‘Nederland moet het voortouw nemen in het weren van producten uit Israëls nederzettingen’

OPINIE Het moet niet blijven bij het labelen van producten uit Israëls nederzettingen, schrijft Jaap Hamburger van Een Ander Joods Geluid. ‘Het volledig weren van nederzettingenproducten van de Nederlandse markt is consequenter en op zijn plaats.’

  • het stelt ons in staat om met een gerust hart Israëlische producten te kopen, in de wetenschap dat het dan tenminste echte en geen ‘spookproducten’ uit Israël zijn

De ChristenUnie en het CIDI reageerden als door een wesp gestoken op het nieuws dat Minister van Buitenlandse Zaken Timmermans het voornemen kenbaar heeft gemaakt om producten uit Israëls nederzettingen in de Palestijnse gebieden als zodanig te etiketteren. ‘Discriminatie’ was het woord dat ChristenUnie-Tweede Kamerlid Joël Voordewind al snel in de mond nam, en zijn partij heeft een handtekeningenactie gelanceerd tegen het voornemen. Ook het CIDI hekelde het besluit door het ‘symboolpolitiek’ te noemen en erop te wijzen dat Israël ‘niet anders behandeld mag worden dan andere landen’.

Het advies om producten uit de Israëlische nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden en de op Syrië bezette Golanhoogte als zodanig te etiketteren sluit aan op eerdere discussie en besluitvorming in EU-verband. De EU is glashelder in haar opstelling tegenover de nederzettingen: die zijn illegaal volgens het internationaal recht en vormen een van de grootste obstakels om tot een einde van de bezetting en het creëren van een onafhankelijke Palestijnse staat te komen.

De nederzettingen zijn, en dat is essentieel, geen onderdeel van Israël, hoe graag de Israëlische regering zelf, en partijen als de ChristenUnie, die indruk willen vestigen. De nederzettingen worden door de internationale gemeenschap ook niet erkend als Israëlisch grondgebied. Het zijn en blijven allesbehalve koosjere misbaksels in de bezette Palestijnse gebieden. Dat alleen al volstaat als argument om het correct labelen van nederzettingenproducten te rechtvaardigen.

Made in Israël
Het bestempelen van deze producten als ‘Made in Israël’s is immers feitelijk gewoon niet juist. Het correct benoemen van de plek van herkomst is het rechtzetten van een misstand die al te lang gedoogd is, en daar is helemaal niets ‘discriminatoirs’ of ‘anti-Israëlisch’ aan. Integendeel, het stelt ons in staat om met een gerust hart Israëlische producten te kopen, in de wetenschap dat het dan tenminste echte en geen ‘spookproducten’ uit Israël zijn.

Daarom zou Nederland ook nog een stap verder mogen gaan. Niet alleen het correct labelen maar het volledig weren van nederzettingenproducten van de Nederlandse markt zou op zijn plaats zijn. Al decennialang zijn Israëli’s en Palestijnen verwikkeld in een conflict en een bezettingspolitiek die de Palestijnen de meest fundamentele burger- en mensenrechten ontzegt, hun collectieve zelfbeschikkingsrecht negeert, de Israëlische maatschappij corrumpeert en de Israëlische democratie schaadt. Elke stap om de bezetting in diskrediet te brengen en een einde te maken aan dit conflict, en de daarmee gepaard gaande mensenrechtenschendingen, is er één. Daar is meer voor nodig dan alleen het beëindigen van de nederzettingenpolitiek – maar de nederzettingen vormen absoluut het grootste obstakel.

Sterkste partij
Hoezeer serieuze vredesonderhandelingen, voor zover mogelijk althans op gelijke voet gevoerd, ook toe te juichen zijn, de realiteit van de afgelopen jaren is dat zij amper hebben plaatsgevonden. Daarentegen lijken opeenvolgende Israëlische regeringen er vanuit te gaan dat door voldoende onomkeerbare feiten – zoals het uitbreiden van de nederzettingen – te realiseren de bezetting geconsolideerd en daarmee ‘gelegaliseerd’ kan worden. De druk op de sterkste partij in het conflict, de partij die de sleutel tot een oplossing in handen heeft – Israël – moet dus via andere wegen worden opgevoerd.

Zolang nederzettingenproducten toegang hebben tot de Nederlandse en de Europese markt, halen de nederzettingen daar financieel profijt uit. Dit verankert de bezetting en draagt ertoe bij dat consumenten die argeloos producten ‘uit Israël’ in hun karretje kieperen, onbedoeld de wrede, overbodige en fnuikende Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden een handje helpen. Het continueren van de bezetting is daarnaast ook voor Israëli’s een heilloze weg. Dat zou criticasters als de ChristenUnie en het CIDI, die er prat op gaan ‘vrienden van Israël’ te zijn, zorgen behoren te baren.

Correcte etikettering van nederzettingenproducten is een goede, eerste stap, conform de Europese afspraken. Duidelijk voor Nederlandse consumenten, rechtvaardig tegenover de Palestijnen en in het belang van Israël. Het is nu aan Nederland om, als vriend van Israël, het voortouw te nemen en, binnen de EU, te ijveren voor het verhinderen van de toegang van nederzettingenproducten tot de Nederlandse en Europese markt. Palestijnen, Israëli’s en Nederlanders hebben daar allen baat bij.

Jaap Hamburger is voorzitter van Een Ander Joods Geluid.

(Source / 16.03.2013)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *