since 2007, Maysra has suffered from a number of illnesses, including bleeding in the stomach, high blood pressure, and high cholesterol. He was not provided with the necessary treatment for these conditions, giving way to a severe deterioration of his health condition. As a result of this medical neglect, Maysra became emaciated, falling to a dangerously low weight and losing even the ability to speak.
The IPS‪ has consistently refused to provide adequate medical care to Palestinians in its custody as mandated by the Fourth Geneva Convention‪, specifically Articles 91 and 92, which assert the detaining authority‪’s responsibility to provide adequate food and medical care‪, including monthly and yearly medical examinations‪. Masyra Abu Hamdiya was never given the required medical examinations‪, except for when‪, at the beginning of 2013‪, a medical exam showed an outbreak of cancer in his glands and throat‪, which spread as a result of this late diagnosis‪.
Despite this dire diagnosis‪, the Occupying Power refused a request from the Palestinian Authority ‪(PA‪) as well as pleas from Palestinian human rights organizations to immediately release Abu Hamdiya from prison for treatment‪. Instead‪, Maysra was transferred from Eshel Prison to Soroka Hospital on 30 March‪, a mere 48 hours before his death‪.
Maysra has joined a long list of prisoners who have died as a result of systematic medical neglect and torture at the hands of Israeli authorities‪. His passing raises the number of deaths in the Palestinian prisoners‪’ movement to 207‪, including 52 who died as a result of deliberate and systematic medical neglect in prison‪, with five of these prisoners dying during the past two years alone‪.
Palestinian human rights organizations who work on prisoners‪’ issues have documented more than 1000 prisoners and detainees in Israeli custody who suffer from a variety of illnesses‪. The IPS also recently acknowledged that at least 25 Palestinian prisoners and detainees currently suffer from cancer‪.
The PHROC considers the death of Maysra Abu Hamdiya to be the latest in a long series of war crimes committed by Israel through its agents like the IPS against Palestinian prisoners and detainees.

The PHROC expresses its utmost concern for the lives of detainees currently on hunger strike – Samer Al-Issawi, Samer Al-Barq, and Younis Huroub – as well as for the lives of all sick prisoners in the custody of the Occupying Power, which has systematically shown its flagrant disregard for the most basic standards of human rights and dignity.

The PHROC therefore demands that the UN Secretary-General Ban Ki Moon immediately intervene and form an international committee charged with investigating the circumstances surrounding the health of and medical care provided to Palestinian prisoners and detainees in Israeli custody‪, as well as the circumstances of the Maysra Abu Hamdiya’s death‪, and intervene to secure the release of all sick prisoners.
PHROC also reiterates its call for a European Union fact-finding mission to investigate the treatment of Palestinian political prisoners in Israeli prisons.
The PHROC further demands that the delegation of the ICRC operating in the occupied Palestinian territory respect its mission and obligations based on its international mandate as the guardian of international humanitarian law to guarantee that Palestinian detainees and prisoners receive adequate medical care‪.
Finally‪, the PHROC calls on the Palestinian people‪ and all its factions to support the prisoners in order to honor the memory of Maysra Abu Hamdiya and all those who have died in the prisoner’s movement, effectively restoring the prisoners’ movement to the heart of the Palestinian struggle for liberation and human dignity.

(Source / 05.04.2013)

Why do survivors of massacre by Israeli soldier face imprisonment?

Sisters Hazar and Dina Turki, killed by an Israel soldier who opened fire in a bus, are mourned during their funeral, August 2005.

Seven Palestinian men in Shefa Amr, a city in the Galilee region of present-day Israel, are anxiously awaiting the verdict of a protracted court case. The men have been put on trial over the 2005 killing of an Israeli soldier who had carried out a massacre. Despite ample evidence that the killing was an act of self-defense, the seven men fear they will be convicted of murder.

On 4 August 2005, Eden Natan Zada — wearing an Israeli military uniform — boarded a bus heading from Haifa to Shefa Amr. When the bus reached the Marashan neighborhood at the entrance of Shefa Amrr, Zada walked to the front, indicating that he wished to disembark. As the door of the bus opened, he shot the driver, Michel Bahouth, before opening fire on the passengers. As well as Bahouth, Zada killed two sisters in their early twenties, Hazar and Dina Turki, and a local man, Nader Hayek.

Before he was able to murder anyone else, Zada was confronted by a crowd and killed. Within minutes of the massacre, hundreds of angry locals had surrounded the bus. Israeli police were unable to recover Zada’s body for a further four hours.

The massacre perpetrated by Zada was condemned as a “vile act” against innocent civilians by Israel’s then prime minister, Ariel Sharon (“‘Vile act by terrorist’”, Ynet, 4 August 2005). Nonetheless, the Israeli authorities soon launched criminal proceedings against those suspected of killing Zada. The suspects were identified from video recordings of the incident.

“Accusation we refuse to accept”

Almost eight years later, the trial is nearing a conclusion. Summaries of the hearings have been submitted by the prosecution and the attorneys. A date for the delivery of the verdict is likely to be announced soon.

Jamil Safuri, a board member of the political party Abnaa al-Balad, is one of the seven accused. Safuri is adamant that Zada had already been killed by the time he arrived on the scene. There are good reasons to fear that Israel wishes to put him behind bars because of his activism.

“It is not easy to wake up one day and be charged with murder,” he told The Electronic Intifada. “It is an accusation we refuse to accept.”

Daoud Nafaa, one of the attorneys representing the accused, believes the trial is clearly unjust. “The main aim of this trial is to turn the oppressor into a victim and the victim into an oppressor,” Nafaa said. “The State of Israel wants its Palestinians citizens to give in to the reality of oppression against them.” Palestinians comprise about one-fifth of the population within Israel.

Safuri said that the trial has “damaged all our lives.” With two or three hearings per week, maintaining work commitments has been extremely hard. One of the accused, Basil Khatib, lost a job as a result. Others among the seven have married and formed families since the trial began. Basil Keddri, for example, is the father of a baby daughter. The trial has caused financial worries for the men and their loved ones.

“Absence of justice”

Many Palestinian citizens of Israel have been eager to demonstrate their solidarity with the seven men.

The High Follow-Up Committee for Arab Citizens of Israel has decided that it will call a general strike if the seven men are convicted and imprisoned. In a recent statement, the committee said that the trial against the seven men showed that Palestinians in Israel face “an absence of justice” in a racist state.

Last week the filmmaker Nidal Barani organized a screening of his documentary 30 Marchin Haifa to raise funds for the seven. The documentary features interviews with witnesses of the 1976 Land Day protests, during which six Palestinians in Israel were shot dead by the Israeli military and police.

“These eyewitnesses have shed their tears with us as they remembered what happened to them in 1976,” said Barani. “This pain should be imprinted on our memory, as should other important events such as the Shefa Amr massacre.”

(Source / 05.04.2013)

Report: More than 40 Jerusalemites denied entry to the Aqsa Mosque last month

images_News_2013_04_04_kidnapping-0_300_0[1]OCCUPIED JERUSALEM, (PIC)– The information center of Wadi Hilwa district in occupied Jerusalem said that the Israeli occupation authority (IOA) last March issued decisions barring more than 40 Jerusalemite men and women from visiting the Aqsa Mosque for different periods, from seven days to six month.

In a report, the center stated that the IOA, during the month, stepped up its restrictions on the Palestinian worshipers who visit the Aqsa Mosque, prevented them, especially those under age 50, from entering the Mosque for Friday prayers several times, and allowed the Jewish settlers to defile its sanctity many times.

According to the center, many Israeli measures were also taken during the month to restrict the movement of the Palestinian natives of Jerusalem, including the closure of roads and the establishment of checkpoints throughout east Jerusalem and its old city, especially in the streets leading to the Aqsa Mosque.

The center also said it had documented 150 arrest incidents against Palestinians in Jerusalem, most of them were taken prisoners during Israeli police break-ins at the Aqsa Mosque.

The Israeli courts also issued detention sentences against eight Jerusalemite citizens from Silwan and Attour districts, including a woman and two minors, and extended the detention of 50 others who were kidnapped earlier from different areas of the holy city, the center’s report noted.

(Source / 05.04.02013)

Israeli gunboats fire at Palestinian fishermen

images_News_2013_04_04_fishing_300_0[1]

GAZA, (PIC)– Israeli navy gunboats opened heavy machine gunfire at Palestinian fishing boats off the coast of Gaza at dawn Thursday.

A field observer told the Quds Press that the Israeli gunboats targeted Palestinian fishing boats and fired flare bombs, but no casualties were reported.

Israeli navy routinely targets Palestinian fishermen in line with its siege on the Gaza Strip and in violation of the calm agreement concluded with Palestinian resistance factions under Egyptian patronage last November.

Around 3,500 Palestinian fishermen work on more than a thousand fishing boats as their sole source of living for their families that number around 50,000 individuals.

(Source / 05.04.2013)

Israeli forces tell Yatta man to demolish wells

file photo

HEBRON (Ma’an) – Israeli forces warned a man from Yatta in the southern West Bank that they would demolish his water wells and uproot his trees, according to a local Palestinian official.

Rateb al-Habour, coordinator of the popular and national committee in Yatta, said the troops raided an area east of Yatta and handed Ibrahim al-Dababseh issued the warning.

The committee condemned assaults against the villagers.

(Source / 05.04.2013)

Police: Egypt Islamists stone Iranian envoy’s house

CAIRO (AFP) — Egyptian Islamist protesters threw stones at the house of Iran’s envoy in Cairo on Friday and tried to scale the villa’s walls but were blocked by police, a police official said.

The Islamists, who object to a thaw in relations between Egypt and Iran, were also prevented by police from raising the flag adopted by Syrian rebels against Tehran’s close ally President Bashar Assad over the envoy’s house.

They threw stones at the building as some held banners calling for the envoy’s expulsion and opposing the “spread of Shiite Islam” practised by most Iranians.

Hardline Sunni Islamists consider Shiites to be heretics and have opposed the detente between Cairo and Tehran after Islamist President Mohamed Morsi’s election in Egypt last June.

Last month, the two countries signed a memorandum of understanding to promote mutual tourism.

Morsi is a strong backer of the mostly Sunni Syrian rebels but has insisted that Iran could help find a political solution to the civil war raging in Syria.

Egypt and Iran severed ties after the 1979 Islamic revolution brought to power a theocratic government in Tehran that opposed Egypt’s peace treaty with Israel.

(Source / 05.04.2013)

Israeli soldiers clash with Palestinians in al-Khader

BETHLEHEM (Ma’an) — Several Palestinians on Friday were injured as clashes broke out between Palestinian protesters and Israeli forces in al-Khader village near Bethlehem.

The coordinator of the local popular committee against settlements and the wall said that the clashes took place near al-Nashash military checkpoint, where protesters set tires on fire and soldiers fired tear gas canisters at them.

He added that dozens were hurt by tear gas inhalation.

(Source / 05.04.2013)