Is een moslim verplicht de islam te verspreiden?

Allah vermeldt in de Qur’an:

En laat er een groep onder jullie zijn die tot goedheid aanspoort en tot rechtvaardigheid maant en het kwade verbiedt; dezen zijn het die zullen slagen. (Qur’an 3:104)
Gij (Moslims) zijt het beste volk dat voor de mensheid (ter lering) is verwekt; gij gebiedt wat goed is, verbiedt wat kwaad is en gelooft in Allah. (Qur’an3:110)
Het is de plicht van ieder moslim om de islam te verkondigen. Het is aan Allah of onze verkondiging verspreidt wordt en zijn weg vindt in de harten.
Hoe moeten we de islam verkondigen?
Allereerst moeten we zelf de islam optimaal proberen te (be)leven zoals Allah het heeft voorgeschreven.
O jullie die geloven, waarom zeggen jullie wat jullie niet doen. Groot is de woede bij Allah dat jullie zeggen wat jullie niet doen. (Qur’an 61:2-3)
Onze handelingen moeten voor ons gaan spreken, niet onze tong. De metgezellen van onze edele profeet, vrede en zegeningen zij met hem, en de generaties die hen volgden gingen naar verre oorden, om de islam te verkondigen, zonder dat ze de taal van die streek spraken. Er zijn Sahabe graven van Marokko tot aan China te vinden die zijn geemigreerd naar die verre plekken om de islam te verkondigen. Als we kijken naar landen en volkeren zoals Indonesie, Malesie, Turken en vele anderen, zien we dat zij massaal moslim zijn geworden omdat ze de puurheid van de islam in die voorbeeldmoslims zagen. De handelingen van de moslims, die waren geëmigreerd naar die streken waren veel effectiever en blijvender dan wapens.
Als we met onze handeling en daden een goede voorbeeld zijn, en goede contacten hebben met niet-moslims, zullen er momenten komen dat er vragen gesteld worden over onze geloof. Dan kunnen we met woorden, onze geloof verkondigen. Hiervoor moeten we dus genoeg kennis over onze geloof hebben. Als we deze kennis niet bezitten, moeten we kunnen zeggen dat we het niet weten en dat we het graag willen onderzoeken en voor de volgende keer terug zullen komen op deze vraag.
Hoe moet onze houding en gedrag zijn bij deze mondelinge verkondiging?
Op een gepaste en milde wijze.
Roep tot de weg van uw Heer met wijsheid en goede raad en wissel met hen van gedachten op een gepaste wijze. (Qur’an 16:125)
Gaat naar Fir’aun: voorwaar, hij overtrad. En spreekt mild tot hem, moge hij zich laten vermanen…
(Qur’an 20:43-44)
Als we dit alles hebben gedaan dan rest ons nog een ding; doe’a doen dat Allah de harten zal gaan openen voor Hem.
(www.vraagislam.nl / 28.04.2012)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *