Geert Wilders: “Mohammed manipuleerde de Koran”

The Brussels Journal

Geert Wilders schreef 29 april j.l.

De economische crisis treft Nederland. Vele Nederlanders liggen er ’s nachts wakker van. Maar ook het probleem van de islamisering houdt velen nog steeds bezig. Niet alleen in Nederland overigens. Dinsdag wordt in New York mijn boek over de islam gelanceerd. Een boek dat stelt dat de Koran geen boek is dat door Allah werd geschreven. Maar dat, integendeel, ontsproot aan het brein van Mohammed. Dat is de waarheid, maar volgens de islam is dat regelrechte blasfemie.

De islam beweert dat de Koran voor het begin der tijden door Allah persoonlijk werd geschreven. In het Arabisch, aldus vers 20:113. De originele versie van het boek – de Umm al-Kitab, de “Moeder van het Boek” – ligt op een gouden tafel in de hemel. De Koran is dus heel andere koek dan de joodse of christelijke bijbel die geschreven werd door profeten of apostels. De rechtstreekse auteur van de Koran is Allah himself.

Volgens de islam noteerde Mohammed gewoon wat de aartsengel Gabriël hem voorlas uit Allah’s boek. Wie daaraan twijfelt, moet voor zijn leven vrezen. Daarom is historisch en taalkundig onderzoek naar de oorsprong van de Koran absoluut taboe.

Suliman Bashear, professor aan de Palestijnse universiteit in Nabloes, werd in 1991 door zijn studenten uit het raam van de tweede verdieping gegooid omdat hij vragen stelde bij de historische waarheid van de Koran. Een Libanese of Syrische taalkundige, waarvan niemand de ware identiteit kent en die zich verschuilt achter het pseudoniem Christoph Luxenberg, beweert dat de Koran niet in het Arabisch werd geschreven maar in het verwante Syro-Aramees. Ook hij vreest voor zijn leven, want Allah zelf heeft immers gesteld dat de koran in het Arabisch is geschreven. Wie dat ontkent pleegt blasfemie. Toen Newsweek enkele jaren geleden een artikel over de theorie van Luxenberg publiceerde, werd het prompt verboden in een aantal Arabische landen.

Toch zijn de bewijzen dat niet Allah, maar Mohammed de auteur van de Koran is, overweldigend. Als we de Sira, de biografie van Mohammed geschreven door Ibn Ishaq in de achtste eeuw, lezen, valt het op hoe Allah vaak met teksten kwam die direct inspeelden op Mohammeds politieke, seksuele en hebzuchtige verlangens. Je moet blind zijn om niet te zien dat Mohammed een opportunist was die de teksten aanpaste naargelang het hem uitkwam.

Neem het voorbeeld van de zogenaamde Satansverzen. In de beginperiode van de Islam, vond Mohammed weinig gehoor in zijn geboortestad Mekka. Zijn stadsgenoten geloofden niets van wat hij hun vertelde over de zogenaamde boodschappen van Allah. Mohammed, die steun zocht bij de Mekkanen, stond daarom toe dat de moslims zouden bidden tot de belangrijkste godinnen van Mekka. Hij zei dat het dochters waren van Allah. Het waren goede bemiddelaars, aldus de Koran.

Later, toen Mohammed ruzie kreeg met de Mekkanen, herriep hij die bewering. Hij zei dat de boodschap niet van Gabriël was gekomen, maar van Satan. Het is een gebeuren, dat weliswaar in de Sira staat, maar waar islamieten niet graag aan herinnerd worden. Salman Rushie kreeg een fatwa over zich heen voor zijn boek De Satansverzen. De Japanse vertaler van Rusdie’s boek werd vermoord; twee andere vertalers en de Noorse uitgever van het boek ontsnapten ternauwernood hetzelfde lot.

Omdat Mohammed geen gehoor vond bij de Mekkaanse polytheïsten, zocht hij steun bij de joden en de christenen in de stad. Vandaar dat Allah in de beginperiode van de islam met nogal wat vriendelijke teksten voor hen kwam. Maar toen de joden en de christenen Mohammed niet erkenden als Gods nieuwe profeet, begon de Koran hen te bedreigen met hel en verdoemenis. Nieuwe verzen riepen de moslims op met hen de oorlog aan te gaan.

Zo ontstond de situatie dat er nogal wat verzen staan in de Koran die elkaar tegenspreken. De moslims hebben dit probleem opgelost met de abrogatie-theorie: Latere verzen herroepen de vroegere verzen. Maar ook daaraan worden ze niet graag herinnerd. Paus Benedictus beging in 2006 in een toespraak in Regensburg de onvoorzichtigheid te vertellen dat er een verschil bestaat tussen de verdraagzame verzen van de eerste periode, “toen Mohammed nog machteloos was,” en de vijandige verzen van de latere periode. Wildemannen staken prompt kerken in de fik in islamitische landen en vermoordden katholieke religieuzen. De paus bood snel zijn excuses aan.

Mohammed manipuleerde de Koran niet alleen om politieke redenen. Hij deed het ook uit seksuele lust. Toen Mohammed de vrouw van zijn adoptiezoon begeerde, verplichtte hij zijn zoon om van haar te scheiden. Volgens de Arabische incestregels kon hij echter niet trouwen met de ex van een adoptiezoon. Maar ziet, daar kwam Allah met een koranvers (33:37-38) dat hem zei dat hij met haar moest trouwen om op die manier duidelijk te maken aan de moslims dat zij voortaan met de ex van hun adoptiefzonen mochten trouwen.

Mohammed manipuleerde de Koran ook uit materiële hebzucht. Na de overval op een Mekkaanse handelskaravaan bij Badr in maart 624 wilde Mohammed de hele buit voor zich alleen. En daar kwam Allah met een vers (8:1) dat stelde dat de hele buit “voor Allah en zijn apostel” was.

Dit gedoe wekte de achterdocht van Mohammeds klerk, de man die de verzen noteerde die Mohammed dicteerde nadat de engel Gabriel ze openbaarde uit Allahs boek. De klerk werd een afvallige en ging er als een haas vandoor.

Ook hieraan worden de aanhangers van de islam niet graag herinnerd. Maar dat de Koran niet geschreven werd door Allah in de hemel is nu eenmaal de waarheid. De Koran werd door Mohammed verzonnen naargelang het hem opportunistisch uitkwam. Met die waarheid mogen we moslims best confronteren. Want alleen de waarheid leidt tot vrijheid. En als de waarheid is dat de Koran niet het woord van Allah is, hoeft zij ook niet letterlijk te worden genomen.

Geert Wilders

(www.islamcity.nl / 30.04.2012)

Wilders roept moslims op islam te verlaten

NEW YORK – PVV-leider Geert Wilders roept moslims in de hele wereld op de islam te verlaten. Hij doet dat maandag in een speech in New York, ter promotie van zijn boek Marked for Death.

Wilders stelt dat zijn boek geschreven is om mensen te informeren over de ‘totalitaire ideologie’ die de islam volgens hem is. Maar het boek is volgens hem ook een aanmoediging aan vrijheidslievende moslims om de islam de rug toe te keren.

”Ik steun degenen die voor vrijheid in de islamitische wereld strijden volledig. De Arabische, Turkse, Iraanse, Pakistaanse en Indonesische bevolkingen hebben een enorm potentieel. Als zij zich konden bevrijden van het juk van de islam, als ze zouden stoppen Mohamed als hun rolmodel te zien en als ze zich zouden losmaken van de haatdragende Koran, dan zouden ze verbazingwekkende dingen kunnen bereiken”, aldus Wilders in zijn speech.

Geen keus

Hij gaat daarin ook in op de mislukking van het Catshuisberaad vorige week en zijn beslissing om de gedoogsteun aan het kabinet in te trekken. Wilders noemt het een moeilijk besluit, maar zegt dat hij geen andere keus had dan het kabinet ten val te brengen.

”We richten ons nu op verkiezingen op 12 september. Onze campagne zal gaan over de noodzaak om onze nationale soevereiniteit te herstellen, want zonder kunnen we onze identiteit niet verdedigen en niet vechten tegen de islamisering.”

(www.nu.nl / 30.04.2012)

Israeli Forces Arrest Eight Palestinians in West Bank

WEST BANK, April 30, 2012 (WAFA) – Israeli forces Monday arrested eight Palestinians from across the West Bank, according to security sources.

They said that Israeli forces stormed several areas in the governorate of Jenin, broke into several houses, tampered with their contents and arrested a 22-year-old Palestinian.

Forces also arrested a 20-year-old Palestinian from the Tubas governorate after raiding his family house, messing with its contents.

Six Palestinians were also arrested from several areas in the Hebron region.

Meanwhile, forces severely beat two Palestinians from the old city of Hebron, including a 10-year-old child.

(english.wafa.ps / 30.04.2012)

Wilders gemarginaliseerd in VS


Geert Wilders houdt in 2010 een toespraak op Ground Zero in New York
Geert Wilders houdt in 2010 een toespraak op Ground Zero in New York 

Nu Geert Wilders geen gedoogpartner meer is van het kabinet-Rutte, duiken de verhalen weer op: Wilders zou de overstap naar Amerika willen maken. Maar wordt hij dan nog gehoord? Islamkritiek is bepaald niet ‘hot’ meer in de VS. En de Amerikaanse vrienden van de PVV-leider opereren steeds meer in de marge.

Komende week promoot Geert Wilders zijn boek ‘Marked For Death’ in de VS. Volgens de PVV-leider is er dinsdag een officiële presentatie, maar zijn uitgever Regnery Publishing zegt daar niets van te weten. De lancering gaat volgens Amerikaans model: een book tourlangs talkradio-stations en de studio’s van FoxNews.

Daarnaast houdt Wilders een lezing, zo blijkt. Op uitnodiging van het ‘Gatestone Institute’ zal Wilders, op een locatie die niet wordt prijsgegeven, vandaag spreken over vrijheid van meningsuiting. Het organiseren van lezingen is Gatestone’s voornaamste bezigheid. Doorgaans zijn bekende (neo)conservatieven te gast, onder wie Henry Kissinger en oud-VN-ambassadeur John Bolton.

Geestverwanten

Soms worden Wilders’ geestverwanten uitgenodigd, zoals Daniel Pipes en Bruce Bawyer, bekende islamcritici. Een van de drijvende krachten achter Gatestone is volgens de website de conservatieve publicist Paul Belien uit Vlaanderen. In Nederland raakte Belien in opspraak wegens oude uitspraken over moslims (“roofdieren”) en homoseksualiteit, die werden opgerakeld, nadat Wilders hem een paar jaar geleden als adviseur had aangesteld. Van Belien is bekend dat hij goede contacten heeft binnen de Amerikaanse anti-islambeweging.

De naam ‘Gatestone’ bestaat nog niet zo lang. Tot begin dit jaar heette het ‘Hudson’, en was het een New Yorks filiaal van het bekende conservatieve Hudson Institute in Washington. Waarom de New Yorkers zich afsplitsten kan of wil een woordvoerder van het Hudson Institute niet uitleggen.

Bij Gatestone zelf wordt de hoorn erop gegooid zodra we belanden bij een relevante vraag: moeten belangstellenden inderdaad 10.000 dollar betalen om de lezing van Wilders bij te wonen? Het lijkt een onwaarschijnlijk bedrag, maar de website suggereert het wel degelijk.

Fondsenwerving

De vraag is relevant omdat Wilders de afgelopen jaren geregeld geld kreeg uit de Verenigde Staten. Op diverse anti-jihad-blogs werden fondsen geworven. Formeel voor zijn juridische verdediging, toen Wilders voor een Amsterdamse rechtbank verscheen. Maar her en der verscheen het rekeningnummer van de Stichting Vrienden van de PVV, wat de indruk wekte dat er ook geld rechtstreeks naar de partijkas vloeide.

Op een bijeenkomst georganiseerd door het neoconservatieve David Horowitz Freedom Center werd drie jaar geleden 75.339 dollar opgehaald, zo blijkt uit belastingaangiften. NRC Handelsblad publiceerde hier in januari al over. Welk gedeelte naar de partijkas ging en welk gedeelte naar Wilders’ juristenteam is onduidelijk. Inmiddels lijken, nu Wilders is vrijgesproken, de meeste PayPal-buttons van de Amerikaanse blogs verdwenen. De bekende islamwatcher Daniel Pipes uit Philadelphia bevestigt per e-mail dat ook hij destijds een Wilders-fonds oprichtte, maar benadrukt dat er nooit een cent naar de persoon Wilders of zijn partij is overgemaakt: al het geld ging naar zijn verdediging.

Dat heeft een reden. Pipes, in Amerika op de verre rechterflank van de conservatieve beweging, bevestigt dat er licht zit tussen Wilders’ islamopvattingen en de zijne. Wilders meent dat er geen ‘gematigde islam’ bestaat, maar volgens Pipes, hoe kritisch ook, bestaat die wel degelijk. Bij de grote conservatieve jaarmarkt CPAC, afgelopen februari in Washington, kwam het verschil van inzicht ook al aan het licht.

Tandje minder

Wilders (zelf niet aanwezig) werd geprezen als kampioen van het vrije woord en sommige aanhangers (met name de inmiddels ook in Nederland bekende activiste Pamela Geller) onderschreven alles wat hij had gezegd en geschreven over de islam. Maar van anderen mocht de PVV-leider best wat minder “voluit op het orgel”. Islamcriticus Frank Gaffney, die vindt dat Obama zijn land aan de sharia onderwerpt, zei dat hij weinig zag in het door de PVV-bepleite boerkaverbod: met de bestrijding van een symbool zou niemand iets opschieten.

En voor het perspectief: de vrienden van Wilders waren op deze jaarmarkt toch al weggestopt in een bijzaaltje. Gaffney sprak vervolgens zijn vermoeden uit dat de organisatie door moslimextremisten geïnfiltreerd was. Maar de echte reden is eenvoudiger: de vrienden van Wilders begeven zich op de uiterste rechterflank van de conservatieve beweging, waar men liever niet meer met ze gezien wordt.

Wilders’ vrienden raken steeds verder gemarginaliseerd. Het islamdebat leeft nauwelijks meer in de VS. De demonstratie tegen de ‘Ground Zero-moskee’ (2010) was een laatste levensteken van een anti-beweging die sindsdien alleen nog een beetje echode in de Tea Party, maar ook die is tanende. De anti-islambeweging blijft goed georganiseerd en nog beter gefinancierd, maar dat gebeurt op uithoudingsvermogen, niet vanwege een toenemende steun in de publieke opinie.

Afscheiding

Daarmee zijn we weer terug bij het Gatestone Institute. Dat de organisatie op eigen houtje verder ging, is niet vrijwillig gegaan, zo blijkt na enig onderzoek. Het moederschip in Washington, het Hudson Institute, zag het New Yorkse lezingenfiliaal een steeds neoconservatievere koers varen, en vooral: er werden alleen nog maar islamcritici uitgenodigd. Het Hudson-merk raakte erdoor beschadigd, en vanuit Washington werd de one-issue-activisten in New York verzocht om zich af te scheiden.

‘Hudson’ heeft nog steeds een kantoortje in New York om fondsen te werven: het geld zit nu eenmaal op Manhattan. Maar ze mengen zich er niet langer in het publieke debat. Dat doet Gatestone nu, op eigen houtje. Op de flank van de flank. Maandag te gast: Geert Wilders.

Rest alleen nog de vraag of Wilders straks definitief de overstap naar de VS wil maken. Zelf zegt hij er niets over. Ik herinner me een gesprek met die andere islamcriticus, in de zomer van 2007, op een terras in Washington. Vanachter haar bord pasta kon Ayaan Hirsi Ali haar bewakers niet eens zien, ze zaten een paar terrassen verderop. De bevrijding viel van haar gezicht af te lezen.

Bewegingsvrijheid

Niemand kan in Wilders’ hoofd kijken, maar zijn boek spreekt misschien wel voor zich. “Soms voel ik me een gevangene,” schrijft Wilders. Misschien dat de drang naar meer bewegingsvrijheid, in combinatie met het geleden statusverlies in Den Haag, hem de oceaan overjaagt. Best begrijpelijk. Maar hij zal er nooit meer zo zichtbaar worden als in Nederland.

(nos.nl / 30.04.2012)

Hamas militant killed during training, group says

GAZA CITY (Ma’an) — A Hamas-affiliated militant was killed during training in the southern Gaza Strip, the Al-Qassam Brigades said Monday.

The Hamas military wing identified him as Ahmad Ramadan Abu Wardah from Jabalia in the northern Gaza Strip.

Medics said Abu Wardah’s body was brought to the European hospital in Rafah, adding that another man was seriously injured.

(maannews.net / 30.04.2012)

Jewish settlers start building new illegal settlement outpost north of Ramallah

RAMALLAH, (PIC)– Jewish settlers started building a new settlement outpost in Yanbu area near Nabi Saleh village to the north of Ramallah, Hebrew press reported on Monday.

Ha’aretz newspaper recalled that the civil administration had declared as a historic spot an area of 15 dunums in Yanbu in February 2010, despite being owned by Palestinians.

Villages to the north and west of Ramallah are the target of a rabid settlement campaign that races against time to expand existing settlements or build new outposts.

(occupiedpalestine.wordpress.com / 30.04.2012)

Heeding boycott call, Irish band Dervish pulls out of Israel concerts

Dervish perform at 2007 Eurvision Song Contest

The Irish band Dervish announced today that it has pulled out of a series of Irish music concerts in Israel this June, so as not to violate calls for the cultural boycott of Israel.

“At the time we agreed to these performances we were unaware there was a cultural boycott in place. We now feel that we do not wish to break this boycott,” the group said in a statement on its Facebook, adding, “Our decision to withdraw from the concerts reflects our wish to neither endorse nor criticise anyone’s political views in this situation.”

Composer and writer Raymond Deane, hailed the decision, commenting, “I salute you for this courageous and morally correct decision. You will now be subject to massive defamation from Zionists and their fellow-travellers – you should see this as proof that you have made the correct decision, because it will reveal to you the viciousness and mendacity of Israel’s apologists.”

Deane has been a leading Irish campaigner for the cultural boycott of Israel and a signatory along with 150 other Irish artists of an August 2010 pledge to boycott Israel. Since the pledge’s launch, the number of signatories has reached more than 200.

Deane had written to Dervish, in the name of the Ireland Palestine Solidarity Committee urging them that:

If you cancel your trip to Israel, thus incidentally saving the members of FullSet from the infamy of breaching the Palestinian cultural boycott so early in their career, you will have joined the likes of Roger Waters, Elvis Costello, Cassandra Wilson, and Carlos Santana who, having at first agreed to perform in that country, decided that it was of greater importance to support the just struggle of the Palestinian people against Israeli oppression.

As news of Dervish’s cancelation spread via Facebook, some people were intensifying efforts to get other the other Irish band, FullSet to cancel as well.

Insults from Israeli embassy

As the now successful campaign to urge Dervish to respect the cultural boycott proceeded, the Israeli embassy in Dublin hit back. On its Facebook page, it called Israeli citizens and others who urged respect for the boycott “Israeli self-haters and anti-Semites,” as a screen capture shows.

It appears that these insults had no effect.

(electronicintifada.net / 30.04.2012)

The Difference between the Sunnah and the Quran

The Quran is the foundation of Islamic Law.· It is the miraculous speech of God that was revealed to the Messenger, may the mercy and blessings of God be upon him, by way of the angel Gabriel.· It has been transmitted to us with so many chains of authority that its historical authenticity is unquestionable.· It is written down in its own volume, and its recitation is a form of worship.

As for the Sunnah, it is everything besides the Quran that came from God’s Messenger.· It explains and provides details for the laws found in the Quran.· It also provides examples of the practical application of these laws.· It is also either direct revelation from God, or decisions of the Messenger that were then confirmed by revelation.· Therefore, the source of all the Sunnah is revelation.

The Quran is the revelation that is formally recited as an act of worship, and the Sunnah is revelation that is not formally recited.· The Sunnah, though, is just like the Quran in that it is revelation that must be followed and adhered to.

The Quran takes precedence over the Sunnah in two ways.· For one thing, the Quran consists of the exact words of God, miraculous in nature, down to the last verse.· The Sunnah, however, is not necessarily the exact words of God, but rather their meanings as explained by the Prophet.

The Position of the Sunnah in Islamic Law

During the Messenger’s lifetime the Quran and Sunnah were the only sources of Islamic Law.

The Quran provides the general injunctions that formed the basis of the Law, without going into all the details and secondary legislation, with the exception of a few injunctions that are established along with the general principles.· These injunctions are not subject to change over time or with the changing circumstances of the people.· The Quran, likewise, comes with the tenets of belief, sets down acts of worship, mentions the stories of the nations of old, and provides moral guidelines.

The Sunnah comes in agreement with the Quran.· It explains the meanings of what is unclear in the text, provides details for what is depicted in general terms, specifies what is general, and explains its injunctions and objectives.· The Sunnah also comes with injunctions that are not provided by the Quran, but these are always in harmony with its principles, and they always advance the objectives that are outlined in the Quran.

The Sunnah is a practical expression of what is in the Quran.· This expression takes many forms.· Sometimes, it comes as an action performed by the Messenger.· At other times, it is a statement that he made in response to something.· Sometimes, it takes the form of a statement or action of one of the Companions that he neither prevented nor objected to.· On the contrary, he remained silent about it or expressed his approval for it.

The Sunnah explains and clarifies the Quran in many ways.· It explains how to perform the acts of worship and carry out the laws that are mentioned in the Quran.· God commands the believers to pray without mentioning the times that the prayers had to be performed or the manner of performing them.· The Messenger clarified this through his own prayers and by teaching the Muslims how to pray.· He said: “Pray as you have seen me praying.”

God makes the Hajj pilgrimage obligatory without explaining its rites.· God’s Messenger explains this by saying:

“Take the rites of Hajj from me.”

God makes the Zakah tax obligatory without mentioning what types of wealth and produce it is to be levied against.· God also does not mention the minimum amount of wealth that makes the tax obligatory.· The Sunnah, though, makes all this clear.

The Sunnah specifies general statements found in the Quran.· God says:

“God commands you regarding your children: to the male, a portion equal to that of two females…” (Quran 4:11)

This wording is general, applying to every family and making every child an inheritor of his or her parents.· The Sunnah makes this ruling more specific by excluding the children of Prophets.· God’s Messenger said:

“We Prophets leave behind no inheritance.· Whatever we leave behind is charity.”

The Sunnah qualifies unqualified statements in the Quran.· God says:

“…and you find no water, then perform tayammum (dry ablution) with clean earth and rub therewith your faces and hands… (Quran 5:6)

The verse does not mention the extent of the hand, leaving the question of whether one should rub the hands up to the wrist or the forearm.· The Sunnah makes this clear by showing that it is to the wrist, because this is what God’s Messenger did when he performed dry ablution.

The Sunnah also comes emphasizing what is in the Quran or providing secondary legislation for a law stated therein.· This includes all the hadeeth that indicate that Prayer, the Zakah tax, fasting, and the Hajj pilgrimage are obligatory.

An example of where the Sunnah provides subsidiary legislation for an injunction found in the Quran is the ruling found in the Sunnah that it is forbidden to sell fruit before it begins to ripen.· The basis for this law is the statement of the Quran:

Do not consume your property amongst you unjustly, except it be a trade among you by mutual consent.

The Sunnah contains rulings that are not mentioned in the Quran and that do not come as clarifications for something mentioned in the Quran.· An example of this is the prohibition of eating donkey flesh and the flesh of predatory beasts.· Another example of this is the prohibition of marrying a woman and her aunt at the same time.· These and other rulings provided by the Sunnah must be adhered to.

The Obligation of Adhering to the Sunnah

A requirement of believing in prophethood is to accept as true everything that God’s Messenger said.· God chose His Messengers from among His worshippers to convey His Law to humanity.· God says:

“…God knows best with whom to place His Message…” (Quran 6:124)

God also says:

“…Are the Messengers charged with anything but to convey the clear Message?” (Quran 16:35)

The Messenger is protected from error in all of his actions.· God has protected his tongue from uttering anything but the truth.· God has protected his limbs from doing anything but what is right.

God has safeguarded him from showing approval for anything contrary to Islamic Law.· He is the most beautifully complete of God’s Creations.· This is clear from how God describes him in the Quran:

“By the star when it sets.· Your companion has neither gone astray nor has he erred.· Nor does he speak of his own desire.· It is only revelation that has been revealed.” (Quran 53:1-4)

We see in the hadeeth that no circumstances, no matter how trying, could prevent the Prophet from speaking the truth.· Being angry never affected his speech.· He never spoke falsehood even when he was jesting.· His own interests never swayed him from speaking the truth.· The only goal that he sought was the pleasure of God Almighty.

Abdullah b. Amr b. al-Aas related that he used to write down everything that God’s Messenger said.· Then the tribe of Quraish forbade him from doing so, saying: “Do you write down everything that God’s Messenger says, and he is but a man who speaks in contentment and in anger?”

Abdullah b. Amr stopped writing and mentioned this to God’s Messenger who told him:

“Write, for by Him in Whose hand is my soul, only truth comes forth from this.” …and pointed to his mouth.

The Quran, the Sunnah, and the consensus of the jurists all point to the fact that obeying God’s Messenger is obligatory.· God says in the Quran:

“O you who believe, obey God and obey His Messenger and those in authority among you.· If you fall into dispute about a matter, refer it back to God and His Messenger if you believe in God and the Last Day…” (Quran 4:59)

(www.whyislamtrue.com / 30.04.2012)

Act now: more Palestinian hunger strikers in hospital with serious health problems

Yesterday, Palestinian lawmaker and leader of the Popular Front for the Liberation of Palestine Ahmad Saadat was moved to Ramleh prison hospital by the Israeli Prison Service, according to Maan News Agency.

Saadat joined the mass hunger strike which started on 17 April. One day earlier, Muhammad Halas was moved to an Israeli hospital after 12 days without food, according to Maan. More than 60 days ago, Palestinian political prisoners Bilal Diab and Thaer Halaheh went on hunger strike to protest their administrative detention.

@Addameer_ps
Addameer –الضميرAn Addameer lawyer is attempting to visit Ahmad Sa’adat in Ramleh prison hospital right now #palhunger
Apr 30 via web Favorite Retweet Reply

Today, I received information that the Israel Prison Service transferred Palestinian hunger striker Ghazi Kan’an from Gilboa prison to hospital as a result of his declining health. All these hunger strikers face severe health threats, including Palestinian lawmaker Jamal al-Natshe.  Join the actions in support of the prisoners!

Ramleh Prison Hospital

On Thursday, 3 May 17:30h a sit in will be organized in front of Ramleh prison hospital in solidarity with the Palestinian hunger strikers. Some of the hunger strikers are held in Ramleh prison hospital – chained to their beds. The organizers write in their call for action:

As to the eight prisoners who had started the hunger strike before April 17th, most of them are lying in the Ramleh prison’s hospital ward. In addition to Diab and Halahleh, these are Hasan As-Safadi – on hunger strike since 57 days; Omar Abu Shalal – on hunger strike since 55 days; Mahmoud Sursoq – since 39 days; Jafar E’zz Ed-Deen – since 40 days; Mohammed Rafiq Et-taj- since 44 days and Abdullah Barghouti- since 19 days.

The organizers call upon all Palestinians and supporters of the Palestinian cause and the great prisoners’ strike to join the sit-in, to show support for the prisoners and raise their morale in the ongoing hunger strike.

London, England

Daily protests opposite 10 Downing Street from 30 April until 5 May, 18:00 – 19:00.

To keep the pressure on the British government to intervene to end Israel’s administrative detention, and to call for the release of all the Palestinian political prisoners now.

Ramallah

May 1 – and every following Tuesday – at 11:00 am Addameer organizes a demonstration outside the office of the International Committee of the Red Cross in Ramallah in solidarity with Palestinian prisoners.

On 29 April a rally was held in Ramallah in support of the hunger strikers

Gaza

Tuesday 1 May a mass rally will be held in the Field of the Unknown Soldier, according toSamidoun. Thursday, 3 May from 10:00 until 11:00 there will be a strike followed by a march organized by the Popular Front for the Liberation of Palestine.

Friday, May 4, prayers and rally for the prisoners

Saturday, May 5, 11:00 mass rally in the Field of the Unknown Soldier

Twitter campaign

Calls for a general strike on International Workers’ Day – 1 May – in Gaza, the West Bank, and in exile and diaspora circulate widely on Twitter using hashtag #PalHunger among others.

Protests are taking place around the world and throughout Palestine – but more action is urgently needed as the lives of the Palestinian hunger strikers are under threat.

(electronicintifada.net / Adri Nieuwhof / 30.04.2012)

Poll: Israel’s Netanyahu would win early election

Opinion poll shows Netanyahu would win election if it were held now.

JERUSALEM (Reuters) — Israel’s Prime Minister Benjamin Netanyahu would win an election were it held now, an opinion poll showed on Monday, as he weighs his strategy towards Iran’s nuclear program and speculation grows that he will seek a renewed public mandate.

The next parliamentary election in Israel is not due until October 2013, but Netanyahu signaled on Sunday he was considering moving up the ballot.

On Saturday, a former Israeli spymaster branded the country’s leaders as “messianic”, in the strongest criticism yet from a security veteran of threats to launch a pre-emptive war.

But an opinion poll conducted on Sunday night and published in the popular Yedioth Ahronoth daily showed Netanyahu’s right-wing Likud party winning 30 of 120 parliamentary seats if a poll were held now, up from the 27 it currently holds.

A slew of commentators, citing cracks in the governing coalition over formulating a new law that could force ultra-Orthodox Jews to serve in the conscript military, said Netanyahu may opt to set the election date as early as August or September.

Such a result would make him the leader of the largest faction and the likely candidate to form the next government.

According to the poll, Israel’s main opposition Kadima party, currently the largest in parliament, would drop from 28 seats to 11. Kadima, a centrist party, recently replaced its leader, former Foreign Minister Tzipi Livni, with ex-defense chief Shaul Mofaz.

The survey showed the Labor Party, widely expected to gain strength from a wave of social protests that swept Israeli cities last summer, taking 18 seats, a steep rise from its current 8, and becoming the second largest faction.

Foreign Minister Avigdor Lieberman’s party Yisrael Beitenu, Netanyahu’s biggest coalition partner, would capture 13 seats, down from its current 15, the poll showed. The poll surveyed 500 people and has a margin of error of 4.5 percent.

In an interview with Yedioth Ahronoth’s website, Ynet, Lieberman described an early election as a done deal. “It’s now just a matter of (setting) dates,” he said.

Lieberman has been a leading advocate of imposing military service on ultra-Orthodox Jews — most Jewish men and women are subject to the draft at the age of 18 — and requiring Palestinian-Israelis to perform national service outside the armed forces.

Ultra-Orthodox parties in the coalition have said they would fight such a move. The current conscription law expires in August and the government has to decide the issue soon.

Netanyahu has also been under pressure from pro-settler coalition partners and some outspoken Likud party members who have questioned his commitment to Jewish settlements in the occupied West Bank, where Palestinians seek a state.

Netanyahu’s government has pledged to evict or raze numerous settlement outposts put up without official sanction, drawing warnings from some political allies that his coalition could collapse as a result.

(www.maannews.net / 30.04.2012)